Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istoria_Uniunii Europene

452 views

Published on

 • Be the first to comment

Istoria_Uniunii Europene

 1. 1. “Toate fiinţele umane sunt universal egale şi în mod specific diferite. Egalitatea universală şi diferenţele specifice trebuie respectate.” http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 2. 2. “… o Europă pașnică, unită și prosperă” 18 aprilie 1951 Pornind de la planul Schuman şase ţări semnează un tratat prin care se urmăreşte plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub o autoritate comună.Winston Churchill Konrad Adenauer Robert Schuman Jean Monnet Alcide de Gasperi http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 3. 3. Ţările membre fondatoare: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olandahttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 4. 4. 25 martie 1957 – Tratatul de la RomaPrin “tratatele” de la Roma sunt create Comunitatea Economică Europeană(CEE) sau “piaţa comună” şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,cunoscută şi sub denumirea de Euratom.Scopul CEE este acela de a asigura libera circulaţie a persoanelor,mărfurilor şi serviciilor între statele membre. http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 5. 5. Anii 60 - o perioadă de creştere economică 1 iulie 1968 se elimină taxele vamale la mărfuri; 30 iulie 1962 sunt create condiţiile necesare UE introduce efectuării liberului schimb. „politica agricolă comună“. 20 iulie 1963 UE semnează primul său acord internaţional destinat ajutorării unui număr de 18 foste colonii africane.http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 6. 6. Uniunea Europeană: anii 1970 - 1979 24 aprilie 1972 - Începând cu anul 1970, intenţia UE a fost să adopte o monedă unică. Mecanismul ratei de schimb (ERM) este primul pas către introducerea monedei euro.  UE adoptă legi destinate protecţiei mediului. Introducerea, pentru prima dată, a noţiunii de „ţări poluatoare“. Sunt create grupuri de presiune, precum Greenpeace. 10 decembrie 1974 – UE creează Fondul European de Dezvoltare Regională, având ca scop asigurarea transferului de resurse financiare de la regiunile bogate către cele sărace. 7-10 iunie 1979 – Alegerea pentru prima dată a membrilor Parlamentului European, prin vot direct de către cetăţenii europeni. Înainte ei erau delegaţi de parlamentele naţionale.http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 7. 7. Uniunea Europeană – primul val de extindere – 1973: Danemarca, Irlanda, Regatul Unithttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 8. 8. Uniunea Europeană: anii 1980 – 1989 Prăbuşirea regimului comunist în Europa Centrală şi de Est28 februarie 1984 - UE adoptă programul „Esprit“. Este primul programdedicat cercetării şi dezvoltării.17 februarie 1986 – ia fiinţă Actul Unic European- prin AUE se modifică Tratatele de la Roma, în vederea relansării procesuluide integrare europeană şi a realizării pieţei interne;- AUE modifică regulile de funcţionare a instituţiilor europene şi extindecompetenţele comunitare, mai ales în domeniul cercetării şi dezvoltării, almediului şi al politicii externe comune;- AUE conferă mai multă autoritate Parlamentului European.15 iunie 1987 - UE lansează programul “Erasmus”care oferă burse studenţilor,timp de un an, într-o altă ţară europeană. http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 9. 9. Uniunea Europeană – al doilea val de extindere 1 ianuarie 1981 - Greciahttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 10. 10. Uniunea Europeană – al treilea val de extindere 1 ianuarie 1986 – Portugalia şi Spaniahttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 11. 11. Uniunea Europeană: anii 1990 – 1999 Europa fără frontiere 26 m artie Intră 1995 1992 – Aco icht în vig rdul S ruarie a Maastr pentru Ger m o a re cheng7 feb ul de l lare an Ţările ia, Spania în şap te ţă en at u lile c i politică , Fr a n ri — B Trat ilesc reg nică ş ru o călăto de J o s şi P ţa elg sta b dă u ate, pent ri înt ortug , Luxemb ia,Se mone t nevoi r a ţi să e aceste ţ lia. Cetăţe rg, u iito area  de securi v i să în pr e z i nte p ări fără să nii pot rnă ş strân facerilor exte are mai şi a a ş a po rtul l fie co oper  justiţiei a gr a niţă. niul do m e . ne inter 1 ianuar ie 1999 Introduc erea în 1 a Monede 2 ţări i Euro 17 iunie 1997 - Tratatul de la Amsterdam Vizează reformarea instituţiilor europene, creşterea rolului UE în lume şi consacrarea unui număr mai mare de resurse ocupării forţei de muncă şi drepturilor cetăţenilor. http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 12. 12. Uniunea Europeană – al patrulea val de extindere 1 ianuarie 1995 – Austria, Finlanda şi Suediahttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 13. 13. Uniunea Europeană: anii 2000 – 2009 1 ianuarie 2002 - introducerea bancnotele şi monedele euro în 12 ţări. 31 martie 2003 - UE efectuează operaţiuni de menţinere a păcii în Balcani (fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Bosnia şi Herţegovina). UE decide să creeze un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie pentru toţi cetăţenii săi până în 2010. 29 octombrie 2004 - statele membre ale UE semnează un Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Scopul fiind acela al simplificării procesului de decizie democratic şi al modului de funcţionare a UE cu 25 de state şi chiar mai multe.  Datorită opunerii prin vot a cetăţenilor din Franţa şi Olanda la referendumurile din 2005, liderii europeni decid să introducă o „perioadă de reflecţie“. 13 decembrie 2007 – semnarea Tratatului de la Lisabona de către cele 27 de ţări membre UE. Acest tratat modifică tratatele precedente şi aduce un plus de democraţie, eficienţă şi transparenţă în cadrul UE. Tratatul de la Lisabona intră în vigoare la 1 decembrie 2009. Septembrie 2008 - criză financiară lovește economia mondială. Băncile europene se confruntă și ele cu dificultăţi. Criza determină o mai strânsă cooperare economică între ţările UE.http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 14. 14. Uniunea Europeană – al cincilea val de extindere1 mai 2004 – Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 15. 15. Uniunea Europeană – al şaselea val de extindere 1 ianuarie 2007 – Bulgaria şi Româniahttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 16. 16. Ţările candidate la UEhttp://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 17. 17. “… europenii s-au unit pentru a promova pacea şi prosperitatea,acceptând totodată să-şi deschidă spiritul către culturile, tradiţiile şi limbile atât de diverse ale continentului nostru.” http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm
 18. 18. “Unitate în diversitate” Dabija Alexandra Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, Iaşihttp://ec.europa.eu/romania/focus/140610_castigatori_concurs_desene_ro.htm

×