Tagarno Katalog 2010

1,361 views

Published on

Produktkatalog for Tagarno Norge,
Grafisk formgivning: OPAL design

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tagarno Katalog 2010

 1. 1. P R O D U K T K ATA L O G
 2. 2. Innhold Produkter 17 Magasin 4 Veien videre 38 Tekniske spesifikasjoner 412
 3. 3. «We don´t see things as they are,we see them as we are.»Anais Nin, fransk forfatter 3
 4. 4. Leder Om synTAGARNO er klar for 30 nye år Synsvansker kan være medfødt, oppstå plutselig eller gradvis.i det norske markedet. I de 30 Utfordringer med synet kan arte seg på mange ulike måter.årene vi har bak oss, har brukerneog hjelpemiddelapparatet vært De mest alminnelige årsakene til svekket syn blant voksne erflinke til å stille krav og gi gode aldersforandringer på netthinnen som skader den delen avtilbakemeldinger. Sammen med synet vi ser skarpt med. Noen opplever at det sentrale i syns-dyktige utviklingsmedarbeidere feltet forsvinner. Det gjør det vanskelig å lese og gjenkjennehar dette styrket TAGARNOsevne til å levere riktige produkter mennesker. Andre opplever det motsatte noe som gjør det lett åtil brukere over hele landet. lese, men vanskelig å orientere seg, spesielt på ukjente steder.Fornøyde brukere er våre viktigste Her kan du lese om de mest alminnelige formene for synsutfordringer og noenambassadører. Den siste tiden av mulighetene som finnes for å kompensere for disse utfordringene.har TAGARNO styrket salgs-apparatet, i Norge og i konsernet Diabetisk retinopati (netthinnesykdom)for øvrig. Det er likevel fornøyde Symptomene på diabetisk retinopati viser seg i form av sløret syn, spesieltbrukere og et oppdatert fagmiljø i forbindelse med lesning eller endringer i synsfeltet med større skygge-som er den viktigste ressursen for dannelse.oss. Det vil vi fortsatt ivareta gjen-nom utstrakt oppsøkende kontaktog flere kurstilbud for aktuelle Det finnes to former for diabetisk netthinnesykdomløsninger i våre nye lokaler. 1. Hevelse rundt den gule flekk (sentralsynet). 2. Dannelse av små nye blodkar i netthinnen.På produktsiden er den sværtkorte avstanden til produsen-tene en stor styrke. Det norske Foto og illustrasjoner: Margrete Tennfjordmarkedet påvirker på den måtenutviklingen av både nye lese-TV-løsninger og programvare. Fag-miljøene rundt om i Norge har enhøy stjerne hos våre leverandørerog blir lyttet til.Vi i TAGARNO gleder oss derfortil nye år med spennende opp-gaver, nært samarbeid med kom-petansepersoner i vårt etablertemarked og nye områder vi ønskerå jobbe med.Daglig leder,TAGARNO Norge AS Slik ser Henrik Ibsen og Nationaltheateret i Oslo ut med normalt syn.4
 5. 5. Diabetisk retinopati oppdages sjelden før det er for sent Bildeserien er en indikasjon på hvordan de ulikemed behandling. Det skyldes at forandringene i øyets nett- øyesykdommene kan arte seg. Individuelle for-hinne er så små at man ikke merker dem. Typisk oppda- skjeller er vanlig.ges de først når øynene blir undersøkt av en lege.Glaukom (grønn stær)Grønn stær er en kronisk synsnervelidelse som kan for-minske synsfeltet. Det vesentligste symptom er synsfelt-defekter som langsomt blir verre. Grønn stær oppdagesofte sent ved at man overser ting i sidesynsfeltet, eller vedat man får problemer med å se på TV eller lese. Oftestkommer sykdommen i en kronisk «snikende» form som erfulgt av et moderat økt trykk i øyet. I sjeldne tilfeller kom-mer sykdommen i akutt form hvor trykket stiger voldsomtog kan medføre at synsnerven visner i løpet av få dager.Ubehandlet kan det medføre en fremadskridende uthuling Glaukom (grønn stær)og skade på synsnerven.Katarakt (grå stær)Ordet stær henviser til det litt stive blikket som blindepersoner har. Årsaken til grå stær er ennå ukjent. Mangemener likevel at ultrafiolett lys kan være en medvirkendeårsak. Grå stær kjennetegnes ved at linsen blir uklar ogbildet på netthinnens gule flekk blir mer eller mindre sløret.Symptomer kan være nesten alle grader av endret syn ogsynsnedsettelse. Mange opplever dobbeltsyn og at de blirblendet av sol og lys.Aldersrelatert Macula Degeneration (AMD) Katarakt (grå stær)Denne sykdommen rammer først og fremst eldre, og erden hyppigste årsaken til synstap og leseblindhet blantpersoner over 50 år. Symptomer ved AMD oppleves oftestpå kortere avstand, f.eks. ved lesing, daglige gjøremål ellernår man ser TV. De kan også vise seg i form av forvreng-ninger, forandringer i fargeoppfattelsen eller en grålig/utvisket flekk midt i synsfeltet. AMD svekker lesesynet fordisansecellene i netthinnens gule flekk slutter å fungere somfør. Sykdommen betegnes også som «aldersflekker pånetthinnen». Aldersrelatert Macula Degeneration (AMD) 5
 6. 6. Retinitis Pigmentosa (RP)(Retinitis = Netthinnebetennelse, Pigmentosa= Pigmentavleiringer.) RP er en fellesbetegnelse påmange, i hovedsak arvelige netthinnesykdommer, somgir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt ellerblindhet. RP er en av de aller hyppigste årsakene tilalvorlig nedsatt syn hos barn og yngre voksne. Sykdom-men skyldes en genfeil som leder til forstyrret funksjoni netthinnen og er progredierende. Symptomene erdårligere mørkesyn og stadig mer innsnevret synsfelt.Normalt syn gir synsfelt på ca 180 grader, men med RPkan det bli helt ned i tre grader. Betegnelsen «kikkertsyn» Retinitis pigmentosa (RP)brukes ofte for å forklare hvordan en med RP ser.Synsforstyrrelser etter hjerneslagHvert år rammes omtrent 15.000 mennesker av hjerne-slag i Norge. Over 60 prosent av disse opplever syns-forstyrrelser. Det vanligste etter slag er synsfeltutfallsom rammer evnen til å se til sidene, visuelt neglekt,dobbeltsyn og svekket øyemotorikk. Utfallet blir ofte atman støter bort i ting og mennesker. At man ser pote-tene på tallerkenen, men ikke kjøttet. Synsforstyrrelseretter hjerneslag kan skape store vansker i dagliglivet,men avdekkes i liten grad og vies liten oppmerksomhet irehabiliteringsapparatet. Synsforstyrrelser etter hjerneslag Faktatall: • 130 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede • Mer enn tusen nordmenn er helt blinde • 70 prosent av alle over 70 år får grå stær • 40 000 nordmenn over 70 år har grønn stær • Hver tiende person over 70 år er praktisk blinde av Aldersrelatert Macula Degenerasjon (AMD) Diabetisk retinopati6
 7. 7. SynshjelpemidlerHer kan du lese om noen av de hjelpemidlene som mennesker med ulike typer og grader av syns-vansker kan ha nytte av. Hvilket hjelpemiddel som passer best for deg er avhengig av forskjelligeting – hva du skal bruke det til, hvilket forhold du har til teknikk og ikke minst hvordan du ser.Hjelpemiddelet i seg selv gir ingen verdi hvis det ikke blir kombinert med tilpasning og trening.Stasjonær lese-TV Bærbar lese-TVHvis du har behov for mer forstørrelse enn en lupe kan gi En bærbar lese-TV er en liten håndholdt lese-TV som dudeg, kan en lese-TV være løsningen. En lese-TV kan ved kan ta med over alt. Du slipper å stå med hodet helt nedehjelp av et kamera forstørre tekst eller gjenstander opp i kjøledisken for å sjekke pris og dato, og du får mulighetpå en skjerm. Tross navnet kan en lese-TV brukes til mye for å lese busstabellen og kinoplakaten der den henger.mer enn å lese. Erfaringer har vist at lese-TV blir brukt tilalt fra årsregnskap til fluebinding. I dag er de fleste lese- Se Elektronisk lupe.TV laget med HD-teknologi, som gir deg et skarpt bildeog gode kontraster selv ved liten forstørrelse. Det gir deg Opplesing av tekst, forstørring og nettsurfingbåde overblikk og «leseflyt». Hvis du har nedsatt syn eller er blind og bruker PC, er et forstørrelsesprogram eller en skjermleser en god mulig-TAGARNO utvikler lese-TV hvor vi legger vekt på et ele- het. Med et forstørrelsesprogram kan du velge liten for-gant og ergonomisk design. Det gjør det lettere å integre- størrelse for overblikk eller stor