Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
АКТИВНОСТИ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ КРОЗ       ПОКРЕТ   ( АВАНТУРИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ)           Весна Јосипови...
НАСЛОВ ТЕМЕ :          “ПУТОВАЊЕ”( невербалном комуникацијом кроз простор, сарадњу и       заједништво и с...
ПРЕДМЕТ ТЕМЕ :• Одређеним физичким активностима кроз игру , развијати код деце способност разумевања саобраћајних знакова...
ПРЕТХОДНЕ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА КОЈА СУ ПОТРЕБНА          ДЕЦИ• Деца се упознају са основним значењем саобраћајних знa...
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕМИ :• Кроз ову активност деца имају могућност да више него иначе усмере своју пажњу на невербалне п...
ШТА УРАДИТИ ?• Простор дворишта организовати по редоследу игара (игра се може играти и у затвореном простору)• За активно...
ИГРЕ :• “Паковање за пут” –игра која развија сарадњу , спретност , координацију покрета• “ Путовање ” – игра која развија...
ИЗГЛЕД ПОЛИГОНА :
ОПИС ИГАРА :          Игра “ Паковање за пут ”Децу поделити на 3-4 групе,зависно од укупног броја деце.Свако дет...
Игра “ Путовање ”Деца су подељена на групе исто као упретходној игри. На одређенојудаљености су постављени црвени ,жути и ...
Игра “ На путу нас чека и препрека нека ” У току путовања наилазимо нанеке делове пута на којима насчека мењање начина кре...
Игра “ Слике са путовања ”Када се вратимо сапутоваља обично доносимослике. Неко је био напутовању али је сликаослике из де...
“ Разгледница ”• Деци су понуђени троуглови, правоугаоници, квадрати, кругови различитих боја и величина• Класификујемо о...
ПРЕПОРУКЕ ЗА УСЛОЖАВАЊЕ ЗАДАТКА :• Могуће је повећати број препрека код игре “ Препреке на путу ”• У Игри “ Паковање ” , м...
ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОМОЋ СЛАБИЈОЈ ДЕЦИ И ПРОЦЕНА         МОГУЋНОСТИ• У неким играма слабију децу ставити да стоје прва• ...
Утисци о изведеној активности• Велико нтересовање деце за активност• Мотивација за даљи ток планираних активности везаних ...
Лични подациВесна ЈосиповићГрупа: припремна предшколска групаВаспитач у ПУ “ Олга Јовичић-Рита ”, КраљевоРадни стаж: 5 год...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo

