SlideShare a Scribd company logo

ESP DLL CO2-2023.docx

DLL 2023

1 of 13
Download to read offline
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na
Tala sa Pagtuturo)
Paaralan Baitang/Antas 9
Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao
Petsa/Oras Markahan Ikaapat
IKAAPAT NA ARAW
I. Layunin
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng Personal na Pahayag ng
Misyon sa Buhay.
B. Pamantayan sa Pagganap Nakabubuo ang mag-aaral ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.
C. Mga kasanayan sa
Pagkatuto. Isulat ang code ng
bawat kasanayan
Nahihinuha na ang kanyang Personal na Pahayag na Misyon sa Buhay ay dapat na
nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos nang
mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.
a. Naiisa-isa ang mga dapat isaalang-alang para sa pansariling pagtataya upang makabuo
ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.
b. Naibibigay ang pagkakaiba ng Misyon, Propesyon at Bokasyon
c. Nabibigyang halaga ang pagkakaroon ng Personal na Pahyag na Misyon sa Buhay.
EsP9KP-IVd-14.3
II. Nilalaman Modyul 14: Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 TG p. 115-119
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 LM p. 232-236
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Panturong Biswal: LCD projector, laptop, speaker
III. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at pagsisimula ng
bagong aralin.
Panuto: Pangkatin ang klase sa 3 grupo at isulat ang inyong mga kasagutan sa graphic
organizer sa ibaba. Ano-ano ang pakahulugan ninyo sa salitang MISYON? ((Constructivist
Approach)
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin at pagganyak
Guide Question:
a. Alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay?
b. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka patungo?
c. Paano kung magkamali at maligaw ka sa ninanais mong puntahan?
d. Ano kaya ang maaaring mangyari sa iyo?
Pakinggan at pagnilayan ang awiting “The Journey” ni Lea Salonga. Maaaring sumabay o
makinig habang nakapikit ang mga mata. (gawin ito sa loob ng 5 minuto) (Reflective
Approach)
Half the world is sleeping, Refrain…
half the world's awake
half can hear their hearts beat When they're shining on my life
half just hear them break I can see a better day
I am but a traveler, in most every way I won't let the darkness in,
Ask me what you want...to know what a journey it has been...
Forward, always forward...
Refrain… Onward, always up...
Catching every drop of hope
What a journey it has been In my empty cup
And the end is not in sight
But the stars are out tonight
and they're bound to guide my way Refrain…
When they're shining on my life When they're shining on my life
I can see a better day I can see a better day
I won't let the darkness in, I won't let the darkness in,
what a journey it has been. what a journey it has been...
I have been to sorrow What a journey it has been...
I have been to bliss
Where I'll be tomorrow,
I can only guess
Through the darkest desert
Through the deepest snow,
Forward always forward, I go...
Sagutin ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective
Approach)
1. Ano ang mensahe ng awitin?
2. Ano ang inyong naramdaman habang pinakikinggan ang awitin?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Panuto: Ilagay ang mga salita na naaayon sa pagkasunod-sunod nito. Gawin ng bawat
grupo sa loob ng tatlong 3 minuto
Secondary
College
Propesyon
Vocation
Elementary
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
 Mahalagang sigurado ang tao sa landas na kanyang tinatahak. Ito ang susi na
makakatulong sa kanya upang makamit ang layunin sa buhay.
 Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay. Upang hindi magkamali at magkaroon ng
tamang direksyon sa pagkamit ng mga layunin.
Bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksyon ang tao?
1. Anuman ang piliin mong tahakin ay makakaapekto sa iyong buhay sa hinaharap, kaya
mahalaga na maging mapanuri at sigurado sa mga gagawin na mga pasya.
2. Magiging mabilis para sa iyo na basta na lamang sumunod sa dikta ng iba sa mga
bagay na gagawin mo.
Ano ang kahulugan ng personal na Misyon sa buhay?
Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo
ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ang magiging batayan mo sa iyong gagawin na
mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala
ang iyong sarili at kung saan ka patungo.
Ano ang Misyon?
 Ito ay anumang hangarin ng tao na magdadala sa kanya sa kaganapan.
Ano ang Bokasyon?
 Ito ay nagmula sa salitang Latin na “vocatio” na ang ibig sabihin ay calling o tawag.
 Mas kawili-wili para sa taong gumagawa ang kanyang gawain. Dito niya naipapakita ang
kanyang talento at kakayahan kung kaya masaya siya sa paggawa. Hindi siya
nakararamdam ng pagkabagot.
Ano ang propesyon?
 Ito ay anumang trabaho na ginagawa ng tao upang mabuhay. Ito ay resulta ng
kanyang pinag-aralan o matagal nang ginagawa kung kaya’t naging eksperto na siya
rito. Maaaring gusto o hindi niya gusto ang gawain ngunit kailangan niyang gawin dahil
dito siya kumikita ng kanyang ikinabubuhay.
Ayon kay fr. Jerry orbos
 ‘Ang tunay na misyon sa buhay ay ang maglingkod sa Diyos at kapwa”

