Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pràctica 2

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pràctica 2

 1. 1. EXERCICI 2 DEL TEMA 3 Oscar Alejandre Gol Informàtica 4rt B
 2. 2. ÍNDEX - Exercici proposat 1 - Exercici proposat 2 - Exercici proposat 3 - Exercici proposat 4 - Exercici proposat 5 - Exercici proposat 6 - Exercici proposat 7 - Exercici proposat 8 - Exercici proposat 9 - Exercici proposat 10
 3. 3. 1. Explica la diferència entre un usuari limitat i un usuari administrador : Administrador limitat: Només permeten algunes opcions no el control de l’equip. Usuari Administrador: Aquest permet el control total de l’equip.
 4. 4. 2. Quins usuaris poden canviar i crear la seva pròpia contrasenya?Tant l’administrador de l’equip com l’ordinador pot canviar i crear la seva pròpia contrasenya.
 5. 5. 3.Quants usuaris es poden crear durant el procés d’instal·lació?Durant el procés d’instal·lació és poden crear de 1 fins a 5 usuaris.
 6. 6. 4.Podem crear un usuari el nom del qual contingui qualsevol mena de caràcter?No es pot crear un usuari amb qualsevol mena de caràcter,els caràcters que no es poden utilitzar són: -/ -[] -” -:; -| -<> -+= - , - ? - *
 7. 7. 5.Quines precaucions hauríem de prendre a l’hora d’escollir una contrasenya per al nostre compte? Hauriem de tenir en compte en el que les contrasenyes més segures han de tenir gairebé tota mena de caràcters diferents, amb la qual cosa protegiríem força bé el nostre equip. Alguns d’aquests caràcters són: -Combinació de lletres majúscules i minúscules -Utilització de * . , _ / - =, etc.
 8. 8. 6.Què és el procés d’autentificació? És el procés d’autorització per part de l’usuari administrador que permet utilitzar l’ordinador, als altres usuaris.
 9. 9. 7.Quina utilitat creus que podria tenir ocultar la llista d’usuaris en la pantalla de benvinguda? Ocultar la llista d’usuaris en la pantalla debenvinguda serviria per mantenir la propiaprivacitat de saber quines persones utilitzen l’ordinador.
 10. 10. 8.Quin ús li donaries al compte d’invitat? El compte d’invitat és bastant útil quan el nostre equip el faran servir altres persones que seran els nous usuaris de l’equip i d’aquesta manera cadascú tindrà el seu usuari.
 11. 11. 9.Què succeeix si en esborrar un usuari li diem que no esborri la informació associada a aquest usuari?• Es crea una carpeta en el nostre escriptori amb el nom de l’usuari anteriorment esborrat, i a dins es trobarà tota la informació d’aquest usuari I no es borra.
 12. 12. 13.Quina combinació de tecles empraries per canviar ràpidament d’usuaris? La combinació de tecles que emprearia per canviar ràpidament d’usuari seria la següent: [Windows + I].

×