forstørrelse for forbedretre lese-TV-en på arbeidsplassen, på skolen og hjemme. leselighet. Det er mulig å dele skjermen, slik at du bådeErgonomi er viktig og derfor er mange lese-TV-er utviklet har overblikk og et forstørret område. Du kan også kom-med tanke på at det skal være enkelt å høyderegulere og binere forstørrelsesprogram og skjermleser med tale, såvinkle skjermen. du kan få lest opp det som står på skjermen.På skolen har man bruk for å kunne følge med flere steder Se Lunar, LunarPlus, Hal og SuperNovapå en gang. Både ved egen pult, men også på tavlen ellerandre steder i klasserommet. Det er derfor mulig å få en Tilgjengelighetløsning som består av lese-TV, avstandskamera og PC. Mange har behov for informasjon i en annen form enn tekst for å kunne forstå det det blir informert om. Det åSe TANGO HD, COBRA HD EASY, COBRA HD PRO og COBRA kunne gjøre digital eller sort tekst om til stor tekst, lyd,HD DUO. DAISY-format eller punktskrift på en enkel måte kan gjøre hverdagen lettere for både lærer og elev. Et lavt grense-Mobil lese-TV snitt gir programmene enda en dimensjon når det gjelderDet finnes også løsninger for deg som er mye på farten tilgjengelighet.og trenger å ta med deg lese-TV-en. Det er nyttig for degsom skifter klasserom eller møtelokale flere ganger i lø- Se EasyConverter, EasyReader og EasyProducerpet av en dag. Noen mobile lese-TV-er kan også brukessammen med PC.Se PILOT HD og IBIS HD. 7
 8. 8. Foto:Folio/ScanpixTango HD Standard «Alle leker. Barn med synsvansker leker også. Barn må utfordres på sine sosiale ferdigheter ved å være i samspill med andre barn så tidllig som mulig. Det er ingen ting som tilsier at det på noen måte kan skade dem. Jeg har aldri hørt at svaksynte barn skulle være mere sarte enn andre barn!» Kaja, 3 år Kajas pappa Kaja er sterkt svaksynt, og mange gjøremål som er en naturlig del Aktuelle produkter: av andre barns hverdag, er ikke så lett å få til. Tidligere har Kaja blitt Med en lese-TV kan Kaja se hva de fortvilet og irritert når pappa og hun har satt seg ned for å lese og hun andre barna ser i bildeboken. Behovet ikke har kunnet se detaljene i bildene. Men da Kaja begynte i barne- vil endres ettersom Kaja får nye hagen og fikk sin første lese-TV, eller «dataen min» som hun kaller den, utfordringer, og på sikt skal hun helt åpnet det seg en helt ny verden. Hun elsker å utforske små ting og sikkert ha en ordentlig datamaskin. detaljer, Noe av det beste hun vet er å be pappa tegne. «Tegn en bil, pappa»,«tegn en tiger» og «en snømann». Hun følger med på skjermen TANGO HD s 19 COBRA HD EASY s 23 og storkoser seg. I barnehagen vil de andre barna også være med IBIS HD s 24 å se på Kajas «data». Spesielt når de ser på dyr og blomster er det EasyConverter s 32 spennende. Det meste er lek, men som Kajas mamma og pappa sier, Bord s 26 merker de også at ordforrådet har økt betraktelig i takt med alt hun får Elektronisk lupe s 20 øye på.8
 9. 9. Tango for toTANGO HD ble utviklet med tanke på eldre med behov forlese-TV, men den har også blitt en kjempehit i barnehagerog småskoler. Grunnen er den enkle betjeningen, den fleksi-ble ergonomien og at den tåler en «trøkk». Hvorfor TANGO HD?«Det begynner å bli kjent i fagmiljøene at de nye HD lese-TV-ene fra TAGARNOhar en utrolig bra bildekvalitet. I tillegg gjør de unike tilpasningsmulighetene • Skjermen kan bevegesproduktet veldig brukervennlig i mange forskjellige situasjoner», sier produkt- opp og ned og frem ogsjef Tore Høiland hos TAGARNO. tilbake.Mulighetene for å justere høyden og vinkelen på skjermen, og muligheten for • TANGO HD har bare enå velge mellom flere betjeningspaneler, har gjort TANGO HD svært anvendelig knapp til å starte og slå av.for små barn. Den blir brukt til både begrepsinnlæring og lek og moro, og det Den er lett å betjene – selver stor stas for alle barna i barnehagen når de forstørrer opp en levende maur for de minste.slik at den fyller hele skjermen. • Ønsker du få og enkle inn-«Barna skjønner poenget med lese-TV-en nesten med det samme. En mor stillinger velger du BASIC-fortalte oss hvordan den fem år gamle sønnen hennes tok med seg lekebilene Betjeningspanel.fra tegnefilmen Cars til lese-TV-en for å studere dem med hender og syn. Påden måten lærte han seg hvordan de forskjellige bilene kjentes ut og kunne • For flere valgmuligheterenkelt plukke ut den «riktige» bilen når han skulle leke med kompisene» tilføyer velger du STANDARD-Tore Høiland. Betjeningspanel.Slike små historier er en viktig lærdom for oss alle, for en lese-TV kan brukes • Tenk også på lys ogtil mye mer enn bare å lese med. plassering av lese-TV-en. Ring oss – vi har lang erfa- ring og hjelper gjerne. 9
 10. 10. Tango HD Standard Foto: Plainpicture/ScanpixMagnus, 9 årMagnus synes nesten at det beste av alt er at de andre Aktuelle produkter«gutta» i klassen synes det er spennende å prøve COBRA Aktuelle produkter som kan letteHD DUO-en. Det er greit å vite at alle nå er klar over hva undervisning og studier kan være:han ser og ikke ser. COBRA HD DUO s 25Magnus skal snart starte i tredje zoome inn på tavlen og snu kame- SuperNova s 27klasse. Det har alltid vært kjent at raet for å se hvem som kommer inn Hal s 28Magnus er svaksynt. Han har greid i rommet og hvem som svarer av EasyConverter s 32alt så langt på skolen og er strål- klassekameratene. PILOT HD s 22ende fornøyd. Synet hans har blitt Det har selvsagt vært en tilvenn- IBIS HD s 24ytterligere svekket det siste halvåret ing for både Magnus og læreren åog i samarbeid med skolen og NAV lære og bruke utstyret. Læreren måhar han fått et hjelpemiddel som for eksempel huske å skrive tydeligskal gjøre det lettere å følge med på og holde tavlen ren for best mulig enn papir under kamera og få dethva som skjer i undervisningen og kontrast. Magnus har også koblet forstørret.i klasserommet. Lese-TV-en med COBRA HD DUO-en til PC. Nær- Dette er spennende for de andreSURROUND SYN-kameraet står kameraet er en del av løsningen, elevene i klassen også, spesielt ipå pulten til Magnus, og han kan og Magnus kan legge mye annet naturfagtimen.10
 11. 11. Delta og lærAlle skal ha mulighet for å delta og lære. I klasserommet kandet være utfordrende for alle og enhver å ha oversikt og følgemed på det som skjer, og skoleelever får uendelig mange er-faringer og kunnskaper bare ved å se. For elever og studentersom er svaksynte er det en ekstra utfordring å delta i under-vsiningen. Derfor trenger læreren kunnskap, opplæring og • Elever som er svaksynte bruker ofte et forstørrelses-metodikk for at alle elevene skal få det utbytte av undervisnin- program på PCen sin. Det kangen de har krav på. ta litt lengre tid å få overblikk og orientere seg i et nytt skjerm-Det finnes en rekke hjelpemidler som kan støtte eleven i undervisningen og som bilde, og som lærer må dugir større muligheter for å delta i klasserommet. De fleste bruker i dag PC i under- huske å ta hensyn til dette.visningen, noe som gir mange muligheter for svaksynte og blinde. PC med enskjermleser som SuperNova og skolesystemet COBRA HD DUO er en god kom- • Med COBRA HD DUO kanbinasjon. SuperNova har skjermforstørrelse og skjermleser i samme program og Magnus forhåndsprogrammeregir full tilgang til PC uten å bruke mus. tre posisjoner, men det er viktig å tenke på at han har bruk forCOBRA HD DUO består av nærkamera og avstandskamera. Avstandskamera kan å se hva som skjer i resten avdreies 200 grader rundt og 25 grader opp eller ned, så du kan følge med på hva klassen også.som skjer i hele klasserommet. Med nærkamera kan du studere gjenstander og fåforstørret opp teksten i skolebøkene. • Som lærer kan du hjelpe Magnus med å orientere segDet er mange som har lesevansker av ulik grad. Det å kunne tilegne seg informa- raskere på tavlen ved å delesjon i en annen form enn tekst kan lette skolehverdagen for veldig mange – både den inn i for eksempel tre sonerelever og lærere. Med tilpassede programmer kan man langt på vei gjøre undervis- A, B, C eller høyre, midten ellerningen tilgjengelig for alle. Det å kunne gjøre teksten om til lyd og få den lest opp venstre. Husk også å fortellepå iPod eller PC, få forstørret teksten eller gjort den om til punktskrift er mulig med hvilken side du skriver på ogprogrammer som EasyConverter, EasyReader og EasyProducer. beskriv hva som skjer i rommet. 11
