Training de management cultural și artistic  în artele vizuale  contemporane         pentru studenţi,     ...
Proiectul este finanţat deParteneri strategici:Parteneri de conținut: Uniunea Artiștilor Plastici, Galeriile Artmark, Anai...
management în artă            Man               age             în a m e n t    ...
P     roiectul de curs „Management cultural în artele          tranzacție comericală și non-comercială);  ...
management în artăcurator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist şimanager / operator cultural.  Cursul aduce ...
corelarea ofertei educaţionale, a aptitudinilor, competențelor      -activităţi de creaţie şi interpretare artistică ...
management în artă           Florin Colceag, președintele IRSCA a vorbit în cursul           găzduit...
8 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC  martie-iulie 2012
management în artă              Proiectul vine ca o continuare a educației formale        (proiecte c...
»»tipurile creative și multitudinea posibilităților de activitateCurs „Creativitatea și resorturile ei”          ...
management în artă                                                »»relații...
Curs „Crearea unui evenimentvizual într-o piață de artă difuză”Trainer: Mihai Zgondoiu, artist vizual, coordonator Atelier...
management în artă                                              »»volum de l...
Curs „Activitatea artistică a unei                    galerii comerciale deschise în România după Revo...
management în artă           Curs „Arta și instituțiile ei”                         treb...
»»modalități de alegere a unor lucrări pentru un proiect expoziționalCurs „Meseria de curator”              ...
management în artă                                               »»cum se c...
»»parteneriate financiareCurs „Comunicarea proiectelor                   »»timeline și activităţicultura...
management în artă                                                   »»c...
Curs „Autentificarea, evaluarea și                       a activităților sale           ...
management în artă                                                    ...
Evaluarea                            Obiective specifice și atingerea acestora proiectului Sco...
management în artă           Continuitate şi sustenabilitateT      oți participanții la training vor bene...
Cu lt u r                            al man                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brosura curs Training de management cultural in artele vizuale contemporane

3,443 views

Published on

Proiectul de training „Management cultural în artele vizuale contemporane” este dedicat studenților în an terminal, masteranzilor și absolvenților de facultăți de artă și istoria artei în vederea „împuternicirii” (empowerment) acestora pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă specifică din România. Prima ediție a proiectului a fost derulată în București de către Asociația Maia și Modernism.ro din martie până în iulie 2012, cu o finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național. Șaisprezece tineri au avut acces la cunoștințe teoretice („how to” în artele vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la 12 lucrători activi pe piața de artă din România. Proiectul se dorește a fi sustenabil (reluat anual) și replicabil (punere la dispoziție a unui ghid de bune practici digital).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brosura curs Training de management cultural in artele vizuale contemporane

 1. 1. Training de management cultural și artistic în artele vizuale contemporane pentru studenţi, masteranzi și absolvenți la facultăţile de Artă / Istoria Artei din București
 2. 2. Proiectul este finanţat deParteneri strategici:Parteneri de conținut: Uniunea Artiștilor Plastici, Galeriile Artmark, Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12,IRSCA Education, Atelier Francisc ChiuariuParteneri: Liga Studenților Români în Străinătate (LSRS), Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP)Locații partenere: Fundația Lowendal, Ceainăria Cărturești (Institutul Francez), Galeria Saint Ink, Aiurart2 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 3. 3. management în artă Man age în a m e n t rte cu le v lt u r a izu ale l A rt i s t cu rator Galerist MAnager culturalManagement cultural în artele vizuale - empowement pentru studenți, masteranzi, absolvenți ai facultăților de artă din București MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |3
