ODNOSODNOS
od ega se svečod ega se sveč
sastojisastoji
A ŠTO BISTE VI U INILI?ČA ŠTO BISTE VI U INILI?Č
ZAMISLITE DIJETE KOJE KAMENOMZAMISLITE DIJETE KOJE KAMENOM
GA A PSA KOJI ...
PERCEPCIJAPERCEPCIJA
• proces kojim pojedinci organiziraju iproces kojim pojedinci organiziraju i
tuma e svoje osjetilne d...
SELEKTIVNA PERCEPCIJASELEKTIVNA PERCEPCIJA
Kako je kapacitet našeg mozgaKako je kapacitet našeg mozga
ograni en (kratkoro ...
TRAŽIMTRAŽIM
DOBROVOLJCA!DOBROVOLJCA!
PREDRASUDEPREDRASUDE
Stav koji ini neku osobu sklonom dačStav koji ini neku osobu sklonom dač
misli, osje a, percipira i d...
STEREOTIPISTEREOTIPI
Previše pojednostavljene i previšePreviše pojednostavljene i previše
generalizirane apstrakcije o gru...
POZITIVNA FUNKCIJAPOZITIVNA FUNKCIJA
STEREOTIPASTEREOTIPA
• stvara neku vrstu reda i strukture ustvara neku vrstu reda i s...
HALO EFEKTHALO EFEKT
Stvaranje cjelovitog utiska o pojedincuStvaranje cjelovitog utiska o pojedincu
na osnovi samo jedne i...
ŠTO JOŠ UTJE E NA PERCEPCIJUČŠTO JOŠ UTJE E NA PERCEPCIJUČ
DRUGE OSOBE?DRUGE OSOBE?
• efekt kontrastaefekt kontrasta
– na ...
PRIPADNOST GRUPIPRIPADNOST GRUPI
• jedan od najvažnijih faktora koji utje ečjedan od najvažnijih faktora koji utje eč
na p...
NAJ EŠ E PREDRASUDE VEZANE UZČ ĆNAJ EŠ E PREDRASUDE VEZANE UZČ Ć
PRIPADNOST GRUPAMAPRIPADNOST GRUPAMA
• AmerikanciAmerikan...
MIJENJANJE STEREOTIPA OMIJENJANJE STEREOTIPA O
GRUPAMAGRUPAMA (Karlins, Coffman, Walters, 1969.)(Karlins, Coffman, Walters...
PREDRASUDE VEZANE UZPREDRASUDE VEZANE UZ
LANSTVO U GRUPAMAČLANSTVO U GRUPAMAČ
• precijenjuju razlike izme u grupađprecijen...
KAKO SMANJITI PREDRASUDE IKAKO SMANJITI PREDRASUDE I
STEREOTIPE?STEREOTIPE?
• pove ani kontaktćpove ani kontaktć
• me uras...
PSIHOLOGIJA VANJSKEPSIHOLOGIJA VANJSKE
MOTIVACIJEMOTIVACIJE
William Glasser, autor Teorije izbora, vidi glavni uzrokWillia...
7 UBOJITIH NAVIKA SVAKOG7 UBOJITIH NAVIKA SVAKOG
ODNOSAODNOSA
Njima primoravamo drugu osobu na mijenjanje svojegNjima prim...
PSIHOLOGIJA UNUTARNJEPSIHOLOGIJA UNUTARNJE
MOTIVACIJEMOTIVACIJE
Imamo izglede izgraditi dobar odnos tek ako ukinemoImamo i...
7 SKRBNIH NAVIKA ODNOSA7 SKRBNIH NAVIKA ODNOSA
• AKTIVNO SLUŠAMO DRUGU OSOBU,AKTIVNO SLUŠAMO DRUGU OSOBU,
• PODUPIREMO JE ...
KRITI NI MOMENTI U ODNOSUČKRITI NI MOMENTI U ODNOSUČ
• nejasne uloge u odnosunejasne uloge u odnosu
– preuzimanje odgovorn...
