Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UMYSŁ CIAŁO
Fundacja Wspierania
Profilaktyki i Edukacji Zdrowia
KonferencjadofinansowanaprzezGminęMiejskąMielec
zaprasza do...
UMYSŁ CIAŁO
„Fakt,
że duch rządzi ciałem,
choć lekceważony przez biologię
i medycynę, jest najbardziej
fundamentalnym fakt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konferencja "Ciało i umysł"

595 views

Published on

Konferencja odbędzie się z udziałem specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem konferencji jest ukazanie związku między sferą psychiczną i fizyczną człowieka i zapoznanie uczestników z nowatorskimi metodami pomocy potrzebującym.
Organizatorem jest Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia Źródełko z Mielca.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konferencja "Ciało i umysł"

  1. 1. UMYSŁ CIAŁO Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia KonferencjadofinansowanaprzezGminęMiejskąMielec zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Fakt, że duch rządzi ciałem, choć lekceważony przez biologię i medycynę, jest najbardziej fundamentalnym faktem w procesie życia jaki znamy” dr med. Franz Alexander NOWATORSKIE PODEJŚCIA TERAPEUTYCZNE DLA UZYSKANIA HARMONII CIAŁA I UMYSŁU. „Zmiana zaczyna się w Tobie” „Źródełko” i 25.04.2016 godz. 15:30 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu KONTAKT/ZAPISY: anna.wisniewska-malek@wp.pl | Tel.793752300 grafika:janMaan Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
  2. 2. UMYSŁ CIAŁO „Fakt, że duch rządzi ciałem, choć lekceważony przez biologię i medycynę, jest najbardziej fundamentalnym faktem w procesie życia jaki znamy” dr med. Franz Alexander i P r o g r a m k o n f e r e c j i : Nowatorskie podejścia terapeutyczne dla uzyskania harmonii ciała i umysłu. ROZPOCZĘCIE: godz. 15:30 Mgr Marzena Olędzka Psycholog,absolwentkaWydziałuPsychologiiSpołecznejSWPSwWarszawieorazstudiów podyplomowychPsychologiiKryzysuiInterwencjiKryzysowej. Certyfikowanyterapeuta, konsultant EMDR, prezes Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz członek zarządu EMDR EUROPE, członek Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Stresem Traumatycznym. „TerapiaEMDR–neuropsychologicznyaspektchoroby iprocesurekonwalescencji“  45 min Uraz lub choroba – jako wydarzenia zazwyczaj postrzegane jako trudne, czasem traumatyczne, same w sobie niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny i zazwyczaj nie są to emocje pozytywne, ale oscylują raczej wokół lęku, bezrad- ności, gniewu. Często też zdarza się też, iż zakończenie procesu leczenia nie jest równoznaczne, a przynajmniej z punktu widzenia pacjenta, z końcem choroby. Bardzo często dla pacjenta w tym momencie rozpoczyna się kolejny, nierzadko długi i żmudny, proces rehabilitacji czy też rekonwalescencji. Połączenie fizyczne- go osłabienia organizmu z intensywnością przeżywanych w tym okresie emocji, może w dużym stopniu ułatwić rozwinięcie się różnorakich zaburzeń czy chorób psychicznych, takich jak PTSD (Zespół Stresu Pourazowego), depresja, zaburzenia lękowe. Przyjmując biopsychospołeczny paradygmat leczenia, sytuacja taka w niezwykle niekorzystny sposób wpływa zarówno na sam proces leczenia (reakcja na leki, współpraca z lekarzem), jak i na szybkość i jakość powrotu do optymal- nego funkcjonowania po urazie czy chorobie (efektywność i zaangażowanie w rehabilitację, akceptacja deficytów). Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie, w jaki sposób zmiany te rozwijają się zarówno na poziomie neurofizjologicznym jak i na poziomie behawioralnym, a także sposobów, które mogą te procesy zahamować lub się im przeciwstawić. Dr hab. n. hum. Monika Springer Prof.UJKwKielcachPunktInterwencjiKryzysowejdlastudentów-WydziałLekarski iNaukoZdrowiu.CertyfikowanyterapeutaEMDR. „Zastosowanie terapii EMDR iwczesnychinterwencji winterwencjikryzysowej orazwsytuacjachzagrożenia“  30 min 1. Interwencje psychologiczne u osób, które przeżyły katastrofy zbiorowe i masowe oraz przekazywanie„złych informacji” 2. Psychologiczna Pierwsza Pomoc. Co należy zrobić? 3. Odbiorcy Psychologii Kryzysu. Kto potrzebuje pomocy? 4. Jak ustalić priorytetowość interwencji? Od kogo zacząć 5. Wspierać tego, który wspiera - dlaczego? Mgr Karolina Kulikowska University of Worcester, Worcester, Wielka Brytania ,Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Warszawa.CertyfikowanyterapeutaEMDR. „Pomocofiaromprzemocydomowejzapomocą terapiiEMDR“  30 min Prezentacja ma na celu pokazanie, w jaki sposób terapia EMDR może efektywnie i skutecznie pomóc osobom, które doświadczyły przemocy domowej. Mgr Paweł Grzybek Koordynator Poradni PomocyPsychologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii wKielcachCertyfikowanyterapeutaEMDR. „Praktycznezastosowanietechnikterapeutycznych wleczeniupacjentówonkologicznych“  30 min Celem wystąpienia jest zaprezentowanie uczestnikom metod pracy z pacjentem onkologicznym w postępowaniu leczniczym. Uczestnik będzie miał okazję uzys- kać informację jakie są aktualnie stosowane formy postępowania na przykładzie Poradni Pomocy Psychologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. PRZERWA (kawa/herbata) – 30 min Dr Andrzej Gryglewicz DocentwPracowniPsychologiiRehabilitacjiiPedagogikiSpecjalnejWydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, psycholog i psychoterapeuta EMDR. „Psychoterapiaarehabilitacja“  30 min W wystąpieniu zostaną przedstawione podobieństwa i różnice w prowadzeniu psychoterapii (praca z umysłem) i fizjoterapii (praca z ciałem). Omówione zostaną zasady kształtowania i zmiany wzorców poznawczych, emocjonalnych i behawio- ralnych w oparciu o wiedzę na temat neuroplastyczności mózgu. Mgr Małgorzata Laskowska PsychologipsychoterapeutkapracującawCentrumAlzheimerawWarszawie. Certyfikowanyterapeuta Michigan State University. Uczestnik szkoleń terapii Validation, którajestukierunkowanananawiązywanieipoprawękomunikacjizosobamistarszymi. Certyfikowanyterapeuta EMDR „MetodaValidationwkomunikacjizosobamichorymi naAlzheimera“  45 min W wystąpieniu zostaną omówione podstawowe założenia terapiiValidation, która jest wykorzystywana do poprawy komunikacji z osobami starszymi z demencją i chorującymi na chorobę Alzheimera. Mgr Paweł Laskowski Wykładowacaakademicki w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, fizjoterapeuta z wieloletnim stażem pracy w USA. Uczestnik wielu szkoleń organizowanych przez Michigan State University i Stanford University. W swojej praktyce skupiony przez wiele lat na integracji terapiimanualnejzneuroreedukacją. PraktukujeodkilkulatFunkcjonalnąTerapięMa- nualną. Współpracuje z twórcąInstitute of Physical Art (IPA) Greggiem Johnsonem i dr G.Paprockim z IPA Poland w pracach nad przekładem systemu Funkcjonalnej Terapii Manualnej na język polski. „FunkcjonalnaTerapiaManualnajakospójnyikompletny systemterapeutyczny“  45 min W wystąpieniu zostanie przedstawiona FunkcjonalnaTerapia Manualna jako spójny i kompletny system terapeutyczny łączący leczenie mechaniki stawów, ruchomości tkanek miękkich, mobilności struktur nerwowo-krwionośnych, a także ruchomości-plastyczności trzewi z manualną reedukacją nerwowo-mięśniową (PNF).

×