 4. 4. P roiectul de curs „Management cultural în artele tranzacție comericală și non-comercială); vizuale” este dedicat studenților și masteranzilor • pregătirea documentației (certificat de autentici- la facultăți de artă și istoria artei din București, în tate, certificat de expertiză, fișă tehnică, certificat de resta- vederea „împuternicirii” (empowerment) acestora urare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare-pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodiespecifică din România. și predare-primire); • cum se expune (muzee, galerii comerciale și non- Proiectul se diseminează către universități / facultăți de comerciale, spații alternative, spații deturnate), cum se faceartă din București: comunicarea (parteneriate, partneriate media, diseminare, UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile: rețele sociale);Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria • cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentruArtei) România și pentru străinătate, cum se aplică la bienale, Universitatea București (facultatea de Istorie, secția târguri, muzee, spații expoziționale din străinătate;Istoria Artei) • ce sunt rezidențele artistice și curatoriale și cum se Universitatea Hyperion (facultatea de Artă) aplică; • cine cumpără și cine vinde (curator, galerist, dealer Proiectul de curs centralizează cele mai importante de artă, casă de licitație, colecționari, investitori, bănci,informații despre instrumentele și modalitățile de a lucra fonduri de investiții);pe piața de artă vizuală din România. Proiectul se adre- • ce este cota artistului și cum crește aceasta – regulisează tinerilor care doresc să își aleagă dintre meseriile de: ale pieței de artăartist, curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist,manager / operator cultural. Fiecare curs teoretic este dublat de un curs practic care va însemna o nouă locație și un nou speaker – specialist pe o Cursul aduce o clarificare a competențelor și abilităților zonă artistică de interes (muzee, galerii private comerciale șinecesare pentru fiecare tip de muncă în parte, printr-o trans- non-comerciale, case de licitații, bănci, fonduri de investiții,parentizare a acestui segment. Proiectul oferă insight-uri case de asigurări, asociația experților și evaluatorilor de artă,necesare oricărui tip de job enunțat mai sus (de ex. un artist Uniunea Artiștilor Plastici etc.).trebuie să știe ce face un operator cultural iar un dealer deartă trebuie să știe ce face un curator etc.). Proiectul de curs „Management cultural în artele vizuale contemporane” Cursul este împărțit, săptămânal, în două module, unulteoretic și unul practic. În total vor fi 14 module. Proiectul nostru îşi propune să ofere un curs formare Modulul teoretic va conține informații despre: profesională unui grup de 15 studenţi aflați în ultimul an sau • definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă, în anii de master, înscrişi la instituții formale de învățământcoduri CAEN și COR, tipuri de contracte; de artă din Bucureşti. Formarea are atât o componentă teore- • arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument tică, cât şi una practică, integrand informații relevante despresocial etc.; instrumentele și modalitățile curente de lucru pe piața de • modalități de alegere a unor lucrări pentru un artă vizuală din România. Proiectul se adresează tinerilorproiect expozițional (cercetare, selecție, concept, spațiu, care optează la finalul studiilor pentru ocupaţii de: artist, Obiectivele proiectului training profesional consiliere Obiectivul general al proiectului Oferirea de training profesional și consi- punctuală liere post-proiect unui grup de 15 tineri Oferirea de consiliere punctuală a tinerilor este de a consolida cunoştinţele, studenți sau masteranzi la o instituție de competențele şi abilităţile dobândite care decid să integreze cunoștintele învățământ de artă (formal). cursului de față în lucrări de seminar sau de tineri studenți/masteranzi în siste- mul de învăţământ superior de artă dizertație pe ce durata unui an de zile de printr-o ofertă de cursuri non-formale la incheierea cursului. aplicate, care să le sporească şansele de să se angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte o afacere proprie.4 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 5. 5. management în artăcurator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist şimanager / operator cultural. Cursul aduce o clarificare a competențelor și abilităților Cursu compete l aduce o clarifinecesare pentru fiecare tip de ocupaţie în parte, printr-otransparentizare a acestui segment, prezentând elemente nțel și caredesprinse din practica curentă din România şi din Europa. pentru fi cortuabilităților n a Avo ca ul Ap Avocat tl Apărării e atu Avocare pApărăre parte, AvocatuilApărup iicesare deărărăr Cursul este structurat în două module, unul teoreticși unul practic şi va avea în total 14 lecții, câte 7 per fiecare printr-o oc aţiemodul, cumulând în total un număr de 14 ore în modulul transpar în acestui s entizareteoretic şi 14 ore în modulul practic. Fiecare lecție practicaă egment. abeneficiază de o locație diferită, fiind corelată cu o instituţie/organizaţie de referinţă pentru studiul de caz prezentatîn lecția respectivă. Printre locaţiile avute în vedere senumără: muzee, galerii private comerciale și non-comerciale,case de licitații, bănci, fonduri de investiții, case de asigu- expoziționale, dealer de artă, expert-evaluator etc.). Credemrări, asociația experților și evaluatorilor de artă, uniunea că un modul de educație non-formală poate ajuta la comple-artiștilor plastici etc. tarea informațiilor academice și la un avantaj competitiv pe piața de muncă de profil, prin diminuarea diferențelor sociale Proiectul îşi propune în plus faţă de realizarea cursului și informaționale dintre școală (studiile absolvite) și muncăde formare, consilierea timp de 1 an a 3 tineri din grupul de (activitatea profesională).15, îndrumarea lor pentru integrarea lor în stagii de prac-tică și implicarea lor în proiecte internaționale. Adiţional, se Studiind programa celor trei universități / facultăți careoferă consiliere punctuală tinerilor care decid să integreze sunt vizate de proiect, am constatat că oferta de cursuricunoştinţele cursului în lucrări de seminar sau dizertație, curenta este foarte slab reprezentata teoretic in domeniuliar în finalul proiectului este realizat un material educa- practicii de lucru pe piața de artă vizuală din România.