Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест дууяа1

0 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест дууяа1

 1. 1. цахим тестийн нүүр           3-р ангийн “Монгол хэл”-ний хичээлээр “Үгийн үе авиа үсэг тодорхойСургууль НэрАнги бүлэг хичээлийн нэрСурагчийн нэр сэдэв Хуудас 1
 2. 2. цахим тестийн нүүрийн үе авиа үсэг тодорхойлох” тест Хуудас 2
 3. 3. хувилбар­1 ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт c b b a bХувилбар-1Асуулт1Эх юунаас бүтдэг вэ?a. үсэг c. өгүүлбэрb. үг d.Асуулт2үеэр зөв зааглан бичсэнийг олa. Хөд-өл-мө-рийнb. Хө-дөл-мө-рийнc. Хө-дөл-мөр-ийнd. Хөд-өл-мө-рийнАсуулт3Авиа үсгийг зөв тэмдэглэснийг дугуйлa. харъя-5ү5аb. уужим-5ү4аАсуулт4Оньсогын зөв хариуг олЗахгүй торгон дээр замбараагүй сувдa. тэнгэр одb. нар сар в.сувдАсуулт5Ойролцоо утгатай үгсийг ол Хуудас 3
 4. 4. хувилбар­1а.сэрэх,унтах б.босох,бодох в.баярлах,бахдахАсуулт6 Хуудас 4
 5. 5. хувилбар­1ТЕСТхуудас 6 c. олуулаа-7ү6а d. баяд-4ү4а Хуудас 5
 6. 6. хувилбар­1 Хуудас 6
 7. 7. хувилбар­2 цахим тест -2 Асуулт 1 2 3 4 Хариулт c b c aХувилбар-2:1.Гээгдэх эгшгийн дүрэм зөрчсөн үгийг дугуйл.a.олноос b. хөгжмийн c.үсэрэх d.судлаад2.Буруу бичсэн үгийг олж дугуйлa.өнхрүүлнэ b. бороошино c.хавтаслана d.танилцуулна3.Ъ бичих үгийн дугаарыг дугуйлa.сонсохоо бол....ё b.гэртээ хар.....я c.үзгээ бар......я4.Өвөрмөц хэллэгийг олж дугуйлa. нүд тайлах b.нүд өвдөх c. модоор нүдэх d .шүүгээний нүд5.Үгийг үеэр зөв заагласныг олb.шагна-чих-ыг b b.шан-на-чих-ыг c.шаг-на-чи-хыг Хуудас 7
 8. 8. хувилбар­2 Хуудас 8
 9. 9. хувилбар­2 5 c d.судлаадана d.танилцуулна c.үзгээ бар......яүдэх d .шүүгээний нүдаг-на-чи-хыг Хуудас 9
 10. 10. хувилбар­2Хуудас 10
 11. 11. dun Цахим тестийн үнэлгээ 1 1 Зөв 1 1 2 1 Зөв 2 0 3 1 Зөв 3 0 4 1 Зөв 4 0 5 1 Зөв 5 0 Авах оноо 5 Авах оноо Авсан оноо 5 Авсан оноо Зөв хариулт 5 Зөв хариулт Буруу хариулт 0 Буруу хариулт Хувь 100 Хувь Үсэг үнэлгээ A Үсэг үнэлгээ Маш сайн байна. БАЯР ХҮРГЭЕ. Маш сайн байна. БАЯР ХҮРГЭЕ.Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хувилбар­2: Хуудас 11
 12. 12. dun Буруу Буруу Буруу Буруу Буруу 10 0 0 5 0 Fбайна. БАЯР ХҮРГЭЕ. Хуудас 12
 13. 13. зөв хариулт Хариултын хуудас-1Асуулт 1 2 3 4 5Хариулт c b b a b Хариултын хуудас-2Асуулт 1 2 3 4 5Хариулт c b c a c Хуудас 13
 14. 14. зөв хариултхуудас-1хуудас-2 Хуудас 14
 15. 15. зөв хариултХуудас 15

×