Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Selge varer og tjenester til
det offentlige
Asker Næringsråd
4. mars 2013

Advokat Odd Martin Helleland
Litt om meg…

Lisenser
Konsulenter

Vei- og trafikk
Rengjøring
IT
Båt
Drift av svømmebasseng
Biler
Varslingstjenester
Etabl...
Tema
•

Oversikt over offentlige anskaffelser

•

Hvilke regler gjelder når man skal tilby varer og
tjenester til det offe...
Oversikt
Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset
betydning. Det omhandler da a...
Offentlige innkjøp i perioden 2000 - 2012
i 2012 kroner

Kilde SSB. Bearbeidet av Meno
Norske bedrifter har i snitt en
kostnad på 9400 Euro for hver
anbudsrunde de deltar i
Kilde: PwC,2011

6700 Euro i Sverige...
Anskaffelsesprosessen
Hva er behovet

Planlegging

Undersøke markedet
Utarbeide spesifikasjon
Utarbeide dokumenter

Gjennom...
Påvirkning

Kostnad

Tid
Planlegging

•

•
•
•

Handlingsrommet i regelverket
åpner for dialog med
leverandører før konkurranse
utlyses
Søk aktivt ...
um
ok
ed
dig
en
dv
Nø

er
åned
n6m
e en
eldr
Ikke

ter
en

ed
v

r1
ve
po
kjø

0,.00
00
ers
iv

Planlegging

fra
tt

Se
•
•
•
•
•

Ofte dårlig tid
Redd for dialog med leverandører
Kopiering av tidligere konkurr...
Gjennomføring
•
•
•
•
•
•

Samle inn dokumentasjon
Støtte seg på andre leverandører?
Forbehold?
Stille spørsmål til oppdra...
Hva skjer etter at tilbudet er kommet inn
Åpning av tilbud

Er leverandør kvalifisert?

Oppfyller tilbudet minstekrav?

Eva...
Avtale

Det offentlige

Oppfølging

Leverandør
Innkjøpsavdeling

1
Tilbudsforfatter

Tilbud!
Produkt A
kr 10,Kantprodukt

Bestiller/bruker
Avtale

2
Oppfølging

E-handel...
Spillereglene
•

Anvendelsesområde

•

Anskaffelsesprosedyre

•

Kvalifikasjonskrav

•

Kravspesifikasjon

•

Tildeling og evaluering

•

...
v ket
a r
es lve
tt e
fa eg
om esr
va els
H ff
ka
Varer
ns

Tjenester

a

Unntak

Bygg- og anlegg
es
tt

H

em
v

fa
m

o

Offentligrettslige
organer

Fylker

Kommuner

Stat
Grunnleggende spilleregler
Konkurranse

Likebehandling

Forholdsmessighet

Ikkediskriminerende
God
forretningsskikk

Etter...
og
r

re
va
ier er
rd st
ve ne
el je
sk t
er
T

TED kommune

TED stat

Kunngjøringsplikt

Protokoll

Avgjørende for hvilke...
Rammeavtale

Kontrakt
FOA § 4-1 a

FOA § 4-2 f

Avrop/ bestillinger

Opsjoner
KONKURRANSEFORMER
el
g

re
d

ve
o

H

Anbudskonkurranse
Åpen eller begrenset

Snevre unntak
Konkurransepreget
dialog

Kon...
Kvalifikasjonskrav

Tekniske kvalifikasjoner
Finansielle og økonomiske stilling

Dokumentasjonskrav

En beskrivelse av lever...
Avvisning

jon
as

Kr

sp
av

ifik
es
ov
eh

B

lde
ho

lse
te

Y

må
n

Y

lse
te

ne
in

ør i
nb

eho
nn

lde

Tildelings...
Tildelingskriterier
Laveste pris

Det økonomisk mest
fordelaktige tilbud
Kvalitet

Pris
Pris
Oppdragsgiver velger selv hvilke
tildelingskriterier han ønsker og hvordan
disse skal vektes

MEN
-må knytte seg til kontr...
Tilbudsevaluering
Evaluere tilbudene

Evalueringsmodeller

Gjøre som man har sagt

Fritt valg og må ikke oppgis

Oppdragsg...
Metoder for karakterfastsetting av pris
Hybrid

Lineær

Forholdsmessig
Avvisning

Forhold ved leverandør

Forhold ved tilbud

Kan eller skal avvises
Begrunnelsesplikt
Hvem vant kontrakten?

