Recensie pirates of the carribian

999 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recensie pirates of the carribian

  1. 1. Algemene gegevensTitel: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black PearlRegie: Gore VerbinskiJaar: 2003Herkomst: USAGenre: Avontuur, Actie, komedieSpeelduur: 143 minutenBelangrijkste personagesJohnny Depp speelt Jack SparrowGeoffrey Rush speelt kapitein BarbossaKeira Knightley speelt Elizabeth SwannOrlando Bloom speelt Will TurnerJack Sparrow:Jack Sparrow komt naar Port Royale om een schip te stelen, maar hij wordt al snel in degevangenis gestopt. Hij wordt bevrijdt door Will Turner en samen gaan ze achter de blackpearl aan. Ooit was jack nog de kapitein van dit schip, totdat zijn bemanning muiterij pleegde.Je weet nooit hoe hij precies denkt (hij is heel erg geheimzinnig) en of hij wel te vertrouwenis, maar toch heeft hij diep van binnen wel een goed hart. Hij heeft alles ervoor over om zijngestolen schip terug te krijgen. Hij ziet eruit als een echte piraat: gouden tanden, lang zwarthaar, sikje en veel zwaarden en messen. Vooral de rol van Johnny Depp, als Kapitein JackSparrow was ontzettend goed. Deze trok ook de hele tijd de aandacht. Omdat hij zo grappigen charmant is. Hij heeft zwart, lang haar en bruine ogen. Hij heeft oude vieze piratenklerenen grote zwarte hoed (de hoed is belangrijk voor hem, waarom is niet bekend). Hij kan vrijgoed zwaard vechten en hij is ongeveer 35-40 jaar.Will Turner:Will Turner werd als kind op een vlot in zee gevonden. Het schip waar hij mee meeging alskind werd aangevallen door een piratenschip. Hij is nu smid en maakt wapens voor deCommodore en zijn leger. Hij is stiekem verliefd op Elisabeth Swann, de dochter van degouverneur, maar ze ziet hem eigenlijk niet staan. Hij kan goed zwaardvechten, en er stroomtpiratenbloed door zijn aderen omdat zijn vader piraat geweest is. Hij heeft lang blond haar enblauwe ogen en heeft nette klerenKapitein BarbossaKapitein Barbossa is de kapitein van de black pearl. Het piratenschip dat vroeger van Jackwas. Barbossa en zijn bemanning zijn vervloekt, en als de maan gaat schijnen worden zelevende skeletten. Om de vloek op te heffen, hebben ze het bloed nodig van Will, omdat hijde zoon is van de overleden piraat William Turner. Barbossa is ook een typische piraat:onbetrouwbaar en hij is nergens bang voor. Hij heeft altijd vieze kleren aan en ziet er ook nietverzorgt uit.Elizabeth SwannElizabeth Swann is de dochter van de gouverneur. Toen ze ongeveer 10 jaar oud was, vond zesamen met haar vader en de vloot de jonge Will Turner. Hij had een soort medaillon van goudom zijn nek, en omdat ze dacht dat hij een piraat was, nam ze de ketting van hem af. Acht jaarlater wordt ze ontvoerd, vanwege dat medaillon. Ze wil zelf ook graag bepalen wat ze wil. Zois ze bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de piraterij. Dit kan ze niet uiten omdat ze de dochtervan de gouverneur is. In de liefde is ze ook heel erg onzeker. Kiest ze voor Commendor
  2. 2. Norrinton (wat haar vader graag wil) of kiest ze de Smit Will Turner. Ze loopt in veel chiquejurken en gewadenVoorstelling8 jaar geleden was Elizabeth met haar vader, de gouverneur, op weg naar Port Royal, in hetCaribische gebied, toen ze een jongen zag drijven op een stuk wrakhout. Toen ze dichterbijkwamen zagen ze een groot schip in brand staan met veel wrakstukken er omheen. Het waswel duidelijk dat dit het werk van de piraten was. Elizabeth was zelf erg geïnteresseerd inpiraten, en toen ze tot haar schrik merkte dat de jongen een piratenmedaillon droeg, haalde zedit van zijn nek af om te voorkomen dat de jongen opgehangen zou worden.8 jaar later…Jack Sparrow komt in Port Royal binnen en probeert een schip te kapen, op dat moment valtElizabeth naast hem van een hoge muur af in het water. Hij bedenkt zich geen moment, geeftzijn spullen af en duikt haar op. Als ze op de kade komen wordt hij gearresteerd, maar datvind Elizabeth niet goed en hij ontsnapt en verstopt zich in de schuur van de smid. Daar komtWill Turner en grijpt naar zijn zwaard en valt Jack aan. Will slaat hem neer en op dat momentkomen de soldaten binnen en arresteren hem en sluiten hem op in een cel.Die nacht valt Kapitein Barbossa Port Royal binnen en zijn bemanning ontvoert Elizabeth uithaar huis