Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Profilundersøkelse 2009 : 15 år+ oljeindustriens landsforening utarbeidet av Synovate Norge (tidligere MMI) des. 2009 / ...
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Oslo, 2. januar 2009 Profilundersøkelse 2009 Synovate (tidl. MMI) har i perioden 1-11....
a) Undersøkelsen er gjennomført for Oljeindustriens Landsforening av Synovate (tidl. MMI). b) Testobjekt var nordmenns ho...
Feilmarginer/ signifikanstester Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikk...
Intervjuperiode 1-11. des. 2009 1006 intervjuer på omnibus. 301 tilleggsintervjuer 15-19 år. 1307 intervjuer totalt Lands...
olje- og gassindustrien i nord 15 år+ Olje- og gassindustrien og fiskerinæringen 55% har tillit til at olje- og gassindust...
olje- og gassindustrien 15 år+ Konsekvensutredning : Lofoten/Vesterålen 73% av befolkningen er for at det gjøres en konsek...
Er du for eller i mot at det gjøres en konsekvensutredning knyttet til leting etter olje og gass utenfor Lofoten og Veste...
15 år+ Svært bra score på hovedinntrykk. Menn bedre/høyere enn kvinner. Relativt stabile resultater i perioden 2002-2009. ...
15 år+ 921 Kan du nevne noen næringer der du mener Norge er blant de ledende i verden ? (uhjulpet) 71 40 10 9 6 5 23 17 72...
15 år+ Har du tillit til at olje- og gassindustrien og fiskerinæringen kan leve side om side i nord ? 68 21 11 64 26 10 57...
15 år+ Hvor stor betydning tror du olje- og gassindustrien vil ha for samfunns- og næringsutviklingen i nord ? Vil den ha ...
3 2 3 4 4 6 8 8 7 11 11 16 34 40 42 40 40 37 38 36 34 34 31 29 11 6 7 6 7 6 5 7 7 5 6 5 Oljeindustrien Næringslivsorganisa...
15 år+ 4 av 10 mener norske politikere er meget opptatt av olje-/gassindustriens verdiskapning. Hvor opptatt synes du no...
15 år+ Er du enig eller uenig i følgende påstander om olje- og gassindustrien ? 25 21 7 17 20 9 23 21 6 17 24 9 21 22 6 20...
15 år+ 929 Er du enig eller uenig i følgende påstander om olje- og gassindustrien ? 8 6 3 19 59 4 5 7 3 16 66 3 6 6 3 19 6...
15 år+ 935 (05-2009) Hvordan mener du sikkerheten i norsk olje- og gassindustri til havs, det vil si offshore-industrien,...
15 år+ 936 Hvilket nivå mener du sikkerheten i norsk offshorerettet olje- og gassindustri har i forhold til landbasert vir...
15 år+ 930 Hvor lenge tror du det vil være jobber tilgjengelig i olje- og gassindustrien ? (les opp) 4 25 47 15 2 7 2 24 4...