ţional de bună practică, aplicabil și replicabil pentru toate Am gasit urmatoarele exemple relevante: UNARTE areuniversitățile / facultățile de artă din România. la facultatea de Pedagogia artei, ultimul an, un semestru de curs de „Noţiuni de ambientare convenţională şi neconven-Context ţională în spaţii sociale şi culturale” și un curs opțional de „Marketing” iar Universitatea București, facultatea de Istorie Cursurile facultăților de artă conțin tangențial noțiunile are „Masterul de Management al Bunurilor Culturale”,de mai sus și în cadrul acestora se vorbește puțin sau deloc care face referire la valorificarea patrimoniului prin turismdespre management cultural, PR cultural, piața de artă, cultural.instituții de artă. De asemenea, curricula universitară nudeține o puternică componentă practică, prin prezența Necesitatea implementării proiectului este legată deconstantă a unor lucrători activi în instituțiile de profil acoperirea nevoilor societăţii civile în ceea ce priveşte piaţa(manager de instituție de artă sau de companie avand ca muncii în prezent, în mod specific îmbunătăţirea parcursuluiobiect de activitate bunuri artistice, manager de proiecte profesional al tânărului viitor absolvent/masterand prinmodel de bună promovare dezvoltareapractică Promovarea spre un număr de cel puțin pe orizontalăCrearea unui modul educaţional de bună 2.000 de studenți și masteranzi a proiec- Dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețelepractică, aplicabil și replicabil pentru toate tului de curs și a aplicației la acesta. de profesioniști în domeniul culturii înuniversitățile / facultățile de artă din România (formarea unui forum / grup deRomânia, constând într-un material digital discuții cu toți participanții la acest primcare este făcut public și este disponibil curs, urmând a fi promovat și deschispentru toți celor interesați prin canale studenților interesați de știri în domeniu).oficiale și de mass-media. MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |5
 6. 6. corelarea ofertei educaţionale, a aptitudinilor, competențelor -activităţi de creaţie şi interpretare artistică (creaţie, şi abilitaţilor (în curs de a fi) dobândite în cadrul învăţă- execuţie grafică, organizator spectacole) mântul superior cu cerinţele pieţei muncii. -activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte acti- vităţi culturale Valoarea artei rezidă în evaluarea financiară și cultu- Pot fi folosite și denumiri generice, cum ar fi „manager rală care îi determină utilitatea pentru societatea contem- de proiect” (COR, 2419 19), care poate fi folosit pentru o plajă porană deci este necesar ca aceste evaluări să fie corecte și largă din profesiile enunțate mai sus. integrate. „Tranzacțiile” de artă pot fi grupate în două cate- gorii: cumpărarea bunurilor culturale (dimensiunea comer- Antreprenoriatul este o altă opțiune a viitorilor absolvenți cială, creștere a cotei artistului și a influenței artei românești de artă. Se vorbește destul de frecvent în ultimii 5 ani în pe piața de artă internațională) și prezentarea/cunoașterea România despre industrii creative în contextul recunoașterii, diferitelor componente ale unui bun cultural (dimensiunea pe plan global, a importantei crescânde pe care au dobândit- non-comercială: socială, educativ-intelectuală, distractivă, o acestea, în calitatea lor de componente ale economiilor emotivă etc.). Uniunea Europeană a înţeles şi fructifică foarte moderne postindustriale. bine zona artelor, ca parte a mecanismului de funcţionare socială, economică şi culturală (Study on the Entrepreneurial Într-un studiu din 2009, „Măsurarea Economiei Creative dimension of cultural and creative industries, January 2011, – Studiu de caz România”, autorii sintetizează o serie de European Commission). caracteristici ale industriilor creative: Am folosit denumirea generică de „bun cultural” pentru -reprezintă un set de activităţi intensive în cunoştinţe, a reuși să denominăm orice operă artistică destinată publi- parte a economiei bazate pe cunoaştere; cului. -includ activităţi de concepere, producţie şi distribuţie a bunurilor şi serviciilor intensive în creativitate artistică sau Astfel trebuie să existe resurse umane adecvate ca pregă- ştiinţifică, respectiv în active intangibile culturale sau infor- tire, cunoștințe și abilități, precum și adecvate numeric. maţionale / codificabile (ca proprietate intelectuală); Ca tipuri de meserii din COR (Clasificarea Ocupațiilor din -au capacitatea de a genera venituri din comercializarea România) și CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia produselor şi a serviciilor creative, precum şi din exploatarea Națională din România) care se potrivesc viitorilor absolvenți drepturilor de proprietate intelectuală; de facultate de artă am regăsit: - au potenţialul de a genera creştere economică sustena- COR: bilă, promovând incluziunea socială, diversitatea culturală -conducători în activitate de vânzare și marketing (gr. şi dezvoltarea umană. 