Få styr på dine og dine kollegaers vaerdier

1,256 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Få styr på dine og dine kollegaers vaerdier

 1. 1. Få styr på dine og dinekollegaers værdier isamarbejdetTeambuilding på en anden måde!
 2. 2. Varighed2 dages internat kursus. Lokation kunne være en hytte et stedude på landet, et konferencecenter med tilhørendeudendørsområder eller lign. Dette bestemmes i samarbejdemellem os og jer til det givne kursus.
 3. 3. Sammensætning af kursusKurset bliver sammensat efter de udfordringer, der er iafdelingen. Udfra det bestemmes om det skal være af en elllerflere dages varighed. Om der er behov for internat kursus ellerom det blot skal holdes hjemme på adressen. Nedenfor erskitseret et 2 dages internat kursus basseret på kursus for enafdeling 12-20 personer, der kunne trænge til at få sat ord påderes samarbejde. Det kan være en afdeling, hvor det knibermed effektiviteten, hvor der snakkes i krogene og måske hvorder har været stor udskiftning i medarbejdere og/eller chefer.
 4. 4. Kursusindhold Opbygning af tillid Definition af frustrationer Overbevisninger Kommunikation Samarbejdsværdier Den glade arbejdsplads Tillid til hinanden & sig selv Commitments til at ændre
 5. 5. Opbygning af tillid For at skabe en åben og ærlig dialog og forberede deltagerne på at flytte sig til et nyt sted, vil der blive arbejdet med at skabe tillid mellem teammedlemmerne. Der vil være øvelser, der forbereder deltagerne på at modtage og give feedback., samt lytte til og respektere hinanden. I forlængelse heraf snakker vi om, hvad det er for værdier de enkelte medarbejdere har. Målet her er at gøre medarbejderne bevidst om, at mange konflikter opstå, fordi kollegaer eller chefer går indover de personlige værdier. Efter denne del sidder hver deltager med 3 kerneværdier, og de har alle fået sat nogle ekstra ord på de enkelte værdier sammen med deres buddy.
 6. 6. Definition af frustrationer Her får deltagerne mulighed for at definere deres dagligsdags frustrationer, dele dem med en ”buddy”. Det vil foregå meget med hands-on, og der vil være nogle øvelser til både at skabe ærlighed mellem buddys og ikke mindst til at få løsnet en smule op for disse frustrationer. Disse frustrationer vil være noget, vi vender tilbage til mange gange i løbet af kurset, for at se om noget af det kan være opstået pga. overtrædelse af værdier eller lign. i dagligdagen.
 7. 7. Overbevisinger Mange sidder med nogle overbevisninger, der forhindrer dem i at gøre nogle ting, som de sagtens kan. Det kan være overbevisninger om ”at man ikke er god nok”, at man er bange for højder eller lign. Disse overbevisninger hæmmer ofte for modtagelse af nye udfordringer og tænke kreativt i forhold til måden opgaverne løses på. Igennem en workshop, præsentation og reflektion vil deltagerne blive bevidst om deres egne overbevisninger og ikke mindst have commited sig til at mindst en af disse skal ændres umiddelbart efter kurset.
 8. 8. Kommunikation Hvordan taler gruppen til hinanden, hvordan opfattes ting og ikke mindst skal vi snakke om, hvordan forskellige typer mennesker opfatter ting. Hvorfor er det eksempelvis en audiativ person begynder at flakke i blikket når en visuel orienteret person sender en lang mail og hvordan kan det være, der altid er en i gruppen der sidder og nærmest hopper på stolen til møderne. Igennem øvelser, teori og refleksion vil vi i gruppen blive overordnet kategoriseret og vi vil arbejde med, hvordan de fremadrettet kan kommunikere.