15 år+ 929 Er du enig eller uenig i følgende påstander om olje- og gassindustrien ? 36 34 9 7 4 9 41 33 8 5 3 10 42 34 8 5...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 1 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 2 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 3 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 4 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 5 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 6 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 7 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 8 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 9 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 10 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 11 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 12 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 13 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 14 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 15 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 16 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 17 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 18 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 19 Spørreundersøkelse Synovate 2009 Slide 20
Upcoming SlideShare
NAVIDAD
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Spørreundersøkelse Synovate 2009

Download to read offline

Syv av ti nordmenn ønsker en konsekvensutredning om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, viser en landsomfattende meningsmåling utført av Synovate. Les mer på www.olf.no

Spørreundersøkelse Synovate 2009

 1. 1. Profilundersøkelse 2009 : 15 år+ oljeindustriens landsforening utarbeidet av Synovate Norge (tidligere MMI) des. 2009 / pr.nr. 88217 © 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. p.nr. 88217 / des. 2009 : profilundersøkelse 2009
 2. 2. Oljeindustriens Landsforening (OLF) Oslo, 2. januar 2009 Profilundersøkelse 2009 Synovate (tidl. MMI) har i perioden 1-11. des. 2009 gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse for OLF. Testobjekt var nordmenns holdninger og meninger relatert til olje- og gassindustrien. Undersøkelsen er gjennomført vs. et landsrepresentativt tverrsnitt av Norges befolkning - 15 år eller eldre. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge oppfatninger og holdninger til olje- og gassindustrien i den norske befolkning. Det er gjennomført i alt 1307 intervjuer pr. telefon. (inkl. 301 intervjuer fra tilleggsundersøkelse blant 15-19 åringer). med vennlig hilsen Hans Øivind Dalby senior research executive
 3. 3. a) Undersøkelsen er gjennomført for Oljeindustriens Landsforening av Synovate (tidl. MMI). b) Testobjekt var nordmenns holdninger og meninger relatert til olje og gassindustrien. c) Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge oppfatninger og holdninger til olje- og gassindustrien i den norske befolkning. d) Undersøkelsen er gjennomført vs. et representativt tverrsnitt av Norges befolkning på 15 år og over. e) Det er gjennomført i alt 1307 intervjuer pr. telefon. (inkludert 301 intervjuer fra tilleggsundersøkelse vs. 15-19 åringer) f) Intervjuene er gjennomført i perioden 1-11. des. (uke 49-50) 2009 (kl. 1730-2130). g) Svarene er vektet i hht. befolkningsdemografi. h) Ansvarlig hos Synovate; Hans Øivind Dalby. i) Prosjektnummer Synovate; 88217 (des. 2009). j) Feilmarginer ; se neste side. momenter
 4. 4. Feilmarginer/ signifikanstester Alle resultater som presenteres i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi har kun observert et utvalg av enheter, og ikke hele populasjonen. Denne usikkerheten kan imidlertid beregnes. Generelt i denne undersøkelsen gjelder at tall i totalkolonnen er beheftet med en feilmargin på +/- 1,2 – 2,7 prosentpoeng. Feilmarginene for tall i undergrupper er større. Signifikante forskjeller mellom undergrupper (lest vannrett) fremkommer i tabellverket som sorte og hvite piler (tilsvarer henholdsvis “signifikant større enn” og “signifikant mindre enn”). Til grunn for disse signifikansbetrakningene ligger en kji-kvadrat uavhengighetstest. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen i tabellen angir et intervall som er slik at vi med 95% sikkerhet kan si at det dekker det sanne resultat (forutsatt at målefeil og systematiske feil ikke forekommer). Eksempel Man har stilt et spørsmål med to svaralternativer : “ja” og “nei”. I tabellen finner vi at 20% har svart “ja” på spørmålet, mens 80% har svart “nei”. Er undersøkelsen basert på et utvalg på 1300 intervju, vil feilmarginen i dette tilfellet være +/- 2,2 prosentpoeng. I praksis vil dette si at det reelle “ja”-svar i populasjonen vil (med 95% sikkerhet) ligge et sted mellom 17,8% og 22,2%. feilmarginer
 5. 5. Intervjuperiode 1-11. des. 2009 1006 intervjuer på omnibus. 301 tilleggsintervjuer 15-19 år. 1307 intervjuer totalt Landsrepresentativt. Telefon. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi. norges befolkning 15 år+
 6. 6. olje- og gassindustrien i nord 15 år+ Olje- og gassindustrien og fiskerinæringen 55% har tillit til at olje- og gassindustrien og fiskerinæringen kan leve side om side i nord. Andelen er redusert med 13% i perioden 2005-2009. Nedgang på 3% fra 2008. 36% har ikke tillit til dette. Økning på 1% fra 2008. Olje- og gassindustriens betydning for samfunns-/næringsutvikling i nord 79% mener at olje- og gassindustrien har meget/ganske stor betydning for utviklingen. Ditto score i 2008. Lokalbefolkningens innflytelse på olje-/gassutbygging i nord-områdene 63% mener at lokalbefolkningen skal ha meget/ganske stor innflytelse. Ditto i 2008.
