Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

edukacija volontera - odnos

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

edukacija volontera - odnos

 1. 1. ODNOS od čega se sve sastoji
 2. 2. A ŠTO BISTE VI UČINILI? <ul><li>ZAMISLITE DIJETE KOJE KAMENOM GAĐA PSA KOJI SE NE MOŽE BRANITI </li></ul><ul><li>Okrutno? Pa čak i ne ukoliko je to dijete fizički privlačno – kaže jedno istraživanje. Naime, kada je ovakav, ali i neki slični događaji, prezentiran ispitanicima, i zatim su im pokazane slike djece počinitelja (djeca su se razlikovala po svojoj fizičkoj privlačnosti), oštrije su osuđivana manje privlačna djeca, dok su ispitanici za fizički privlačnu djecu tražili opravdanje (i najčešće ga našli) za navedeni postupak. </li></ul>
 3. 3. PERCEPCIJA <ul><li>proces kojim pojedinci organiziraju i tumače svoje osjetilne događaje (vid, sluh, opip, okus, miris) </li></ul><ul><li>stvara se na osnovu iskustva i znanja </li></ul>
 4. 4. SELEKTIVNA PERCEPCIJA <ul><li>Kako je kapacitet našeg mozga ograničen (kratkoročno pamćenje može istovremeno primiti 7+/- 2 čestice), način organizacije i davanje važnosti vanjskim podražajima način je olakšavanja prikupljanja informacija – obraćamo pažnju samo na ono što je bitno, posebno, neobično... </li></ul>
 5. 5. TRAŽIM DOBROVOLJCA!
 6. 6. VJEŽBA - HALO EFEKT
 7. 7. PREDRASUDE <ul><li>Stav koji čini neku osobu sklonom da misli, osjeća, percipira i djeluje na povoljne ili nepovoljne načine prema nekoj grupi ili pojedinim članovima te grupe. </li></ul>
 8. 8. STEREOTIPI <ul><li>Previše pojednostavljene i previše generalizirane apstrakcije o grupama ljudi </li></ul><ul><ul><li>Ljudi se grupiraju po vidljivim značajkama </li></ul></ul><ul><ul><li>Svim članovima se pripisuju određene karakteristike </li></ul></ul><ul><li>Bilo kojem pojedincu kojeg se percipira po vidljivoj značajki pripisuju se te karakteristike </li></ul>
 9. 9. POZITIVNA FUNKCIJA STEREOTIPA <ul><li>stvara neku vrstu reda i strukture u složenoj socijalnoj percepciji </li></ul>
 10. 10. SAMOISPUNJAVAJUĆE PROROČANSTVO <ul><li>okolnost u kojoj pojedinac netočno zapaža drugu osobu, što dovodi do očekivanja koja uzrokuju da se druga osoba počne ponašati u skladu s polaznim zapažanjem. </li></ul>
 11. 11. HALO EFEKT <ul><li>Stvaranje cjelovitog utiska o pojedincu na osnovi samo jedne ili dvije značajke (selektivna percepcija) – vrlo važan za stvaranje predrasuda </li></ul><ul><li>NPR </li></ul><ul><li>na osnovu ponašanja starijeg brata/sestre, na osnovu ponašanja roditelja, na osnovu odjeće, na osnovu načina ophođenja s drugima... </li></ul>
 12. 12. ŠTO JOŠ UTJEČE NA PERCEPCIJU DRUGE OSOBE? <ul><li>efekt kontrasta </li></ul><ul><ul><li>na reakciju na pojedinu osobu utječe i naša reakcija na osobe koje smo nedavno sreli </li></ul></ul><ul><li>projekcija </li></ul><ul><ul><li>svoje osobine smo skloni projicirati na druge </li></ul></ul><ul><li>stereotipiziranje </li></ul><ul><ul><li>prečac u prosuđivanju – pripisivanje karakteristika grupe kojoj pojedinac pripada pojedincu </li></ul></ul>
 13. 13. A PREMA KOME VI IMATE PREDRASUDE?
 14. 14. PRIPADNOST GRUPI <ul><li>jedan od najvažnijih faktora koji utječe na percepciju druge osobe </li></ul><ul><ul><li>povezano sa predrasudama i stereotipima </li></ul></ul><ul><li>ako nekoga percipiramo kao člana neke grupe, pridat ćemo mu osobine koje pridajemo i toj grupi </li></ul><ul><li>percepcija druge osobe ovisi i o našem “članstvu” u istoj ili drugoj grupi </li></ul>
 15. 15. NAJČEŠĆE PREDRASUDE VEZANE UZ PRIPADNOST GRUPAMA <ul><li>Amerikanci </li></ul><ul><li>Židovi </li></ul><ul><li>Hercegovci </li></ul><ul><li>Homoseksualaci </li></ul><ul><li>Kinezi </li></ul><ul><li>Crnci </li></ul>
 16. 16. MIJENJANJE STEREOTIPA O GRUPAMA (Karlins, Coffman, Walters, 1969.) 47 33 26 muzikalan 26 31 75 lijen 13 41 84 praznovijeran Crnci 48 28 21 ambiciozan 15 28 49 koristoljubiv 30 47 79 lukav Židovi 67 33 materijalističan 20 47 inteligentan 23 48 vrijedan Amerikanci 1967 1951 1933 POSTOTAK PRIPISIVANJA OSOBINE OSOBINA ETNIČKA GRUPA
 17. 17. PREDRASUDE VEZANE UZ ČLANSTVO U GRUPAMA <ul><li>precijenjuju razlike između grupa </li></ul><ul><li>potcjenjuju razlike unutar grupe </li></ul><ul><li>izobličavaju stvarnost </li></ul><ul><li>negativne su (radi opravdavanja diskriminacije) </li></ul>
 18. 18. KAKO SMANJITI PREDRASUDE I STEREOTIPE? <ul><li>povećani kontakt </li></ul><ul><li>međurasno/međugrupno druženje </li></ul><ul><li>unaprjeđenje poznanstva i prijateljstva </li></ul><ul><li>zajednički zadatci </li></ul><ul><li>suradnja </li></ul>
 19. 19. AJMO SURAĐIVATI!
 20. 20. HVALA LIJEPO NA VAŠOJ PAŽNJI I STRPLJENJU

×