 9. 9. Samarbejdsværdier Ved at være bevidst om personlige værdier, overbevisninger og ikke mindst kommunikation kan vi nu koncentrere os om at definere, hvordan gruppen her ønsker at arbejde sammen fremadrettet. Det betyder at gruppen efterfølgende vil have et kort hver, hvorpå der står hvilke 3 værdier, der gælder når gruppen arbejder sammen. Det gør for gruppen, at man opnår en enighed om, hvad der er acceptabelt i samarbejdet og vigtigst også hvad der ikke er acceptabelt.
 10. 10. Den glade arbejdsplads Medarbejderes trivsel på arbejdspladsen har stor indvirken på deres effektivitet og måde at kommunikere på. Gennem øvelser og dialog ønsker vi at opstille nogle rammer for videndeling og kommunikationskanaler, der tager udgangspunkt i medarbejdernes personlige behov og dermed skabes et team, der tager ansvar for opgaverne i fællesskab og ser sig selv som afhængige af hinanden. Et positivt arbejdsmiljø er desuden et godt udgangspunkt for at skabe en vinderkultur, hvor det er tilladt at være nyskabende og det er denne proces, som vores undervisning og øvelser vil igangsætte.
 11. 11. Tillid til hinanden & sig selv Vi vil igennem hele kurset arbejde med en masse øvelser, der både understreger pointer, men i ligeså høj grad udfordrer deltagerne på mange måder. Det betyder, at der igennem dagen vil være øvelser, der skaber tillid i gruppen, men også øvelser der skaber tillid til sig selv og hvad man faktisk formår. Det er ikke store komplekse øvelser som at kravle i træer, eller hugge hovedet af høns. Det er derimod små nærværende øvelser som deltagerne kan relatere sig til undervejs og som skal skabe en fornyet tilgang til hinanden og det arbejde, de skal udføre efterfølgende.
 12. 12. Commitments til at ændre En vigtig del af dette kursus er at deltagerne commiter sig til at ændre de ting, der i dag ikke fungerer. Det vil sige at inden de går derfra, har de på deres kort stående, hvad det er, de skal ændre og på den anden side står der deres værdier og deres samarbejdsværdier. Det kort vil være deltagernes faste holdepunkt, men også deres løfte om, efter kurset at få ændret noget i dagligdagen, og måske deres eget personlige liv.
 13. 13.  Eva Hye Langkjær Eva er uddannet indenfor kommunikation og brænder for at skabe succes iUnderviserne grupper. Eva har gennem mange år været engageret i at optimere samarbejde og effektivitet via kommunikation, både ved ansættelser i det offentlige og private, samt i udlandet. Eva er god til at skabe tillid og åbenhed, hvilket bibringer deltagerne en god forståelse for et fælles udgangspunkt. Eva bruger konkrete eksempler, spørgsmål og humor til at nå til dialog og får på den måde udfordret eksisterende tankegange og arbejdsmetoder, der viser vejen for en ny og mere effektiv tilgang til arbejdet og fællesskabet.  Christian Kjær Christian er en erfaren underviser med 12 års erfaring i undervisning af mange forskellige emner ligefra IT kurser, forhandlingsteknik, præsentationsteknik og til teambuilding. Christian har ingen uddannelse, men har brugt de sidste 12 år på at samle viden om hvordan grupper arbejder sammen, og hvad der skal til for de kan arbejde godt sammen. Christian har haft forskellige jobs i forskellige organisationer og på mange niveauer, hvilket gør at han kan arbejde sammen med alle folk uanset niveau i organisationen. Han er provokerende og udfordrende i sin tilgang til folks holdninger og ideer, hvilket han bruger i undervisningen til at få deltagerne til nogle gange at få en anden tilgang til emnet. Igennem dialog, humor, leg og masser af øvelser arbejder Christian med deltagerne på det personlige plan.
 14. 14. Ja tak – jeg vil gerne høre mere! Ring på +45 70 238 237 eller send en mail på salg@officekonsulenterne.dk Vi glæder os til at have dine folk på kursus!

×