1233) -specialiști cu funcții administrative și comerciale (orga- Mai mult, în conformitate cu Planul Strategic 2009- nizator protocol, organizator relații, prezentator expoziții) 2013, printre priorităţile pe termen mediu ale Ministerului (gr. 2419) Culturii şi Patrimoniului Naţional, se regăsește susţinerea - artiști creatori (gr. 245) industriilor culturale şi creative şi a sectorului cultural inde- -tehnicieni în domeniul creației artistice (gr. 347) pendent, deci susţinerea dezvoltării industiilor creative în CAEN: cadrul unui sistem de piaţă liberă. Secţiunea Activităţi de spectacole, culturale şi recreative: Tinerii absolvenți pot lua în considerare opțiunea de a dezvolta o afacere proprie ca galerist, dealer de artă, propri- etar casă de licitație, prin atragerea unor fonduri care să le sprijine demersul (ex. în 2010 a apărut primul fond de investiții în artă din România iar în Italia există practica frec- ventă ca galeriile start-up să fie finanțate și refinanțate anual Valoarea arte de fonduri de investiții specifice). financiar i rezidă în evaluar Considerăm esențial conectarea tinerilor cu exemple de ăș ea mioă utt u i culturală care îi deterAvn practică și tutoring /îndrumare din partea unor specialiști c Avocailiul Avocat tal contAvocatulea pentru so activi pe piața de artă din România. emporatut ană deci cieaceste ev aluări să este nece tatea fie corect sar ca Surse de documentare: e și integ rate. UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile: Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria Artei) 6 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 7. 7. management în artă Florin Colceag, președintele IRSCA a vorbit în cursul găzduit de Fundația Lowendal, București despre educație creativă, tipuri creative, meseriile de management cultural-financiar și de artist. Universitatea București (facultatea de Istorie, secția The European League of Institutes of the Arts, www.elia- Istoria Artei) artschools.org) Academia de Arte Luceafărul Study on the Entrepreneurial Dimension of the Cultural Universitatea Hyperion (facultatea de Artă) and Creative Industries (http://ec.europa.eu/culture/key- Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Alexandra documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural- Zbuchea (Editura Universitară, 2008) and-creative-industries_en.htm) Centrul pentru pregătire profesională în cultură (www. Culture Creative News (http://www.european-creative- cppc.ro) industries.eu) Centrul de cercetare și consultanță în cultură (www. culturadata.ro) Entuziasmul celor deja abordați pentru a ne fi parte- Dicționar juridic Rubinian (www.rubinian.com) neri (Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Galeriile Artmark, „Masurarea Economiei Creative – Studiu de caz ArtSociety, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Victoria România”, Ana Bobirca, Alina Draghici, Sorin Dumitrescu Art Center, Galeria Saint Ink, Aiurart), prin punerea la (Romanian Economic Journal) dispoziție a speakerilor din cadrul organizației și a locațiilor Proiect Industrii Creative, agenția Grapefruit (www. propriu-zise pentru vizitare și găzduire a cursurilor, dar șiFoto: Modernism.ro industriicreative.ro) interesul manifestat, în cadrul unui sondaj informal, de către Site generalist spunesitu.ro studenți dar și profesori la facultățile de profil, ne asigură de ArtFutures in higher education (publicație produsă de nevoia acută a unei astfel de oferte educaționale non-formale. MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |7
 8. 8. 8 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 9. 9. management în artă Proiectul vine ca o continuare a educației formale (proiecte curatoriale naționale itinerante, participări la (instituționalizate) și nu ca o subliniere a unei lipse / tare a bienale internaționale, dezvoltarea de produse culturale). sistemului educațional public actual. Proiectul nu dorește Tinerilor participanți la curs vor fi încurajați și consiliați „să certe” sistemul pentru că nu include anumite informații punctual în cazul în care decid să integreze cunoștintele în curricula sa ci dorește să aducă o perspectivă nouă, proas- acumulate pe durata cursului în lucrări de seminar sau pătă și „la cald” a unor realități profesionale. dizertație. Comunicarea va fi foarte atentă pentru a nu suscita Proiectul de curs se constituie într-un studiu de neclarități privind scopul, obiectivele și conținutul caz de bună practică, aplicabil și replicabil pentru toate acestui proiect: ofertă de training profesional, clarificare universitățile / facultățile de artă din România. Organizatorii a competențelor și abilităților necesare, încurajare a folo- doresc să continue proiectul, prin căutarea de resurse pentru sirii subiectelor cursului pentru a pregăti lucrări de seminar a „duce” proiectul și în țară. sau lucrări de