 7. 7. olje- og gassindustrien 15 år+ Konsekvensutredning : Lofoten/Vesterålen 73% av befolkningen er for at det gjøres en konsekvensutredning knyttet til leting etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen. 15% er i mot og 13% har ingen formening. (kun målt i 2009)
 8. 8. Er du for eller i mot at det gjøres en konsekvensutredning knyttet til leting etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen ? 73 15 13 2009 0% 20% 40% 60% 80% 100% For Mot Ingen formening 79 12 9 67 17 16 For Mot Ingen formening 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 15 år+ 73% av befolkningen er for en konsekvensutredning vs. Lofoten og Vesterålen. Aldersgruppen 15-24 år : 45% `for`.
 9. 9. 15 år+ Svært bra score på hovedinntrykk. Menn bedre/høyere enn kvinner. Relativt stabile resultater i perioden 2002-2009. 924 Hvilket hovedinntrykk av olje- og gassindustrien i Norge - er det ... 30 30 30 36 33 27 20 22 39 22 55 57 55 53 56 59 62 62 51 59 9 7 9 7 6 8 10 8 8 11 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 4 4 4 2 3 4 6 6 1 6 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 menn 2009 kvinner 2009 0% 20% 40% 60% 80% 100% meget godt ganske godt mindre godt dårlig kan ikke svare 85 87 85 89 89 86 82 84 90 81
 10. 10. 15 år+ 921 Kan du nevne noen næringer der du mener Norge er blant de ledende i verden ? (uhjulpet) 71 40 10 9 6 5 23 17 72 37 11 10 5 8 18 16 73 34 5 10 5 7 21 15 78 39 4 12 5 9 26 12 68 46 3 10 9 5 22 15 Olje- og gassindustrien Fiskeri- og havbruksnæringen Teknologi Skipsfart Kraftkrevende industri (som bl.a. metaller, kunstgj. o.l.) IT/IKT næringen annet nei/vet ikke/kjenner ingen 0 20 40 60 80 100 2009 2008 2007 2006 2005 79 42 14 10 63 38 6 24 Olje- og gassindustrien Fiskeri- og havbruksnæringen Teknologi nei/vet ikke/ kjenner ingen 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 Olje- og gassindustrien holder posisjonen som den næringen der flest mener at Norge er blant de ledende i verden.
 11. 11. 15 år+ Har du tillit til at olje- og gassindustrien og fiskerinæringen kan leve side om side i nord ? 68 21 11 64 26 10 57 31 12 52 35 13 55 36 9 Ja Nei vet ikke 0 20 40 60 80 100 2005 2006 2007 2008 2009 65 28 7 45 43 12 Ja Nei vet ikke 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009
 12. 12. 15 år+ Hvor stor betydning tror du olje- og gassindustrien vil ha for samfunns- og næringsutviklingen i nord ? Vil den ha .. 44 39 14 1 1 29 46 19 1 5 Meget stor betydning Ganske stor betydning Litt betydning Ingen betydning i det hele tatt vet ikke 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 44 42 10 1 3 48 39 10 1 3 36 45 15 1 3 33 46 17 1 3 36 43 17 1 3 Meget stor betydning Ganske stor betydning Litt betydning Ingen betydning i det hele tatt vet ikke 0 20 40 60 80 100 2005 2006 2007 2008 2009
 13. 13. 3 2 3 4 4 6 8 8 7 11 11 16 34 40 42 40 40 37 38 36 34 34 31 29 11 6 7 6 7 6 5 7 7 5 6 5 Oljeindustrien Næringslivsorganisasjonene Fiskerinæringen Statlige myndigheter Fagforbund Miljøorganisasjonene 0% 20% 40% 60% 80% 100% meget liten tillit ganske liten tillit middels tillit ganske stor tillit meget stor tillit kan ikke svare Hvor stor eller liten tillit har du til følgende grupperinger i spørsmål som angår verdiskaping ? (hjulpet) (roteres) 2009 58 47 48 43 36 30 42 38 34 37 40 40 Oljeindustrien Næringslivs- organisasjonene Fiskerinæringen Statlige myndigheter Fagforbund Miljøorganisasjonene 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 ganske stor + meget stor tillit 15 år+ 49 42 41 40 38 35