 12. 12. Foto: Gorilla/Scanpix Siri, 43 årTango HD Standard «Etter at jeg fikk tilrettelagt arbeidsplassen min med COBRA HD PRO, orker jeg til og med å leke med sønnen min når jeg kommer hjem fra jobb»Siri er medeier i et lite firma på Grünerløkka i Oslo. «Arbeidsdagen min er variert og morsom»,forteller Siri og legger ut om en hektisk arbeidsdag med mye møtevirksomhet ute hos kunder.«Jeg bruker i stor grad internett for å finne nye kunder som kan ha behov for våre tjenester»,sier Siri.At Siri er synshemmet er ikke så Siri viser oss en PC med slår hun på COBRA HD PRO-enlett å legge merke til. «Jeg blir programmet SuperNova, som som står på pulten ved siden avganske sliten etter en arbeids- forstørrer skjermbildet og gjør det datamaskinen, og det dukker oppdag» innrømmer hun, «spesielt i enklere å orientere seg på nettet. et forstørret bilde av teksten somstarten hvor ting ikke var så vel- Hun trykker et par kjappe trykk på ligger under kamera på skjermen.dig godt tilrettelagt. Arbeidsdagen tastaturet, og plutselig begynner «Dette er en lese-TV som gjørmin består mye av å tilegne meg en kvinnestemme å lese opp en at jeg kan få forstørret tekst oginformasjon via tekst, og før jeg artikkel som ligger ute på nettet. bilder. For eksempel har jeg ikkefikk et program på den bærbare «Jeg er egentlig ikke så god på fått et eneste visittkort jeg harPC-en min som kunne lese opp dette med hurtigtaster», sier hun vært i stand til å lese. Så da leg-teksten på skjermen for meg, var litt brydd. «Når man ser såpass ger jeg visittkortet under COBRAjeg ganske sår i øynene når jeg lite som jeg gjør, burde jeg egent- HD og får det forstørret opp påkom hjem», forteller hun. lig ikke bruke så mye mus.» Så skjermen.»12
 13. 13. Ergonomi, design og kvalitet!«Det er jo tre ting på en gang» sier noen, og det er nettoppdet TAGARNO tilbyr kundene.«Vi har en unik bildekvalitet som gjør det enklere for deg å lese eller gjøre an-dre ting som er vanskelige på grunn av synet ditt. Du kan koble til PC, og dukan velge mellom flere forskjellige betjeningspaneler slik at det blir dine behov SuperNovasom avgjør ergonomien. Når apparatene i tillegg har et stilig dansk design, ja • SuperNova er skjermfor-da mener vi at vi har oppfylt tre ting på en gang,» sier Sissel Aandal, salgs- og størrelse og skjermleser i ettmarkedsleder i TAGARNO. og samme program. I dag er det flere som har mulighet for å delta for fullt i arbeidslivet selv omde er sterkt svaksynt eller blinde. Kravet til at hjelpemidlene skal kunne fylle • SuperNova har automatiskflere funksjoner er stort. synlig lesemarkør. COBRA HD PRO fyller de behov som du har for å kunne utføre oppga-ver knyttet til ulike yrker. Det gjelder både om du jobber på kontor eller med • Svaksynte og blinde får fullteknikk. COBRA HD PRO er en stasjonær lese-TV som du kan koble til en tilgang til PC uten å måttePC om du ønsker. Du kan selv velge om du vil dele en skjerm mellom PC ogkamera eller ha en ekstra skjerm for enda bedre overblikk. Designet passer bruke mus, også på internett.godt inn på de fleste arbeidsplasser og senker terskelen for å bruke hjelpemidleti offentlige rom. COBRA HD PRO i kombinasjon med programmet SuperNova • På internett blir oversiktengir deg forstørrelse, markedets beste og enkleste skjermleser og tale om du vanskelig allerede ved toønsker det. ganger forstørrelse, og ved fire ganger forstørrelse, vil bare 1/16 av skjermen vises. Med få kortkommandoer kan du raskt få frem lister med alle overskrifter og linker på nettsiden. • Programmet fås også på USB-penn. Aktuelle produkter som kan gjøre arbeidsdagen lettere for deg som trenger å se mer: SuperNova s 27 Lunar s 29 COBRA HD PRO s 21 EasyConverter s 32 Bord s 26 13
 14. 14. «At jeg skulle få se igjenOlav, 79 år og beundre gamle bragderTango HD Standard hadde jeg jammen ikke trodd,» smiler Olav. Det er ikke få timer Olav har brukt gjennom årene på fluebind- ing, så at han nå kan nyte synet av sine kunstverk, betyr svært mye for ham. «Synet har det vært dårlig med en stund, men kona mi sier at jeg bare hører det jeg vil også», humrer Olav. «Tror nok hun er ganske fornøyd med at jeg har fått muligheten til å bruke tid på lidenskapen min igjen. Selv om jeg ikke kan binde nye fluer lenger, så gir det meg mye å studere dem, så jeg er fornøyd med å få TANGO, som den heter, i hus selv om jeg ikke var så positiv i starten. Lese-TV hadde jeg da ikke hadde bruk for. Jeg har aldri brydd meg så mye med lesing verken før eller nå, men pipa fikk en annen låt når jeg skjønte at TANGO kunne brukes til mye annet enn lesing. Mitt eldste oldebarn er interessert i fluebinding og jeg kan nå fortelle og vise litt av det jeg kan videre til ham», sier Olav. «Jeg tror da han kan bli en «du- gandes» fluebinder etter hvert, men bedre enn oldefaren sin skal vel godt gjøres», sier Olav og blunker. Aktuelle produkter for godt voksne som ønsker å se mer av både gammelt og nytt: Foto: Margrete Tennfjord TANGO HD s 19 COBRA HD EASY s 23 Elektronisk lupe s 20 Lunar s 29 LunarPlus s 30 Guide s 3114
 15. 15. Nye muligheterSjansene for å få aldersforandringer og andre øyensykdommerøker jo eldre vi blir. At vi ofte får andre funksjonsnedsettelsersom kan gjøre hverdagen mer utfordrende, er også en del avdet å bli eldre. Derfor er tilpasning og utforming nøkkelord nårdet gjelder hjelpemidler.I dag har vi heldigvis mange muligheter for å fortsette hverdagen med støtte og Elektronisk lupehjelp av godt utformede hjelpemidler. Det skjer stadig nyutvikling på området for Bussruter, best før dato,å komme så nær behovet som mulig og gjøre hjelpemidlene enkle å bruke. restaurantmenyen eller gratis- Hjelpemidler som forstørrer er uten tvil nyttige for å kunne lese tekst uten å avisen? Med en liten og lettmåtte streve for mye. Her kan det være snakk om både lese-TV og programvare elektronisk lupe har du alltidfor de som er fortrolig med PC. Med for eksempel LunarPlus har man mulighet en leseTV for hånden når dubåde for å se og høre det som skjer på PC-skjermen. har bruk for det. TANGO HD er den modellen lese-TV som kanskje er aller mest brukt av eldre Den elektroniske lupenpersoner, og vi opplever at bruksområdene strekker seg langt utover det å lese. veier bare 154 gram og er lettTANGO HD brukes både på kjøkkenet for å lese oppskrifter, i verkstedet for å skru å ha med i lommen. Ta denog reparere og til hobbyaktiviteter av mange slag. TANGO HD er solid og tåler med i klasserommet, påbruk i ulike miljø uten å ta skade av det, og har samtidig et utseende som ikke er butikken eller i møtelokaletdominerende. At man kan velge ulike måter å betjene den på, er også et fortrinn. – og du kan følge med i full-Når du skal velge betjeningspanel kan du velge mellom enkle eller utvidete innstill- farge og høy kontrast.ingsmuligheter, men det er alltid kun en knapp til å slå av eller på TANGO HD. Du behøver aldri mer stå på hodet i frysedisken for å undersøke siste salgsdato. Ta lupen frem, hold den over prislappen, frys bildet, forstørr og les. Batteriet holder til 2,5 timers drift, så du kan trygt dra på shopping eller skolen uten laderen. LCD-skjermen er nesten 9 cm bred, så det er plass til mye tekst. Da er det lett å lese. 15