16,236 views

Published on

 • Be the first to comment

Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo

 1. 1. АКТИВНОСТИ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ КРОЗ ПОКРЕТ ( АВАНТУРИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ) Весна Јосиповић Васпитач у ПУ “ Олга Јовичић- Рита ”, Краљево
 2. 2. НАСЛОВ ТЕМЕ : “ПУТОВАЊЕ”( невербалном комуникацијом кроз простор, сарадњу и заједништво и саобраћај )
 3. 3. ПРЕДМЕТ ТЕМЕ :• Одређеним физичким активностима кроз игру , развијати код деце способност разумевања саобраћајних знакова и значаја истих за све учеснике у саобраћају.• Усмеравати децу на разне невербалне поруке које нам упућују различити облици невербалне комуникације• Активности у одређеним деловима изискују сарадњу међу члановима групе што ће код деце додатно изградити позитивне ставове о различитости и о увжавању других• Спретнија деца су стимулисана да подстичу мање спретну децу у циљу испуњавања одређених задатака што додатно стимулише и мање спретнију децу• Код деце се развија пажња , мишљење, самопоуздање , истрајност, способност слушања порука , упорност , уважавање мишљења других и развија се физичка спретност кроз разне облике кретања као и овладавање простором и сналажење у истом
 4. 4. ПРЕТХОДНЕ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА КОЈА СУ ПОТРЕБНА ДЕЦИ• Деца се упознају са основним значењем саобраћајних знaкова и невербалних порука које нам на различите начине могу нешто упућивати• Пожељно је претходно посетити раскрсницу на којој се налазе саобраћајни знаци али и полицајац који регулише саобраћај ради стицања богатијег искуства• Потребно је да деца познају одређене облике кретања• Неопходно је искуство у такмичарским играма• Пожењно је да су деца упозната бар са неким облицима невербалне комуникације
 5. 5. ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕМИ :• Кроз ову активност деца имају могућност да више него иначе усмере своју пажњу на невербалне поруке у својој околини• Активности су планиране тако што су организоване као такмичарске игре које ће деци причињавати задовољство и испуњавање потребе за физичким развојем, комбинацијом одређених облика кретања• Иако такмичарског карактера циљ игре је да све групе морају испунити исти задатак како би игра могла да тече даље• Деци се пружа могућност да стекну одређена знања из упознавања околине, развоја говора, почетних математичких појмова, ликовног васпитања• Овај склоп активности омогући ће деци да буду пажљива, способна да слушају друге, да разумеју друге , да се сналазе , буду спретнија и физички активнија.
 6. 6. ШТА УРАДИТИ ?• Простор дворишта организовати по редоследу игара (игра се може играти и у затвореном простору)• За активност су нам потребни обручеви направљени од картона, сунђера и платна, чуњеви – пластичне флаше напуњене песком, лопте – крпењаче , хамери, кутије картонске, пузле велике, разни предмети које можемо да носимо када кренемо негде на пут.• Лопте, обручеве, чуњеве и остало потребно за активност израђујемо кроз радионицу са родитељима
 7. 7. ИГРЕ :• “Паковање за пут” –игра која развија сарадњу , спретност , координацију покрета• “ Путовање ” – игра која развија спретност, пажњу , брзину , разумевање• “ А на путу нас чека и препрека нека ” –игра развија сарадњу, спретност, брзину реаговања , пажњу, упорност• “ Слике са путовања ” – игра развија брзину , сарадњу , стрпљење , спретност , визуелну графомоторику
 8. 8. ИЗГЛЕД ПОЛИГОНА :
 9. 9. ОПИС ИГАРА : Игра “ Паковање за пут ”Децу поделити на 3-4 групе,зависно од укупног броја деце.Свако дете из групе у својојгрупи налази пар , са којим ћеиграти ову игру. Игра почињетако што деца окрену једнадругима леђа , ухвате се за рукеи заједно извршавају задатак.На старту се налази кутија укојој су папирићи са потребнимстварима.Дете из пара са чије јестране кутија извлачи једанпапирић. Не показује га другуиз пара него заједно крећу попотребан предмет.Када дођу доодредишта тј. кутије састварима , дете које има цедуљупантомимом објашњава другомдетету шта треба дапронађе.Када пронађу предметна исти начин се враћају . Тадакреће други пар из колоне.Игра се завршава када све тригрупе испуне задатак, штопредставља услов преласка надругу игру.