omdat zij bij het redden van Will uit de zee 8 jaar geleden een medaillon vanAzteeks goud heeft gepakt. Ze nemen haar mee op de Black Pearl. Er is een gevecht losgebarsten, maar de onderdanen van Barbossa zijn onsterfelijk door een vloek dus er vallen aanhun kant geen doden. Iemand slaat Will neer en als hij ‘s morgens wakker wordt wil hijElizabeth achterna. Hij gaat voor hulp naar Jack die hem herkend als hij zijn naam noemt, hijis namelijk de zoon van Bootstrap Bill Turner een beruchte piraat. Jack vraagt hem of hij ookpiraat wil worden maar dat wil hij nooit. Alleen als hij piraat wil worden helpt Jack hem en hijgaat akkoord. Will helpt Jack ontsnappen en ze kapen een boot, de Dauntles. De bemanningen soldaten die op het snelste schip: de interceptor zitten zien het en gaan aan boord van deDauntles. Als ze er allemaal zijn stappen Jack en Will over naar de Interceptor en varen snelweg.Ze worden achtervolgd maar de Interceptor heeft te veel voorsprong. Ze gaan naar Tortuga,een piratenstad, om een nieuwe bemanning te zoeken. De volgende morgen zijn er een aantalmensen die mee willen.Elizabeth zit ondertussen op de Black Pearl en wordt vernederd. S‘nachts worden allebemanningsleden levende skeletten en spoken over het schip. Elizabeth is doodsbang.Elizabeth moet eten met Kapitein Barbossa. Hij legt uit wat die piratenmunt is. Het is vanAzteeks goed één van 882 identieke stukken uit een kist die aan Cortes is gegeven. Iedereendie zo een munt uit de kist haalde werd gestraft. De vloek kan alleen opgeheven worden meteen bloedoffer. Hij vraagt hoe Elizabeth heet, ze zegt: Elizabeth Turner, waarschijnlijk omdatze verliefd is op Will. Elizabeth moet de gouden munt afgeven, ze wil het ruilen tegen haarvrijheid. Barbossa vind dat goed. Ze geeft de munt maar hij brengt haar niet terug naar land.Ze moet mee naar de grot om daar het bloedoffer te geven. Maar als hij haar bloed in de kistheeft laten lopen gebeurt er niets. Hij vraagt Elizabeth of haar vader William Turner heet,maar dat is dus niet zo.
  3. 3. Inmiddels komen Will, Jack en de bemanning ook aan in de grot. En Jack heeft de piratenafgeleid zodat Will Turner, Elizabeth kan redden. Maar Kapitein Barbossa heeft Jack gepakt.Er barst een zwaardgevecht los en Jack kan ontsnappen. Barbossa gaat er achter aan en schiethet schip kapot zo komen Jack en de bemanning aan boord van de Black Pearl. Barbossa laatJack en Elizabeth van het schip springen bij een eiland waar hij eerder gezeten heeft enkunnen ontsnappen. Op het eiland is alleen rum. Jack drinkt teveel en Elizabeth laat ‘smorgens alle vaten rum ontploffen daardoor komt er een enorm rooksignaal en al snel wordenze opgehaald door Elizabeths vader en de bemanning van de Dauntles. Elizabeth wil per seWill redden en gebied er achter aan te varen.Ondertussen waren Barbossa, Jack, Will en de bemanning bij de grot aangekomenBarbossa en nog drie bemanningsleden hielden een oogje op Jack en Will . Ze raakten metzijn allen in gevecht. Elizabeth lag in een hoekje van een grot. Jack pakte een munt uit de kisten werd zo ook onsterfelijk. Jack gooide de ontbrekende munt naar Will, hij maakte een sneeen liet zijn bloed vloeien. De vervloeking was voorbij! Jack stak snel Barbossa in zijn borst enBarbossa stierf.Inmiddels was de bemanning van Barbossa en de Engelsen aan het vechten op het schip. Toende vervloeking opgeheven was vielen er een aantal dood meer. Toen ging iedereen naar huis.Jack, Will en Elizabeth gingen mee op de Interceptor naar Port Royal. Daar werd Jackveroordeeld tot de galg. Als hij net hing gooide Will een zwaard zodat hij daarop kon staan.Will probeerde dichterbij te komen en sneed het touw door, ze lieten veel soldaten vallen dooreen touw voor hun benen te hangen. Uiteindelijk werden ze tegengehouden en stonden erallemaal soldaten om hun heen. Elizabeth ging bij hen staan en zei dat ze erbij hoorde. Dangeeft Elizabeths vader toe en laat de mannen alleen Jack bewaken. Maar Jack probeert teontsnappen en wordt door de soldaten naar de rand gedreven dan springt hij van de muur af,dezelfde als Elizabeth aan het begin van de film. Ze geven hem een dag voorsprong. Elizabethen Will gaan naar de rand om Jack na te kijken die naar de Pearl zwemt. Dan kijken ze naarelkaar en zoenen.OntwerpVerbinski wilde de film een gevoel van