Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

učenje - edukacija volontera

3,862 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

učenje - edukacija volontera

 1. 1. Smisleno učenje
 2. 2. MALO O UČENJU I PAMĆENU
 3. 3. <ul><li>BAK </li></ul><ul><li>GAZ </li></ul><ul><li>MAT </li></ul><ul><li>FAB </li></ul><ul><li>HUR </li></ul><ul><li>POR </li></ul><ul><li>NIF </li></ul><ul><li>PAT </li></ul><ul><li>DEH </li></ul><ul><li>JIM </li></ul><ul><li>KUZ </li></ul><ul><li>KIG </li></ul><ul><li>GIR </li></ul><ul><li>LOD </li></ul><ul><li>VIT </li></ul><ul><li>LUB </li></ul><ul><li>CUV </li></ul><ul><li>RAL </li></ul><ul><li>KIZ </li></ul><ul><li>BOV </li></ul><ul><li>HOF </li></ul><ul><li>HAT </li></ul>
 4. 4. PAMĆENJE <ul><li>mogućnost </li></ul><ul><li>USVAJANJA </li></ul><ul><li>ZADRŽAVANJA </li></ul><ul><li>KORIŠTENJA </li></ul><ul><li>informacija </li></ul>
 5. 5. PAMĆENJE PREMA FAZAMA <ul><li>SENZORNO PAMĆENJE </li></ul><ul><ul><li>ehoičko pamćenje </li></ul></ul><ul><ul><li>ikoničko pamćenje </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>KRATKOROČKO PAMĆENJE </li></ul><ul><li>DUGOROČNO PAMĆENJE </li></ul>
 6. 6. SENZORIČKO PAMĆENJE <ul><li>ehoičko – slušno (2 sec) </li></ul><ul><li>ikoničko – vidno (0,5 sec) </li></ul><ul><li>neograničeni kapacitet </li></ul><ul><li>omogučuje percepciju (primijećivanje) podražaja </li></ul>
 7. 7. KRATKOROČNO PAMĆENJE <ul><li>ukoliko obratimo pažnju </li></ul><ul><li>ograničeni kapacitet (7-9 čestica) </li></ul><ul><li>kodiramo (obrađujemo) podatak i na taj način ga šaljemo dalje </li></ul><ul><li>u njega dolaze informacije i iz dugoročnog pamćenja kada sa njima nešto radimo (radno p.) </li></ul>
 8. 8. DUGOROČNO PAMĆENJE <ul><li>neograničenog kapaciteta i trajanja </li></ul><ul><li>vrlo je važno dobro organiziranje </li></ul><ul><ul><li>znaci za dosjećanje </li></ul></ul><ul><ul><li>selektivna percepcija (lakše pamtimo ono što je naki način bitno, neobično, drugačije, zanimljivo, u skladu s stereotipima...) </li></ul></ul>
 9. 9. ponavljanje, kodiranje pažnja pronalaženje STRUKTURA PAMĆENJA PODRAŽAJ KRATKOROČNO PAMĆENJE DUGOROČNO PAMĆENJE SENZORIČKO PAMĆENJE
 10. 10. JAT HOF BOV KIZ RAL CUP LUB VIT LOD GIK KIG KUZ JIM DEH PAT NIF POR HUR FAK MAT GAZ BAK
 11. 13. ISPITIVANJE PAMĆENJA <ul><li>Metoda dosjećanja </li></ul><ul><li>Metoda prepoznavanja </li></ul><ul><li>Metoda uštede </li></ul>
 12. 14. KRIVULJA UČENJA
 13. 16. Krivulja zaboravljanja
 14. 17. JOŠ NEKI TRIKOVI KOD ZAPAMĆIVANJA... <ul><li>automatizam zapamčivanja kod nekih podataka </li></ul><ul><li>zanimljivost </li></ul><ul><li>višekanalno učenje </li></ul><ul><li>povezivanje gradiva (opasnost od ometanja) </li></ul><ul><li>uzročno-posljedično zaključivanje </li></ul><ul><li>motivacija </li></ul><ul><li>učenje uvidom </li></ul>
 15. 18. <ul><li>Mnemotehnike služe zadržavanju materijala koji bismo inače najvjerojatnije zaboravili! </li></ul>Mnemotehnike
 16. 19. <ul><li>povezati nepovezano </li></ul><ul><li>naći dobre znakove za dosjećanje </li></ul><ul><li>učiniti besmisleno smislenim </li></ul>Mnemotehnikama nastojimo:
 17. 20. <ul><li>NEKE VRSTE MNEMOTEHNIKA </li></ul><ul><li>SKRAĆIVANJE </li></ul><ul><li>prijem, obrada, pohrana, prijenos - POPP </li></ul>
 18. 21. <ul><li>Kodiranje </li></ul><ul><li>dodaju se informacije i prerađuju na takav način da budu što bolje zapamćene </li></ul><ul><li>npr. za redoslijed boja u spektru – ljubičasta, modra, zelena, žuta, narančasta, crvena </li></ul><ul><li>LjMZŽNC </li></ul><ul><li>Ljepotica Miluje Zlatnu Žabu Na Cigli </li></ul>
 19. 22. <ul><li>Za planete: </li></ul><ul><li>M erkur, V enera, Z emlja, M ars, J upiter, </li></ul><ul><li>S aturn, U ran, N eptun, P luton </li></ul><ul><li>M V Z M J S U N P </li></ul><ul><li>M oja V rlo Z natiželjna M ajka J e S vima </li></ul><ul><li>U vijek N abrajala P lanete </li></ul>
 20. 23. <ul><li>E=mc ² </li></ul><ul><li>Einstein miriše cvijeta dva! </li></ul><ul><li>W= U I t </li></ul><ul><li>Walter je uredan i tocan! </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Rime i ritam </li></ul><ul><li>unošenje rime i ritma u materijal koji treba zapamtiti znatno olakšava ucenje </li></ul><ul><li>Npr: </li></ul><ul><li>Mala moja, dajem ti na znanje, sila kroz masa daje ubrzanje! </li></ul><ul><li>Svaka masa mora znati- sila ce joj ubrzanje dati </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Ako je ispred zagrade više, </li></ul><ul><li>zagrada se briše. </li></ul><ul><li>Ako je ispred zagrade manje, </li></ul><ul><li>u zagradi se mijenja stanje. </li></ul><ul><li>Ja znam, jer sam lumen, </li></ul><ul><li>gustoća je masa kroz volumen. </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dijete, </li></ul><ul><li>jednak je zbroju kvadrata nad obje katete. </li></ul><ul><li>Sjećam se k’o jučer, rek’o si mi ti, </li></ul><ul><li>površina kruga je er na kvadrat pi. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Bizarno predocavanje </li></ul><ul><li>lakše cemo zapamtiti cudnu, bizarnu sliku </li></ul><ul><li>Npr. </li></ul><ul><li>Einstein miriše cvijeta dva </li></ul>
 25. 28. KOGNITIVNE MAPE <ul><li>Edward de Bono – uveo kognitivne mape kao nelinearan način prikazivanja informacija </li></ul>
 26. 34. STRATEGIJE UČENJA <ul><li>Strategija – skup postupaka kojima se želi postići određeni cilj. </li></ul><ul><li>Strategije učenja – svjesni kognitivni procesi kojima se informacije pripremaju za pohranu i povezivanje s postojećim znanjem. </li></ul>
 27. 35. STRATEGIJE UČENJA <ul><li>PONAVLJANJE </li></ul><ul><li>ORGANIZACIJA </li></ul><ul><li>ELABORACIJA </li></ul>
 28. 36. Ponavljanje <ul><li>doslovno višekratno izgovaranje elementa koji želimo upamtiti </li></ul><ul><li>koristimo ga kad neki sadržaj moramo doslovno naučiti </li></ul>
 29. 37. <ul><li>Nedostatak: </li></ul><ul><li>Znanje koje smo na taj način pohranili najčešće je nepovezano s ostalim znanjima i ako se na njega često ne vraćamo, zaboravit ćemo ga </li></ul>
 30. 38. PONAVLJANJE <ul><li>gradivo iz teksta pamtim ponavljanjem. </li></ul><ul><li>svoje zabilješke čitam više puta uzastopce. </li></ul><ul><li>napamet učim ključne pojmove kako bih se na ispitu mogao/la bolje podsjetiti na važna područja sadržaja. </li></ul><ul><li>čitajući neki tekst, pokušavam ga napamet ponoviti nakon svakog odlomka. </li></ul>
