Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profesionalni stres

2,777 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profesionalni stres

 1. 1. STRES NA POSLUSTRES NA POSLU Ministarstvo socijalne politike i mladihMinistarstvo socijalne politike i mladih Obiteljski centar Virovitičko podravske županijeObiteljski centar Virovitičko podravske županije Sandra Matošina Borbaš, prof. psihologijeSandra Matošina Borbaš, prof. psihologije
 2. 2. STRESSTRES • sklop emocionalnih, tjelesnih (fizioloških) i/ili bihevioralnih (ponašajnih) reakcija, dok kojih dolazi kada neki događaj procijenimo opasnim i/ili uznemirujućim Lazarus
 3. 3. STRESORSTRESOR • događaj ili niz događaja za koje procjenjujemo da ugrožavaju naš život i/ili živote nama dragih ljudi, materijalna dobra, samopoštovanje i sl.
 4. 4. DAKLE…DAKLE… STRESOR
 5. 5. • prema istraživanju Europske agencije za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja stres na radnome mjestu prisutan je kod gotovo svakoga trećeg zaposlenikasvakoga trećeg zaposlenika Europske unije. Prema prikupljenim podacima, u EU stresom na poslu obuhvaćeno je 28%28% ili 41,2 milijuna zaposlenika, od toga višeili 41,2 milijuna zaposlenika, od toga više žena od muškaraca.žena od muškaraca.
 6. 6. • pokazalo se da u zanimanja povezana s visokom razinom stresa spadaju poslovi vezani za edukacijuedukaciju (prosvjeta i slične profesije), skrb o drugimaskrb o drugima (medicinsko osoblje, posebice medicinske sestre) i rukovođenjerukovođenje (menadžment).
 7. 7. SVISVI LJUDI SULJUDI SU SVAKODNEVNOSVAKODNEVNO IZLOŽENIIZLOŽENI STRESUSTRESU!! Stres uvijek odnos između pojedinca i okoline, a ne svojstvo okoline ili stanje pojedinca (Lazarus i Folkman, 1964.)
 8. 8. SVAKODNEVNOSVAKODNEVNO Svi mi procjenjujemo događaje oko sebe i označavamo ih na jedan od 3 načina: 1. događaj je irelevantan (nevažan) 2. događaj neugrožavajući ili pozitivan 3. događaj je ugrožavajući ili traži prilagodbu  situacija je stresna
 9. 9. Događaj procijenjen kao „stresanstresan“ za pojedinca može značiti: neposrednu opasnost - odnosi se na postojeću situaciju povredu ili gubitak – odnosi se na blisku budućnost prijetnju - anticipirani gubitak ili povredu do koje može, ali ni ne mora doći izazov - mogućnost dobitka te daljnjeg rasta i razvoja
 10. 10. Procjena vlastitih sposobnosti i mogućnosti svladavanja određene situacije je sekundarna procjena koja utječe na primarnu procjenu pa se tako „prijetnja“ može pretvoriti u „izazov“, ili „izazov“u „prijetnju“
 11. 11. 1. događaj 2. PRIMARNA procjena događaja (odmah) 3. SEKUNDARNA procjena svojih mogućnosti (nakon nekog vremena) DAKLE:DAKLE: IZAZOV PRIJETNJA PRIJETNJA IZAZOV PRIJETNJA IZAZOV
 12. 12. 1. Kad postoji neravnoteža između zahtjeva radnog okruženja i mogućnosti da im pojedinac udovolji, a neuspješno udovoljavanje zahtjevima povezano je s važnim posljedicama  situacija se procjenjuje prijetećom KADA DOLAZI DOKADA DOLAZI DO PROFESIONALNOG STRESA?PROFESIONALNOG STRESA?
 13. 13. 2. Krupne promjene u radnoj sredini (ali i u osobnom životu!) su potencijalno visoko stresne transakcije jer nose neizvjesnost i potrebu prilagođavanja  prijetnja ili izazov? KADA DOLAZI DOKADA DOLAZI DO PROFESIONALNOG STRESA?PROFESIONALNOG STRESA?