HVALA LIJEPOHVALA LIJEPO
NA VAŠOJNA VAŠOJ
PAŽNJI IPAŽNJI I
STRPLJENJUSTRPLJENJU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2. dio odnos

658 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. dio odnos

 1. 1. ODNOSODNOS od ega se svečod ega se sveč sastojisastoji
 2. 2. A ŠTO BISTE VI U INILI?ČA ŠTO BISTE VI U INILI?Č ZAMISLITE DIJETE KOJE KAMENOMZAMISLITE DIJETE KOJE KAMENOM GA A PSA KOJI SE NE MOŽEĐGA A PSA KOJI SE NE MOŽEĐ BRANITIBRANITI Okrutno? Pa ak i ne ukoliko je to dijetečOkrutno? Pa ak i ne ukoliko je to dijeteč fizi ki privla no – kaže jedno istraživanje.č čfizi ki privla no – kaže jedno istraživanje.č č Naime, kada je ovakav, ali i neki sli ničNaime, kada je ovakav, ali i neki sli nič doga aji, prezentiran ispitanicima, i zatim suđdoga aji, prezentiran ispitanicima, i zatim suđ im pokazane slike djece po initelja (djeca sučim pokazane slike djece po initelja (djeca suč se razlikovala po svojoj fizi koj privla nosti),č čse razlikovala po svojoj fizi koj privla nosti),č č oštrije su osu ivana manje privla na djeca,đ čoštrije su osu ivana manje privla na djeca,đ č dok su ispitanici za fizi ki privla nu djecuč čdok su ispitanici za fizi ki privla nu djecuč č tražili opravdanje (i naj eš e ga našli) zač ćtražili opravdanje (i naj eš e ga našli) zač ć navedeni postupak.navedeni postupak.
 3. 3. PERCEPCIJAPERCEPCIJA • proces kojim pojedinci organiziraju iproces kojim pojedinci organiziraju i tuma e svoje osjetilne doga aje (vid,č đtuma e svoje osjetilne doga aje (vid,č đ sluh, opip, okus, miris)sluh, opip, okus, miris) • stvara se na osnovu iskustva i znanjastvara se na osnovu iskustva i znanja
 4. 4. SELEKTIVNA PERCEPCIJASELEKTIVNA PERCEPCIJA Kako je kapacitet našeg mozgaKako je kapacitet našeg mozga ograni en (kratkoro no pam enje možeč č ćograni en (kratkoro no pam enje možeč č ć istovremeno primiti 7+/- 2 estice), na inč čistovremeno primiti 7+/- 2 estice), na inč č organizacije i davanje važnosti vanjskimorganizacije i davanje važnosti vanjskim podražajima na in je olakšavanjačpodražajima na in je olakšavanjač prikupljanja informacija – obra amoćprikupljanja informacija – obra amoć pažnju samo na ono što je bitno, posebno,pažnju samo na ono što je bitno, posebno, neobi no...čneobi no...č
 5. 5. TRAŽIMTRAŽIM DOBROVOLJCA!DOBROVOLJCA!
 6. 6. PREDRASUDEPREDRASUDE Stav koji ini neku osobu sklonom dačStav koji ini neku osobu sklonom dač misli, osje a, percipira i djeluje naćmisli, osje a, percipira i djeluje nać povoljne ili nepovoljne na ine premačpovoljne ili nepovoljne na ine premač nekoj grupi ili pojedinim lanovima tečnekoj grupi ili pojedinim lanovima teč grupe.grupe.