dizertație, faptul că facultățile de artă pun Rezultatele anticipate ale proiectului de training Rezultatele proiectului cultural »»15 tineri instruiți, având cunoștințe teoretice („how to” în artele t Instituțiile artei sun vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din rin care agenții, vehiculele p practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la lucrători activi pe piața de artă din România) tribuită, arta este produsă, dis r ii mai »»cel puțin 2 lucrări de seminar sau dizertație având ca subiect unul ii Se ră r pă ă din punctele cheie ale cursului izat coAvociatul A merc altul Aă. pădisting »»3 tineri consiliați pe durata unui an de zile privind posibilități de Avo ca tu de economii ale v ocauri internship și rezidente (artistice / curatoriale) A lt mAv e tip u »»10 specialiști invitați ca formatori in cadrul proiectului r artistice. comerțului valorilo »»o rețea de 15 profesioniști în domeniul culturii în România, ca masă critică, începând cu proiectul de față ger cultural oana IonițĂ, mana Impactul proiectului cultural Considerăm ca impactul unui curs de acest gen poate fi concentric („aruncarea unei pietre în apă”): pe lângă beneficarii direcţi, cei 15 tineri (inclusiv cei 3 tineri care vor beneficia pentru un an de zile de consilierea noastră), vor mai fi informaţi: »»alți studenți, masteranzi și profesori la facultăți de artă din România »»alți lucrători activi pe piața de artă națională (potențiali viitori anga- jatori sau parteneri de afaceri) »»alte instituții de artă (potențiali viitori angajatori) la dispoziție tangențial noțiunile prezentare de curs și în În mod specific, având în vedere că studenții facultăților cadrul acestora se vorbește puțin sau deloc despre manage- din București provin și din alte orașe din țară, proiectul ment cultural, PR cultural, piața de artă, instituții de artă încurajează dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele de etc., faptul că acest tip de modul de educație non-formală profesioniști în domeniul culturii în România (deschiderea poate ajuta la completarea informațiilor academice și la un unei galerii în alt oraș decât bucurești sau angajarea într-un avantaj competitiv pe piața de muncă de profil, prin dimi- muzeu (arte vizuale, arte comporane, arte comparate). nuarea diferențelor sociale și informaționale dintre studiile absolvite și activitatea profesională. Ca resurse financiare prin care poate fi continuat proiectul se iau în considerare atragerea de surse de sponso- 3 tineri selectați din grupul de 15, timp de 1 an de zile, rizare de la companiile care lucrează pe piata muncii, traineri vor beneficia de consilierea organizatorilor privind oferte de voluntari, locații gratuite, taxă simbolică de participare, inte-Foto: Ilina Schileru internship în instituții de profil (cele cu care au fost în contact grarea cursului de formare în lista celor oferite de Centrul de pe durata cursului sau altele) și implicare în proiectele Pregătire în Domeniul Culturii, Școla de Valori și Fundația internaționale ale organizatorilor, trainerilor și partenerilor Calea Victoriei. MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 |9
 10. 10. »»tipurile creative și multitudinea posibilităților de activitateCurs „Creativitatea și resorturile ei” »»tipuri de educație creativă și non-formalăCurs dublu:Introducere Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunica- »»creativitatea ca act de eliberare a rațiunii, de cercetare și cunoașterere, Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de revoluționarăartiști, curator »»modele de creativitate în istoria artei și a culturiiTrainer: Florin Colceag, profesor doctor matematician, președinte al »»modele de management cultural în istoria civilizațieiFundaţiei IRSCA Education, educaţie pentru copii supradotaţi »»artistul ca vehicul de eliberare a gândirii și a structurilor socialeLocaţie: Fundaţia Lowendal »»artă inspirată și artă reprodusă »»sinergia simțurilor în arte (mesaje audio transmise vizual, mesaje tactile transmise muzical etc.)10 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 11. 11. management în artă »»relații profesionale: artist / curator / galerist / art dealer / reprezentant Curs „Meseria de artist” casă de licitație / colecționar Trainer: Francisc Chiuariu, artist vizual »»materiale și tehnici individuale de creație Locaţie: Atelier propriu »»circulația operelor de artă modernă și contemporană »»tipuri de activități ale artistului: creație, cercetare, documentare, »»circulația artistului și influențele diferitelor spații culturale parcurse aplicații personale rezidențe și premii »»susținerea financiară a activității creative și a atelierului »»relația artistului cu instrumentele pieței de artă »»importanța sustenabilității muncii creative și a proiectelor artisticeFoto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 11
