Kennis van waarde maken - Alfons ten Brummelhuis

1,409 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kennis van waarde maken - Alfons ten Brummelhuis

 1. 1. Kennis van waarde maken Alfons ten Brummelhuis Hoofd onderzoek 12 november 2008 Surf onderwijsdagen
 2. 2. Inhoud <ul><li>Kenmerken Kennisnet onderzoek </li></ul><ul><li>Opbrengsten </li></ul><ul><li>Implicaties voor onderzoek dat van waarde is voor de praktijk </li></ul>
 3. 3. Karakteristieken <ul><li>Eenduidig in conceptueel kader </li></ul><ul><li>Divers in soorten onderzoek en methodologie </li></ul><ul><li>Willen weten: - wat is stand van zaken? - wat werkt wel en niet met ict? - wat zijn kansrijke ontwikkelingen? </li></ul>
 4. 4. Conceptueel kader Uitvoering Ambities Resultaat gepercipieerd gemeten verbeteren
 5. 5. Voorbeeld van gemeten resultaat LMME: wiskunde zonder boek <ul><li>Experimenteren met wiskundige methode, zonder boek </li></ul><ul><li>Betere prestaties verwacht als gevolg van meer opdrachten, meer (directe) feedback, meer tijd voor individuele begeleiding, in eigen tempo werken </li></ul>
 6. 6. Gemeten resultaten <ul><li>1. Inzet, plezier en (gebrek) aan angst voor wiskunde hoger voor experimentele groep wiskunde zonder boek </li></ul><ul><li>2. Motivatie: experimentele groep loopt achterstand van voormeting in tov TTO </li></ul><ul><li>3. Prestaties: significant hogere wiskundeprestaties . </li></ul><ul><li>Verder….nieuwe collega’s komen naar de school vanwege Wiskunde zonder boek </li></ul>
 7. 7. Voorbeeld gepercipieerde opbrengst geschiedenis op afstand
 8. 8. Indicator voor gepercipieerde opbrengst <ul><li>Geef cijfer voor: </li></ul><ul><li>aandacht </li></ul><ul><li>diepgang van leren </li></ul><ul><li>effectieve inzet van hulpmiddelen </li></ul>
 9. 9. Opvattingen over kansrijkheid <ul><li>Hoeveel procent van onderwijstijd is vergelijkbaar de manier van lesgeven zoals getoond in videofragment? </li></ul><ul><li>Welk percentage verwacht u over drie jaar? </li></ul>
 10. 10. Video Moderne vreemde talen
 11. 11. Resultaten Engels in vmbo spreekvaardigheid ondersteund met multimedia
 12. 12. Opbrengsten van ict <ul><li>Lerenden leren meer, sneller en met meer plezier </li></ul><ul><li>Positief effect prestaties goed en zwak presterende lerenden </li></ul><ul><li>Toename motivatie en zelfvertrouwen van lerenden </li></ul><ul><li>Ondersteunend voor verschillende didactische werkvormen </li></ul><ul><li>MITS </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust </li></ul><ul><li>Onderwijsorganisatie ondersteuning biedt </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Gebruikte ict-toepassing aansluit bij visie op onderwijs </li></ul>
 13. 13. Opbrengsten en randvoorwaarden Vier in Balans
 14. 14. Meer info: www.onderzoek.kennissnet.nl
 15. 15. Implicaties voor onderzoek: - opvullen van hiaat in kennisinfrastructuur - onderwijs is ‘eigenaar’ van vraagstelling

×