Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OfficeInsights - Led förändringen till nytt arbetssätt - Aram seddigh

144 views

Published on

Hur leder man förändringen mot ett nytt arbetssätt? Vilka motivationsfaktorer behövs för att driva förändringen i rätt riktning?

Published in: Business
 • Login to see the comments

OfficeInsights - Led förändringen till nytt arbetssätt - Aram seddigh

 1. 1. Aram Seddigh Change Management Consultant @ WeOffice PhD, Economist, lic. psychologist Led förändringen till nytt arbetssätt
 2. 2. Fysisk layoutTeknologi Organisering av arbete
 3. 3. Arbetsplatser har förändrats
 4. 4. Arbetsplatser har förändrats
 5. 5. Hur vi sparar information har förändrats
 6. 6. Hur vi kommunicerar har förändrats
 7. 7. Vad ett bra ledarskap är har förändrats
 8. 8. Hur vi tänker på anställda har förändrats ”It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people to tell us what to do” - Steve Jobs
 9. 9. Hur vi tänker på anställda har förändrats ”Clients do not come first. Emplyees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients” - Richard Branson
 10. 10. Hur vi tänker på anställda har förändrats ”As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others” - Bill Gats
 11. 11. Hur vi samordnar organisationer har ändrats
 12. 12. Fysisk layout Teknologi Organisering av arbete
 13. 13. Kultur
 14. 14. Led förändringen Fysisk layout Teknologi Organisering av arbete Kultur
 15. 15. The only constant in life is change - Heraclitus
 16. 16. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change - Darwin
 17. 17. 88% borta!
 18. 18. Skapa förutsättningar till önskad kultur Led mot önskad kultur Bibehåll och förstärk önskad kultur Initiera Vart vill vi nå? Varför förändring? Vart står vi idag? Planera Skapa Strukturer Allokera resurser Bevara Värna momentum Uppmuntra Utvärdera Odla nya attityder, arbetssätt & kompetens Förädla beteenden & förhindra tillbakagång Skapa grundvalen till förändringen ? Genomför Kommunikation Sammanför strukturer & IT Kartlägg hur förändringen tas emot Utbilda Belöna Påminn om vision och målbild
 19. 19. "He who has a why to live can bear almost any how” - Fredrich Nietzsche
 20. 20. www.weoffice.se | @aramseddigh | aramseddigh
 21. 21. Förnekelse Oro Chock Rädsla Ilska Frustration Förvirring Stress Ambivalens Kreativitet Skeptism Acceptans Otålighet Hopp Energi Entusiasm Avslut Utforskande Ny början Initiera/planera Genomför Bevara www.weoffice.se | @aramseddigh | aramseddigh
 22. 22. www.weoffice.se | @aramseddigh | aramseddigh Aram Seddigh Change Management Consultant PhD, Economist, lic. psychologist Tack!

×