 12. 12. Curs „Crearea unui evenimentvizual într-o piață de artă difuză”Trainer: Mihai Zgondoiu, artist vizual, coordonator Atelier 030202Locaţie: Atelier 030202»»organizarea unui spațiu cultural non-profit»»programare culturală și proiecte curatoriale expoziționale»»modelul de funcționare Atelier 030202»»finanțarea publică nerambursabilă și privată»»rezidențe artistice și importanța lor12 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 13. 13. management în artă »»volum de lucrări, segmentarea pieței Curs „Arta contemporană »»cerere / creștere, ring bursier sau noua materie primă »»instrumente specifice: index, fonduri de investiții »»rezultate și randamente anuale ale pieței de artă românească a căutatorilor de aur” »»dimensiunile financiare ale pieței de artă contemporană Trainer: Suzana Vasilescu, Consignment, Postmodernism & Contem- porary Art, Relationship Manager, Armark »»topul românesc al vânzărilor, 2009 – 2012 Locaţie: Casa de licitaţii Artmark »»piața de artă contemporană românească »»activitatea unei case de licitații »»piața de fotografie contemporană românească »»tipurile de relații contractuale cu artiștii și reprezentanții lor »»cele mai bine vândute opere de artă vreodată »»cele mai bine vândute opere de artă în 2012 la nivel mondialFoto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 13
 14. 14. Curs „Activitatea artistică a unei galerii comerciale deschise în România după Revoluție) »»rețelele și dezvoltarea lor în cadrul unei piețe de artă emergentegalerii comerciale românești” »»importanța proiectelor artistice naționale dar mai ales internaționaleTrainer: Diana Dochia, manager Galeria Anaid Art Gallery, »»artiștii români contemporani, generația post-2000critic de artă, curator »»metode de lucru cu artiștii (administrative, umane)Locaţie: Anaid Art Gallery »»programele educaționale ale unei galerii de artă ca modalitate de»»istoria recentă, începând cu anii 90, a scenei și pieței de artă creștere a interesului colecționarilor pentru arta contemporanăromânești »»critica de artă și rolul ei»»rolul muzeului în formare și educarea unui public de artă »»publicul și receptarea media a evenimentelor artistice contemporane»»activitatea artistică a unei galerii comerciale (una din primele trei (în România și străinătate)14 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 15. 15. management în artă Curs „Arta și instituțiile ei” trebuie găsită o politică corectă de arondare »»campanii de recrutare de noi membri in UAP și Atelier 35 (dedicat Trainer: Petru Lucaci – președintele Uniunii Artiștilor Plastici din artiștilor sub 35 d eani) România și manager al galeriei Victoria Art Center Locaţie: Victoria Art Center »»Combinatul Fondului Artiștilor Plastici, un posibil mall cultural, situat în nordul Bucureștiului, aproape de Pavilionul Romexpo »»Uniunea Artiștilor Plastici, o organizație profesională la nivel național, »»spațiile de galerii ale UAP și proiectele curatoriale pe care acestea le aflat într-un proces de reformare pot găzdui »»TAP – timbrul artelor plastice, colectarea și folosirea taxei artelor »»proiectele de cercetare artistică și academică și structura lor plastice pentru desfășurarea proiectelor UAP expozițională »»atelierele de creație ale UAP ca spații culturale creative pentru care »»un model de spațiu expozițional: Victoria Art CenterFoto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 15
 16. 16. »»modalități de alegere a unor lucrări pentru un proiect expoziționalCurs „Meseria de curator” (cercetare, selecție, concept, spațiu, tranzacție comericală și non-comer-Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant cială);de artiști, curator »»pregătirea documentației (certificat de autenticitate, certificat deInvitat: Ion Dumbravă, manager Galeria Saint Ink expertiză, fișă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare,Locaţie: Galeria Saint Ink contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie și predare-primire)16 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 17. 17. management în artă »»cum se cointeresează sponsorii Curs „Finanțarea în artă” »»tipuri de relații profesionale cu colecționarii ca resursă sustenabilă de Trainer: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare finanțare a proiectelor culturale Locaţie: Muzeul Naţional al Ţăranului Român »»multinaționalele și CSR-ul (responsabilitate socială corporativă) ca »»cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentru România și pentru resurse de acoperire de linii de buget străinătate »»timeline-ul unui proiect cultural; concept, selectare artiști și lucrări, »»cum se aplică la bienale, târguri, muzee, spații expoziționale din scop, obiective, public țintă, activități, comunicare și campanii media, eve- străinătate nimente de deschidere și networking, follow-up, monitorizare, evaluare, »»cum se fac bugetele raportare, sustenabilitate »»cum se fac cererile de finanțare »»beneficii și rezultate pe termen lungFoto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 17
