TТ-7844 MOН: Авто замын салбарын чадавхийг         бэхжүү лэх тө сө лЭХЛЭЛ ТАЙЛАНГИЙН ТӨ СЛИЙН СЕМИНАР.    АЗИЙ...
Presentation Issues     Илтгэлийн Агуулга Mobilisation        Бэлтгэл ажил DoR Obligations      АЗГ-ы...
Mobilisation             Бэлтгэл ажил Commenced the Project        Төсөл 2012 оны 2-р on 3 February...
DoR Obligations          АЗГ-ын харилцан                    хүлээсэн үүрэгObligation    Pr...
Meetings & Information   Уулзалт ба мэдээлэл    Gathering         цуглуулалт Meetings Register     Уул...
Early Perceptions       Анхдагч ойлголтууд There are 4 and perhaps 6    Авто замын салбарын хөгжил ба players ...
Inception Period         Эхлэл үеийн      Issues            асуудлууд DoR is eager to commence...
Possible Changes to        Ажлын Удирдамж баToRs or Work Plan         Төлөвлөгөөнд оруулж         ...
Road Maintenance           Замын засвар арчлалт  Road maintenance is currently    Замын засвар арчлалтын х...
Road Maintenance         Замын засвар арчлалт Typical features that would  Нэвтрүүлэх шаардлагатай нийтлэг nee...
Recommendations       Өөрчлөлтийн  for Change          талаар VR can accommodate and  Викроүдсийн зүгэ...
БАЯРЛАЛАА
TA Targets &     Техникийн Туслалцааны   Objectives         зорилтThe program has the      Хөтөлбөр да...
TA Targets &     Техникийн Туслалцааны  Objectives          зорилт Strengthen the         Авто за...
Замын засвар арчлалтын явцЗамын засвар арчлалтын ажлын суурь схем                Хөтөлбөр ба Төсөв     ...
Замын засвар арчлалтын явцЗамын засвар арчлалтын санхүүжилтийн схем    Авто             Улс төрийн    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Автозамын салбарын чадавхи хөгжүүлэх төслийн нээлтийн семинар

680 views

Published on

Төслийн удирдагч Питер Бенсоны тавьсан илтгэл

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Автозамын салбарын чадавхи хөгжүүлэх төслийн нээлтийн семинар