 7. 7. STEREOTIPISTEREOTIPI Previše pojednostavljene i previšePreviše pojednostavljene i previše generalizirane apstrakcije o grupamageneralizirane apstrakcije o grupama ljudiljudi – Ljudi se grupiraju poLjudi se grupiraju po vidljivimvidljivim zna ajkamačzna ajkamač – SvimSvim lanovima se pripisuju odre eneč đlanovima se pripisuju odre eneč đ karakteristikekarakteristike Bilo kojem pojedincu kojeg se percipiraBilo kojem pojedincu kojeg se percipira po vidljivoj zna ajki pripisuju se tečpo vidljivoj zna ajki pripisuju se teč karakteristikekarakteristike
 8. 8. POZITIVNA FUNKCIJAPOZITIVNA FUNKCIJA STEREOTIPASTEREOTIPA • stvara neku vrstu reda i strukture ustvara neku vrstu reda i strukture u složenoj socijalnoj percepcijisloženoj socijalnoj percepciji
 9. 9. HALO EFEKTHALO EFEKT Stvaranje cjelovitog utiska o pojedincuStvaranje cjelovitog utiska o pojedincu na osnovi samo jedne ili dvije zna ajkečna osnovi samo jedne ili dvije zna ajkeč (selektivna percepcija) – vrlo važan za(selektivna percepcija) – vrlo važan za stvaranje predrasudastvaranje predrasuda NPRNPR na osnovu ponašanja starijegna osnovu ponašanja starijeg brata/sestre, na osnovu ponašanjabrata/sestre, na osnovu ponašanja roditelja, na osnovu odje e, na osnovućroditelja, na osnovu odje e, na osnovuć na ina opho enja s drugima...č đna ina opho enja s drugima...č đ
 10. 10. ŠTO JOŠ UTJE E NA PERCEPCIJUČŠTO JOŠ UTJE E NA PERCEPCIJUČ DRUGE OSOBE?DRUGE OSOBE? • efekt kontrastaefekt kontrasta – na reakciju na pojedinu osobu utje e i našačna reakciju na pojedinu osobu utje e i našač reakcija na osobe koje smo nedavno srelireakcija na osobe koje smo nedavno sreli • projekcijaprojekcija – svoje osobine smo skloni projicirati na drugesvoje osobine smo skloni projicirati na druge • stereotipiziranjestereotipiziranje – pre ac u prosu ivanju – pripisivanječ đpre ac u prosu ivanju – pripisivanječ đ karakteristika grupe kojoj pojedinac pripadakarakteristika grupe kojoj pojedinac pripada pojedincupojedincu
 11. 11. PRIPADNOST GRUPIPRIPADNOST GRUPI • jedan od najvažnijih faktora koji utje ečjedan od najvažnijih faktora koji utje eč na percepciju druge osobena percepciju druge osobe – povezano sa predrasudama i stereotipimapovezano sa predrasudama i stereotipima • ako nekoga percipiramo kao lana nekečako nekoga percipiramo kao lana nekeč grupe, pridat emo mu osobine kojećgrupe, pridat emo mu osobine kojeć pridajemo i toj grupipridajemo i toj grupi • percepcija druge osobe ovisi i o našempercepcija druge osobe ovisi i o našem “ lanstvu” u istoj ili drugoj grupič“ lanstvu” u istoj ili drugoj grupič
 12. 12. NAJ EŠ E PREDRASUDE VEZANE UZČ ĆNAJ EŠ E PREDRASUDE VEZANE UZČ Ć PRIPADNOST GRUPAMAPRIPADNOST GRUPAMA • AmerikanciAmerikanci • ŽidoviŽidovi • HercegovciHercegovci • HomoseksualaciHomoseksualaci • KineziKinezi • CrnciCrnci
 13. 13. MIJENJANJE STEREOTIPA OMIJENJANJE STEREOTIPA O GRUPAMAGRUPAMA (Karlins, Coffman, Walters, 1969.)(Karlins, Coffman, Walters, 1969.) ETNIČKA GRUPA OSOBINA POSTOTAK PRIPISIVANJA OSOBINE 1933 1951 1967 Amerikanci vrijedan 48 23 inteligentan 47 20 materijalističan 33 67 Židovi lukav 79 47 30 koristoljubiv 49 28 15 ambiciozan 21 28 48 Crnci praznovijeran 84 41 13 lijen 75 31 26 muzikalan 26 33 47
 14. 14. PREDRASUDE VEZANE UZPREDRASUDE VEZANE UZ LANSTVO U GRUPAMAČLANSTVO U GRUPAMAČ • precijenjuju razlike izme u grupađprecijenjuju razlike izme u grupađ • potcjenjuju razlike unutar grupepotcjenjuju razlike unutar grupe • izobli avaju stvarnostčizobli avaju stvarnostč • negativne su (radi opravdavanjanegativne su (radi opravdavanja diskriminacije)diskriminacije)
 15. 15. KAKO SMANJITI PREDRASUDE IKAKO SMANJITI PREDRASUDE I STEREOTIPE?STEREOTIPE? • pove ani kontaktćpove ani kontaktć • me urasno/me ugrupno druženjeđ đme urasno/me ugrupno druženjeđ đ • unaprje enje poznanstva i prijateljstvađunaprje enje poznanstva i prijateljstvađ • zajedni ki zadatcičzajedni ki zadatcič • suradnjasuradnja
 16. 16. PSIHOLOGIJA VANJSKEPSIHOLOGIJA VANJSKE MOTIVACIJEMOTIVACIJE William Glasser, autor Teorije izbora, vidi glavni uzrokWilliam Glasser, autor Teorije izbora, vidi glavni uzrok ljudske nesreće u odnosima koji se grade na principimaljudske nesreće u odnosima koji se grade na principima ‘psihologije vanjske motivacije’:‘psihologije vanjske motivacije’: –ja znam što je dobro za tebe;ja znam što je dobro za tebe; –ti moraš činiti ono što ja tražim;ti moraš činiti ono što ja tražim; –ja mogu postići da ti činiš ono što ja hoću…’-ja mogu postići da ti činiš ono što ja hoću…’- Iz takvih uvjerenja rađaju se i ponašanja -Iz takvih uvjerenja rađaju se i ponašanja - 7 ubojitih7 ubojitih navika svakog odnosa.navika svakog odnosa.