historische fantasie meegeven. Veel van de acteursdroegen contactlenzen en protheses om ze een geschikter uiterlijk te geven voor hun rollen.Johnny Depp liet zichzelf enkele gouden tanden aanmeten voor de rol. Tevens gebruikte hij inde film een authentiek pistool vervaardigd in 1760 in plaats van een rekwisiet.De crew had vijf maanden nodig om de set voor de grot met de Incaschat te maken. De setwas gevuld met 882 munten en wat goudverf op de rotsen om de indruk van een schatkamerte geven. De set voor het fort van Port Royal werd gebouwd in Rancho Palos Verdes, en deset voor Gouverneurs Swann’s paleis in Manhattan Beach. In september 2002 vernietigde eenbrand een groot deel van de set, waardoor de crew opnieuw moest beginnen.Het eiland Saint Vincent werd gekozen als primaire opnamelocatie, daar dit het rustigstestrand was wat de crew kon vinden. Hier werd het grootste deel van de set van Port Royal enTortuga gebouwd. Het belangrijkste element voor de film waren de schepen. Om kosten tedrukken werden de schepen gebouwd in droogdokken. De drie schepen voor de film brachtenin totaal slechts zes dagen door op open zee voor de buitenopnamen. Voor de rest werden descènes aan boord van de schepen gefilmd in de droogdokken, met computergetekendeachtergronden. Er werd ook een miniatuurschip gebouwd voor een stormscène.
  4. 4. Conflicta) Kapitein Barbossa, kapitein van de Black Pearl wil het laatste goudstuk en het bloed vanWill Turner om de vloek op te kunnen heffen.b) Jack Sparrow wil de Black Pearl kapen, want ooit was dat schip van hem, maar zijnstuurman Barbossa heeft het van hem gestolen. Ook wil Jack Sparrow, Barbossa vermoordenvoor wat hij heeft gedaan.c) Will Turner probeert het hart van Elisabeth te veroveren. Zelf is ze ook al wel een beetjeverliefd op hem, maar ze is ook verloofd met een groot adelman en dat staat beter voor defamilie dan een piraat.OmgevingHet verhaal speelt zich af in het Caribische gebied en hoewel er in het begin van de film veelbinnen wordt gefilmd, wordt er de rest van de film het meest buiten gefilmd, waarvan hetmeest op zee. Het grootste deel speelt zich af op de schepen van de piraten, maar ook in degrot met schatten.TijdAlles speelt zich af in de tijd van de piraten, dus alle spelers zijn daar ook naar gekleed. Vande hoofdrolspelers zijn er twee piraten, dezen zijn prachtig gekleed als piraten. KapiteinBarbossa heeft grauwe kleding aan, hiermee wordt zijn slechtheid benadrukt. Kapitein JackSparrow heeft wat vrolijkere kleding aan, omdat hij een wat aardigere piraat is. Will Turner isvoor de tijd waarin het zich afspeelt “simpel” gekleed. De gewone burger zag er zo toen uit.Elizabeth is een vooraanstaande vrouw en is dus ook mooi gekleed. Zij heeft altijd een jurkaan. Degenen die het meest moesten worden opgemaakt zijn de piraten. Captain Barbossa’shele gezicht is vlekkerig, dus dat was ontzettend veel grimewerk. Ook Captain Jack Sparrowwas veel werk, aangezien hij helemaal bruin is geschminkt. Ook moesten zowel bij beidepiraten, als bij Will Turner baardgroei worden aangebracht. Bij Will Turner en Elizabeth isgeen speciale make-up opgebracht.Het verhaal begint met een flashback, maar gaat daarna al snel weer terug naar de tijd waarinde film zich afspeelt en blijft daarna ook in chronologische volgorde.Soms kloppen de tijden alleen niet met elkaar. Bv.: Will zou meteen gedood worden enElisabeth en jack worden op een eiland gezet. Ze brengen ongeveer 24 uur daar door enworden daarna opgehaald door de marine, na wat overleg varen ze naar het eiland waar depiraten zijn. Dit alles zal ongeveer 50 uur duren ofzo. De piraten hebben echt geen 50 uurnodig om naar zo’n eiland te varen en Will te doden. Dus dat klopt gewoon niet.Locatie en kledingDe locaties en kleding bepalen helemaal de sfeer in deze film. De locaties zijn ontzettendbelangrijk, omdat ze het leven laten zien van de tijd waarin de film zich afspeelt. Dit wordtgedaan met behulp van idyllische dorpjes, burchten en natuurlijk de oude schepen. Maar éénvan de belangrijkste kenmerken van de locaties is het Caribische gebied, waar het verhaal zichafspeelt. De kleding bepaalt ook de sfeer, aangezien deze ook de tijd aangeeft van het verhaal.Ook laten ze zien wie er goed en wie er slecht is, doordat de slecht piraten sombere en viezekleding aanhebben.
