Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách: Jak hodnotí 150 dodavatelů systém E-tržiště?

407 views

Published on

150 dodavatelů v rámci projektů Veřejných zakázek hodnotilo zkušenosti se systémem E-tržiště v 7 zásadních otázkách týkajících se ulehčení procesů veřejného zadávání v České republice.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách: Jak hodnotí 150 dodavatelů systém E-tržiště?

  1. 1. Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách II. ročník konference k elektronickému zadávání Průzkum mezi dodavateli veřejných zakázek Počet odpovědí: 150 dodavatelů VZ Organizátor průzkumu: OTIDEA a.s. Průběh průzkumu: 17. – 27. 3. 2014 3. 4. 2014
  2. 2. Proč využíváte systém e-tržiště? 17% 64% 19% a) Protože je to administrativně jednodušší b) Protože chci dodávat pro zadavatele, kteří systém využívají povinně c)Využívám pouze vyjímečně
  3. 3. Je podle Vás systém e-tržiště příliš složitý? 12% 53% 35% a) Ano, je příliš složitý, proto ho nevyužívám b) Ano, je sice složitý, přesto ho využívám c) Ne, je jednoduchý
  4. 4. Je soutěžení veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště transparentnější a objektivnější než při zadávání listinnou formou? 26% 33% 41% a) Ano b) Ne c) Je to zhruba stejné
  5. 5. Jak často využíváte systém e-tržiště? 14% 14% 57% 15% a) Pro cca tři čtvrtiny zakázek b) Pro cca polovinu zakázek c) Pro cca čtvrtinu zakázek d) Nevyužívám
  6. 6. S jakým kritériem hodnocení se na e-tržišti setkáváte nejčastěji? 94% 4% 2%a) Kritérium ceny b) Kritérium ekonomické výhodnosti c) Zhruba ve stejném poměru
  7. 7. Nabídli jste někdy v rámci zadávání přes e-tržiště nejnižší nabídkovou cenu, která byla pod hodnotou nutných nákladů zakázky? 15% 28% 57% a) Ano, vícekrát b) Ano, ale pouze vyjímečně c) Ne
  8. 8. Pracuji ve společnosti: 65% 21% 14% a) Malá společnost (méně než 50 zaměstnanců) b) Střední společnost (51 - 250 zaměstnanců) c) Velká společnost (více než 250 zaměstnanců)

×