Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«Голодомор 1932-1933 років. Відлуння національної трагедії»

101 views

Published on

Працівниками ОННБ спільно з кафедрою філософії та історії України Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова була проведена виїзна книжково-документна виставка «Голодомор 1932-1933 років. Відлуння національної трагедії»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«Голодомор 1932-1933 років. Відлуння національної трагедії»

 1. 1. Видання Джеймса Мейса – відомого американського історика, політолога, видатного громадського діяча, дослідника теми Голодомору в історії України. Добре відомі його плідні дослідження : «Ваші мертві вибрали мене», «Свічка у вікні», «Комунізм та дилеми національного визволення. Національний комунізм у радянській Україні 1918-1933 рр.» та.ін. Створена завдяки зусиллям української діаспори комісія Конгресу США на чолі з Дж.Мейсом у 1986 р. визначила Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом. Книга складається з підбірки статей, які були надруковані в газетах і журналах за 1994 - 2014 рр., деякі друкуються вперше. Автор детально пояснює значення і походження поняття «геноцид» та відповідність цього визначення щодо Голодомору в Україні 1932-1933 рр. Дж.Мейс грунтовно доводить істину про штучність та антиукраїнську спрямованість одного з найбільших геноцидів в історії України – Голодомору 1932-1933 рр., документально підтверджує взаємозв'язок між минулим теперішнім і майбутнім, що обумовлює актуальність дослідження теми Голодоморів в Україні. Мейс, Джеймс. Україна: матеріалізація привидів / Джеймс Мейс; Упоряд. Н. Я. Дзюбенко-Мейс; Післям. С. Кульчицький.– Київ : Вид-во "КЛІО", 2016.– 685,[1] с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345075/default
 2. 2. Чи не найбільшим викликом для України є незавершеність ментальних війн у суспільстві. В книзі Лариси Якубової та Яни Примаченко «В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні» досліджується складний і багато в чому трагічний процес радянізації України, насадження більшовизму підступним шляхом, вдаючись до насильства, терору, штучних голодоморів. Порушено проблеми: інформаційної свободи тих часів, зокрема, як правда про голодомор 1932-1933рр. в Україні відкривалася країнам Заходу і самим українцям; трагічний шлях української еліти та знищення релігійних і суспільних традицій. Все це підкріплюється яскравими фрагментами особистих життєписів та свідчень. Якубова, Лариса. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні / Лариса Якубова, Яна Примаченко.– Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016.– 544 с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/348000/default
 3. 3. Книга Горошко С.І та Червінського В.І. «Голодомор 1932 – 1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа ХХ століття» збудована на документальних фактах з життя українських селян трагічних 1932 – 1933 років. Масове фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом було свідомим, спланованим актом сталінської політичної системи проти українців як нації і, зокрема, проти селян як класу. В книзі подається і аналізується низка документів і матеріалів про голодомор 1932 -1933 рр., які починалися розкриватись лише в 1990 р. Архівні документи, листи, свідчення очевидців голодомору, службові записки, постанови бюро райкомів, таблиці підтверджують причини трагічних подій, що призвели до української гуманітарної катастрофи ХХ століття. Горошко, Степан Іларіонович. Голодомор 1932-1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа XX століття / Степан Іларіонович Горошко, Віктор Іванович Червінський.– Київ : Україна, 2016.– 191 с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342893/d efault
 4. 4. У представленому проекті зібрано наукові праці викладачів і студентів НаУКМА, а також американських правників – дослідників Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Представлена монографія є узагальненням досліджень, які здійснювалися в рамках постійнодіючого щорічного наукового семінару «Голодомор в Україні у світлі Закону «Про голодомор 1932-1933 рр. в Україні» і міжнародного права», що відбувався під час Днів науки НаУКМА упродовж 2007-2012рр. Розглядаються історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб'єктів злочину та потерпілих від нього, відповідальності за Голодомор 1932-1933рр. Окремий розділ присвячено аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law : [монографія] / Мирослава Антонович, Катерина Бондар, Володимир Василенко, Микола Герасименко, Галина Журбелюк; Наук. ред. Володимир Василенко, Мирослава Антонович.– Вид. 4-те, доп. .– Київ : Києво-Могилянська академія, 2016.– 369 с http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/351481/default
 5. 5. У видавництві «Смолоскип» побачила світ нова книга Володимира Тиліщака «1930. У.С.Р.Р. Повстання», що присвячена масовим антивладним протестам українського селянства у 30-і роки (час між Голодоморами в Україні 1921 –1923рр. та 1932-1933 рр.). Видання являє собою збірку науково-популярних нарисів про антивладні прояви опору: повстання, виступи, "волинки" 30-х років в різних регіонах тодішньої УСРР від Поділля до Херсонщини, Луганщини та Чернігівщини. Володимир Тиліщак – кандидат історичних наук, заступник голови Українського інституту національної пам’яті. Займається вивченням трагічних питань української історії. Книга «1930. У.С.Р.Р. Повстання» вперше відкриває сучасним читачам імена їхніх учасників руху опору. Достовірність викладу подій підкріплено багатьма документами, фотографіями, картами, фотокопіями виписками тощо. Тиліщак, Володимир. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : науково-популярні нариси / Володимир Тиліщак; Відп. за вип. Ростислав Семків.– Київ : Смолоскип, 2016.– 203,[2] с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/375763/default