 16. 16. Cicero ………………… 18 Duxberry DBT ……….. 18 TANGO HD ………… 19 Dancing Dots ………… 20 Elektronisk lupe ……... 20 COBRA HD PRO …... 21 PILOT HD ……………. 22 Juliet Pro ……………... 22 COBRA HD EASY …… 23 IBIS HD ………………. 24 COBRA HD DUO ……. 25 Bord ………………….. 26 SuperNova …………... 27 Hal ……………………. 28 Esys ………………….. 28 Lunar …………………. 29 LunarPlus ……………. 30 Guide ………………… 31 EasyConverter ……… 32 EasyReader …………. 33 EasyProducer ………. 33 Betjeningspanel ……… 34 Tilbehør ………………. 3516
 17. 17. Produkter 17
 18. 18. TAGARNO seeing solutionsCicero:La din PC lese teksten for degRegninger, brev og bankutskrifter eller dokumenter på jobben.Med programmet Cicero kan du skanne trykt tekst og deretter å få tekstenlest opp på din PC.Cicero er spesielt lett å bruke og gir deg tilbakemelding om du ikke legger arket riktig inni skanneren. Det trengs bare et tastetrykk, så får du teksten lest opp fra det dokumentet duhar valgt. Programmet har støtte for leselist og talesyntese.Hvorfor velge Cicero?• Lett å bruke• Rask og nøyaktig tekstgjenkjenning• Kan integreres i SuperNova, Lunar, LunarPlus og Hal• Du kan velge tekst- og bakgrunnsfarge HMS artikkelnr: 020496Duxbury DBT:Automatisk konvertering til punktskriftFormatet er viktig for raskt å kunne identifisere innholdet. Dette gjelder spesielt når leseren erung, lite motivert og synes at lyd er lettere å forholde seg til, enn tekst.Dersom lærere eller nærmeste støtteapparat også synes innbygget tekstbehandler, så brukeren kan skrive direktedet er vanskelig med punktskrift, kan lese- og skrive- i punkt eller sort. Det integrerte «QuickTac»-tegnepro-ferdighetene bli skadelidende. Sammen med punktkvali- grammmet, gir mulighet for å tegne punktgrafikk.teten er det derfor viktig at leseren ikke bruker energi påå forstå oppsettet, men straks kan trekke ut det viktigste Hvorfor velge Duxbury Braille Translator?innholdet, slik de seende gjør. • Lett å bruke • Ikke behov for å kunne punktskrift forKonvertering fra sort (vanlige bokstaver) til punktskrift å konvertere tekster ikke en «rett fram» affære og er spesielt komplisert i • Innebygget tekstbehandlerforbindelse med «kortskrift». Duxbury Braille Translator • Integrert tegneprogram for å lage punktgrafikkgjør konverteringen automatisk. Programmet har en HMS artikkelnr: 02049518
 19. 19. TANGO HD – unik kvalitetTANGO HD er en inline-lese-TV med en 19”-skjerm og et fastmontert XY-bord. Tilpasnings-mulighetene er gode, og brukeren kan velge mellom fire forskjellige kontrollpaneler: BASIC,STANDARD, EASY og PRO.Skjermen kan tiltes og høydereguleres bareved hjelp av hendene for å oppnå optimalergonomi. Verktøy er ikke nødvendig.TANGO HD kommer ferdig montert i eneske som veier under 20 kg. Plexiglass-plate følger med. En 22’’-skjerm kaneventuelt monteres ved behov.Hvorfor velge TANGO HD?• HD kvalitet gir skarpt og rolig bilde• Gode individuelle tilpasningsmuligheter med fire forskjellige kontrollpaneler• God ergonomi• LED-belysning gir behagelig lys uten varmeTilbehør• Bord• Kontrollpanel BASIC• Kontrollpanel STANDARD• Kontrollpanel EASY• Kontrollpanel PRO• 22"-skjerm TANGO HD 19 BASIC leverandør artikkelnummer: 948700 TANGO HD 19 STANDARD HMS artikkelnummer: 158183 19
 20. 20. Dancing Dots:For komponisten, yrkes- og hobbymusikerenHvor finner man utsalgssteder som selger musikknoter i punkt? Hvor stort er utvalget? Om du erutøvende musiker, komponist eller skal ha musikk på skolen så er Dancing Dots det rette data-programmet.Dancing Dots gjør automatisk om sortnoter til punkt-noter eller digital musikk og passer for mennesker somdriver med musikk på alle nivå. Egentlig er Dancing Dotstre programmer i ett, bestående av SharpEye, Lime ogGoodfeel. SharpEye er skannedelen hvor du kan skannesortnoter og lagre dem som MIDI, NIFF eller MusicXML.I Lime kan du redigere, og det er viktig å vite at Limeer tilrettelagt for leselist og tale. Med Goodfeel kan duskrive ut det du har skannet og redigert i punkt.Hvorfor Dancing Dots?• Trenger ikke kunne punkt for å lage punktnoter• Tre programmer i ett• Lett å bruke• Tilrettelagt for leselist og tale HMS artikkelnummer 158187 Elektronisk lupe Forstørrelse på farten Lett og liten elektronisk lupe til deg som kan ha behov for forstørring på farten. Den er liten nok til å putte i bukselommen, men likevel med stor nok skjerm til å være til god nytte i ulike situasjoner i dagliglivet. Lupen har en 3,5"-widescreen, tre fargeinnstillinger og mulighet for å fryse bildet. Lupen finnes i fargene sort, hvitt og rødt. Leverandør artikkelnr: 5110.1120
 21. 21. COBRA HD PRO – for PC-brukereCOBRA HD PRO er en lese-TV for deg som trenger tilkobling til PC og ønsker muligheten tilå skifte mellom lese-TV og PC med et tastetrykk. Med denne muligheten blir COBRA HD PROomtalt som et kombisystem. Det er flere og flere som velger to skjermer, en til lese-TV-bildet ogen til PC-bildet for å få godt overblikk ved forstørring. Det er også i denne modellen lagt stor vektpå design og ergonomi.COBRA HD PRO blir brukt på de fleste arenaer der • et løst betjeningspanel for din ergonomiman kan ha behov for både PC og lese-TV i kombina- • et design som er lett å integrere på jobben ellersjon. Ofte trenger man et forstørrelsesprogram eller en hjemmeskjermleser på sin PC for å ha full nytte av den. Å kunnebruke internettprogrammet SuperNova sammen med TilbehørCOBRA HD PRO gir deg disse mulighetene. • LCD-skjerm • Skjermforstørringsprogram som SuperNovaVelg COBRA HD PRO om du trenger • Terminalarm til skjerm• å koble til PC • Bord• å dele skjerm mellom lese-TV og PC eller bruke to skjermer• å bruke XY-bord HMS artikkelnummer: 158185Foto: Margrete Tennfjord 21
 22. 22. Nyhet!Tango HD StandardPILOT HD – når alle sanser tellerPILOT HD er en ny forstørrelsesløsning til svaksynte skoleelever og andre, som har vansker medå se ting på avstand. PILOT HD forstørrer det, du retter kameraet mot og viser det på en skjerm.Du styrer selv PILOT HD med hån- du se på tavlen og læreren, men Hvis du fint kan se på nært holdden. Det gjør det lettere å lokalisere også følge med på klassekamera- kan du bruke PILOT HD alene meddet du vil se på, fordi du kan kombi- tene bakerst i rommet, klokken på en skjerm. Om du også har behovnere hørsel og taktil sans direkte. veggen og hva som skjer om noen å forstørre det som er nært deg kanBetjeningknappene har vi plassert banker på døren. kombinere PILOT HD med en avdirekte på baksiden av PILOT HD, En stor del av informasjonen TAGARNOs HD-skoleløsninger.for at de skal være intuitive og lette i en undervisningssituasjonå nå og du får mer plass på skrive- kommer fra kroppsspråk, ansikts-bordet ditt. PILOT HD kan dreies uttrykk og mimikk. Denne informa-opp og ned og 360 grader rundt. sjonen vil bli lettere tilgjengelig medFordi PILOT HD er håndholdt kan PILOT HD.Juliet Pro – punktskriverDette er punktskriveren som er i ferd med å bli legendarisk kjent over hele verden for sinpålitelighet. Den kan kombinere tekst og grafikk på samme side uten å stoppe.Juliet PRO skriver 56 tegnpunkt pr. linje med en hastighet på 55 tegnpr. sekund. Juliet PRO har integrert talesystemetet ET Speaks. Dette giren lettere styring, så vel som at skriveren kan lese det du har skrevet påskjermen.Juliet PRO 60 har samme funksjoner som Juliet PRO, men skriver 40tegn pr. linje og har en skrivehastighet på 60 tegn pr. sekund. På beggeskriverne kan du kombinere tekst og grafikk på samme side uten åstoppe. Skriverne har et system for dynamisk blindeskriftskalering, slik atdu meget enkelt ved hjelp av 16 ulike menyer kan tilpasse skriveren etterønske med noen enkle tastetrykk. Skriverne har kopieringsfunksjon forinntil 99 kopier av hvert dokument. Leverandør artikkelnr: 02051222