 31. 39. <ul><li>na osnovi skripta ili drugih bilješki pokušavam u što većoj mjeri naučiti gradivo napamet. </li></ul><ul><li>napamet učim pregled najvažnijih stručnih izraza koji sam sam izradio/la. </li></ul><ul><li>napamet učim pravila ili formule. </li></ul>
 32. 40. Organizacija <ul><li>počiva na pretpostavci da se dobro organizirane informacije lakše uče i dosjećaju </li></ul><ul><li>npr. identifikacija najvažnijih pojmova, traženje unutrašnjih veza u gradivu (uspostava hijerarhije među ključnim informacijama) </li></ul>
 33. 41. ORGANIZACIJA <ul><li>izrađujem tablice, dijagrame i grafičke prikaze kako bi gradivo predavanja bilo bolje strukturirano. </li></ul><ul><li>pravim kratke sažetke najvažnijih stvari kao podsjetnik. </li></ul><ul><li>pri čitanju svojih zabilješki izrađujem shemu s najvažnijim točkama. </li></ul><ul><li>pokušavam veće količine gradiva podijeliti u manje odlomke, koje zatim pojedinačno obrađujem. </li></ul>
 34. 42. <ul><li>pokušavam mnoštvo pojedinosti nekog gradiva sažeti u osnovna pravila. </li></ul><ul><li>u tekstovima i bilješkama podvlačim najvažnija mjesta. </li></ul><ul><li>pokušavam razlikovati važne od nevažnih informacija. </li></ul>
 35. 43. Elaboracija (prorada) <ul><li>proširivanje novih informacija dodavanjem ili povezivanjem s onim što već znamo; kritičko provjeravanje gradiva </li></ul>
 36. 44. ELABORACIJA <ul><li>pitam se je li tekst koji upravo prorađujem doista uvjerljiv. </li></ul><ul><li>pokušavam uspostaviti vezu sa sadržajima srodnih predmeta odnosno predavanja. </li></ul><ul><li>za nove koncepte zamišljam mogućnosti njihove praktične primjene. </li></ul><ul><li>razmišljam o alternativama za tvrdnje ili zaključke koji se iznose u tekstovima koje učim. </li></ul>
 37. 45. <ul><li>nove pojmove i teorije pokušavam povezati s već mi poznatim pojmovima i teorijama. </li></ul><ul><li>neke si sadržaje predočavam u obliku slika. </li></ul><ul><li>izmišljam konkretne primjere za određene sadržaje učenja. </li></ul>
 38. 46. <ul><li>Spontano javljanje strategija: </li></ul><ul><li>ponavljanje: 5.-6. god. </li></ul><ul><li>organizacija: 8.-9. god. </li></ul><ul><li>elaboracija: oko 13. god. </li></ul><ul><li>Demonstriranjem i upozoravanjem na mogućnost uporabe ove strategije se mogu početi primjenjivati i ranije. </li></ul>
 39. 47. Učenje za ispite : <ul><li>procijeniti težinu pojedinih predmeta i potrebno vrijeme. </li></ul><ul><li>saznati način ispitivanja. </li></ul><ul><li>napraviti raspored učenja i polaganja. </li></ul><ul><li>dobro je odrediti si poneki slobodan dan – kao nagradu za položeni ispit. </li></ul><ul><li>pribaviti svu potrebnu literaturu. </li></ul>
 40. 48. <ul><li>Opasnosti: </li></ul><ul><li>strah od počinjanja/odustajanje/ignoriranje obaveze </li></ul><ul><li>učenje bez razumijevanja i zaboravljanje </li></ul><ul><li>panika: učenje na brzinu / kaos / nepovezanost </li></ul>