 10. 10. Игра “ Путовање ”Деца су подељена на групе исто као упретходној игри. На одређенојудаљености су постављени црвени ,жути и плави обруч , лопта и чуњ.Поред њих су поставњени исаобраћајни знаци као и објашњењакако се прелази тај део пута( различити облици кретања ). Поизвршеном задатку дете долази додругог детета из колоне отпева мустрофу песмице ( са децом седоговори која це то песмица тј. Којаће се строфа песмице певати ) и таданово дете наставља игру. Игра језавршена када све групе испунезадатак.
 11. 11. Игра “ На путу нас чека и препрека нека ” У току путовања наилазимо нанеке делове пута на којима насчека мењање начина кретања илиделови пута где нам је потребна ипомоћ других како би смо гапрешли. Потребно је да прођемокроз тунел, станемо у обруч иподигнемо руку дајући знакследећем детету из колоне дакрене. Када сва деца стану наместо потребно је да уклонимопрепреку у нашем случају песакдодајући га из руку у рукетрудећи се да што мање пескапроспемо. Игра се завршава кадасмо пренели сав песак .Похвалити децу која су пренеланајвише песка , а другима датисавет да се труде. Победник можебити и група која је прванапунила кантицу.
 12. 12. Игра “ Слике са путовања ”Када се вратимо сапутоваља обично доносимослике. Неко је био напутовању али је сликаослике из делова. Потребноје да саставимо слике .Деца су у својим групама.Свака група испред себеима по три обруча наодређеној удаљености једанод другог. Дете скаче изобруча у обруч једном падругом ногом наизменично.Долази до кутије у којој супузле, узима једну пузлу итрчећи се враћа на крајколоне где га чека хамер саотиском пузле . Потребноје да дете нађе место пузлии залепи је ту. Победник јегрупа која прва испунизадатак.
 13. 13. “ Разгледница ”• Деци су понуђени троуглови, правоугаоници, квадрати, кругови различитих боја и величина• Класификујемо облике према боји, облику и величини• Од изабраних облика правимо разгледницу• У току активности слушамо композиције за децу са тематиком саобраћаја
 14. 14. ПРЕПОРУКЕ ЗА УСЛОЖАВАЊЕ ЗАДАТКА :• Могуће је повећати број препрека код игре “ Препреке на путу ”• У Игри “ Паковање ” , могуће је поставити да се пакују само ствари одређене боје , да једно дете даје инструкцију другом детеу показујући му рукама куда да иде да би пронашао потребан предмет, или показујући сличице на којима је нацртано упутство куда да се креће, или пак да да је потребно да прати друга како би пронашао предмет ....• У игри “ Слике са путовања ” , могу се слике ређати у низове одређеним логичким правилом , могуће је да недостаје једна пузла па деца треба да је доцртају. Такође је могуће да једно дете има везане очи а да му друго дете које је са њим у пару даје инструкције где треба да стави пузлу....• У игри “ Путовање ” , могуће комбиновати кретање и раѕне покрете.
 15. 15. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОМОЋ СЛАБИЈОЈ ДЕЦИ И ПРОЦЕНА МОГУЋНОСТИ• У неким играма слабију децу ставити да стоје прва• У неким играма децу ставити да стоје између спретније деце• Ако је потребно деци омогућити кретање на начин који су сами креирали или на начин на који је могуће да испуне задатак• Сходно томе могу добити и неку улогу у игри која ће омогућити да буде активно али са упрошћеним задацима ( на пример да буде сувозач, или фотограф који ће фотографисати учеснике ради контроле да ли су добро извршили задатак и сл.)У току активности посматрати колико деца сарађују у играма, колико су стрпњиви и истрајни , да ли поштују правила игре . Подстицати их на упорност и истрајност и упућивати их на читање невербалних порука као и разумевање истих.
 16. 16. Утисци о изведеној активности• Велико нтересовање деце за активност• Мотивација за даљи ток планираних активности везаних за сарадњу и заједништво, саобраћај и невербалну комуникацију• Изношење дечјих ставова и искустава из непосредног окружења о сарадњи, заједништву, значају истих за саобраћај али и живот уопште• Жеља деце и родитеља за планирање заједничких активности• Буђење дечје маште и креативности ( идеја да се праве саобраћајни знаци који ће регулисати понашање деце у школском дворишту )• Деца су давала подршку слабијој деци али и другим групама, пошто су на следећи задатак могли да пређу само онда, када све групе изврше задатак и ако су испоштована правила игре• Отворен пут коорелацији са свим осталим васпитно-образовним облицима рада
 17. 17. Лични подациВесна ЈосиповићГрупа: припремна предшколска групаВаспитач у ПУ “ Олга Јовичић-Рита ”, КраљевоРадни стаж: 5 годинаE-mail: shvecaj@gmail.com

×