 23. 23. COBRA HD EASY – enkel forstørringCOBRA HD EASY er en stasjonær lese-TV der vi har lagt stor vekt på design og funksjonalitet.COBRA HD EASY blir derfor valgt både til bruk hjemme, på skolen og på arbeidsplassen. Apparatetkan ikke brukes sammen med PC, men du kommer raskt i gang og kan selv kan velge størrelse påskjermen. Det bevegelige XY-bordet er løst og kan velges bort. Betjeningspanelet er også løst oggjør det lettere å plassere ergonomisk.Hvorfor velge COBRA HD EASY:• Du har behov for å komme i gang med forstørrelse raskt• HD-kvalitet som gir et rolig og skarpt bilde• Løst XY-bord gir valgfrihet• Løst betjeningspanel gir deg bedre ergonomi• Meget tiltalende designTilbehør• LCD-skjerm• Terminalarm til skjerm• Bord HMS artikkelnummer: 158184 23
 24. 24. IBIS HD:Enkel og bærbar lese-TV med topp kvalitet på bildetFold den ut, sett i kontakten, koble den til en HD-skjerm og du er i gang med full HD-kvalitet.IBIS HD er selvsagt lett å bruke og lett å ta med.IBIS HD er en lett og bærbar lese-TV med en fantastisk PC-skjerm eller din HD-TV. Du er derfor ikke avhengig avgod bildekvalitet. Vi har som alltid lagt stor vekt på bruker- å måtte ha en bestemt skjerm tilgjengelig. Dette gir degvennlighet og design. Knappene er plassert på baksiden både større frihet og uavhengighet i hverdagen. Enkelhe-av kameraet, noe som er enkelt å forholde seg til og gjør ten og fleksibiliteten gjør IBIS HD lett å ta med seg bådeat du kommer raskt i gang. IBIS HD fåes i tre ulike farger; på jobb, skole eller på reise.sølvgrå, rød og blå. Hvorfor velge IBIS HD?IBIS HD er heldigital fra kamera til skjerm. Det gir deg et • Enkel å brukeveldig klart og skarpt bilde med gode kontraster selv ved • Kan brukes med hvilken som helst HD-skjermliten forstørrelse. Det tydelige HD-bildet gjør det lettere • Finnes i fargene sølvgrå, rød og blåfor deg å beholde overblikket når du leser en lang tekst • Lett å ta med segeller ser på et stort bilde. Du kan koble IBIS HD til din HD Leverandør artikkelnr: 96700024
 25. 25. COBRA HD DUO – til skolebrukCOBRA HD DUO er et skolesystem bestående av nærkamera og avstandskamera. Avstands-kameraet kan dreies 200 grader rundt og 25 grader opp eller ned og zoome inn på for eksempeltavle, kateter og skolegård. Disse posisjonene kan programmeres og lagres på tre knapper. COBRAHD DUO kan brukes alenen eller sammen med PC. Ved sammenkobling med PC kan skjermendeles slik at man enten har lese-TV og PC eller avstandskamera og PC samtidig.Systemet er meget plasseringsvennlig med kamerasøyle Tilbehørsom kan roteres 360 grader, løst XY-bord og nærkamera • LCD-skjerm med rask oppdateringshastighetsom også er løst. Kontrollpanelet ligger lett tilgjengelig på • Skjermforstørringsprogrambordet og avstandskamera styres via joy-stick. • Terminalarm • PCHvorfor velge Cobra Duo? • Bord• Enkel betjening • Hjul til bord• Gode individuelle tilpasningsmuligheter • PC-oppheng• God ergometri • Kabelkurv• Enkel montering• PC-tilkopling• Skjermdeling i inntil to bilder• Nærkamera, avstandskamera og PC samtidig• Trenger ikke PC for å fungere HMS artikkelnummer: 158186 25
 26. 26. Unngå belastningsproblemerTAGARNO har utviklet egne bordløsninger spesielt beregnet til lese-TV. Bordene leveres i flerevarianter, men felles for alle er at de gir en god ergonomi. De kan lett høydejusteres foroptimal lesehøyde.Finn riktig arbeids- og lesehøyde, så slipper du sannsynligvis problemer med stiv nakke og ømme muskler når dubruker lese-TVen din. Alle lese-TV-bord fra TAGARNO er særdeles robuste og stødige. I tillegg er de enkle å justerei høyden. De manuelle bordene har låsbare hjul og kan justeres fra 60 til 120 centimeters høyde. Elektriske høydejus-terbare bord kan justeres fra 60 til 120 centimeters høyde og leveres i en mengde forskjellige utførelser og størrelser.Har du spesielle ønsker eller behov, ta gjerne kontakt med oss på telefon.Bord som er utviklet spesielt til bruk sammen medinline lese-TV har store hjul, der begge hjulene foran kanlåses. Du har mulighet for å justere bordet i høyden, ogselve bordplaten er respatexbelagt og tåler derfor hardbehandling og bruk.Finnes i størrelsene 50 x 50 cm og 50 x 75 cm. 50 x 50 HMS artikkelnr: 008555 50 x 75 HMS artikkelnr: 008556Bord som er egnet for deg som trenger litt mer arbeids-plass, men har ellers samme utførelse som ovenfor.Finnes i størrelsene 50 x 100 cm og 75 x102 cm. Terminal-arm HMS artikkelnr: 158193 Et arbeidsbord som virkelig gir muligheter til individuelle tilpasninger. Høyden reguleres opp eller ned med et trykk på en bryter. Bordet har en løfteevne på 140 kg og høyden er 68–115 centimeter. Bordplaten kan individuelt tilpasses innen målene: dybde 60–100 cm og lengde 80–140 cm, og er utført i bøk. Bord med regulerbar høyde. HMS artikkelnr: 09641426
 27. 27. SuperNova:Kombinert forstørrelse og skjermleserSuperNova er skjermforstørrelse og skjermleser i ett og samme program. Hvis synet ditt gjør detvanskelig å bruke mus, vil SuperNova kunne hjelpe deg. SuperNova gir deg tilgang til informasjo-nen du er ute etter ved hjelp av forstørrelse, syntetisk tale og/eller punktskrift (blindeskrift).SuperNova kan brukes av personer med alle typer synshemming. Hvis synet endrer seg, er det ikke behov for å læreseg et nytt program. Selv om du har en god synsrest, vil du kunne dra nytte av mange funksjoner utviklet for blinde,som for eksempel hjelp til å finne hvor du skal skrive inn brukernavn og passord i nettbanken eller på skoleportalen.En svært naturtro stemme både på norsk og engelsk følger med.Ved fem ganger forstørrelse ser du kun fire prosent av hele skjermbildet og mister fort oversikten. Med SuperNovaslipper du å lete rundt med musepekeren. Listeverktøyet viser vei i Office-programmene og Internet Explorer tiloverskrifter, linker, diagram, kommentarer, tabeller, stavefeil osv. Du kan dermed lese innholdet på siden i stedet forå lete.Hvorfor velge SuperNova?• Lett å bruke• Mange tilpasningsmuligheter• Skjermleser, forstørrelse, talesyntese og punktstøtte i et program• EasyReader, programvare for avspilling av Daisy-bøker følger med• SuperNova kan også fås på USB-pennAktuelle produkter• Bærbar eller stasjonær PC• Punktprinter (skriver ut blindeskrift)• Skanner• Cicero OCR-program (skanneprogram)• Flere eller andre stemmer fra Acapela Infovox eller Realspeak• COBRA HD PRO, lese-TV HMS artikkelnr: 020491 Skjermleser: Skjermleser er en funksjon i programmet som gjør det mulig å flytte seg rundt og få lest opp, ved hjelp av talesyntese, hvilken som helst tekst som står på skjermen. 27
 28. 28. Hal:Den fleksible skjermleserenHal er et program som passer for blinde databrukere som har behov fortalestøtte og/eller leselist (blindeskrift). Hal er en meget anvendeligskjermleser som passer like godt hjemme som på skole eller jobb.Hal skjermleser styrer talesyntese og leselist slik at • EasyReader, programvare for avspilling av Daisy-blinde kan bruke PC. Med et enkelt tastetrykk leses bøker følger medinformasjon på en internettside, i en e-post og vises på • Kun skjermleseren i Hal og SuperNova har støtte forleselisten. Programmet har støtte for de fleste talesyn- ekte 6-punkt fullskrift og ekte 6-punkt kortskrift påteser og leselister. En svært naturtro stemme både på norsknorsk og engelsk følger med. • Enkelt for støttepersonell og pårørende å hjelpe og Hal viser tydelig på skjermen hvor den leser fra og lar følge med på hva brukeren gjørseg også styre av musepekeren slik at det blir enkelt fornormalt seende å hjelpe til. Aktuelle produkter • Bærbar eller stasjonær PCHvorfor velge Hal? • Punktprinter (skriver ut blindeskrift)• Enkel tilrettelegging til ulike programmer etter behov • Cicero OCR-program (skanneprogram)• Blinde får full tilgang til PC og internett uten å bruke • Flere eller andre stemmer fra Acapela Infovox eller mus Realspeak• Valg mellom punktinnskriving i datapunkt (8-punkt), • COBRA HD PRO, lese-TV ekte 6-punkt fullskrift og ekte 6-punkt kortskrift på norsk HMS artikkelnr: 020500EsysLeselistEsys leselist er en portabel 12 eller 40 celles Esys leselist har:leselist med integrert punktskriftstangentbord. Punktinnskriving til PCDen har et flott design og inkluderer uttak for Bluetoothmini-SD kort for enkelt og raskt å kunne lagre USBtekstfiler. Kalkulator Ved hjelp av Bluetooth og software kan Esys Alarmklokkeleselist kommunisere med mobiltelefoner eller KalenderPDA-er og kan sende SMS kun ved å bruke Innstillinger for å lese bokleselisten! eller større dokumenter. Esys har en dvalestilling som gjør at lese-listen kan brukes i flere dager uten at batteriet Artikkelnr. Artikkeltrenger å lades på nytt. 5401.91 Esys12 Leselist m/notatfunksjon 5401.92 Esys40 Leselist m/notatfunksjon28