 1. 1. TТ-7844 MOН: Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүү лэх тө сө лЭХЛЭЛ ТАЙЛАНГИЙН ТӨ СЛИЙН СЕМИНАР. АЗИЙН ХӨ ГЖЛИЙН БАНК 2012 оны 3-р сарын 13 Улаанбаатар хот
 2. 2. Presentation Issues Илтгэлийн Агуулга Mobilisation Бэлтгэл ажил DoR Obligations АЗГ-ын харилцан хүлээсэн үүрэг Meetings and Уулзалт ба мэдээлэл Information Gathering цуглуулалт Inception Report Эхлэл тайлангийн хүрээ Framework Inception Period Issues Эхлэл үеийн асуудлууд Possible Changes to ToRs Ажлын Удирдамж ба or Work Plan Төлөвлөгөөнд оруулж болох өөрчлөлтүүд Recommendations for Өөрчлөлтийн талаархи Change зөвлөмжүүд
 3. 3. Mobilisation Бэлтгэл ажил Commenced the Project  Төсөл 2012 оны 2-р on 3 February 2012; сарын 3-нд эхэлсэнTeam Member Багийн гишүү дTeam Leader Багийн АхлагчHighway and Contracts Specialist Замын төсөл, Гэрээний мэргэжилтэн(International and National (Олон улсын ба Дотоодын)Office Support & Translator Оффис Менежер & ОрчуулагчPR Specialist PR МэргэжилтэнRoad Maintenance Specialist - Замын засвар арчлалтынNational мэргэжилтэн - ДотоодынTransport Economist - National Тээврийн эдийн засагч - ДотоодынInternational Transport Economist Олон улсын Тээврийн эдийн засагчand Road Maintenance Specialists ба Замын засвар арчлалтынnot yet mobilised мэргэжилтэнүүд хараахан ажиллаж эхлээгүй байна
 4. 4. DoR Obligations АЗГ-ын харилцан хүлээсэн үүрэгObligation Provided Үү рэг Гү йцэтгэлOffice , Motor By mid February Оффис, машин гэх 2 сарын дундVehicle etc мэтRoad Map Underway Хөтөлбөрийн Хэлэлцэгдэж байгааCoordinator ЗохицуулагчImplementation Underway Төсөл хэрэгжүүлэх Хэлэлцэгдэж байгааCommittee хорооCounterparts Appointed – Хамтран ажиллах Томилогдсон – АЗГ- Division Heads, тал ын Хэлтсийн дарга plus two нар, үүнээс гадна 2 Coordinators зохицуулагчHigher Level Underway Дээд түвшний Хэлэлцэгдэж байгааSteering Удирдах ХорооCommittee
 5. 5. Meetings & Information Уулзалт ба мэдээлэл Gathering цуглуулалт Meetings Register  Уулзалтын бүртгэл ба Established with тэмдэглэгээг хөтөлж Notes эхэлсэн Meet all stakeholders  Бүх оролцогч талуудтай уулзах Meet Private Sector  Хувийн хэвшлийн Stakeholders – оролцогч талууд болох Associations and Холбоод ба хувийн private companies компаниудтай уулзах Potential New Players  Шийдвэр гаргах in the Decision процессын шинэ process – оролцогч талууд – Development Bank of Монгол улсын Хөгжлийн Mongolia and NDIC банк ба ҮХШХ
 6. 6. Early Perceptions Анхдагч ойлголтууд There are 4 and perhaps 6  Авто замын салбарын хөгжил ба players in road development Менежментийн асуудал and management хариуцсан 4-6 байгууллага байна Need to be careful on role  Үүрэг функцийн хуваарилалтанд allocation and not over нухацтай хандах - хэт эрх manage олгохгүй байх For HR development –  Хүний нөөцийн хөгжлийн хувьд remote learning connections Зайны сургалтын хэлбэрийг are likely to be important ашиглах нь чухал болов уу Training in FIDIC is urgent – Төрийн болон хувийн for government and for the хэвшлийнхэнд зориулан ФИДИК- private sector ийн гэрээний сургалтыг цаг алдалгүй явуулах
 7. 7. Inception Period Эхлэл үеийн Issues асуудлууд DoR is eager to commence –  АЗГ-ын зүгээс Авто замын тухай move on the Road Law and хуулийн нэмэлт, үндсэн норм, on key manuals – норматив, зөвлөх үйлчилгээ construction supervision and болон засвар арчлалтын maintenance ажлуудаас төслийг эхлүүлэх Draft Road law has been эрмэлзлэлтэй байна prepared  Авто замын хуулийн нэмэлт Institutional assessment is өөрчлөлтийн төсөл бэлтгэгдсэн basic. Mapping in the next 2 Институцийн дүн шинжилгээ months эхлэл үед байна. Ирэх 2 сарын Road maintenance хугацаанд гүйцээнэ. contracting out issues  Замын засвар арчлалтын ажлыг Role of the State Property гэрээгээр гүйцэтгүүлэх асуудал Committee  Төрийн Өмчийн Хорооны үүрэг оролцоо
