Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het beoordelen van taalvaardigheid met behulp van streaming video - Alessandra Corda

753 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Het beoordelen van taalvaardigheid met behulp van streaming video - Alessandra Corda

 1. 1. <ul><li>SURF Onderwijsdagen </li></ul><ul><li>Utrecht, 11 november 2008 </li></ul><ul><ul><ul><li>Het beoordelen van taalvaardigheid met behulp van streaming video </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alessandra Corda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Faculteit Geesteswetenschappen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Universiteit Leiden </li></ul></ul></ul>
 2. 2. <ul><li>Inhoud presentatie </li></ul><ul><ul><li>2007: 2 projecten met streaming video (Italiaans, Dutch studies) </li></ul></ul><ul><ul><li>Didactische modellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische oplossingen en randvoorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaringen van studenten en docenten </li></ul></ul>
 3. 3. Doelstelling projecten <ul><li>Inzet video als hulp bij reflectie over en beoordeling van eigen taalcompetentie </li></ul><ul><li>Beoordeling: via matrix gebaseerd op indicatoren Europees Referentiekader (A2/B1) </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><ul><li>studenten beter na laten denken over hun leerproces, zodat ze bewuster worden van eigen sterke/zwakke punten, met als gevolg verbetering van de leerprestaties. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Vakomschrijving <ul><li>Italiaans </li></ul><ul><li>Taalvaardigheid 1d (projectpresentatie) </li></ul><ul><li>Jaar: 1 (2de sem) </li></ul><ul><li>ECTS: 4 </li></ul><ul><li>Niveau: 100 </li></ul><ul><li>Studenten: 12 </li></ul><ul><li>Groepen: 5 </li></ul><ul><li>Eindniveau: B1 </li></ul><ul><li>Dutch Studies </li></ul><ul><li>Mondelinge communicatietechnieken - Presenteren </li></ul><ul><li>Jaar: 2 (1ste sem) </li></ul><ul><li>ECTS: 2 </li></ul><ul><li>Niveau: 300 </li></ul><ul><li>Studenten: 11 </li></ul><ul><li>Groepen: geen </li></ul><ul><li>Eindniveau: A2/B1 </li></ul>
 5. 5. Een model voor het gebruik van video bij reflectie (Bimmel 2004) 4 5 1 2 3 Handelingsalternatieven Uitproberen Handelen Terugblikken Essentiële aspecten <ul><li>Oplossingen genereren </li></ul><ul><li>Formuleren van doelen en voornemens </li></ul><ul><li>Feedback geven en ontvangen </li></ul><ul><li>Presentatie geven </li></ul><ul><li>Terugblik </li></ul><ul><li>Feedback van medestudenten </li></ul><ul><li>Feedback van docent </li></ul><ul><li>Presentatie in DiviDu uploaden </li></ul><ul><li>Fragmenten selecteren </li></ul><ul><li>Onderbouwing selectie </li></ul><ul><li>Terugkoppeling met competenties </li></ul><ul><li>Presentatie bekijken </li></ul><ul><li>Schriftelijk commentaar van medestudenten in BB forum ontvangen (optioneel) </li></ul>
 6. 6. Technische keuzes <ul><li>Dutch Studies </li></ul><ul><li>Speciaal ingerichte zaal </li></ul><ul><li>Opname zowel op DV als op DvD </li></ul><ul><li>Streaming server </li></ul><ul><li>Blackboard </li></ul><ul><li>DiviDu </li></ul>Italiaans DV camera (met bandjes) Laptop (opname met Movie Maker) Streaming server Blackboard DiviDu