 29. 29. Lunar:Forstørring av skjermbildetLunar er et program som passer for synshemmede som kun har behov for forstørrelse. Dette er etkraftig og enkelt forstørrelsesprogram som vil hjelpe deg til å jobbe uanstrengt over lengre tid.Lunar kan forstørre alt som er på skjermen. Lunar gjør det Aktuelle produkterblant annet mulig å tilpasse kontraster og farger, samt • Bærbar eller stasjonær PCå gjøre for eksempel musepekeren og skrivemarkøren • Punktprinter (skriver ut blindeskrift)lettere å finne. • Skanner • Cicero OCR-program (skanneprogram)Hvorfor velge Lunar? • Flere eller andre stemmer fra Acapela Infovox eller• Listeverktøy for Microsoft Office og Internet Explorer Realspeak som gir oversikt over lenker, overskrifter, rammer, • COBRA HD PRO, lese-TV stavefeil, diagrammer, m.m.• Velg mellom ulike forstørrelsestyper: Full skjerm, lupe, delt skjerm og vindu. Tilpasses fritt.• Velg mellom ulike høykontrast fargeoppsett, eller lag eget oppsett• Flere ulike forsterkende visninger av musepeker, skrivemarkør, aktiv linje og PC-fokus. (Vesentlige funksjoner blant annet for brukere med RP)• Tilgang til forstørrelse allerede ved pålogging i Windows• Hvis synet skulle endre seg kan man oppgradere til for eksempel LunarPlus eller SuperNova. Man vil fortsatt kunne bruke det man lærte i Lunar og i tillegg få noen flere muligheter og mer hjelp. HMS artikkelnr: 020484 29
 30. 30. LunarPlus:Se og hør! Programmet LunarPlus er velegnet for svaksynte musebrukere som har behov for forstørrelse og talesyntese. Dette er et kraftig men enkelt for- størrelsesprogram som vil hjelpe deg til å jobbe uanstrengt over lengre tid.LunarPlus gjør det blant annet mulig å tilpasse kontras- Aktuelle produkterter og farger samt å gjøre for eksempel musepekeren og • Bærbar eller stasjonær PCskrivemarkøren lettere å finne. Pek på teksten med data- • Punktprinter (skriver ut blindeskrift)musen og den leses opp. En svært naturtro stemme • Skannerbåde på norsk og engelsk følger med. • Cicero OCR-program (skanneprogram) • Flere eller andre stemmer fra Acapela Infovox ellerHvorfor LunarPlus? Realspeak• Leser automatisk tekst under musepeker (menyer, • COBRA HD PRO, lese-TV ikoner og dokument)• Enkel tilrettelegging av ulike programmer etter behov• Listeverktøy for Microsoft Office og Internet Explorer som gir oversikt over lenker, overskrifter, rammer, stavefeil og diagrammer.• Velg mellom ulike forstørrelsestyper: Full skjerm, lupe, delt skjerm og vindu. Tilpasses fritt.• Velg mellom ulike høykontrast fargeoppsett, eller lag eget oppsett.• EasyReader programvare for avspilling av DAISY-bøker følger med.• Hvis synet skulle endre seg kan man oppgradere til for eksempel SuperNova. Man vil fortsatt kunne bruke det man lærte i LunarPlus og i tillegg få noen flere muligheter og mer hjelp. HMS artikkelnr: 02048730
 31. 31. Guide:Lekende lett å bruke PCSynes du det er vanskelig å bruke en datamaskin? Er det mange vanskelige ord og uttrykk?Er den vanskelig å betjene? Er det alt for mange valg å ta stilling til? Eller har du ikke kommeti gang enda, rett og slett fordi du tror det er for vanskelig?Programmet Guide gjør datamaskinen din enkel å bruke Aktuelle produkterved å legge på et enkelt menysystem, som skjermer deg • Bærbar eller stasjonær PCfor alle de komplekse valgene på en moderne maskin. • Skanner • PrinterGuide gjør det enkelt for deg å skrive brev, sende • COBRA HD PRO, lese-TVe-post og lese internettsider. Guide snakker til og med tildeg, slik at det blir nesten umulig å «rote seg bort» ellermisforstå. Den kan til og med på en enkel måte leseopp den vanlige posten din!Hvem bruker Guide?Guide er ideell til eldre eller andre som ikke har hattmuligheten til å lære seg å bruke en datamaskin.I tillegg kan den være til hjelp for personer med ned-satt syn, nedsatt motorikk eller personer med kognitiveproblemer. Leverandør artikkelnr: 5304.30 «Guide har gitt meg tryggheten til å prøve. Det er virkelig betryggende å vite at jeg ikke kan gjøre noe feil. I begynnelsen brukte jeg det kun til å sende e-post men nå prøver jeg nye ting hele tiden, slik som å surfe på internett og å se på bilder. Jeg har til og med fått mange nye venner via brukerforum.» Gunnar Olsen, bruker av Dolphin Guide 31
 32. 32. EasyConverter:Gjør tekster tilgjengeligTentamen i punktskrift sammen med resten av klassen? Lekseboka eller møtereferat som MP3-filpå vei hjem fra skole eller jobb? EasyConverter gir deg nye muligheter til å formidle skriftliginformasjon og tilpasse informasjonen til mottakerens behov. EasyConverter er en programvare som gjør om tekst til lydfiler, storskrift og punktskrift. Du behøver bare å åpne eller skanne et dokument, så oversetter EasyConverter det til det best egnede formatet. EasyConverter kan gjøre om tekst til for eksempel MP3-lydfiler, DAISY digitale lydbøker, papirutskrift i storskrift eller punktskrift.Hvem bruker EasyConverter?• Skoler med behov for å tilrettelegge tekst til ulike elevgrupper• Bedrifter og organisasjoner med behov for å tilrettelegge tekst til ansatte• Bedrifter og organisasjoner med be- hov for å tilrettelegge tekst til kunderHvorfor velge EasyConverter?• Krever ingen forkunnskap• Konverterer med en gang• Mange formateringsmuligheter• En tekst kan lagres og konverteres til flere forskjellige formaterAktuelle produkter• Bærbar eller stasjonær PC• Punktprinter (skriver ut blindeskrift)• Skanner• Flere eller andre stemmer fra Acapela Infovox eller Realspeak Leverandør artikkelnr: 5601.1032
 33. 33. EasyReader:Avspilling av lydbøker EasyReader er et dataprogram for avspilling av lydbøker i DAISY-format. DAISY gir deg innholdet både gjennom lyd, tekst, og bilder. Med EasyReader kan du raskt navigere til hvilket kapittel, side eller setning du ønsker. Du kan søke etter ord i teksten, sette bokmerker med tekst eller talemeldinger. Tilpasse tekst, bakgrunn og farge så nær ditt behov som mulig. Programmet er enkelt å bruke og kan gjøre en stor forskjell for personer med ulike typer av lese- og skrivevansker. Leverandør artikkelnr: 5304.35EasyProducer:Lag din egen lydbokEasyProducer hjelper deg å lage din egen DAISY-lydbok fra et Word-dokument. Du styrer EasyProducer med en verktøylinje i Word. Dutrenger altså ikke gå ut av Word-dokumentet du jobber i. Velg enten åfå teksten opplest direkte fra Word eller lagre dokumentet som DAISY.Talesyntese følger med programmet. Velger du å lagre filen i DAISY-format kan du når som helst spille den av i din DAISY-spiller, eller benytteen MP3-spiller.Avspillingsprogrammet EasyReader følger med.Å selv lage DAISY ut fra et Word-dokument er ikke lenger borte enn ettastetrykk – enklere kan det ikke bli! Leverandør artikkelnr: 5403.70 33
