Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tutkimus: Tekoäly Suomessa

 1. Mitä suomalaiset ajattelevat tekoälystä? 2.11.2017 © OMD Finland 2017
 2. TUTKIMME ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ TEKOÄLYSTÄ. © OMD Finland 2017
 3. TEKOÄLYLLÄ VIITATAAN TIETOKONEOHJELMAAN, JOKA SUORITTAA IHMISMÄISTÄ AJATTELUA. Tekoälyn sovelluksia: • Digitaalinen avustaja ymmärtää puhetta ja vastaa esitettyihin kysymyksiin • Mediatoistin suosittelee elokuvaa • Auto tekee itsenäisiä päätöksiä liikenteessä © OMD Finland 2017
 4. 55%Globaalien yritysten markkinointijohtajista Uskoo, että tekoälyllä on suurempi vaikutus markkinointiviestintään kuin sosiaalisella medialla © OMD Finland 2017
 5. AI BOTS WILL POWER 85% OF CUSTOMER SERVICE INTERACTIONS BY 2020 85%Asiakaspalvelun vuorovaikutuksesta on tekoälypohjaista vuoteen 2020 mennessä. © OMD Finland 2017
 6. TEKOÄLYYN LIITTYVÄN BISNEKSEN GLOBAALI LIIKEVAIHTO TULEE KASVAMAAN RÄJÄHDYSMÄISESTI 2016 0,64Miljardia euroa 2025 36,8Miljardia euroa 57x Liikevaihto: © OMD Finland 2017
 7. Robotit Itse- ohjautuvat Eko- systeemit Kielen- prosessointi Ääni- aktivointi Kuvan- tunnistus TÄHÄN KAIKKEEN TEKOÄLY VAIKUTTAA JO NYT © OMD Finland 2017
 8. TUTKIMUKSEN TAUSTA: Halusimme ymmärtää kuluttajien käsityksiä tekoälystä © OMD Finland 2017
 9. 18 Testattua teknologiaa 15 Ihmistä haastateltu 4 Tutkimus- metodia 6 Alan asiantuntijaa Kvalitatiivinen tutkimus tehtiin ensin: 12 Markkina- aluetta ~15k Tutkimus- vastaajaa 3k Muuttujaa 3 Tutkittua avainaluetta Kvantitatiivinen tutkimus tehtiin sen jälkeen: © OMD Finland 2017 Tutkimuksesta vastasi OMD EMEA ja tutkijaryhmä Goldsmiths, University of Londonista.
 10. TUTKIMME TUHAT KULUTTAJAA KUSSAKIN MAASSA Miten tuttua tekoäly on? Mitä mieltä olet tekoälystä? Mitä tekoälyteknologioita olet käyttänyt? © OMD Finland 2017
 11. SUOMALAISET TUNTEVAT TEKOÄLYN MUUTA EMEAA HUONOMMIN 48 % SUOMIVS. Tuttuus tekoälyn kanssa 63 % EMEA © OMD Finland 2017 EMEA = Europe, the Middle East & Africa
 12. TEKOÄLYN TUNTEMISESSA ESPANJA ON KÄRKIMAA EMEA = Europe, the Middle East & Africa 87 % ESPANJAVS. Tuttuus tekoälyn kanssa 63 % EMEA © OMD Finland 2017
 13. SUOMESSA KIINNOSTUS TEKOÄLYAVUSTEISIIN OHJELMIIN ON VIELÄ VÄHÄISTÄ 26 % SUOMIVS. Haluaisi tekoälylaitteet tai -sovelluksen 41 % EMEA © OMD Finland 2017
 14. SUOMESSA JOKA VIIDES EI TIENNYT, MIKÄ ON TEKOÄLYAVUSTEINEN OHJELMA TAI LAITE 21 % SUOMIVS. En ymmärrä, mikä tekoäly on 12 % EMEA © OMD Finland 2017
 15. TOP 3: NÄILLÄ ALOILLA TEKOÄLYSTÄ TOIVOTAAN APUA SUOMESSA Kauneudenhoito ja henkilökohtainen hygienia1. Muoti ja pukeutuminen 2. Terveys ja kuntoilu 3. Ominaisuuksiin, kuten pituuteen, painoon ja ihonväriin, perustuvat vaihtoehdot. © OMD Finland 2017
 16. Kuluttajaelektroniikka 1. IT-softat ja appsit 2. Matkustaminen 3. Ylläty uusilla mahdollisuuksilla TOP 3: NÄILLÄ ALOILLA TEKOÄLYSTÄ TOIVOTAAN APUA SUOMESSA © OMD Finland 2017
 17. Ruokakaupat 1. Ravintolat 2. Terveydenhuolto 3. Saa enemmän tietoa päätöksentekoon TOP 3: NÄILLÄ ALOILLA TEKOÄLYSTÄ TOIVOTAAN APUA SUOMESSA © OMD Finland 2017
 18. SUOMEN TULOKSET NÄIDEN TOIVEIDEN OSALTA ON SAMASSA LINJASSA MUUN EMEA- ALUEEN KANSSA © OMD Finland 2017
