Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fremtidsfullmakt Advokat Helleland www.helleland.one

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Advertisement

Fremtidsfullmakt Advokat Helleland www.helleland.one

  1. 1. Fremtidsfullmakt Advokat Odd Martin Helleland Tlf 922 16 066
  2. 2. • Hva er en fremtidsfullmakt? • Hvem kan opprette fremtidsfullmakt og hvem kan være fullmektig • Hva kan ikke omfattes i fremtidsfullmakten • Gyldighet og stadfestelse • Bør inneholde • Salg av eiendom • Hva skjer når fremtidsfullmakten trer i kraft
  3. 3. Hva • til en eller flere personer • representere den som gir fullmakt • etter at han/hun på grunn av sinnslidelse som demens eller alvorlig svekket helsetilstand • ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som er omfattet av fullmakten • kan være personlige (hvor skal han/hun bo) og økonomiske (bank, lån, regninger, gaver, salg) • kan trekkes tilbake så lenge fullmaktsgiver forstår hva det innebærer
  4. 4. Hvem • både fullmaktsgiver og fullmektig må være over 18 år • juridisk person kan ikke være fullmektig - f.eks advokatfirma • må si ja, og ikke selv være under vergemål
  5. 5. Fullmektigen kan ikke • stemme ved valg • inngå ekteskap • erkjenne farskap • samtykke til donasjon av organ • opprette eller tilbakekalle testament • samtykke til tvang • andre særlige personlige forhold
  6. 6. Gyldighet • skriftlig • to vitner • ikke fullmektigen eller hans/hennes ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn • vergemålsloven § 81 omhandler formkravene • vergemålsloven § 84 omhandler stadfesting • fremtidsfullmakt, varsel av fullmaktsgiver og pårørende og legeerklæring
  7. 7. Bør inneholde • dato • påskrift om at fullmaktsgiver opprettet fullmakt av egen fri vilje og at han/hun forsto hva den innebærer • opplysninger om vitnene - fødselsdato go adresse
  8. 8. Salg av eiendom • eiendom må identifiseres ved fullmakt til salg • kommunenummer, gårdsnummer,bruksnummer • for borettslag organisasjonsnummer og andelsnummer • tinglysingsmyndighetene krever stadfestelse • fullmektig selge - gi bort til seg selv? • inhabilitet § 86 - uttrykkelig fremgår av fremtidsfullmakten
  9. 9. Fullmakten trer i kraft • sinnslidelse, demens, alvorlig svekket helsetilstand • vurderes av lege etter oppfordring fra fullmektig • fullmektig underretter den det gjelder og ektefelle/samboer eller andre nære slektninger • fullmektigen kan be om stadfestelse fra fylkesmannen • fullmektigen handler i samsvar med fullmakten
  10. 10. Takk for oppmerksomheten

×