Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naselja danica tujkic

43,671 views

Published on

 • Be the first to comment

Naselja danica tujkic

 1. 1. СТУДЕНТ: ДАНИЦА ТУЈКИЋ УЧИТЕЉ : МАРИЈА СЕЛЕШИ МЕНТОР ОДЕЉЕЊЕ: II3 ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАСОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ” ВРШАЦ
 2. 2. В р ш а ц3 20 30 1 27
 3. 3. Насеља Насеља су места у којима људи живе и раде. Сваконасеље има своје име и заузима одређену територију.У сваком насељу живи одређен број становника.
 4. 4. Постоје две врсте насеља: села и градови. Они се разликују повеличини територије коју заузимају, као и по броју становника. Усваком насељу постоје објекти који су потребни за живот и рад људи. Уселима људи живе у породичним кућама. У градовима људи живе упородичним кућама или стамбеним зградама.
 5. 5. Градови су насеља у којима Град живи и ради много људи.Препознајемо их по разним установама (болница, полиција, пошта, банка,музеј, биоскоп, позориште, вртић, факултет, фабрике, паркови), стамбенимзградама са више спратова, бројним улицама и раскрсницама. Људи у градовима се баве различитим занимањима.  
 6. 6. Начин живота људи у градовима раније се разликовао.
 7. 7. Вршац некад
 8. 8. Село Села су насеља у којима живи мали број људи. Они живе упородичним кућама, у домаћинствима које чини пуно чланова (баке идеке, родитељи, деца). Људи из села користе оно што се производи уграду, а своје производе продају на градским пијацама (млеко, сир,јаја, мед, поврће, воће, дрва за огрев). Нека села се налазе на планинама, а нека у равницама, обично поред река. Према месту где се налазе, села могу бити планинска или равничарска. У селима се људи претежно баве обрађивањем земље и гајењем биљака и животиња.
 9. 9. Планинско селоУ планинским селима куће су разбацене по падинама брда и планина и зато у њима нема улица. Становници планинских села највише гаје овце од чијег млека праве сир и кајмак, а од вуне плету џемпере.
 10. 10. Равничарско село Равничарска села се препознају по широким и дугим улицама и кућама које су збијене једна уздругу. У равничарским селима људи највише гаје поврће, а на њивама сеју пшеницу, кукуруз, сунцокрет.
 11. 11. Одговори на питања: 1. Шта има свако насеље? Подвуците одговарајуће речи:позориште реку територију куће становништво назив парк стадион 2. Насеља делимо на: градска и сеоска3. равничарско село планинско село вуна 4. град чоколада пшеница млеко аутомобил село јаја сапун

×