Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OYS 2030 -uudistamisohjelma – mistä on kysymys?

2,927 views

Published on

OYS on yksi suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta.

Rakennamme uutta sairaalaa, jotta toimintamme ja tilamme vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OYS 2030 -uudistamisohjelma – mistä on kysymys?

 1. 1. OYS on yksi suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Rakennamme uutta sairaalaa, jotta toimintamme ja tilamme vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin.
 2. 2. Maailman älykkäin sairaala Uudistamisohjelman tavoitteena on toteuttaa maailman älykkäin sairaala. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää • merkittävää toiminnan muutosta • teknologian täysipainoista hyödyntämistä • muunto- ja käyttöjoustavien tilojen rakentamista – kustannustehokkaasti.
 3. 3. Kesäkuu 2012 Kesä 2018   
 4. 4. Potilasnäkökulman korostaminen  Toiminta suunnitellaan ja kehitetään potilasta ja asiakasta varten  Potilas saa yksilöllistä ja ammattimaista hoitoa sekä ystävällistä kohtelua Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen  Henkilökunta on ammattitaitoista ja hoito on sujuvaa  Toiminnot ovat yhdenmukaisia ja vakioituja  Potilaan yksityisyys huomioidaan Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen  Toiminta järjestetään prosessien ja hoitoketjujen ohjaamana  Avohoidon osuutta vahvistetaan  sairaansijoja vähennetään  Tukipalvelut suunnitellaan perustehtävien vaatimusten mukaan Resurssien joustava yhteiskäyttö  Ammatillista työnjako uudistetaan  Varmistetaan eri toimijoiden mielekäs, helppo ja joustava yhteistyö  Tavoitteena tehokas työskentely innovatiivisessa työympäristössä Tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen  Luotettava tieto on heti saatavissa kaikkialla niin asiakkaalla, omaisilla kuin henkilökunnalla Tehokkaat tilaratkaisut, tilojen vakiointi, yhteiskäyttöisyys ja viihtyvyys sekä muuntojoustavuus  Tilat tukevat tehokasta työskentelyä ja työhyvinvointia  Vastaanottohuoneet ovat varsinaista, potilaan läsnäoloa vaativaa, työskentelyä varten  Suunnitellaan ensisijaisesti ratkaisuja, joissa potilas pysyy paikallaan ja ammattilainen liikkuu (mm. yhden hengen potilashuoneet) Tehokkaat logistiset ratkaisut  Potilaiden, henkilökunnan ja tavaroiden virrat kulkevat omia reittejään  Taloon ulkopuolelta tulevat ja sieltä lähtevät materiaalit, tarvikkeet, laitteet jne. tuodaan yhteen keskitettyyn palvelukeskukseen Energiatehokkuuden lisääminen  Vähennetään kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian sekä veden kulutusta
 5. 5. 1.vaihe–ydinsairaala Ensimmäiseksi uuden sairaalan päärakennukseen rakennetaan tilat toiminnoille, joiden on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
 6. 6. 1.vaihe–ydinsairaala Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho- osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Toiminnot sijoittuvat uuden sairaalan A- ja B- rakennuksiin. Tilojen uudistaminen tähtää toiminnan tehostamiseen sekä hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, joka usein lisää myös toiminnan tehokkuutta ja hoidon vaikuttavuutta.
 7. 7. Uusi sairaala rakennetaan allianssimallilla. Mallissa tilaaja, suunnittelijat ja palveluntuottajat sopivat yhteisestä johtamisjärjestelmästä ja muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Ensimmäisen vaiheen toteutuksesta vastaa kaksi allianssikokoonpanoa, joista toinen vastaa A-rakennuksen, toinen B-rakennuksen toteutuksesta. A-rakennuksen allianssi B-rakennuksen allianssi Skanska Talonrakennus Oy Caverion Suomi Oy Siemens Osakeyhtiö A-lnsinöörit Oy Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy UKI Arkkitehdit Oy Granlund Oy NCC Suomi Oy ARO Systems Oy Siemens Osakeyhtiö A-lnsinöörit Oy Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy UKI Arkkitehdit Oy Granlund Oy
 8. 8. Marraskuussa 2019 A- rakennuksen runko on noussut jo vanhan sairaalan kattojen yläpuolelle. B-rakennuksen työmaalla tehdään valmistelevia töitä. Urakka käynnistyy vanhan ravintola Kotkan purkamisen jälkeen alkuvuodesta 2020.