 18. 18. »»parteneriate financiareCurs „Comunicarea proiectelor »»timeline și activităţiculturale” »»activităţi de PRTrainer: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare »»cunoștinţe și activităţi de marketingLocaţie: Muzeul George Enescu »»indicatori, monitorizare, evaluare, raportare»»strategie de comunicare »»follow-up și post proiect»»bartere și parteneriate »»beneficii și rezultate pe termen lung»»parteneriate media și de conţinut18 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 19. 19. management în artă »»creșterea și cultivarea publicului artelor contemporane Curs „Management cultural »»vânzările și produsele secundare ale comerțului cu artă privat” »»valoarea culturală a gadget-urilor artistice Curs dublu »»definirea unei piețe a gadget-urilor artistice: magneți, postcards, DVD- Evaluare: Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare uri etc. Invitat: Ion Alex Radu, manager Aiurart »»valoarea de divertisment a artei contemporane Locaţie: Centrul Cultural Aiurart »»spațiul Galeriei ca și sapțiu de lounge și concept store• »»deschiderea unui nou spațiu cultural artistic independent, privat »»metode de sustenabilitate: vânzare de obiecte de artă și design, produse secundare, servicii de divertisment și servicii educaționale (trai- »»sinergia domeniilor și genurilor artistice, artele vizuale și noile medii: ning-uri etc.) pictură, sculptură, arhitectură, design, ilustrație, advertising, artă video, instalațieFoto: modernism.ro MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 19
 20. 20. Curs „Autentificarea, evaluarea și a activităților sale »»necesitatea reevaluării operelor de artă aflate în muzeeexpertiza obiectului de artă” »»importanța evaluării cu noile instrumente și cote ale pieței de artă aTrainer: Pavel Șușară, președintele Asociaţiei Experţilor & Evaluato- patrimoniului muzeal din Româniarilor de Artă din România, scriitor, critic și instoric de artă »»colecționari și colecții din RomâniaLocaţie: Galeria Luchian 12 »»relația unei picturi / desen cu rama și passpartout-ul și exemplificări»»autentificarea operei de artă și tipurile de falsificare »»relația obiectului sculptural cu spațiul de expunere și exemplificări»»falsurile de artă privite ca istorie a receptării unui artist și a operelor »»legislația privind obiectele de artă și și exemplificări de deciziisale în epocă și exemplificări judecătorești»»expertiza și evaluarea ca instrumente de valorizare a operei de artă »»tehnici de restaurare și conservare a obiectelor de artă»»relația obiectelor de artă cu muzeele și casele de licitații »»recuperare morală și prejudiciile fizice și morale ale obiectelor de artă»»valoarea comercială și valoarea simbolică a operelor de artă din perioada modernă din România»»descrierea Asociației Experților și Evaluatorilor de artă din România și »»necesitatea alcătuirii unui muzeu de artă modernă românească ca o etapă firească a înțelegerii și conservării identității naționale20 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 21. 21. management în artă »»arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.; Curs „Arta și produsele ei” »»cum se expune (muzee, galerii comerciale și non-comerciale, spații Oana Ioniţă, manager cultural și consultant comunicare alternative, spații deturnate); Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de »»industrii culturale și creative artiști, curator »»structura piaței și scenei de artă românească Locaţie: Cărturești Institutul Francez »»cotele artiștilor români moderni și contemporani »»definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă, coduri CAEN și COR, »»tipuri de contracte;Foto: modernism.ro Ilina schileru modernism.ro, MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 21
 22. 22. Evaluarea Obiective specifice și atingerea acestora proiectului Scopul proiectului cultural a fost realiza- training profesional consiliere punctuală rea unei corelaţii reale, directe şi relevante Oferirea de consiliere punctuală a tinerilor Oferirea de training profesional și consiliere între oferta educaţională a universităţilor care decid să integreze cunoștintele cursului post-proiect unui grup de 15 tineri aflați în / facultăților de artă şi piaţa muncii din de față în lucrări de seminar sau dizertație ultimul an sau în anii de master la o instituție România iar obiectivul general de a consolida pe ce durata unui an de zile de la incheierea cunoştinţele, competențele şi abilităţile de învățământ de artă (formal) cursului. Pe lângă resursele oferite după dobândite de tineri absolvenţi/masteranzi Dintr-un număr de 35 de aplicații au fost fiecare curs, oricare dintre participanți a în sistemul de învăţământ superior de artă selectați și acceptați un număr de 17 primit, la cerere, informații și detalii despre printr-o ofertă de cursuri non-formale apli- tineri, dintre care 16 au re-confirmat ferm cate, care să le sporească şansele de să se cărți, evenimente, spații și consiliere (per participarea. O medie de prezență a fost un angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte proiect expozițional).Doi dintre participanți număr de 12 participanți per curs. o afacere proprie. au folosit în dizertațiile lor din acest an informații primite în cadrul trainingului. model aplicabil promovare dezvoltare A fost făcută o promovare intensă atât prin Dezvoltarea „pe orizontală” a unei rețele de Crearea unui modul educaţional de bună afișaj în universitățile de profil: UNARTE profesioniști în domeniul culturii în România. practică, aplicabil și replicabil pentru toate Universitatea Națională de Artă (facultățile: În cadrul cursului participanții au fost provocați universitățile / facultățile de artă din România. Artă Plastică, Arte Decorative și Design, să scrie proiecte