Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Հաշվետվություն

677 views

Published on

Ներկայացվում են 2013-14 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ընթացքում 3ա դասարանում կատարված աշխատանքները:

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Հաշվետվություն

 1. 1. «ՕՀԱՆՅԱՆ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ Կիսամյակային հաշվետվություն Դասարան`IIIա
 2. 2. ԱՌՕՐՅԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆ ԵՆ ԴԱՐՁՆՈՒՄ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ:
 3. 3. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  Ուսումնասիրել ենք բազմանիշ թվերը, կատարել գործողություններ դրանց հետ, ծանոթացել թվագրության ոչ դիրքային համակարգերին, ամրապնդել ենք ծանոթ բազմանկյունների պարագծերը հաշվելու կարողությունը: Կատարել ենք թիմային և գործնական աշխատանքներ: Տրամաբանությունը զարգացնելու համար լուծել ենք տրամաբանական առաջադրանքներ մաթեմատիկայի այլ գրքերից: 
 4. 4. ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻՆ ՍԻՐՈՎ ԿԱՐԴՈՒՄ, ԳՐՈՒՄ, ԽՈՍՈՒՄ ԵՆՔ ԱՅԴ ԼԵԶՎՈՎ:
 5. 5. ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ՀԱՐՍՏԱՑՆԵԼ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԸ, ԿԱՐԴԱԼ, ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ ՏԵՔՍՏԵՐԸ և ԽԱՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՎ ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 6. 6. «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՅՍ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱԺԱՄԻՆ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ ԵՆ ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ, ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՓՈՐՁԵՐ:
 7. 7. ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ
 8. 8. ՇԱԽՄԱՏ
 9. 9. ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 10. 10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
 11. 11. ԵՐԳ-ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
 12. 12. ՊԱՐ
 13. 13. ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱ
 14. 14. ՁԵԶ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՑԻՆՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

×