Roditeljstvo se može učiti

3,512 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Roditeljstvo se može učiti

 1. 1. RODITELJSTVO SE MOŽE UČITI ? Sandra Matošina Borbaš, prof. psihologije Obiteljski centar Virovitičko podravske županije Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u okviru Nacionalne kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece
 2. 2. “ Savršeno roditeljstvo je tvorevina mašte, ono ne postoji, kao što ne postoji savršeno dijete. No, roditeljstvo se može učiti.” “ Svako dobro roditeljstvo počinje brigom roditelja za samoga sebe” (I. Longo)
 3. 3. ŠTO SU TO RODITELJSKE VJEŠTINE ? <ul><li>ljubav </li></ul><ul><li>komunikacija </li></ul><ul><li>strpljivost </li></ul><ul><li>dosljednost </li></ul><ul><li>prepoznavanje potreba </li></ul><ul><li>podučavanje </li></ul><ul><li>davanje povratne informacije </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 4. 4. Ljubav <ul><li>izgradnja odnosa s djetetom je NAJBITINIJI faktor uspješnog roditeljstva </li></ul>Kažnjavanje Pregovaranje Potkupljivanje Podržavanje Okrivljavanje Poštivanje Prigovaranje Vjerovanje Žaljenje Ohrabrivanje Kritiziranje Slušanje Ubojite navike Skrbne navike
 5. 5. Komunikacija <ul><li>afirmativni govor </li></ul><ul><li>objašnjavanje </li></ul><ul><li>slušanje </li></ul><ul><li>istraživanja su pokazala da je jedan od najvažnijih faktora u kvaliteti odnosa sa djecom KVALITETA , a ne KOLIČINA komunikacije </li></ul><ul><ul><li>uspješnija djeca su izjavljivala da su uvijek imala osjećaj da je njihove roditelje iskreno zanimalo ono što oni govore </li></ul></ul>
 6. 6. Strpljivost <ul><li>djeca cijeli svoj život uče – u odnosu na odrasle uče iznimno brzo </li></ul><ul><ul><li>uče o socijalnim odnosima </li></ul></ul><ul><ul><li>uče o komunikaciji </li></ul></ul><ul><ul><li>uče o potrebama </li></ul></ul><ul><ul><li>uče o emocijama </li></ul></ul><ul><ul><li>uče o fizikalnim zakonitostima u svijetu </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>Treba dati djeci priliku da uče o životu SVOJIM tempom i SVOJIM načinom.
 7. 7. Dosljednost <ul><li>djeci treba i pogoduje sigurnost: </li></ul><ul><ul><li>roditelj bi trebao “sam sa sobom” odlučiti što je prihvatljivo, što je neprihvatljivo ponašanje, i dosljedno reagirati na pojedina dječja ponašanja </li></ul></ul><ul><li>od dosljednosti između partnera, važnija je “unutarnja” dosljednost </li></ul>
 8. 8. Prepoznavanje potreba <ul><li>svi mi na situacije u kojima ne možemo zadovoljiti svoje potrebe reagiramo frustracijom. </li></ul><ul><li>roditelj bi </li></ul><ul><ul><li>trebao vidjeti i prepoznati koje su to djetetove potrebe; </li></ul></ul><ul><ul><li>biti svjestan da ih dijete zadovoljava na drugačiji način od roditelje, da ima drugačije sličice; </li></ul></ul><ul><ul><li>trebao dati slobodu za različite sličice </li></ul></ul>
 9. 9. Podučavanje <ul><li>učiti o novim oblicima ponašanja </li></ul><ul><li>podučavanje “počni” ponašanja i podučavanje “prekini” ponašanja </li></ul><ul><li>pravilan omjer – što će dijete činiti ako mu se sve obilježi kao nepoželjno, a ono poželjno se podrazumijeva? </li></ul><ul><li>umjesto ZAŠTO, pitati ŠTO SI ŽELIO/ŽELJELA ? </li></ul>