curatoriale (individual sau Partea interesantă a acestui modul l-a Istoria și Teoria Artei), Universitatea București colectiv). Au fost create patru proiecte, 2 reprezentat faptul că nu a existat o curriculă (facultatea de Istorie, secția Istoria Artei), colective (7 și respectiv 3 participanți) și prestabilită a lecțiilor, fiecare trainer și Universitatea Hyperion (facultatea de Artă), cât 2 individuale. Patru dintre locațiile unde speaker fiind invitat să își aleagă subiectul și pe mediul online (campanie cu un reach de 80.000 vizitatori unici lunari pe modernism.ro, s-au desfășurat cursurile au propus tuturor de lucru (într-un cadru prestabilit de curs, participanților să propună proiecte pentru estimăm un 10.000 de vizualizări unice pentru desigur). A fost creată o curriculă ulterioară segmentul de vârstă 18-24 ani (sursa Google spațiile respective: Muzeul George Enescu, fiecărei lecții și a fost integrată în ghid. Analytics) Aiurart, Atelier 030202, Galeria Saint Ink. Ca indicatori și metode de evaluare am folosit:»»fișe de evaluare: evaluarea cursului de catre tineri, testimoniale cu managerul de proiect și două intervenții telefonice cu participanți latineri, evaluarea tinerilor de către traineri și speakeri (lucrătorii activi în Radio România Internațional, 2 anunțuri despre proiect prin newlettereinstituții de profil), și grupuri de discuție dedicate, cu un reach de 10.000 de membri per trimitere, un parteneriate media strategic – www.modernism.ro, cu»»numărul și calitatea aplicațiilor pentru curs: 35 de aplicații la curs 80.000 de unici lunari, parteneriate cu 12 locații strategice din Bucureștidintre care 32 foarte specifice, un număr de 17 acceptați dintre care 16 pe zona de artă, cultură și industrii creative)au participat regulat la curs. Doi dintre participanți au cerut permisiuneasă își aducă și un coleg la anumite cursuri, desigur că au fost acceptați. »»procentul participării la cursul integral: o treime dintre participanți au participat la 98 la sută dintre cursuri, o medie de două treimi au avut o»»date de monitorizare: a vizibilității proiectului (30 de preluări online participare de 70%.ale apelului la proiecte și ale informării finale despre proiect, un interviu22 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012
 23. 23. management în artă Continuitate şi sustenabilitateT oți participanții la training vor beneficia de proiectul încurajează dezvoltarea „pe orizontală” a unei consilierea organizatorilor privind oferte de rețele de profesioniști în domeniul culturii în România internship în instituții de profil (cele cu care au (deschiderea unei galerii în alt oraș decât bucurești sau fost în contact pe durata cursului sau altele) și angajarea într-un muzeu (arte vizuale, arte comporane,implicare în proiectele internaționale ale organizatorilor, arte comparate).trainerilor și partenerilor (proiecte curatoriale naționale Ca resurse financiare prin care poate fi continuatitinerante, participări la bienale internaționale, dezvolta- proiectul deja s-a luat în considerare o repetare anuală area de produse culturale). cursului, în București și integrarea cursului de formare în Proiectul de curs se constituie într-un studiu de lista celor oferite de Centrul de Pregătire Profesională încaz de bună practică, aplicabil și replicabil pentru Cultură (deja în discuții).toate universitățile / facultățile de artă din România. Se vor mai lua în considerare atragerea de surse deOrganizatorii doresc să continue proiectul, prin căutarea sponsorizare de la companiile care lucrează pe piatade resurse pentru a „duce” proiectul și în țară. muncii, integrarea de bucăți din training în seminariile În mod specific, având în vedere că studenții formale din universitățile de profil și integrarea cursuluifacultăților din București provin și din alte orașe din țară, de formare în listele celor oferite de terți (Școala de Valori). Rezultatele proiectului 16 tineri instruiți, având cunoștințe teoretice („how to” în artele vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) șipractice (date de contact valoaroase și informaţii din practica specialiştilor dinpiaţa de artă românească) de la 12 lucrători activi pe piața de artă din România. l 2 lucrări de dizertație care integreză unul din Produsele proiectului cultural sunt reprezentate desubiectele cursului „pachet de curs” incluzând informații specifice, mate- l toți tinerii vor fi consiliați pe durata unui an de zile riale și surse de documentare, materiale de prezen-privind posibilități de internship și rezidente (artistice / tare și promovare – studii de caz, albume și cataloage,curatoriale) vizite ghidate în locațiile-gazdă, jurnal online al proiec- l 12 specialiști invitați ca formatori in cadrul proiec- tului (informații, fotografii, testimoniale) integrat site-tului ului partener modernism.ro și modul educaţional de bună l o rețea de 16 viitori profesioniști în domeniul practică, constând într-un material digital – acesta de față.culturii în România, ca masă critică, începând cu proiectulde față MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012 | 23
 24. 24. Cu lt u r al man MaDE agem en IN ROM t ANIA24 | MANAGEMENT CULTURAL & ARTISTIC martie-iulie 2012

×