 7. 9. Voorbeelden presentaties <ul><li>DiviDu </li></ul><ul><li>mms://wm.stream1.fsw.leidenuniv.nl/let/Dutch_Studies/Ref_A/presentatie4_18_09_07.wmv </li></ul><ul><li>mms://wm.stream1.fsw.leidenuniv.nl/let/Italiaans/Taalverwerving/presentatie1/annerieke.wmv </li></ul>
 8. 10. Evaluatie (n = 23)
 9. 11. Evaluatie (n = 23)
 10. 12. Evaluatie (n = 23)
 11. 13. Reflectie <ul><li>Invloed reflectie op presentaties </li></ul>
 12. 14. Evaluatie Italiaans (n = 23)
 13. 15. Feedback <ul><li>Kwaliteit van de feedback </li></ul>
 14. 16. Voorbeeld feedback <ul><li>DVD met ondertitelde feedback sessie </li></ul>
 15. 17. Evaluatie Italiaans (n = 12)
 16. 18. Evaluatie Dutch Studies (n = 11)
 17. 21. Leerproces <ul><li>Bewustwording leerproces </li></ul>
 18. 22. Evaluatie (n = 23)
 19. 23. Evaluatie (n = 23) 11. Ben je je tijdens dit college bewuster geworden van het niveau van je spreekvaardigheid? Nee , het college heeft niets toegevoegd, ik weet nog niet wat mijn sterke en zwakke punten zijn Nee , ik wist al heel goed wat mijn sterke en zwakke punten waren Ja , het college heeft geholpen, maar ik had al een goed beeld van mijn sterke en zwakke punten Ja , veel bewuster: ik weet veel beter wat mijn sterke en zwakke punten zijn 0 0 8 15
 20. 24. Evaluatie (n = 23) 12. Ben je je tijdens dit college bewuster geworden van wat je zou moeten doen om je spreekvaardigheid te verbeteren? Nee , het heeft niets toegevoegd, ik weet niet wat ik moet doen om mijn gesproken taal te verbeteren Nee , ik wist al heel goed wat ik moet doen om mijn gesproken taal te verbeteren Ja , het heeft geholpen, maar ik wist al wat ik moet doen om mijn gesproken taal te verbeteren Ja , veel bewuster: ik weet veel beter wat ik moet doen om mijn gesproken taal te verbeteren 0 1 10 12
 21. 25. Zelfbeoordeling <ul><li>Nut zelfbeoordeling met CEF matrix </li></ul>
 22. 26. Evaluatie Dutch Studies (n = 11)
 23. 27. Conclusie <ul><li>Gebruik één systeem (Blackboard of DiViDu) </li></ul><ul><li>Video als hulp voor reflectie is effectief </li></ul><ul><li>Reflectie leidt volgens de meeste studenten tot verbetering van de eigen prestaties </li></ul><ul><li>Organisatie feedback blijft aandachtspunt </li></ul><ul><li>Meer nadruk op zelfbeoordeling en verband met CEF </li></ul><ul><li>Docenten willen het opnieuw inzetten </li></ul>
 24. 28. <ul><li>Beoordelingsmatrix </li></ul><ul><li>https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrummvt/Shared%20Documents/lerarenopleiders/beoordelingsmatrix%20taalvaardigheid.doc </li></ul>
 25. 29. Bibliografie <ul><li>Bimmel, P. (red.) (2004) “DiViDU – Digitale Video voor Digitale Universiteit – Leren van praktijksituaties via online video. Onderwijskundige uitgangspunten van de drie modellen”, rapport van de Digitale Universiteit. </li></ul><ul><li>Korthagen, F. (2002) Niveau’s in reflectie: naar maatwerk in begeleiding, Velon tijdschrift voor lerarenopleiders , 23(1), 29-38. </li></ul><ul><li>Korthagen, F. (2004) “ In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education”, http://www.kernreflectie.nl/bo/editor/fileupload/uploads/documenten/in_search_of_the_essence_of_a_good_teacher_pdf.pdf </li></ul><ul><li>Liemberg, E. & Meijer, D. (red.) (2004). Taalprofielen . Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB-MVT). </li></ul><ul><li>Meijer, D. & Noijons, J. (Eds.) (2006). Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor moderne vreemde talen: Leren, onderwijzen, beoordelen . Nederlandse Taalunie. </li></ul>

×