 34. 34. Betjeningspanel: BASIC, STANDARD, EASY og PROBASIC-betjeningspanel til TANGO HD har bare to EASY-betjeningspanelknapper til å styre zoom, kontrast og forskjellige farger. Betjeningspanel du kan ha liggende på bordet ellerFor veldig mange er dette tilstrekkelig for å ha et godt i fanget når du bruker din COBRA HD eller TANGOutbytte av sin TANGO HD. BASIC-betjeningspanelet er HD. Betjeningspanelet har få, men grunnleggendelett å lære seg å bruke. Apparatet slås på/av med bare innstillinger som zoom, farger og kontrast.en knapp og er vårt enkleste og mest brukte betjenings-panel. HMS artikkelnr: 158188 HMS artikkelnr: 158190 STANDARD-betjeningspanel til TANGO HD har fire innstillings- knapper og dermed flere innstillingsmuligheter for deg som harPRO-betjeningspanel er betjeningspanelet behov for å kunne justere din TANGO HD ytterligere. Knappenedu trenger om du har behov for å koble din er godt merket og lette å forstå. STANDARD-betjeningspanel harlese-TV til en PC. Panelet kan brukes sammen i tillegg til zoom-, kontrast- og fargevalg også mulighet for å jus-med modellene COBRA HD og TANGO HD tere lysstyrke og hvitbalanse. Apparatet slås på/av med bare ensom har mulighet for PC-tilkobling. knapp. Du har også en knapp for å velge og justere lesefelt.PRO-betjeningspanel har fargevalg, lysjuste-ring og hvitbalanse. Leverandør artikkelnr: 948210 HMS artikkelnr: 15818934
 35. 35. TilbehørVi i TAGARNO er opptatt av å gjøre det lett for våre kunder. Derfor ønsker vi å gideg muligheten til å kunne bestille det meste av utstyret du trenger fra oss.Eksempler på tilbehør du kan få fra oss:• Skjerm• PC Har du bruk for hjelp• Printer til din PC?• MS Office-pakken• OmniPage Trenger du hjelp til innstillinger• Skanner eller support på program du• Leselist har fått fra oss kan vi hjelpe• Infovox deg via fjernhjelp. Du ringer• Realspeak oss og oppgir en kode vi gir• Løse XY-bord deg, og vi kan sammen løse• Tastatur høykontrast oppgavene. Dette er en rask• Terminalarm SpaceCo og effektiv måte å løse mindre• Punktpapir feil og spørsmål på.• Bæreveske/ryggsekk Tilpasninger Vi har jobbet med syn og synshjelpemidler i snart 30 år. Vi har møtt mange ulike men- nesker og fått mye erfaring på hvordan utfordringer kan løses på best mulig måte. Spør oss gjerne om tips og råd. Lyst til å lære mer om synshjelpemidler? Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert over hva som finnes, og de ulike mu- lighetene. Du er velkommen til å besøke vår utstilling i våre lokaler i Oslo. Bor du andre steder og ønsker å arrangere kurs, så kontakt oss gjerne, så tar vi en prat. 35
 36. 36. ProdukterProduktBetjeningspanel, lese-TV, COBRA HD EASY HMS artikkelnummer: 158188Betjeningspanel, lese-TV, COBRA HD PRO Leverandør artikkelnummer: 948210Betjeningspanel, lese-TV, TANGO HD 19 STANDARD HMS artikkelnummer: 158189Betjeningspanel, lese-TV, TANGO HD 19 BASIC HMS artikkelnummer: 158190Bord, lese-TV, 50 x 50 cm, enkelsøyle, grå HMS artikkelnummer: 008555Bord, lese-TV, 75 x 50 cm, enkelsøyle, grå HMS artikkelnummmer: 008556Bord, lese-TV, max 140 x 100 cm, elektrisk høyderegulering, bøk HMS artikkelnummer: 096414Cicero, optisk tekstgjenkjennelsesprogram (OCR) HMS artikkelnummer: 020496COBRA HD DUO, lese-TV, avstandskamera HMS artikkelnummer: 158186COBRA HD EASY, lese-TV HMS artikkelnummer: 158184COBRA HD PRO, lese-TV HMS artikkelnummer: 158185.DancingDots for Windows, konvertering, sort-/datanoter til punktnoter HMS artikkelnummer: 158187Duxbury Braille Translator (DBT) for Windows, konvertering, sort til punkt for punktutskrift HMS artikkelnummer: 020495.EasyConverter, konverteringsprogram, alternative formater Leverandør artikkelnummer: 5601.xxEasyProducer, konverteringsprogram Leverandør artikkelnummer: 5403.70EasyReader, avspilling av lydbøker Leverandør artikkelnummer: 5304.35Elektronisk lupe Leverandør artikkelnummer 5110.11Esys12, leselist m/notatfunksjon Leverandør artikkelnummer 5401.91Esys40, leselist m/notatfunksjon Leverandør artikkelnummer 5401.92Guide, tilgjengelig PC Leverandør artikkelnummer: 5304.30Hal, skjermleser HMS artikkelnummer: 020500Hal Penn, skjermleser, USB-penn (krever i tillegg full lisens) HMS artikkelnummer: 158192Hjul, bord med brems, lese-TV HMS artikkelnummer: 096420Hjul, bord uten brems, lese-TV HMS artikkelnummer: 096421IBIS HD, lese-TV, mobil Leverandør artikkelnummer : 967000Infovox Desktop pro. Norsk språkpakke, talesyntese Artikkelnr. 5403.33 / HMS nr. 025425Infovox InKey, USB basert talesyntese Artikkelnr. 5403.30 / HMS nr. 157910Infovox Desktop Pro, skolelisens (10 nøkler), talesyntese Artikkelnr. 5403.35Juliet Pro 60, punktskriver HMS artikkelnummer: 020512Lunar, skjermforstørrer HMS artikkelnummer: 020484LunarPlus, skjermforstørrer, talestøtte HMS artikkelnummer: 020487Plexiglass, lese-TV HMS artikkelnummer: 096428Strømforsyning COBRA HD PRO / TANGO HD HMS artikkelnummer: 096437Støydeksel for Juliet Pro 60 HMS artikkelnummer: 025805SuperNova, skjermforstørrer, skjermleser HMS artikkelnummer: 02049136
 37. 37. SuperNova Penn, skjermforstørrer, skjermleser, USB-penn (krever i tillegg full lisens) HMS artikkelnummer: 158191TANGO HD 19 STANDARD, lese-TV HMS artikkelnummer: 158183Terminalarm, lese-TV, COBRA HD, SpaceCo HMS artikkelnummer: 158193VIPER, lese-TV og tavlekamera, bærbar HMS artikkelnummer: 153047XY-bord (lesebord), lese-TV, COBRA HD PRO HMS artikkelnummer: 096441Notater: 37
 38. 38. Veien videre med NAVAlle som har en varig og alvorlig synsnedsettelse har rett til hjelpemidler fra NAV. Aktuelle hjelpe-midler skal være både hensiktsmessige i forhold til din synsnedsettelse, og nødvendige for at duskal kunne fungere i dagliglivet eller på arbeidsplassen.Hos NAV Hjelpemiddelsentral kan du låne hjelpemidlene Søknad gjøres på et eget skjema RTV-blankett 5.16, oghelt gratis, og fordi det er hjelpemiddelsentralen som eier du kan få hjelp til søknaden ved å ta kontakt med kom-hjelpemidlene er det også de som dekker eventuell ser- munehelsetjenesten der du bor. Du finner mer informa-vice, reparasjon og teknisk vedlikehold. Med bakgrunn sjon og søknadsblankett på NAV sine hjemmesideri Lov om folketrygd låner hjelpemiddelsentralene ut www.nav.no, under hjelpemidler.hjelpemidler for å bedre folks funksjonsevne i dagliglivet,under utdanning (inkludert barnehage) og i arbeidslivet. Alle opplysninger på denne siden er hentet fra www.nav.no. For mer informasjon om utfylling av søk-Du må søke om å få låne et hjelpemiddel hos NAV. nad, ta kontakt med din lokale NAV Hjelpemiddelsentral.Søknaden må beskrive på hvilken måte og i hvilken gradsøkeren og produktvalget oppfyller vilkårene som eroppstilt i Lov om folketrygd.• Søkeren må ha en sykdom, skade eller lyte som har vart, eller er forventet å vare, i minst to år.• Hjelpemidlet skal være nødvendig og hensiktsmessig for å bedre søkerens muligheter for å øke selvstendig- heten og samspillet med omgivelsene.• Brukeren av hjelpemidlet må ha vært bosatt i Norge i over 12 måneder og dermed være medlem av folke- trygden.Varig og alvorlig synsnedsettelseÅrsaken til nedsatt syn må diagnostiseres av en øyelege.Hvis synsevnen din er redusert til ca 6/18 (0,33), vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen påvanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Også andre alvorlige synsdefekter somredusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler.38
 39. 39. Viktige adresser:Tango HD StandardNAV HMS Akershus NAV HMS Nordland NAV HMS Vest-Agder Hurdalsenteret forStasjonsveien 1 Haakon VII gate 98 Tangen 52 blinde og svaksynte2010 Strømmen 8004 Bodø 4608 Kristiansand Østsidevegen21 06 97 00 75 42 67 00 38 53 02 00 2090 Hurdal 63 98 80 00NAV HMS Aust Agder NAV HMS Oppland NAV HMS VestfoldHolthes vei 1 Helgerudvegen 49 Borgeskogen 39 Norges blindeforbund4858 Arendal 2816 Gjøvik 3160 Stokke Hordaland37 41 91 60 61 41 80 80 33 51 32 00 Rosenkrantzgaten 5 5003 BergenNAV HMS Buskerud NAV HMS Oslo NAV HMS Østfold 55 33 69 55Buskerudveien 126 Peter Møllers vei 15 Gamle Tindlundvei 33027 Drammen 0585 Oslo 1718 Greåker Assistanse31 02 90 50 21 06 97 00 69 01 02 20 – Interesseforeningen for barn og ungdomNAV HMS Finnmark NAV HMS Rogaland Huseby med synshemmingPeder Sivertsens vei 20 Svanholmen 7 Kompetansesenter Sporveisgata 109700 Lakselv 4313 Sandnes Gamle Hovsetervei 3 0354 Oslo21 05 10 00 52 04 74 00 0768 Oslo 22 56 88 24 22 02 95 00NAV HMS Hedmark NAV HMS TAGARNO Norge ASKirkevegen 74 Sogn og Fjordane Tambartun Østre Akervei 242409 Elverum Steinavegen 12 Kompetansesenter 0581 Oslo62 02 33 00 6800 Førde Brekktrøa Gimse 21 95 16 00 57 01 62 70 7224 MelhusNAV HMS Hordaland 72 87 93 00Kokstaddalen 35 NAV HMS5257 Kokstad Sør-Trøndelag Norges Blindeforbund53 04 03 00 Bromstadvegen 59 Sporveisgata 10 7047 Trondheim 0354 OsloNAV HMS 73 43 84 00 23 21 50 00Møre og RomsdalÅsehaugen 1 NAV HMS Telemark Evenes6017 Ålesund Bedriftsveien 46 kurs- og treningssenter70 32 19 50 3735 Skien 8533 Bogen 35 11 38 20 76 98 48 00NAV HMSNord-Trøndelag NAV HMS TromsKirkegata 2C Stakkevollvegen 49/517600 Levanger 9010 Tromsø74 73 30 30 77 28 33 00 39