 10. 10. POTREBA ZA PAŽNJOM
 11. 11. Davanje povratne informacije <ul><li>Pratiti i primjećivati djetetovo ponašanje </li></ul><ul><ul><li>pohvaljivati </li></ul></ul><ul><ul><li>komentirati </li></ul></ul><ul><ul><li>koristiti priliku za učenje uvidom </li></ul></ul><ul><ul><li>poticati samopouzdanje </li></ul></ul>
 12. 12. Discipliniranje <ul><li>tko ju u središtu discipliniranja? </li></ul><ul><ul><li>roditelj ili dijete? </li></ul></ul><ul><li>čije potrebe trebaju biti u fokusu discipline? </li></ul><ul><ul><li>djetetove ili roditeljske? </li></ul></ul>
 13. 13. DISCIPLINA ≠ KAŽNJAVANJE okrenuta prošlosti orijentirana na budućnost ugrožava odnos s djetetom čuva odnos s djetetom počiva na strahu počiva na poštovanju kratkoročno efikasna dugoročno efikasna usmjereno na problem usmjerena na rješenje KAŽNJAVANJE DISCIPLINA
 14. 14. I djeca i odrasli <ul><li>čine ono što im je korisno, djelotvorno, što zadovoljava njihove potrebe </li></ul><ul><li>SVA ponašanja su (na neki način) korisna, inače ih ne bi koristili - čak i ako se tako na prvi pogled na čini </li></ul><ul><ul><li>agresivno, nasilno, prkosno, kritizersko… ponašanje ima svoju funkciju i svrhu (zadovolji neku potrebu), ali njime UNIŠTAVAMO odnos! </li></ul></ul>
 15. 15. “ Posao” roditelja <ul><li>ukazati na posljedice nekih ponašanja </li></ul><ul><li>vidjeti koja je potreba “ispod” nekog ponašanja </li></ul><ul><li>pronaći zajedno s djetetom kako tu potrebu drugačije (s manje loših posljedica, bolje po odnose…) zadovoljiti </li></ul><ul><ul><li>potreba za moći u društvu – može se zadovoljiti time da sve istučem, ali i time da najljepše pjevam, najljepše crtam, prvi naučim vezati vezice, prvi naučim pjesmicu, prvi pomognem teti u nečemu… </li></ul></ul>
 16. 16. Poticati SAMOPROCJENU <ul><li>Sva će djece barem neko vrijeme u danu biti ostavljena da se sama “bore za sebe” i za svoje potrebe. </li></ul><ul><li>Pitajte dijete: </li></ul><ul><li>„ Što želiš? Što si želio/željela time postići?“ </li></ul><ul><li>„ Kako to da si to učinila/učinio?“ </li></ul><ul><li>„ Što si mislio/mislila da će se dogoditi kada si to </li></ul><ul><li>učinio/učinila? A što se zaista dogodilo?“ </li></ul><ul><li>„ Što si mogla/mogao učiniti drugačije?“ </li></ul>
 17. 17. Budite kreativni! <ul><li>u nuđenju alternativa </li></ul><ul><ul><li>ako su “preaktivni” – vježbajte zajedno </li></ul></ul><ul><ul><li>ako morate kuhati – dajte i njima malo tijesta, začina, zdjelicu, kuhaču… </li></ul></ul><ul><ul><li>ako čistite po kući – i djeca mogu prati prozore “za igru”, puniti perilicu… </li></ul></ul><ul><li>u provođenju vremena s djetetom </li></ul><ul><ul><li>DOSADA je najgori “neprijatelj” discipline </li></ul></ul><ul><ul><li>djeci je NAJVAŽNIJE da su u blizini roditelja – ne dajte da izgube potrebu da budu uz vas! </li></ul></ul>
 18. 18. Roditeljstvo je put <ul><li>kao i tračnice vlaka </li></ul><ul><li>ako vozimo samo jednom tračnicom, vlak ide u krug </li></ul>
 19. 19. Želimo vam… <ul><li>da uživate u roditeljstvu </li></ul><ul><li>da uživate u svojoj djeci </li></ul><ul><li>čak i kada ne čine ono što vi mislite da bi trebali </li></ul><ul><li>HVALA VAM NA PAŽNJI </li></ul>

×