Hvorfor vant de?

Er det mulig å forstå hvorfor de vant?

Har anskaffelsesprosedy...
Vunnet kontrakt

Tapt kontrakt

Sjekke konkurrentenes arbeid

Sjekke konkurrentenes arbeid

Tildeling gir ikke rettskrav p...
Bør jeg klage?

Hva kan jeg oppnå?

Hva koster det å oppnå det?

Hvordan vil oppdragsgiver reagere?
Hvor finner man offentlige
anskaffelser?
Under 100.000,- ?

Under 500.000,- ?
Bestiller/bruker

Selger
www.swan.no
odd.martin.helleland@swan.no!

!

922 16 066

Takk for oppmerksomheten!
Asker næringsråd 4 mars 2014
Asker næringsråd 4 mars 2014
Asker næringsråd 4 mars 2014
Asker næringsråd 4 mars 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Asker næringsråd 4 mars 2014

582 views

Published on

Temamøte for Asker Næringsråd om offentlige anskaffelser, regler og hvordan komme i inngrep med det offentlige.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asker næringsråd 4 mars 2014

 1. 1. Selge varer og tjenester til det offentlige Asker Næringsråd 4. mars 2013 Advokat Odd Martin Helleland
 2. 2. Litt om meg… Lisenser Konsulenter Vei- og trafikk Rengjøring IT Båt Drift av svømmebasseng Biler Varslingstjenester Etablerertjenesten i Asker- og Bærum Fyringsolje- og drivstoff Forrurensning og renovasjon Leker, formingsmateriell og lekeapparater Røykdykkergarnityr Vann og avløp Store varekataloger
 3. 3. Tema • Oversikt over offentlige anskaffelser • Hvilke regler gjelder når man skal tilby varer og tjenester til det offentlige • Hvor skal man lete for å finne offentlige anskaffelser?
 4. 4. Oversikt
 5. 5. Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Fra Wikipedia Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF med flere) regnes ikke som offentlige i denne sammenheng og er derfor ikke med i statistikken. Fra SSB
 6. 6. Offentlige innkjøp i perioden 2000 - 2012 i 2012 kroner Kilde SSB. Bearbeidet av Meno
 7. 7. Norske bedrifter har i snitt en kostnad på 9400 Euro for hver anbudsrunde de deltar i Kilde: PwC,2011 6700 Euro i Sverige 7000 Euro i Danmark
 8. 8. Anskaffelsesprosessen Hva er behovet Planlegging Undersøke markedet Utarbeide spesifikasjon Utarbeide dokumenter Gjennomføring Velge leverandør Inngå kontrakt Få det som er avtalt Oppfølging Bestillinger/ opsjoner Erfaringer
 9. 9. Påvirkning Kostnad Tid
 10. 10. Planlegging • • • • Handlingsrommet i regelverket åpner for dialog med leverandører før konkurranse utlyses Søk aktivt etter offentlige anskaffelser Søk etter leverandørkonferanser Søk etter rammeavtaler ns re dø an er ev al fr t et S Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. ! ide s
 11. 11. um ok ed dig en dv Nø er åned n6m e en eldr Ikke ter en ed v r1 ve po kjø 0,.00 00
 12. 12. ers iv Planlegging fra tt Se • • • • • Ofte dårlig tid Redd for dialog med leverandører Kopiering av tidligere konkurranser Sterke faggrupper og manglende faggrupper Politikk pp o ra d sg g ide s
 13. 13. Gjennomføring • • • • • • Samle inn dokumentasjon Støtte seg på andre leverandører? Forbehold? Stille spørsmål til oppdragsgiver? Kontroller at alt er besvart og vedlagt Skriftlig signert tilbud i lukket konvolutt innen fristen ns re er ev dø an et S al t fr ide s
 14. 14. Hva skjer etter at tilbudet er kommet inn Åpning av tilbud Er leverandør kvalifisert? Oppfyller tilbudet minstekrav? Evaluering av tilbud Tildeling av kontrakt Innsyn Gjennomføring Klage/midlertidig forføyning/ KOFA Signering av kontrakt
 15. 15. Avtale Det offentlige Oppfølging Leverandør
