Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Video/Dijital Oyunların Hukuk Macerası

428 views

Published on

OYUNDER'in 2014 GameX Fuarı kapsamında düzenlediği "Oyun Sektörü Giriş Kiti" etkinliğinde Av. Nihan Güneli ve Av. Serhat Koç'un yaptığı "Video/Dijital Oyunların Hukuk Macerası" sunumu.

Published in: Law
  • Be the first to comment

Video/Dijital Oyunların Hukuk Macerası

  1. 1. • Fikir problemi: Fikrimi nasıl korurum? • Ekonomik model: Şirket kurmalı mıyım? • Sorunlar ve ih5laflar: Oyunlardaki mevcut hukuki sorunlar neler? • Gelecek projeksiyonu: Gelecekte bizi neler bekliyor?
  2. 2. 1. Fikir korunur mu? 2. Oyunlar nasıl korunur? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kanun Tasarısı
  3. 3. Şirket kurmalı mıyım? -­‐ Gerçek kişi tacir -­‐ Limited Şirket -­‐ Anonim Şirket *** Melek yaBrımcı ? (Bireysel KaBlım Sermayesi Yönetmeliği) Vergi problemi? -­‐ Kurumlar vergisi -­‐ Gelir vergisi
  4. 4. Oyunlardaki mevcut hukuki sorunlar: • Oyunlarda yasadışı davranışları tespit etmek, sorumluya ulaşmak çok zor. • Üreticiler sanal eşyalar üzerinden gerçek para kazanılmasını engellemeye çalışıyorlar. • EULA’lar haksız şartlar içeriyor. • Kullanıcı tarafından oluşturulan karakterlerin eser olarak korunması? • Sahiplik sorunları. • “Lifetime subscription”: Devredilebilirlik? • Bilgi Güvenliği • Mahremiyet
  5. 5. Geliştiriciler Arasındaki İhtilaflar: • Fikri mülkiyet: Hikaye, kod, görüntü, ses • Haksız rekabet • Sınai hak ihlali: Marka, patent ve endüstriyel tasarıma tecavüz Kullanıcılar Tarafından İhtilaflar: • Reverse engineering • Korsan server • Marc Bragg - Linden Lab davası • Sanal objelerin, gerçek para ile değiştirilmesi
  6. 6. • “Virtual Property” vergilendirme nasıl olacak? • “Mikro ödeme” & “e-­‐Para” • Karapara aklama? • Sanal “kişisel veriler” korunacak mı? • Site kapatmak => Oyun kapatmak olacak mı? • “User-­‐generated content” fikri mülkiyet açısından korunacak mı? • Sanal insan (!) hakları • Kötü muamele, özel hayaBn gizliliği, ırkçılık • Sanal suçlara sanal cezalar gelecek mi?
  7. 7. • Türk Borçlar Kanunu • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun • Türk Ceza Kanunu • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği • Türk Medeni Kanunu: • m. 2 : İyi niyet • m. 24 vd. : Kişilik haklarının ihlali • Anayasal Hak ve Özgürlükler
  8. 8. 5651 s. Kanun m. 2: Tanımlar • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler. • İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği veriler. • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.
  9. 9. Av. Nihan GÜNELİ (LL.M.) & Av. Serhat KOÇ (LL.M.) nguneli@gunelikoc.com skoc@gunelikoc.com www.gunelikoc.com www.internetlawturkey.com

×