 14. 14. 3. Osobito su stresna zanimanja koja uključuju veliku odgovornost (za druge ljude ili materijalne vrijednosti), stalni vremenski pritisak ili neposredni rad s ljudima. KADA DOLAZI DOKADA DOLAZI DO PROFESIONALNOG STRESA?PROFESIONALNOG STRESA?
 15. 15. SAGORJEVANJE NA POSLUSAGORJEVANJE NA POSLU • posljedica izloženosti dugotrajnom profesionalnom stresu • češći kod “pomažućih” zanimanja
 16. 16. EMOCIONALNO ISCRPLJENJEEMOCIONALNO ISCRPLJENJE • gubitak osjećaja osobne vrijednosti • razdražljivost, niska tolerancija za frustraciju, agresivnost • povlačenje u socijalnim odnosima SIMPTOMISIMPTOMI
 17. 17. MENTALNO ISCRPLJENJEMENTALNO ISCRPLJENJE • povećana upotreba duhana, alkohola… • izostajanje s posla • negativizam – za posao, za suradnike • pesimizam – i tako se ništa ne može učiniti • komunikacijske poteškoće SIMPTOMISIMPTOMI
 18. 18. SIMPTOMISIMPTOMI TJELESNO ISCRPLJENJETJELESNO ISCRPLJENJE • češće pobolijevanje • osjećaj tjelesne iscrpljenosti • psihosomatika – glavobolje, bolovi u leđima, trbuhu, poremećaji spavanja, prehrane…
 19. 19. FAZE SAGORJEVANJAFAZE SAGORJEVANJA NA POSLUNA POSLU 1.1. RADNI ENTUZIJAZAMRADNI ENTUZIJAZAM – povećana razina energije, nerealna očekivanja, nekritična predanost poslu 2.2. STAGNACIJASTAGNACIJA – svjesnost da dometi posla nisu onakvi kakvima ih je pojedinac zamišljao 3.3. EMOCIONALNO POVLAČENJEEMOCIONALNO POVLAČENJE – udaljavanje od posla, izoliranje od klijenata 4.4. APATIJAAPATIJA – cinizam, ravnodušnost, depresija
 20. 20. AA ZAŠTO?ZAŠTO?
 21. 21. RADNI UVIJETIRADNI UVIJETI – neprikladan i neopremljen prostor – mikroklimatski uvjeti – pomanjkanje sredstava za rad – pomanjkanje privatnosti – stalan doticaj s klijentima – opasnost fizičkog napada ili ozljede – rad s osobama sa stalnim i intenzivnim nevoljama – rad s problemima s malim izgledima ili vremenski neizvjesnim rješenjem – sličnost osobnog iskustva s iskustvom klijenata
 22. 22. ORGANIZACIJA RADAORGANIZACIJA RADA – količina radnog opterećenja – odgovornost (osobito bez mogućnosti utjecaja, moći) – nejasna i promjenjiva organizacijska struktura – nejasno (dvosmisleno) definirane radne uloge i očekivanja od ostalih – nepostojanje odmora tijekom radnog dana – nejasna pravila nagrađivanja i/ili napredovanja – vremenski pritisak - rokovi – nemogućnost profesionalnog usavršavanja – nedostatak vremena i razumijevanja za reflektiranje i razmjenu iskustava
 23. 23. SOCIJALNI ODNOSISOCIJALNI ODNOSI – psihosocijalna klima organizacije – stil odlučivanja i rukovođenja – nedostajanje jasne misije organizacije – pomanjkanje povratnih informacija o postignućima – zatvorenost organizacije u svoje okvire – nepoticanje organizacijske lojalnosti i privrženosti – dobivanje socijalne podrške
 24. 24. – nerealna očekivanja – potreba za stalnom kontrolom nad situacijom – osjećaj kompletne odgovornosti za posao – pretjerana identifikacija s poslom – nedostatak suradnje i podjele posla s drugima – rigidnost i tvrdoglavost u postizanju ciljeva na poslu – pomanjkanje redoslijeda radnih prioriteta – osjećaj stručne nekompetentnosti UNUTARNJI IZVORIUNUTARNJI IZVORI
 25. 25. A ŠTO MOŽEA ŠTO MOŽE SVATKOSVATKO UČINITIUČINITI ZAZA SEBE?SEBE?