 16. 16. Innkjøpsavdeling 1 Tilbudsforfatter Tilbud! Produkt A kr 10,Kantprodukt Bestiller/bruker Avtale 2 Oppfølging E-handel! Produkt A kr 10,Produkt B kr 20,- Selger Faktura! Produkt B kr 20,-
 17. 17. Spillereglene
 18. 18. • Anvendelsesområde • Anskaffelsesprosedyre • Kvalifikasjonskrav • Kravspesifikasjon • Tildeling og evaluering • Avvisning • Begrunnelsesplikten • Konkurransens avslutning • Klage
 19. 19. v ket a r es lve tt e fa eg om esr va els H ff ka Varer ns Tjenester a Unntak Bygg- og anlegg
 20. 20. es tt H em v fa m o Offentligrettslige organer Fylker Kommuner Stat
 21. 21. Grunnleggende spilleregler Konkurranse Likebehandling Forholdsmessighet Ikkediskriminerende God forretningsskikk Etterprøvbarhet Gjennomsiktighet Forutberegnelighet
 22. 22. og r re va ier er rd st ve ne el je sk t er T TED kommune TED stat Kunngjøringsplikt Protokoll Avgjørende for hvilket regelsett som gjelder
 23. 23. Rammeavtale Kontrakt FOA § 4-1 a FOA § 4-2 f Avrop/ bestillinger Opsjoner
 24. 24. KONKURRANSEFORMER el g re d ve o H Anbudskonkurranse Åpen eller begrenset Snevre unntak Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling
 25. 25. Kvalifikasjonskrav Tekniske kvalifikasjoner Finansielle og økonomiske stilling Dokumentasjonskrav En beskrivelse av leverandørens tekniske personell Foretakets årsregnskap Støtte seg på andre foretaks kapasitet?
 26. 26. Avvisning jon as Kr sp av ifik es ov eh B lde ho lse te Y må n Y lse te ne in ør i nb eho nn lde Tildelingskriterier Annet
 27. 27. Tildelingskriterier Laveste pris Det økonomisk mest fordelaktige tilbud Kvalitet Pris Pris
 28. 28. Oppdragsgiver velger selv hvilke tildelingskriterier han ønsker og hvordan disse skal vektes MEN -må knytte seg til kontraktens gjenstand -være relevant for kontraktens verdi -ikke medføre ubetinget fritt skjønn -oppfylle de grunnleggende krav -fremgå av kunngjøring eller konkurransegrunnlag ! Ulovlig tildelingskriterium = plikt til å avlyse konkurransen
 29. 29. Tilbudsevaluering Evaluere tilbudene Evalueringsmodeller Gjøre som man har sagt Fritt valg og må ikke oppgis Oppdragsgivers frie skjønn Egnet til å premiere forskjeller De grunnleggende krav Riktig faktum Poengsette pris/prissette kvalitet
 30. 30. Metoder for karakterfastsetting av pris Hybrid Lineær Forholdsmessig
 31. 31. Avvisning Forhold ved leverandør Forhold ved tilbud Kan eller skal avvises
 32. 32. Begrunnelsesplikt Hvem vant kontrakten? Hvorfor vant de? Er det mulig å forstå hvorfor de vant? Har anskaffelsesprosedyren vært i samsvar med regelverket? Er det mulig å imøtegå tildelingsbeslutngen? KOFA 2013/21 Første sak om begrunnelsesplikten etter 01.07.12 vb ø pr er t Et et h ig kt si m no en j G et rh a
 33. 33. Vunnet kontrakt Tapt kontrakt Sjekke konkurrentenes arbeid Sjekke konkurrentenes arbeid Tildeling gir ikke rettskrav på kontrakt Sjekke det offentliges arbeid Rolle under klagebehandling Kontrakten Klage til oppdragsgiver Begjæring om midlertidig forføyning Klage til KOFA Anlegge sak for domstolene Uriktig tildelingsbeslutning kan annuleres erstatningsfritt og tildeles korrekt leverandør
 34. 34. Bør jeg klage? Hva kan jeg oppnå? Hva koster det å oppnå det? Hvordan vil oppdragsgiver reagere?
 35. 35. Hvor finner man offentlige anskaffelser?
 36. 36. Under 100.000,- ? Under 500.000,- ? Bestiller/bruker Selger
 37. 37. www.swan.no
 38. 38. odd.martin.helleland@swan.no! ! 922 16 066 Takk for oppmerksomheten!

×