 6. 6. Науково-популярне видання «1933: «І чого ви ще живі?» сфокусовано на жорстокій складовій політики Голодомору, - вилучення будь-яких, навіть незернових, запасів, їжі й одягу в селян у часи «тотальної колективізації». Упорядник на основі свідчень, зібраних на теренах не тільки України, а й Кубані, наводить картину тотального вилучення будь-чого, що могло бути використаним в їжу чи у побуті у голодуючих вже з 1932 року українських селах. Подано також аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до позбавлення українського села засобів існування. Документами є, переважно, усна історія: 1374 свідчень очевидців Голодомору з різних областей України та Кубані. У назві книжки використано репліку активіста N (зі свідчення Єфросинії Халецької з м. Лохвиці (свідчення №819) 1933: "І чого ви ще живі?" / НАН України. Ін-т історії України; Упоряд. Тетяна Г. Боряк; Вступ. сл. Станіслав Кульчицький.– Київ : Вид-во "КЛІО", 2016.– 719 с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345074/default
 7. 7. В активі читацького попиту 2-ге доповнене видання «Торкнутись історії». Автор - Юрій Шаповал - відомий вчений, дослідник архівів, автор цікавих телепрограм, документальних фільмів, радіопередач, чисельних періодичних публікацій. Його книга присвячена злободенним проблемам суперечливих інтерпретацій і непростих питань історії, зокрема, чому не вичерпується інтерес до сталінської доби і який механізм помітної тут і там ресталінізації історичної свідомості? Щодо теми Голодомору в Україні, - слід звернути увагу на статтю «Польські та інші іноземні дипломати про голод 1932-1933 рр. в Україні», де проаналізовано реакцію іноземних дипломатів на ситуацію, що склалася в Україні. Матеріал підкріплено фотокопіями документів італійських дипломатів та польського військового аташе про ситуацію в Україні в 1933 році. Також в нагоді стане рецензія- роздум «Про книжку Нормана Наймарка, дослідження геноциду та інше» Шаповал, Юрій Іванович. Торкнутись історії / Юрій Іванович Шаповал, НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса.– Вид. 2-ге, допов.– Київ : Парламентське вид-во, 2017.– 501 с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/370851/default
 8. 8. У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації» розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-1933 років, механізм його творення та наслідки, що призвели до значних культурних, соціальних, ментальних, морально-психологічних втрат. Ключовим питанням збірки є проблема демографічних втрат української нації під час Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Це видання розраховане на істориків, етнологів, краєзнавців, викладачів та всіх тих, хто цікавиться темою Голодомору 1932-1933 років. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовтня 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. музей "Меморіал жертв голодомору", НАН України. Поділ. відділення Ін-ту мистецтвозн., фольклористики та етнологii ім. М. Рильського; Упоряд. Юлія Коцур; Відп. ред. Леся Гасиджак.– Київ : Видавець Олег Філюк, 2017.– 197,[2] с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/362532/default
 9. 9. Дослідження Голодомору: сучасний вимір на сторінках наукових журналів 2015 – 2017 років. Про події Голодомору в Україні вже написано багато наукових праць, книг, статей, знято фільмів. А втім, як і раніше, ті трагічні події залишають багато таємниць, і запитань інколи більше, ніж відповідей. На сторінках сучасних часописів історики, вчені, дослідники продовжують клопітку роботу, результати якої допоможуть розширити знання про Голодомор, його жертв і тих, кому вдалося вижити. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запорізький Національний Університет. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015.-Вип.43.- 374 с. Київські історичні студії : зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2015.- №1.- 132 с. Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / Київ. Міністерство освіти і науки України/ видавництво «Педагогічна преса», 2016.- №10 Український історичний журнал.- Національна академія наук України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – К.: Київ. ТОВ «ДІА», 2017. - №2, №3, №4.
 10. 10. Дослідники називають різні цифри загиблих під час голодомору: 5, 7, 9 та 10 мільйонів. Але, в будь-якому випадку, мова йде про МІЛЬОЙНИ безневинних жертв. А з урахуванням непрямих жертв (внаслідок повного фізичного виснаження, тифу, кишково- шлункових отруєнь, канібалізму, репресій, самогубств на грунті розладу психіки та соціального колапсу), за приблизними підрахунками, голодомор забрав життя 14 мільйонів людей. Найбільш досконала статистика не спроможна передати глибини та масштабності соціально- економічних, політичних та морально-психологічних наслідків голодомору, жахливого свавілля владних структур. Голодне лихоліття, яке охопило адміністративні райони України з населенням понад 40 млн. осіб і тривало майже два роки, явище не стихійне, а цілком рукотворне. Поняття „геноцид” було введено у міжнародно- правове поле лише ухваленою 11 грудня 1946 року резолюцією 96(І) Генеральної Асамблеї ООН, яка визначила: “Згідно з нормами міжнародного права, геноцид є злочином, який засуджує цивілізований світ і за здійснення якого головні винуватці мають бути піддані покаранню”.

×