Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách: Jak hodnotí 150 dodavatelů systém E-tržiště?

395 views

Published on

150 dodavatelů v rámci projektů Veřejných zakázek hodnotilo zkušenosti se systémem E-tržiště v 7 zásadních otázkách týkajících se ulehčení procesů veřejného zadávání v České republice.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách: Jak hodnotí 150 dodavatelů systém E-tržiště?

  1. 1. Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách II. ročník konference k elektronickému zadávání Průzkum mezi dodavateli veřejných zakázek Počet odpovědí: 150 dodavatelů VZ Organizátor průzkumu: OTIDEA a.s. Průběh průzkumu: 17. – 27. 3. 2014 3. 4. 2014
  2. 2. Proč využíváte systém e-tržiště? 17% 64% 19% a) Protože je to administrativně jednodušší b) Protože chci dodávat pro zadavatele, kteří systém využívají povinně c)Využívám pouze vyjímečně
  3. 3. Je podle Vás systém e-tržiště příliš složitý? 12% 53% 35% a) Ano, je příliš složitý, proto ho nevyužívám b) Ano, je sice složitý, přesto ho využívám c) Ne, je jednoduchý
  4. 4. Je soutěžení veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště transparentnější a objektivnější než při zadávání listinnou formou? 26% 33% 41% a) Ano b) Ne c) Je to zhruba stejné
  5. 5. Jak často využíváte systém e-tržiště? 14% 14% 57% 15% a) Pro cca tři čtvrtiny zakázek b) Pro cca polovinu zakázek c) Pro cca čtvrtinu zakázek d) Nevyužívám
  6. 6. S jakým kritériem hodnocení se na e-tržišti setkáváte nejčastěji? 94% 4% 2%a) Kritérium ceny b) Kritérium ekonomické výhodnosti c) Zhruba ve stejném poměru
  7. 7. Nabídli jste někdy v rámci zadávání přes e-tržiště nejnižší nabídkovou cenu, která byla pod hodnotou nutných nákladů zakázky? 15% 28% 57% a) Ano, vícekrát b) Ano, ale pouze vyjímečně c) Ne
  8. 8. Pracuji ve společnosti: 65% 21% 14% a) Malá společnost (méně než 50 zaměstnanců) b) Střední společnost (51 - 250 zaměstnanců) c) Velká společnost (více než 250 zaměstnanců)

×