Recommended

DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxJasminAndAngie
 
cot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docx
cot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docxcot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docx
cot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docxTinPadua1
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
 
DLL-ESP10-Module-1 . 2 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1 . 2 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1 . 2 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1 . 2 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxJasminAndAngie
 
EsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHS
EsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHSEsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHS
EsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHSAlona Beltran
 
COT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptxCOT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptxAlrea3
 

More Related Content

Similar to ESP DLL CO2-2023.docx

ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxROMELITOSARDIDO2
 
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxDen Zkie
 
EsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdfNoelPiedad
 
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko EDITHA HONRADEZ
 
DLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docxDLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docxJESUSMOSAJR
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEPRINTDESK by Dan
 
4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx
4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx
4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docxMaryJoyViray1
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxAniceto Buniel
 
EsP 7-Q4-Module 4.pdf
EsP 7-Q4-Module 4.pdfEsP 7-Q4-Module 4.pdf
EsP 7-Q4-Module 4.pdfJoanBayangan1
 
EsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docxEsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docxJoanBayangan1
 
EsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdfEsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdfAniceto Buniel
 
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfgrade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfRoyAndrada1
 

Similar to ESP DLL CO2-2023.docx (20)

Module 14 session 2
Module 14 session 2Module 14 session 2
Module 14 session 2
 
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
 
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
 
EsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdf
 
Module 14 session 1
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1
 
Module 14 session 1
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
 
DLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docxDLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docx
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
 
ESP Module Grade 10
ESP Module Grade 10ESP Module Grade 10
ESP Module Grade 10
 
Lm esp grade10
Lm esp grade10Lm esp grade10
Lm esp grade10
 
ESP7 Q3 WK 1.pdf
ESP7 Q3 WK 1.pdfESP7 Q3 WK 1.pdf
ESP7 Q3 WK 1.pdf
 
4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx
4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx
4th-Qr_Week-4-DLL_Grade-9.docx
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
 
EsP 7-Q4-Module 4.pdf
EsP 7-Q4-Module 4.pdfEsP 7-Q4-Module 4.pdf
EsP 7-Q4-Module 4.pdf
 
EsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docxEsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docx
 
EsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdfEsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdf
 
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfgrade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
 

Recently uploaded

Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipinojessmariejagonal
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxRoseancomia
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALFATIMAPARAONDA2
 
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxAnnTY2
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxAntonetteZamora1
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxJeneferSaloritos
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptxSandraMaeSubaan1
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxsundom95
 

Recently uploaded (20)

Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
 
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
 

ESP DLL CO2-2023.docx

 • 1. DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Baitang/Antas 9 Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa/Oras Markahan Ikaapat IKAAPAT NA ARAW I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay. B. Pamantayan sa Pagganap Nakabubuo ang mag-aaral ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay. C. Mga kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan Nahihinuha na ang kanyang Personal na Pahayag na Misyon sa Buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. a. Naiisa-isa ang mga dapat isaalang-alang para sa pansariling pagtataya upang makabuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay. b. Naibibigay ang pagkakaiba ng Misyon, Propesyon at Bokasyon c. Nabibigyang halaga ang pagkakaroon ng Personal na Pahyag na Misyon sa Buhay. EsP9KP-IVd-14.3 II. Nilalaman Modyul 14: Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Gabay sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 TG p. 115-119 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 LM p. 232-236 3. Mga pahina sa Teksbuk
 • 2. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Panturong Biswal: LCD projector, laptop, speaker III. Pamamaraan A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at pagsisimula ng bagong aralin. Panuto: Pangkatin ang klase sa 3 grupo at isulat ang inyong mga kasagutan sa graphic organizer sa ibaba. Ano-ano ang pakahulugan ninyo sa salitang MISYON? ((Constructivist Approach)
 • 3. B. Paghahabi sa layunin ng aralin at pagganyak Guide Question: a. Alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay? b. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka patungo? c. Paano kung magkamali at maligaw ka sa ninanais mong puntahan? d. Ano kaya ang maaaring mangyari sa iyo? Pakinggan at pagnilayan ang awiting “The Journey” ni Lea Salonga. Maaaring sumabay o makinig habang nakapikit ang mga mata. (gawin ito sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
 • 4. Half the world is sleeping, Refrain… half the world's awake half can hear their hearts beat When they're shining on my life half just hear them break I can see a better day I am but a traveler, in most every way I won't let the darkness in, Ask me what you want...to know what a journey it has been... Forward, always forward... Refrain… Onward, always up... Catching every drop of hope What a journey it has been In my empty cup And the end is not in sight But the stars are out tonight and they're bound to guide my way Refrain… When they're shining on my life When they're shining on my life I can see a better day I can see a better day I won't let the darkness in, I won't let the darkness in, what a journey it has been. what a journey it has been... I have been to sorrow What a journey it has been... I have been to bliss Where I'll be tomorrow, I can only guess Through the darkest desert Through the deepest snow, Forward always forward, I go...
 • 5. Sagutin ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ang mensahe ng awitin? 2. Ano ang inyong naramdaman habang pinakikinggan ang awitin? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Panuto: Ilagay ang mga salita na naaayon sa pagkasunod-sunod nito. Gawin ng bawat grupo sa loob ng tatlong 3 minuto Secondary College Propesyon Vocation Elementary
 • 6. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1  Mahalagang sigurado ang tao sa landas na kanyang tinatahak. Ito ang susi na makakatulong sa kanya upang makamit ang layunin sa buhay.  Sa pagpapasya, kailangan mo ng gabay. Upang hindi magkamali at magkaroon ng tamang direksyon sa pagkamit ng mga layunin. Bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksyon ang tao? 1. Anuman ang piliin mong tahakin ay makakaapekto sa iyong buhay sa hinaharap, kaya mahalaga na maging mapanuri at sigurado sa mga gagawin na mga pasya. 2. Magiging mabilis para sa iyo na basta na lamang sumunod sa dikta ng iba sa mga bagay na gagawin mo. Ano ang kahulugan ng personal na Misyon sa buhay? Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ang magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patungo. Ano ang Misyon?  Ito ay anumang hangarin ng tao na magdadala sa kanya sa kaganapan. Ano ang Bokasyon?  