 17. 17. 7 UBOJITIH NAVIKA SVAKOG7 UBOJITIH NAVIKA SVAKOG ODNOSAODNOSA Njima primoravamo drugu osobu na mijenjanje svojegNjima primoravamo drugu osobu na mijenjanje svojeg ponašanja na način da:ponašanja na način da: • KRITIZIRAMO,KRITIZIRAMO, • OKRIVLJAVAMO,OKRIVLJAVAMO, • ŽALIMO SE,ŽALIMO SE, • PRIGOVARAMO,PRIGOVARAMO, • PRIJETIMO,PRIJETIMO, • KAŽNJAVAMO,KAŽNJAVAMO, • POTKUPLJUJEMO.POTKUPLJUJEMO.
 18. 18. PSIHOLOGIJA UNUTARNJEPSIHOLOGIJA UNUTARNJE MOTIVACIJEMOTIVACIJE Imamo izglede izgraditi dobar odnos tek ako ukinemoImamo izglede izgraditi dobar odnos tek ako ukinemo navedena ponašanja, te na uvjerenjima ‘psihologijenavedena ponašanja, te na uvjerenjima ‘psihologije unutarnje motivacije’- koja smatra da su ljudi naunutarnje motivacije’- koja smatra da su ljudi na ponašanje poticani IZNUTRA i da možemo upravljatiponašanje poticani IZNUTRA i da možemo upravljati samo svojim ponašanjem gradimo drugi pristupsamo svojim ponašanjem gradimo drugi pristup 7 skrbnih navika odnosa7 skrbnih navika odnosa
 19. 19. 7 SKRBNIH NAVIKA ODNOSA7 SKRBNIH NAVIKA ODNOSA • AKTIVNO SLUŠAMO DRUGU OSOBU,AKTIVNO SLUŠAMO DRUGU OSOBU, • PODUPIREMO JE (PODRŽAVAMO),PODUPIREMO JE (PODRŽAVAMO), • OHRABRUJEMO,OHRABRUJEMO, • ISKAZUJEMO POŠTOVANJE,ISKAZUJEMO POŠTOVANJE, • VJERUJEMO JOJ,VJERUJEMO JOJ, • PRIHVAĆAMO JE,PRIHVAĆAMO JE, • PREGOVARAMO I TRAŽIMO RJEŠENJE KOJEPREGOVARAMO I TRAŽIMO RJEŠENJE KOJE ĆEMO OBOJE PRIHVATITI (onda kada se s drugomĆEMO OBOJE PRIHVATITI (onda kada se s drugom osobom ne slažemo)osobom ne slažemo)
 20. 20. KRITI NI MOMENTI U ODNOSUČKRITI NI MOMENTI U ODNOSUČ • nejasne uloge u odnosunejasne uloge u odnosu – preuzimanje odgovornosti za drugoga / nepreuzimanje odgovornosti za drugoga / ne preuzimanje osobne odgovornostipreuzimanje osobne odgovornosti • stavovi / predrasudestavovi / predrasude • osobni problemi / traumeosobni problemi / traume • sličnost / različitost osobnih uvjerenja i idealasličnost / različitost osobnih uvjerenja i ideala • podrazumijevanje (je put u nerazumijevanje)podrazumijevanje (je put u nerazumijevanje) • OČEKIVANJA!!!!!!!!!OČEKIVANJA!!!!!!!!!
 21. 21. HVALA LIJEPOHVALA LIJEPO NA VAŠOJNA VAŠOJ PAŽNJI IPAŽNJI I STRPLJENJUSTRPLJENJU

×