 8. 8. Possible Changes to Ажлын Удирдамж баToRs or Work Plan Төлөвлөгөөнд оруулж болох өөрчлөлтүүд The ToR Workshop Identified ”Ажлын удирдамж” семинараас the issues for change: гарсан өөрчлөх саналууд: a. Bring forward the Road b.Авто замын тухай хуулийн Law Review асуудлын хугацааг нааш татах b. Bring forward the c.Авто замын Зөвлөлийг байгуулах development of the асуудлын хугацааг нааш татах Road Board d.Дүрэм журам боловсруулах ажлын c. Bring forward guidelines хугацааг нааш татах development e.Ажлын төлөвлөгөөг илүү d. More detailed work plan нарийвчлах e. Contracting of periodic f.Замын ээлжит засварын ажлыг road maintenance to Төрийн мэдлийн АЗЗАК-аар State Road Maintenance гэрээгээр гүйцэтгүүлэх Companies
 9. 9. Road Maintenance Замын засвар арчлалт Road maintenance is currently  Замын засвар арчлалтын хувьд not adapted to the хатуу хучилттай замын сүлжээг management of a large paved бүхлээр нь хамарсан байдлаар road network хийгддэдгүй Road maintenance on the  Улсын чанартай авто замын national roads is performed by засвар арчлалтын ажлыг нийт 23 23 small-scale mechanized бага хүчин чадал бүхий АЗЗАК- maintenance units, 19 of which нууд гүйцэтгэдэг ба үүний 19 нь are state-owned төрийн мэдлийнх байна Oversight by the DOR is  АЗГ-ын хяналт хязгаарлагдмал . limited. The DOR has only five АЗГ-т замын засвар арчлалтын Regional Managers in charge of асуудал хариуцсан Бүсийн maintenance Менежер ердөө 5 хан байна Such practices would need to  Монгол улс хатуу хучилттай be phased out as Mongolia замын орчин үеийн сүлжээг develops a modern paved road бүтээн байгуулж байгаа цаг үед network дээрхи хандлагуудыг халах хэрэгтэй
 10. 10. Road Maintenance Замын засвар арчлалт Typical features that would Нэвтрүүлэх шаардлагатай нийтлэг need to be introduced арга хэмжээний хувьд : include: • ээлжит засварыг хэрэглээ – use of periodic болгох (өөрөөр хэлбэл 5-6 maintenance (e.g. жил тутамд замын хучилтыг resurfacing the roads шинэчлэх), every 5-6 years), • засварын ажлын – planning of works based төлөвлөлтийг замын нөхцөл on observed road байдал ба хөдөлгөөний condition and traffic, эрчмийн судалгаанд суурилан хийх – maintenance by contract, • Засварын ажлыг гэрээгээр – systematization of гүйцэтгүүлэх, maintenance supervision • замын засварын ажлын and performance хяналт ба гүйцэтгэлийн monitoring. мониторинг системжүүлэх.
 11. 11. Recommendations Өөрчлөлтийн for Change талаар VR can accommodate and  Викроүдсийн зүгээс өөрчлөх recommends acceptance of саналуудыг хүлээн авч байгаа ба issues a) to d). The work төсөлд нарийвчлан тусгах болно. plan has been adjusted. Ажлын төлөвлөгөөнд тодруулга The issue of periodic road хийсэн. maintenance is for further  Замын ээлжит засварын discussion асуудлыг цаашид хэлэлцэх шаардлагатай
 12. 12. БАЯРЛАЛАА
 13. 13. TA Targets & Техникийн Туслалцааны Objectives зорилтThe program has the Хөтөлбөр дараах зорилтуудыг following objectives: агуулсан: Strengthen industrial Авто замын салбарын capability of road sector үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг and develop a skilled бэхжүүлэх, хүний нөөцийн human resources pool чадавхийг бэхжүүлэх Provide a high-quality Өндөр чанартай авто замын road network and ensure сүлжээг хөгжүүлэх ба safe and secure road сүлжээний ашиглалтын бэлэн conditions across the байдлыг хангах network Авто замын салбарын Intensify return of хөрөнгө оруулалтын үр investment for the road өгөөжийг нэмэгдүүлэх sector
 14. 14. TA Targets & Техникийн Туслалцааны Objectives зорилт Strengthen the  Авто замын салбарын institutional and capacity байгууллагуудын building ability of road чадавхийг бэхжүүлэх sector organization
 15. 15. Замын засвар арчлалтын явцЗамын засвар арчлалтын ажлын суурь схем Хөтөлбөр ба Төсөв Авто замын Газар Төрийн өмчийн Хороо Хяналт АЗЗА Үйлчилгээний Төсөв ба гэрээ Хөтөлбөр АЗЗА АЗЗА АЗЗА
 16. 16. Замын засвар арчлалтын явцЗамын засвар арчлалтын санхүүжилтийн схем Авто Улс төрийн замын АЗГ нөлөө сан Хөтөлбөр Төрийн өмчийн Хороо Сангийн Яам Төсөв Хяналт Авто замын Газар Дараа жилд АЗЗА шаардлагатай хөтөлбөр АЗГ үйл Хөтөлбөр ажиллага АЗЗА Гэрээ аны Үр дүнгийн өртгийг Төсөв үнэлгээ тогтоодог АЗЗА АЗЗА

×