 40. 40. Tango HD StandardService utgjør forskjellenTAGARNO lese-TV har vært representert i Norge siden oppdrag er viktige oppdrag, og mange nok til å få jobben1980, og i 1990 ble TAGARNO Norge AS etablert som gjort. Vi ønsker å yte best mulig service, og legger storeget firma. Vi har tradisjonelt levert lese-TV hvor inline- vekt på å holde oss oppdaterte innen våre fagområder.systemer med god ergonomi, tiltalende design og godhardkontrast har vært firmaets kjennetegn. Vi var først i Vi tilbyr:verden til å produsere helt digitale HD (High-Definition) • Tekniske hjelpemidler til blinde og svaksynte.lese-TV-er. TAGARNOs ideologi er å kombinere tiltalende • Datasupportdansk design med markedsledende teknologi og fremfor • Opplæringalt, brukervennlighet. Vi ønsker å være best og våre pro- • Kurs for fagpersonelldukter skal være de letteste å bruke. TAGARNO i Norge • Personlig tilpasning av utstyrer datterselskap av TAGARNO i Danmark. I tillegg utfører vi service ute hos bruker, på hjelpemiddel-Vi er et firma med fint arbeidsmiljø og en profesjonell, men sentralene, på eget verksted, i samarbeid med hjelpemid-uhøytidelig omgangstone. Vi er glade i god kaffe og synes delsentralene, eller hos godkjente servicepartnere.det er hyggelig om du har lyst til å svinge innom og ta enkopp med oss. Vi er seks ansatte, akkurat få nok til at alleKontaktinformasjon:Kontoret er betjent kl. 8.30 –16.00, mandag til fredag.Adresse: Østre Akervei 24, 0581 OsloTelefon: 21 95 16 00Fax: 67 06 09 81Mail: beskjed@tagarno.no40
 41. 41. Tekniske spesifikasjoner 41
 42. 42. Tekniske spesifikasjonerEgenskaper COBRA HD DUO COBRA HD EASY COBRA HD PRO IBIS HDForstørrelse 2–40 på 19 2-40 på 19 2-40 på 19 2–40 på 19Vekt 6 kg 3.7 kg 3.7 kg 1,9 kgAutofokus Ja Ja Ja JaManuell fokus Ja Ja Ja NeiOptisk Zoom 10 x 10 x 10 x 10 xDigital Zoom 2x 2x 2x 2xNaturlige farger Ja Ja Ja JaKunstige farger Ja Ja Ja JaHvitbalanse-justering Ja Ja Ja JaKontrast-justering Ja Nei Ja NeiPositiv/Negativ Ja Ja Ja JaXY-bord Ja Ja Ja Ekstra tilbehørMonitor Detect Ja Ja Ja JaPC-tilkobling Ja, DVI Ekstra tilbehør (PRO) Ja, DVI NeiLysjustering skjerm Ja Nei Ja NeiStillbilde via USB Nei Nei Ja NeiKamera oppløsning HD 720 p HD 720 p HD 720 p HD 720 p (1280 x 720–60 Hz) (1280 x 720–60 Hz) (1280 x 720–60 Hz) (1280 x 720–60 Hz)Anbf. flatskjermsformat Widescreen (HD) Widescreen (HD) Widescreen (HD) Widescreen (HD TV/PC)Skjermforbindelse DVI DVI DVI HDMISkjermstørrelse Valgfri Valgfri Valgfri ValgfriSplit Screen-funktion To bilder Nei To bilder NeiLeselinje Ja, justerbar Ja, fast Ja, justerbar NeiEksternt kamera Ja Nei Nei NeiPC-oppløsninger 1280 x 720 – 60 Hz – 1280 x 720 – 60 Hz – 1280 x 1024 – 60 Hz 1280 x 1024 – 60 HzTilkobling – – USB 2.0 Type B –Forbruk 54 W 20 W 20 W 15 WTotalt effektforbruk ~94 W med skjerm ~55 W med skjerm ~55 W med skjerm ~55 W med skjermStandby forbruk 1.6 W 1.6 W 1.6 W 1.6 WDimensioner (h x b x d) 660 x 155 x 470 mm 350 x 155 x 470 mm 350 x 155 x 470 mm 340 x 380 x 60 / 150Software – – TAGARNO HD – Vision LabMinimumskrav til PC PC med DVI-utgang – Windows XP eller – Vista DVI utgang Skjermkort med min 256 Mb RAM USB 2.0 port Minimum 100Mb ledig plass på harddisken 512 Mb RAM 1.5GHz processor42
 43. 43. Tekniske spesifikasjonerEgenskaper Elektronisk lupe TANGO HD STANDARD / BASIC PILOT HDForstørrelse 1.5 – 17 x 2-40 på 19 Avhengig av avstandVekt 120 g 17 kg 1.8 kg med fotAutofokus Nei Ja JaManuell fokus Nei Nei –Optisk Zoom Nei 10 x 10 xDigital Zoom Ja 2x 2xNaturlige farger Ja Ja JaKunstige farger Ja Ja JaHvitbalanse-justering Nei Ja JaKontrast-justering Nei Ja –Positiv/Negativ Ja Ja JaXY-bord Nei Ja Ekstra tilbehørMonitor Detect – Ja –PC-tilkobling Nei Ekstra tilbehør (Pro) –Lysjustering skjerm Ja Ja –Stillbilde via USB Nei Ekstra tilbehør (Pro) –Kamera-oppløsning – HD 720 p HD 720 p (1280 x 720 – 60 Hz) (1280 x 720 – 60 Hz)Anbf. flatskjermsformat – Widesceen (HD) Widesceen (HD)Skjermforbindelse – DVI HDMISkjermstørrelse 3.5" widescreen 19-24" ValgfriSplit Screen-funktion – Ekstra tilbehør (Pro) –Leselinje Nei Ja, justerbar –Eksternt kamera Nei Nei JaPC oppløsninger understøttet – – –Tilkobling – - –Forbruk Opptil 2.5 timers drift 20 W 15 WTotalt effektforbruk – ~55 W med skjerm ~55 W med skjermStandby forbruk – 2.3 W 3,6 WDimensioner (H x B x D) 10,4 x 7,1 x 1,7 cm 500 x 520 x 540 mmSammenfoldet (H x B x D) – –Software – –Minimumskrav til PC – –Kompatibel med 43
 44. 44. Tekniske spesifikasjonerSpesifikasjon SuperNova Hal LunarPlus Lunar Minnepenn-versjonWindows 7 Ja Ja Ja Ja JaVista Ja Ja Ja Ja JaWindows XP Ja Ja Ja Ja Ja64 og 32 bits kompatibel Ja Ja Ja Ja JaTerminalserver installasjon Ja Ja Ja Ja JaOppdatering via Internett Ja Ja Ja Ja JaTo versjonsoppdateringer inkludert Ja Ja Ja Ja JaInstallasjoner 3 3 3 3 3Kan kjøres fra minnepenn uten installasjon Nei Nei Nei Nei Ja30 dagers demoinstallasjon Ja Ja Ja Ja JaLisens Ja Ja Ja Ja JaForstørring Ja Nei Ja Ja Se produktForstørrelse ved pålogging Ja Nei Ja Ja Se produktFremhevning av fokus Ja Ja Ja Ja Se produktViser fokus i HTML tekst Ja Ja Se produktTale: Realspeak Stine, Nora og Daniel Ja Ja Ja Nei Se produkt(engelsk)Tale v/ pålogging Ja Ja Ja Nei Se produktStøtter alle talesynteser Ja Ja Ja Nei Se produktDokumentleser direkte i programmet for Ja Ja Kun Word Nei Se produkteksempel Word og InternettPunkt (leselist) Ja Ja Nei Nei Se produktPunktinnskrivning Ja Ja Nei Nei Se produkt8 punkt Ja Ja Nei Nei Se produkt6 punkt litterærpunkt Ja Ja Nei Nei Se produktKortskrift nivå 2, punkt Ja Ja Nei Nei Se produktPunktvindu på skjerm Ja Ja Nei Nei Se produktStøtter alle leselister Ja Ja Nei Nei Se produktKan tilpasses den enkelte bruker Ja Ja Ja Ja JaKan tilpasses spesielle programmer Ja Ja Ja Ja JaStøtter MS Office, Acrobat Reader, Ja Ja Ja Ja JaMozilla Firefox, IE og mye mer.44
 45. 45. Tekniske spesifikasjonerSpesifikasjon Cicero DBT (Duxbury Braille Translator) DancingDotsWindows 7 Ja Ja JaVista Ja Ja JaWindows XP Ja Ja Ja64 og 32 bits kompatibel Ja Ja 32Terminalserver installasjon Ja Ja NeiOppdatering via Internett Ja Nei NeiTo versjonsoppdateringer inkludert Ja Nei NeiInstallasjoner 3 1 2Kan kjøres fra minnepenn uten installasjon Nei Nei Nei30 dagers demoinstallasjon Ja Ja JaLisens Ja Ja JaForstørring JaTale: Realspeak Stine, Nora og Daniel Ja Na Na(engelsk)Støtter alle talesynteser Ja Na NaPunkt (leselist) JaPunktinnskrivning Ja Ja8 punkt Ja Na Na6 punkt litterærpunkt Ja JaKortskrift nivå 2, punkt JaPunktvindu på skjermStøtter alle leselister JaSpesifikasjon EasyConverter EasyReader EasyProduserWindows 7 Ja Ja JaVista Ja Ja JaWindows XP Ja Ja Ja64 og 32 bits kompatibel Ja Ja JaInstallasjoner 2 1 230 dagers demoinstallasjon Ja Ja JaLisens Ja Ja JaKonvertere PDF format Ja - NeiKonvertere Word format Ja - JaSkanner/ OCR funksjon Ja - NeiUtformat MP3 Ja - JaUtformat Daisy Ja - JaUtformat Tekst Ja - JaUtformat Punkt Ja - JaUtformat Storskrift Ja - Ja 45
 46. 46. TAGARNO NORGE AS | Østre Akervei 24 | 0581 OSLO | Tlf: + 47 21 95 16 00 Grafisk design: OPAL design, www.opal-design.com50

×