 9. 9. 2.vaihe–uudet tilatavohoidolle Toisen vaiheen, eli C-talon toiminnallinen konseptisuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Suunnitelmien mukaan toisessa vaiheessa rakennetaan tiloja opetukselle, avohoidolle, laboratoriolle, kuvantamiselle sekä vuodeosastoille ja leikkaustoiminnalle.
 10. 10. Ensimmäisen ja toisen vaiheen valmistuttua vanhat rakennukset puretaan ja OYS:n tontille jää vielä rakennusoikeutta. Tulevaisuudessa paikalle olisi mahdollista rakentaa Kontinkankaan eri toimijoiden tutkimus-, kehitys-, opetus- ja innovaatiotoiminnot saman katon alle kokoava osaamiskeskittymä. Näiltä osin suunnitelmat ovat vielä avoinna.
 11. 11. Muutosahankkeet Uuden päärakennuksen lisäksi ja sen rakentamista tukemaan Kontinkankaan kampusalueella on käynnissä useita uudistamisohjelmaan kuuluvia hankkeita.
 12. 12. Rampinalue Sairaalan päärakennuksen ja lastenklinikan välisellä piha-alueella suoritetaan uuden sairaalan rakentamista tukevia muutostöitä: • Kantasairaalan keskuskadun puoleisten sisäänkäyntien muutostyöt käynnistyivät syyskuussa 2019, • 1. vaihe valmistuu tammikuussa 2020 • 2. vaihe valmistuu syksyllä 2020 • Vanha, jo huonokuntoinen ramppi puretaan osissa kevään ja kesän 2020 aikana. Liikenne lastenklinikan edustalla kulkevalla tieosuudella muuttuu kaksisuuntaiseksi ennen töiden alkua. Tämän mahdollistavat tietyöt valmistuivat marraskuun alkupuolella. • Rampin alla sijainneen piha-alueen muutostyöt ovat edessä syksyllä 2020.
 13. 13. Väistökeittiö OYS:n ravintola Kotka ja vanha keskuskeittiö puretaan uuden sairaalan rakentamisen tieltä huhtikuuhun 2020 mennessä. Keskuskeittiön väistötilat valmistuivat sairaala-alueen eteläpäähän syyskuun lopulla.
 14. 14. Rauhaparkki Sairaalan lounaispuolelle, Rauhanyhdistyksen naapuriin rakentuu uusi, 800-paikkainen pysäköintitalo. Työmaa etenee suunnitellusti, ja pysäköintitalo otetaan käyttöön maaliskuussa 2020.
 15. 15. Sädehoitotalo Uusi sädehoitoyksikkö rakennetaan OYS:n läheisyyteen, Oulun kaupunginsairaalan ja Sairaalaparkki-pysäköintilaitoksen väliselle tontille. Työt käynnistyvät marraskuun aikana.
 16. 16. Vaativien erityispalveluiden osaamiskeskus Vaativien erityispalveluiden osaamiskeskus Peltolassa on ensimmäinen OYS 2030 – uudistamisohjelman valmistunut uudisrakennus. Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminta muutti uusiin tiloihin 25.11.
 17. 17. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat toiminnoille, joiden tulee toimia tehokkaasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä: päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille, synnytyspalveluille sekä niiden tarvitsemille tukipalveluille. A- ja B-talot valmistuvat vaiheittain vuosina 2022 ja 2023 ja ne otetaan käyttöön vuosien 2023 ja 2024 aikana. Toisen vaiheen eli C-talon toiminnallinen konseptisuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on käynnistää hankesuunnittelu ja hakea rajoittamislainsäädännön mukaista poikkeamislupaa keväällä 2020. Suunnitelmien mukaan toisessa vaiheessa rakennetaan tiloja opetukselle, avohoidolle, laboratoriolle, kuvantamiselle sekä vuodeosastoille ja leikkaustoiminnalle. Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2021–2027. Pysäköintitalo (2019-2020) OYS:n lounaispuolelle rakennetaan uutta pysäköintitaloa, joka tulee valmistuessaan palvelemaan erityisesti avohoitotaloon ja Medipolikseen saapuvia potilaita. Pysäköintitalo valmistuu kevään 2020 aikana. Pysäköintitilaa taloon tulee noin 800 autolle. Sädehoitotalo (2019-2021) Sädehoitoyksikölle rakennetaan uudet tilat Oulun kaupunginsairaalan kupeeseen. Uudisrakennus valmistuu vuonna 2021. C-talo (2021-2027) A- ja B-talot (2019-2023) Pysäköintitalo (2022) Kajaanintien viereiselle puistoalueelle haetaan kaavamuutosta, jotta paikalle pystyttäisiin tulevaisuudessa rakentamaan pysäköintitila ja potilashotelli. Tukipalvelukeskus (2024–2026)
 18. 18. oys2030.fi @oys2030 OYS2030

×