  5. 5. MuziekDe muziek in de film dient vooral als achtergrondmuziek. Vooral in spannende stukjes van defilm wordt er muziek gespeeld, bijvoorbeeld met de gevechten. Ook als je de schepen zietvaren wordt er muziek gespeeld. Het opvallende is dat één bepaald stuk muziek telkens weerterugkomt in de film, deze muziek hoor je ook bij de aftiteling. Het is een typisch piratenmu-ziekje: spannend, maar toch ook vrolijk. Deze muziek wordt zo vaak gebruikt in de film, om-dat de film gebaseerd is op een gelijknamige attractie in Disneyland. Bij deze attractie wordtdie muziek ook bijna de gehele rit gedraaid.Geluidseffecten Er worden in de film bijna alleen geluidseffecten gebruikt om al bestaande geluiden teversterken. De geluidseffecten die mij het meest opvielen waren die van de zwaardgevechten,want de geluiden die de zwaarden maken als ze tegen elkaar slaan, zijn harder gemaakt.Verder werden er geluideffecten gebruikt voor slaande deuren, piepende en krakendescharnieren, de golven op zee, de wind in de zeilen, voetstappen als iemand op het dek vaneen schip loopt en voor de bewegende skeletten.MiddelenDe regisseur heeft meerdere middelen gebruikt om het publiek te blijven boeien. Eén daarvanis dat de scènes steeds overgaan van rustig naar spannend. De rustige momenten worden goedbenut om de aandacht te blijven trekken, doordat ze vaak grappig of romantisch zijn. Vooraldoor de special effects maakt de film de hele tijd een verpletterende indruk. De piraten die inskeletten veranderen zijn zo levensecht gemaakt. Als een piraat bijvoorbeeld een fles wijnleegdrinkt, zie je de wijn door het skelet weer eruit lopen. Ook heeft de regisseur ontzettendzijn best gedaan om topacteurs als cast te krijgen. Uiteindelijk bestond de cast ook uittopacteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffry Rush en Keira Knightley. Vooral JohnnyDepp’s rol als Jack Sparrow was ontzettend goed neergezet, deze trok ook de hele tijd deaandacht van mij. Ook de locaties maken het een prachtfilm.Camerastandpunten/gebruikSoms zie je het beeld vanuit een persoon (niet altijd dezelfde persoon) en soms zie je hetbeeld van buitenaf of van bovenaf. Soms worden er close-ups gemaakt om degezichtsuitdrukking van een personage goed te laten zien.MotievenDe mensen uit de film zijn gewone mensen die doen, wat zijn denken dat goed is. Zehebben geen vast standpunt. Dat denk ik omdat dat helemaal niet uit de film blijkt datze via een bepaald standpunt denken en handelen.FunctieHet doel van de film is, denk ik, vooral het publiek te amuseren. Er wordt geenduidelijke boodschap overgegeven, behalve dat het niet uitmaakt van welke ‘stand’ jekomt, je moet niet bevooroordeeld zijn en elkaar nemen zoals ze zijn. Ook is het niet echt eeninformatieve film. Hij is vooral heel erg grappig en daarom denk ik dat het is om te amuseren;de regisseur heeft vooral humor in een persoon gestopt en daardoor wordt de filmheel erg leuk. Deze man heeft namelijk in de film een blijvende zonnesteek opgelopen en ishierdoor dus heel erg maf. Ook worden er op precies de goede moment hele goedenactiestukjes ingelast. Zodat het echt leuk blijft om naar te kijken.

×