Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 60 Jennie Eriksson

351 views

Published on

Trygg och säker skolskjuts i Linköpings kommun. Transportforum 2014

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 60 Jennie Eriksson

 1. 1. Trygg och säker skolskjuts i Linköpings kommun
 2. 2. • Politiskt uppsatt verksamhetsmål: – Skolskjutsen ska vara trygg och säker, minst 90 % av elever och föräldrar ska uppleva skolskjutsen som trygg och säker. • Arbetsmål för tjänstemän: – Ingen elev ska hämtas på en skolskjutshållplats som ej är inventerad, enligt vårt arbetssätt.
 3. 3. Viktiga delar i vårt arbetssätt • Säkerhetsbedömning av varje unik hållplats. • Synliggörande av hållplats. • Kartläggning av vägnätet. (påbörjat ej färdigställt).
 4. 4. Säkerhetsbedömning • Arbetsätt: - Alltid ute fysiskt på plats tillsammans med entreprenörerna. - Samlar in data för att kunna bedöma med Trafikverkets modell. - Dokumenterar med foton. - Koordinatsätter. - Insamlad data bearbetas och hållplatsens bedömning erhålls.
 5. 5. Säkerhetsbedömning • Varför använder vi Trafikverkets ”Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd ”? – Ska användas enligt Trafikverket. – Den är objektiv. – Den använder bra parametrar så som hållplatstyp, ÅDT, sikt, hastighet etc. – Den är transparant, tydlig för alla inblandade parter. – Med kunskap om modellen kan eventuella åtgärder simuleras. Exempelvis omskyltning av hastighet eller ändring av hållplatsutformning. – Bedömningen och dess data om hållplatsen är enkel och bra att i GIS eller andra system arkivera tillsammans med annan information gällande aktuell hållplats. • Samarbetar med Trafikverket angående utveckling av modellen.
 6. 6. Synliggörande av hållplatsen • Sedan 2010 synliggör Linköpings kommun sina hållplatser med en hållplatsskylt. • Skylt sätts upp vid påstigningplatsen. • Om annan skylt finns eller hållplatsläget är ”gårdsplan” sätt ej skylt upp. • Idag finns ca 300 skyltar monterade. • Fluorescerande och reflekterande. Livslängd 10 år. • När en hållplats bedöms vara ej aktiv (2 år outnyttjad) tas skylten ner.
 7. 7. Andra insatser för ökad trygghet och säkerhet • Kartläggning av vägnät. • Mobila hållplatser • Breddning schaktning av hållplatsläge • Involverar entreprenörerna och ger dom ökad förståelse för kommunens säkerhetsarbete. • Årlig utdelning av reflexer.
 8. 8. Exempel, hur jobbar vi • Vi kontrollerar att befintlig hållplats kan användas, utifrån bland annat avståndsregler. • Om ny hållplats måste upprättas görs en identifiering av tänkbar plats och närområde. • Säkerhetsbedömning av hållplatsen genomförs. • Hållplatsen adderas till de resterande 500 hållplatserna i ett register. • Hållplatsskylt monteras om detta är lämpligt.
 9. 9. Gör vi rätt? • Utvärdering av hållplatsskylt utförd av VTI. – Utvärderingens målgrupper tyckte alla att hållplatsskylten var positiv. • SafeWay2School – Utmärkning av hållplatser rekommenderas. • Årliga elev-/föräldrarenkäter – Visar att mer än 90 % upplever skolskjutsen som trygg och säker. • Kommuninvånarna uppskattar trafiksäkerhetsinsatserna. • Andra kommuner tar efter.
 10. 10. Att kontinuerlig och systematiskt arbeta med säkerhetsbedömning medför: • Samtliga hållplatser är inventerade och säkerhetsbedömda inför skolstart. • Att elever ej står på hållplatser som är under utredning. • Eventuellt icke säkra hållplatser minimeras. • Sammantaget ger detta ett rättssäkert arbetssätt med möjlighet till snabb återkoppling vid trafikärenden.
 11. 11. Tack för visat intresse! Vid frågor kontakta • Jennie Eriksson, Occas AB jennie.eriksson@occas.se 013-465 99 33 • Ann-Louise Holmgren, skolskjutssamordnare Linköpings kommun. annlouise.holmgren@linkoping.se 013-20 65 44 • Lars Wejde, trafiksäkerhetssamordnare Linköpings kommun. Lars.wejde@linkoping.se 013-20 67 94

×