Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball de recerca 3. part 2

358 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El treball de recerca 3. part 2

  1. 1. El treball de recerca 3Parts de la memòria escrita 2 1r batx 11-12 INS. F.X. Lluch i Rafecas
  2. 2. Introducció
  3. 3. Cos de la memòria
  4. 4. Bibliografia
  5. 5. Recursos electrònics• http://en.wikipedia.org/wiki/Th Beatles [21 de desembre de 2011]• THE BEATLES. The Beatles 1962/1966 [CD] London:1969.
  6. 6. Annexos/Apèndixs• Facultatiu• Suplement d’informacions interessants i útils• Numerats i titulats
  7. 7. Índex de noms propis• Facultatiu• Persones, llocs, obres ...• Ordenats alfabèticament• Indicació de la/es pàgina/es on es mencionen
  8. 8. Índex temàtic/de matèries• Facultatiu• Tria de les paraules que expressen les nocions o conceptes propis del tema desenvolupat• Ordenats alfabèticament• Seguits del número de la/es pàgina/es en què apareixen

×