Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Konu: ÜYELİK FORMU (FR.01)
Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri Yapım ve yayıncıları Derneği’nin (OYUNDER) Tüzüğü’nü ve
Yön...
Konu: KURUMSAL ÜYELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FORMU (FR.02)
EK-1: Kurumsal Üye Genel Bilgilendirme Notu
KURUMSAL ÜYE GENEL ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OYUNDER Kurumsal Üyelik Başvuru Formu

1,141 views

Published on

Oyunder'in son duyurusu çerçevesinde firma üyeliği müracaatında bulunmak amacıyla kullanılacak üyelik formu örneğidir.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OYUNDER Kurumsal Üyelik Başvuru Formu

  1. 1. Konu: ÜYELİK FORMU (FR.01) Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri Yapım ve yayıncıları Derneği’nin (OYUNDER) Tüzüğü’nü ve Yönetmeliklerini okuduk, kabul ettik. Bu hükümlere uyacağımızı, taahhüt ettiğimiz aidatı süresinde ödeyeceğimizi ve sunduğumuz bilgilerin doğruluğunu beyan eder, derneğinize üyeliğimizin kabulünü onayınıza sunarız. YYYeeetttkkkiiillliii KKKiiişşşiii İİİmmmzzzaaa vvveee KKKaaaşşşeee BBBaaaşşşvvvuuurrruuu TTTaaarrriiihhhiii Lütfen Aşağıdaki Belgeleri Ekleyiniz : 1. Kuruluşun Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri Yapım ve yayıncıları Derneği’ne Üye Olmak İstediğine Dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu Kararı Fotokopisi veya En Üst Derece Yetkili Kişinin Yazısı 2. İmza Sirküleri 3. Ticaret Sicil Gazetesi 4. Kurumsal Üye Temsilcisi Adına Yetki Belgesi 5. Kurumsal Üye Temsilcisinin (Oyunder üyesi değil ise) Oyunder Üyelik Başvuru Formu EK-1: Kurumsal Üye Genel Bilgilendirme Notu Not:Not: Ödemeler Banka havalesi yolu ile Oyunder’in Türk Ekonomi Bankası (TEB) TR960003200000000011650900 iban numaralı hesabına yapılır. Posta Kutusu 175 Levent Beşiktaş / İstanbul E-posta: info@oyunder.org Web: http://www.oyunder.org
  2. 2. Konu: KURUMSAL ÜYELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FORMU (FR.02) EK-1: Kurumsal Üye Genel Bilgilendirme Notu KURUMSAL ÜYE GENEL BİLGİLENDİRMEKURUMSAL ÜYE GENEL BİLGİLENDİRME ÜYELİK BAŞVURUSUNUN KABULÜ § Kurumsal (Tüzel Kişi) Üye Başvuru Formu’nun Oyunder’in ilgili Kurullarında değerlendirilmesinden sonra Dernekler Yasasına uygun olarak bildirimde bulunulur. Başvurunun kabulü halinde derneğe giriş bedeli ile aidatın ödenmesi istenir. Ücretlerin ödendiğine dair tespit yapıldığında üyelik numarası verilerek Üye Kayıt defterine giriş yapılması sureti ile üyelik işlemi tamamlanır. AİDAT ÖDEME BİLGİLERİ § Üyelik başvurusunun yapıldığı dönem itibariyle geçerli olan yıllık aidatlar dikkate alınır. Üyelik aidatları ve ödeme koşulları Dernek Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. Üyelik aidatları elden alınması durumunda bağış makbuzu veya banka havalesi yolu ile tahsil edilir. § Üye giriş aidatı 100,- YTL, yıllık aidat 120,-YTL’dir. § Kurumsal üyelerden 1280 TL tutarında ihtiyari bağış kabul edilmektedir. Üyelik giriş ücreti, yıllık aidat ve bağışların ayrı kalemlerde gönderilmesi rica edilmektedir. Şayet tek havale ile gönderilecekse bu bedellerin açıklama kısmında belirtilmesi gerekmektedir. AİDAT ÖDEMELERİ § Üyelik giriş bedeli peşin ve banka kanalıyla bir defada ödenir. § Ödemeler Oyunder’in Türk Ekonomi Bankası (TEB) TR960003200000000011650900 iban numaralı hesabına yapılır. DERNEKLER YASASI’NIN ÜYELİKLE İLGİLİ MADDELERİ § Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. OYUNDER TÜZÜĞÜNÜN KURUMSAL ÜYELİKLE İLGİLİ MADDELERİ § Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan Tüzük ile tanımlanan dernek yönetim düzenini ve mesleki etik yüklenimleri benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, fiil ehliyetine sahip bulunan ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz. § Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Tüzel kuruluşu temsile yetkili kişinin dışında aynı tüzel kuruluştan başka bir gerçek kişi yönetim kuruluna aday olamaz. § Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Tüzel kuruluşu temsile yetkili kişinin dışında aynı tüzel kuruluştan başka bir gerçek kişi denetim kuruluna aday olamaz. § Meslek kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere, Oyunder tüzüğünde bulunan ilgili yönetmelik çerçevesinde belirlenecek niteliklere sahip asil üyeler arasından genel kurul tarafından seçilir. Tüzel kuruluşu temsile yetkili kişinin dışında aynı tüzel kuruluştan başka bir gerçek kişi meslek kuruluna aday olamaz. ÜYELİK KOŞULLARI § Oyun sektörüne doğrudan veya dolaylı biçimde hizmeti olan tüzel kişiler Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve yayıncıları Derneği’ne üye olabilirler. § Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Oyunder’e ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Oyunder üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Oyunder’e tekrar üye olamazlar. KURUMSAL ÜYELİĞİN SONA ERMESİ § Oyunder’e üyelik hali aşağıda gösterildiği durumlarda sona erer: 1. Derneklere üye olma hakkını yitirme veya Oyunder Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılma, 2. Üyelik için yasada,tüzükte ve yönetmeliklerde aranılan nitelikleri sonradan yitirme, 3. Üst üste iki yıl yıllık ödenti yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Genel Kurula katılma hakkının yitirilmesi. KURUMSAL ÜYE TEMSİLCİSİNİN ÇALIŞTIĞI KURULUŞTAN AYRILMASI DURUMU § Kurumsal Üye Temsilcisinin çalıştığı kuruluştan ayrıldığını beyan etmesi ve/veya bildirilmesi durumunda Kurumsal Üye yeni temsilcisini en geç bir ay içinde atamakla yükümlüdür. Kurumsal Üye temsilcisini her koşulda azledip yerine yenisini atayabilir. Üyelik kampanyası özel notu: 23 Ocak 2015 tarihinde ilan edilen 6 aylık ücretsiz üyelik kararı ile şahış firmaları ve şirketlerin üyeliği geçici süre ile ücretsiz gerçekleştirilecek süre sonunda firmadan geri bildirim ve onay alınarak o gün için geçerli olacak şartlarda tüzel üyelik şartlarında sürdürülecek veya firmadan alınacak dilekçe ile üyeliği sona erdirilecektir. Firmalara deneme üyeliği süresince geçirdikleri süre için bir borç tahakkuk ettirilmeyecektir. Posta Kutusu 175 Levent Beşiktaş / İstanbul E-posta: info@oyunder.org Web: http://www.oyunder.org

×