 19. 70% 69% 67% 66% 61% 57% 57% 55% 55% Se helpottaa elämää Auttaa kokeilemaan uusia tuotteita ilman myyjää Se voi tarjota uusia ja kiinnostavia palveluita Se tekee ostamisesta helpompaa Se tarjoaa apua ja neuvoja Se hoitaa puolestani tehtäviä Se opastaa minua Sen avulla on helpompi multitaskata Se tekee kokemuksesta hauskempaa SUOMALAISET TOIVOVAT APUA TUOTTEIDEN TESTAUKSEEN ITSENÄISESTI Tekoälyn hyödyt*: *Tulokset samalla tasolla muiden EMEA-maiden kanssa © OMD Finland 2017
 20. 61% 54% Suomi EMEA SUOMALAISET HALUAVAT KOKEILLA TEKOÄLYN YMMÄRRYKSEN RAJOJA MUITA HANAKAMMIN Kysyisin sopimattomia kysymyksiä nähdäkseni vastauksen © OMD Finland 2017
 21. 54% 47% Suomi EMEA SUOMALAISET HALUAVAT JUJUTTAA TEKOÄLYN ANTAMAAN ALENNUKSIA Yrittäisin saada tekoälyn tarjoamaan alennuksia tai muita palkintoja © OMD Finland 2017
 22. 32% 39% Suomi EMEA SUOMALAISET TOISAALTA LUOTTAVAT ENEMMÄN TEKOÄLYN SUOSITUKSIIN KUIN MUUT Uskoisin, että suositus perustuu vain kaupan omaan intressiin © OMD Finland 2017
 23. Terveyden- huolto1. Mitkä toimialat hyötyvät eniten tekoälystä? (maininnat 1. sijasta) IT-softat ja appsit2. Kuluttaja- elektroniikka3. Matkailu4. Elokuvat ja televisio5. © OMD Finland 2017
 24. 45%suomalaisista odottaa saavansa tekoälyn palvelut ilmaiseksi, mutta on valmis jakamaan dataa palvelun parantamiseksi. vs. 35% EMEA-tasolla © OMD Finland 2017
 25. 39%suomalaisista ei luota tekoälyyn © OMD Finland 2017 vs. 33% EMEA-tasolla
 26. 57%tästä ryhmästä ei luota siihen, miten dataa hyödynnetään vs. 48% EMEA-tasolla © OMD Finland 2017
 27. PALVELUIDEN LÄPINÄKYVYYS ON AVAINASEMASSA SIIHEN, ETTÄ LUOTTAMUS TEKOÄLYÄ KOHTAAN KASVAA © OMD Finland 2017
 28. SUOMESSA NELJÄ VIIDESTÄ PITÄÄ TÄRKEÄNÄ, ETTÄ KERROTAAN, MITEN DATA SÄILÖTÄÄN 80 % SUOMIVS.72 % EMEA © OMD Finland 2017
 29. LÄHES PUOLET SUOMALAISISTA EI KOE TARVITSEVANSA TEKOÄLYÄ. ON KOMMUNIKOITAVA PAREMMIN TEKOÄLYN HYÖTYJÄ. 43% 22% 20% 19% 18% En tarvitse tekoälyä On helpompi käyttää suosimiani menetelmiä, kuten manuaalista etsimistä tai soittoa asiakaspalveluun En luota siihen, miten tekoäly kerää tietoa En ymmärrä tekoälyn hyötyjä En pidä tekoälyä turvallisena 36% EMEA- tasolla © OMD Finland 2017
 30. SUOMALAISET, JOTKA EIVÄT TARVITSE TEKOÄLYÄ: 49% 18-34-vuotiaat 41% +35-vuotiaat VS. Yllättävää oli, että useampi nuori kuin vanhempi vastaaja kertoi, ettei tarvitse tekoälyä. © OMD Finland 2017
 31. SKEPTISYYS TEKOÄLYÄ KOHTAAN VOI KERTOA KÄYTTÖKOKEMUSTEN VÄHYYDESTÄ. VAIN 36% SUOMALAISISTA ON KOKEILLUT APPLE SIRIN KALTAISIA DIGITAALISIA AVUSTAJIA. vs. 51% EMEA-tasolla© OMD Finland 2017
 32. SUOMALAISET HALUAVAT, ETTÄ TEKOÄLY TUNTUU IHMISELTÄ Ystävällinen Kuulostaa ihmiseltä Iloinen Hauska 58% 47% 44% 37% © OMD Finland 2017
 33. Näyttää siltä, että suomalaiset kuluttajat eivät tunne hyvin tekoälyyn liittyvää teknologiaa. © OMD Finland 2017
 34. Tämä voi johtua siitä, että Suomi on kielialueena pieni, eikä kaikkia tunnettuja tekoälyn ohjaamia palveluita saa vielä suomen kielellä. © OMD Finland 2017
 35. 76%suomalaisista pitää tärkeänä, että tekoälyn käyttämän kielen voi valita. Kun palveluita on saatavilla suomeksi, todennäköisesti suomalaisten kuva tekoälysovelluksista parantuu. vs. 70% EMEA-tasolla© OMD Finland 2017
 36. TEKOÄLY EI OLE KUITENKAAN VAIN TULEVAISUUTTA, VAAN SE ON MYÖS TÄTÄ PÄIVÄÄ © OMD Finland 2017
 37. OMD AUTTAA TEKOÄLYN TOTEUTTAMISESSA OSAKSI MARKKINOINTIA. SE TARKOITTAA YKSILÖLLISEMPÄÄ JA PAREMPAA PALVELUA. © OMD Finland 2017
 38. CONTACT INFORMATION Timo Paloheimo Director, Head of Strategy timo.paloheimo@omd.com © OMD Finland 2017
Advertisement