 41. 49. <ul><li>gubljenje vremena : </li></ul><ul><ul><li>a) površno učenje/iluzija naučenog/ prepoznavati ≠ znati </li></ul></ul><ul><ul><li>b) posvećivanje previše vremena jednoj stvari / učenje nepotrebnih sadržaja </li></ul></ul><ul><li>podložnost različitim distraktorima </li></ul><ul><li>nalaženje izgovora i opravdanja </li></ul>
 42. 50. <ul><li>Organizacija učenja tijekom dana: </li></ul><ul><li>termini učenja i pauze, barem 2 duže pauze tijekom dana. </li></ul><ul><li>“ razbiti” učenje rješavanjem zadataka. </li></ul><ul><li>na kraju dana rezimirati naučeno i prelistati ono što će se učiti slijedeći dan… </li></ul><ul><li>slijedećeg dana ponoviti jučer naučeno i prisjetiti se što će se toga dana učiti. </li></ul>
 43. 51. Efikasno učenje: <ul><li>voditi računa o tome jeste li vizualni, slušni ili motorički tip učenika </li></ul><ul><li>dobro je imati stalno mjesto za rad </li></ul><ul><li>osigurati optimalne okolinske uvjete: svjetlo, tišina, temperatura. isključiti tv i radio. </li></ul>
 44. 52. <ul><li>razmišljati o naučenom u “praznom hodu” (npr. šetnja kući, čekanje i sl.) </li></ul><ul><li>diskutirati o naučenom s prijateljima i poznanicima </li></ul><ul><li>aktivno učenje – učenje s prepričavanjem gradiva svojim riječima i samoispitivanje </li></ul>
 45. 53. Primjena geštaltističke teorije u poučavanju <ul><li>Đaci trebaju učiti s razumijevanjem: </li></ul><ul><ul><li>Treba im se prvo pobuditi intelektualna aktivnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Zatim se ta intelektualna aktivnost treba voditi i upravljati prema rješavanju problema </li></ul></ul><ul><li>Učenje na bazi uvida sastoji se u: </li></ul><ul><ul><li>Otkrivanju bitnih veza i odnosa u materijalu </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvrđivanju uporišnih točaka u gradivu </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupiranju dijelova sadržaja prema smislu </li></ul></ul><ul><ul><li>Logičkom povezivanju tih dijelova (Bujas, 1995) </li></ul></ul>
 46. 54. Kako učimo verbalni sadržaj? Rješite test i naučite što je doprinos Ebbinghausa, 1902. <ul><li>1. Učenje je uspješnije ukoliko se gradivo glasno ponavlja. </li></ul><ul><li>2. Učenje je uspješnije ukoliko je gradivo raspoređeno na manje cjeline </li></ul><ul><li>3. Što se duže uči, povećava se količina naučenog i odnos je linearan. </li></ul><ul><li>4. Smisleno gradivo uči se brže nego besmisleni slogovi. </li></ul><ul><li>5. Stupanj sličnosti gradiva koje se učilo ne utječe na brzinu učenja novog gradiva. </li></ul>
 47. 55. Kako učimo verbalni sadržaj? Rješite test i naučite što je doprinos Ebbinghausa, 1902. <ul><li>1. Učenje je uspješnije ukoliko se gradivo glasno ponavlja. T </li></ul><ul><li>2. Učenje je uspješnije ukoliko je gradivo raspoređeno na manje cjeline T </li></ul><ul><li>3. Što se duže uči, povećava se količina naučenog i odnos je linearan. N </li></ul><ul><li>4. Smisleno gradivo uči se brže nego besmisleni slogovi. T </li></ul><ul><li>5. Stupanj sličnosti gradiva koje se učilo ne utječe na brzinu učenja novog gradiva. N </li></ul>
 48. 56. Ovo sve <ul><li>neka posluži vama </li></ul><ul><li>neka posluži vašim štićenicima </li></ul>

×