 26. 26. • svijest o odgovornosti za vlastito mentalno i fizičko zdravlje • prepoznavanje stresogenih okolnosti i razvijanje stila suočavanja primjerenog situaciji • samoopažanje razine stresa i posljedica • odabir prikladnog načina suočavanja:
 27. 27. mijenjanje stresoramijenjanje stresora - kad pojedinac ima- kad pojedinac ima dovoljno snage i misli da može uspostavitidovoljno snage i misli da može uspostaviti kontrolu nad situacijomkontrolu nad situacijom • rješavanje problema (npr. podizanje vlastite kompetencije, razvijanje specifičnih vještina) • komuniciranje o problemu – kad je stresor socijalne naravi • planiranjem i reorganizacijom svakodnevnih aktivnosti • rasterećenjem dnevnog rasporeda
 28. 28. izbjegavanje stresnih situacijaizbjegavanje stresnih situacija – kad– kad pojedinac nema dovoljno snage/mogućnostipojedinac nema dovoljno snage/mogućnosti za izravno djelovanje prema stresoruza izravno djelovanje prema stresoru • prostorno udaljavane od kritične situacije • privremeno odustajanje i povlačenje • postavljanje vlastitih granica – jasno kažemo ne • delegiranje posla na druge
 29. 29. prihvaćanje stresne situacijeprihvaćanje stresne situacije – preventivne– preventivne aktivnosti radi osnaživanja tjelesne i psihološkeaktivnosti radi osnaživanja tjelesne i psihološke otpornosti na stres mijenjanjem percepcijeotpornosti na stres mijenjanjem percepcije situacijesituacije • kognitivna priprema na stresnu situaciju • ublažavanje posljedica stresa uključivanjem o aktivnosti koje povećavaju otpornost na stres (prehrana, rekreacija, relaksacija) • usvajanje tehnike pozitivnog mišljenja • smanjivanje nerealnih očekivanja (o zahvalnosti drugih, o vjerovanju da “ja mogu sve”) • osiguravanje vremena za sebe i na poslu, i izvan posla
 30. 30. POVEZANOST STRESA IPOVEZANOST STRESA I FIZIOLOGIJEFIZIOLOGIJE stres organizam doživljava kao NAPADNAPAD u svakoj situaciji napada organizam reagira obrambeno OASOAS – obrambeni adaptacijski sindrom • povećavanje razine adrenalina, ubrzano disanje, viši krvni tlak
 31. 31. • kako je količina adaptivne energije konačna (organizam nije stvoren da bude stalno u opasnosti, treba mu vrijeme odmora), čest stres može dovesti do iscrpljenja – slabljenja imunološkog sustava • STRES (s fiziološke strane) je i dobitak na lutriji, smrt bliske osobe…
 32. 32. STRATEGIJE SAMOPOMOĆISTRATEGIJE SAMOPOMOĆI • samoopažanje • strukturiranje vremena • postavljanje granica • promatranje unutarnjeg dijaloga • tehnike samoohrabrivanja • rekreacija • tehnike relaksacije
 33. 33. ŽELIM VAM ŠTOŽELIM VAM ŠTO MANJE STRESAMANJE STRESA I NA POSLUI NA POSLU I U ŽIVOTUI U ŽIVOTU HVALA NA PAŽNJIHVALA NA PAŽNJI

×