Ito ay nagmula sa salitang Latin na “vocatio” na ang ibig sabihin ay calling o tawag.  Mas kawili-wili para sa taong gumagawa ang kanyang gawain. Dito niya naipapakita ang kanyang talento at kakayahan kung kaya masaya siya sa paggawa. Hindi siya nakararamdam ng pagkabagot. Ano ang propesyon?  Ito ay anumang trabaho na ginagawa ng tao upang mabuhay. Ito ay resulta ng kanyang pinag-aralan o matagal nang ginagawa kung kaya’t naging eksperto na siya rito. Maaaring gusto o hindi niya gusto ang gawain ngunit kailangan niyang gawin dahil dito siya kumikita ng kanyang ikinabubuhay. Ayon kay fr. Jerry orbos  ‘Ang tunay na misyon sa buhay ay ang maglingkod sa Diyos at kapwa”
 • 7.  “Kung ang tao ay ginagampanan niya ang misyong ito, masusumpungan niya ang tunay na kaligayahan, na siyang pinakahuling mithiin ng tao.” E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Isulat ang kasagutan sa graphic organizer sa ibaba. Tumawag ng 1 bata sa bawat grupo para iulat sa klase. (gawin sa loob ng 8 minuto) (Constructivist/ReflectiveApproach) Bakit mahalaga ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay?
 • 8. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pangkatang gawain: ( Constructivist Approach) Pangkat 1: Gumawa ng rap tungkol sa misyon sa buhay. PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA Angkop na tema ng Gawain:----30 puntos Teamwork at partisipasyon---- 30 puntos Maayos at makapukaw-pansin ---- 40 puntos Kabuuan- 100 puntos Pangkat 2: Gumawa ng slogan tungkol sa Propesyon. PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA Angkop na tema ng Gawain:----30 puntos Teamwork at partisipasyon---- 30 puntos Maayos at makapukaw-pansin --- 40 puntos Kabuuan- 100 puntos Pangkat 3: Gumawa ng segment show tungkol sa pagkakaiba ng Misyon, Propesyon at Bokasyon PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA Angkop na tema ng Gawain:---- 30 puntos Teamwork at partisipasyon---- 30 puntos Maayos at makapukaw-pansin---- 40 puntos Kabuuan- 100 puntos
 • 9. G. Paglalapat sa aralin sa pang- araw-araw na buhay Sagutin ang sumusunod na katanungan. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Batay sa isinagawang gawain, ano ang iyong naramdaman habang gumagawa nito? 2. Bilang isang anak, mag-aaral, kaibigan, ano-ano ang mga bagay na gusto mo pang mangyari sa iyong buhay? H. Paglalahat sa aralin Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawing mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patutungo. Nagsisilbi itong simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Ang pagkakaroon ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ng isang tao ay mas
 • 10. malaki ang posibilidad na maging responsable siya upang makapagbahagi sa pagkamit ng kabutihang panlahat. I. Pagtataya ng Aralin PANUTO: Basahing mabuti at unawain. Isulat ang titik ng tamang sagot sa nakalaang patlang. 1.Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihan kung: a. nagagamit sa araw-araw ng mayroong pagpapahalaga. b. nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan at katangian. c. nagagampanan nang balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad. d. kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa kanyang kapwa. 2. Ito ay hangarin sa buhay ng isang tao na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. e. Misyon f. Bokasyon g. Propesyon h. Tamang Direksyon 3. Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag. a. Bokasyon b. Misyon c. Tamang Direksyon d. Propesyon 4.Saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya? a. sarili, simbahan at lipunan b. kapwa, lipunan, at paaralan c. paaralan, kapwa at lipunan d. sarili, kapwa at lipunan 5. Bakit mahalagang magkaroon ng tamang direksyon ang isang tao? a. upang siya ay hindi maligaw b. upang matanaw niya ang hinaharap
 • 11. c. .upang mayroon siyang gabay d. upang magkaroon siya ng kasiyahan J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Gumawa ng poster tungkol sa nais mong maging sampung taon mula ngayon. Ihanda ang sarili para sa pagbabahagi ng ginawa. IV. Mga Tala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.
 • 12. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong nang lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasang solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuhong nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?