Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GPM Enginyers

444 views

Published on

Presentació SERVEIS

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GPM Enginyers

 1. 1. GPM EnginyersCreant Solucions Vilanova i la Geltrú, març de 2011
 2. 2. Contingut GPM Enginyers Creant Solucions Empresa Serveis Missió,visió Enginyeria Valors Consultoria Equip Plans d’Energia Àrees de negoci Sostenible Direcció Facultativa Project Management Edificació, Construcció i Obra Compromís Projectes i referències
 3. 3. L’empresa GPM Enginyers Creant Solucions GPM és una empresa especialitzada en la integració de projectes en l’àmbit de l’enginyeria civil, construcció, implantació industrial, comercial i de serveis. GPM disposa d’un equip tècnic multidisciplinari amb les més modernes tècniques de Project & Facility Management, Gestió Energètica i Consultoria & Assessorament. Amb l’objectiu de Crear Solucions que aportin la millor resposta a les demandes dels nostres clients.
 4. 4. L’empresa GPM Enginyers Creant SolucionsVisió La relació entre administració i empresa cada cop és més complexa. La burocratització dificulta l’entesa entre deures i obligacions. GPM intermèdia entre el món públic i privat. Aportant a les empreses el coneixement necessari i contribuint a evitar les males praxis.Missió GPM desenvolupa els coneixements d’enginyeria al servei de la creació i millora contínua de les empreses.
 5. 5. L’empresa GPM Enginyers Creant SolucionsValors Ètica professional. Disposem d’un codi deontològic intern. Vocació de servei al client. Totes i cadascuna de les persones, serveis i processos estan orientats al servei dels nostres clients. Optimització de recursos. El nostre objectiu és aportar la millor resposta amb la màxima qualitat i al menor cost. Formació contínua. En recerca i la innovació.
 6. 6. L’empresa GPM Enginyers Creant SolucionsEquip Format per professionals especialitzats en diferents àrees: enginyers, projectistes, economistes i decoradors que uneixen tots els seus coneixements per tal d’aconseguir la millor solució a les necessitats de tots els nostres clients. Consell Direcció GPM & GPC GPM GPC Enginyeria de Projectes Gestió de Construcció Direcció Gerència Direcció Àrees de Negoci Comercial Edificació
 7. 7. L’empresa GPM Enginyers Creant SolucionsÀrees de negoci Gràcies a la nostra experiència i alt nivell d’especialització, GPM pot abordar qualsevol projecte dins el sector de la urbanització, construcció i implantació industrial, comercial i de serveis. Direcció General Àrea Negoci Direcció Direcció Direcció Direcció Direcció Àrea GPC Àrea GPM Àrea GPM Àrea GPM Àrea GPM Edificació i Project Enginyeria Consultoria Facultativa Obra Management
 8. 8. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Desenvolupem projectes en tot l’àmbit geogràfic estatal. Enginyeria Consultoria, Plans d’Energia Sostenible Direcció Facultativa i/o Supervisió d’obres Project & Construction Management Edificació, Construcció i Obra
 9. 9. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Enginyeria Projectes d’activitats (obertura de negocis) Anàlisis de la solució triada per la implantació Estudi previ de localitzacions Examen de la compatibilitat urbanística. Informes de Prevenció en matèria de Contra Incendis Avaluacions mediambientals Tràmits i gestions amb Ajuntaments i Generalitat.
 10. 10. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Enginyeria Projectes executius d’obra. Estudis topogràfics Càlcul estructures Confecció amidaments i pressupostos Plànols de detall executius Projectes executius dinstal·lacions Baixa / Alta Tensió Telecomunicacions Climatització Fluido – mecànics.
 11. 11. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Consultoria Estudi de viabilitat per a la implantació d’activitats Auditories energètiques. Accions i verificacions de millores de leficiència energètica. Plans d’Acció per l’Energia Sostenible Auditories Energètiques, segons UNE 216501 Implantacions de sistemes de gestió energètica: UNE-EN 16001 Plans d’autoprotecció, segons RD 393/2007 Seguretat Industrial, Marcatge CE
 12. 12. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Direcció Facultativa i/o Supervisió d’obres GPM garanteix la correcta i òptima execució de cadascunes de les fases d’obra i instal·lacions mitjançant: Direccions Facultatives Direccions Executives i seguiment
 13. 13. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Project & Construction Management Gerència integrada de projectes Definició d’estratègies. Metodologia de gestió global des de la confecció fins a la realització definitiva Elaboració de pressupostos Control de: Timing Costos Qualitat Coordinació de l’execució del projecte Contractacions
 14. 14. Serveis GPM Enginyers Creant Solucions Edificació, Construcció i Obra GPM compte amb l’empresa GPC, constructora del mateix Grup, formada per un equip de professionals especialitzats en la construcció, edificació i obres.
 15. 15. Compromís GPM GPM Enginyers Creant Solucions Coneixedors de la importància de la seva inversió, el nostre compromís de servei es basa en: • Projectes personalitzats a les necessitats de la seva Personalització empresa • Capacitat d’adaptació als canvis per aplicar la millor Pro activitat solució en cadascuna de les fases del projecte • “Just on time”optimitzant el temps de disseny, Eficiència execució i implantació del projecte Seguiment i • En totes les fases del projecte, des de la gestió dels Control tràmits previs fins l’execució i la certificació tècnica final • Del nostre equip de professionals per obtenir les millors Compromís condicions en pressupostos i terminis de lliurament
 16. 16. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions La satisfacció dels nostres clients avalen la nostra trajectòria i són el motor principal dels nostres projectes. Projectes d’obra i construcció Sector indústria Sector gran consum Sector serveis Projectes de legalitzacions Projectes de decoració
 17. 17. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions Alguns dels nostres principals clients:
 18. 18. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions Alguns dels nostres principals clients:
 19. 19. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions Alguns dels nostres principals clients:
 20. 20. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions Alguns dels nostres principals clients:
 21. 21. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions Alguns dels nostres principals clients:
 22. 22. Projectes i referències GPM Enginyers Creant Solucions Alguns dels nostres principals clients:
 23. 23. Dades de contacte GPM Enginyers Creant Solucions GPM Gestión de Proyectos y Montajes, S.L.P. C/ Olèrdola, 24 1º 1ª planta 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Tel. 93 811 57 05 Fax. 93 811 56 81 www.gpm-industrial.es comercial@gpm-industrial.es tecnico@gpm-industrial.es

×