 14. 14. 15 år+ 4 av 10 mener norske politikere er meget opptatt av olje-/gassindustriens verdiskapning. Hvor opptatt synes du norske politikere er av olje- og gassindustriens verdiskapning ? Er de .. 43 43 44 42 44 39 41 41 40 41 13 11 10 12 11 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2009 2008 2007 2006 2005 0% 20% 40% 60% 80% 100% meget opptatt ganske opptatt lite opptatt ikke opptatt i det hele tatt vet ikke 47 35 14 2 2 40 43 12 1 4 Meget opptatt Ganske opptatt Litt opptatt Ikke opptatt i det hele tatt vet ikke 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 82 84 85 82 85
 15. 15. 15 år+ Er du enig eller uenig i følgende påstander om olje- og gassindustrien ? 25 21 7 17 20 9 23 21 6 17 24 9 21 22 6 20 23 8 26 25 6 18 20 5 19 25 8 20 23 4 21 22 9 22 22 5 16 23 8 24 24 5 16 19 8 23 29 5 Helt enig Delvis enig Verken/eller Delvis uenig Helt uenig Kan ikke svare 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4 : "Bare en liten del av olje- og gassindustriens inntekter kommer det norske samfunnet til gode" 16 17 6 23 36 3 15 22 10 23 23 7 Helt enig Delvis enig Verken/eller Delvis uenig Helt uenig Kan ikke svare 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 35% : enig 52% : uenig
 16. 16. 15 år+ 929 Er du enig eller uenig i følgende påstander om olje- og gassindustrien ? 8 6 3 19 59 4 5 7 3 16 66 3 6 6 3 19 64 2 6 10 3 19 59 4 7 8 3 19 61 2 7 7 3 20 60 3 7 8 3 21 59 3 6 6 2 20 63 3 Helt enig Delvis enig Verken/eller Delvis uenig Helt uenig Kan ikke svare 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5 : "Dersom vi ikke hadde hatt oljen og gassen, ville vi hatt omtrent samme levestandard som i dag" 6 7 3 17 66 2 6 5 2 22 61 3 Helt enig Delvis enig Verken/eller Delvis uenig Helt uenig Kan ikke svare 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 12% : enig 83% : uenig Ingen tvil om premissene for levestandarden.
 17. 17. 15 år+ 935 (05-2009) Hvordan mener du sikkerheten i norsk olje- og gassindustri til havs, det vil si offshore-industrien, har utviklet seg de siste årene - sammenlignet med tidligere år ? Er den blitt .. (2002-2004) Hvordan mener du sikkerheten i norsk olje- og gassindustri har utviklet seg de siste årene - sammenlignet med tidligere år ? Er den blitt .. Hvordan mener du sikkerheten i norsk olje- og gassindustri har utviklet seg de siste årene - sammenlignet med tidligere år ? Er den blitt .. 37 46 7 2 0 8 29 44 10 1 0 16 Mye bedre Bedre Like god Dårligere Mye dårligere Ingen mening/vet ikke 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 15 55 13 6 0 11 19 53 11 4 0 12 23 53 10 3 0 10 23 51 11 3 0 11 28 49 10 2 0 11 21 51 12 2 0 13 24 49 11 3 0 13 33 45 8 2 0 12 Mye bedre Bedre Like god Dårligere Mye dårligere Ingen mening/vet ikke 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 18. 18. 15 år+ 936 Hvilket nivå mener du sikkerheten i norsk offshorerettet olje- og gassindustri har i forhold til landbasert virksomhet ? Er den .. Hvordan mener du sikkerheten i norsk olje- og gassindustri har utviklet seg de siste årene - sammenlignet med tidligere år ? Er den blitt .. 18 43 25 6 0 7 11 41 25 6 0 17 Mye høyere Høyere Samme nivå Lavere Mye lavere vet ikke 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 14 42 24 8 1 12 14 45 25 6 0 9 11 42 25 8 1 13 14 38 28 8 0 13 15 42 25 6 0 12 Mye høyere Høyere Samme nivå Lavere Mye lavere vet ikke 0 20 40 60 80 100 2005 2006 2007 2008 2009 `offshore-sikkerheten` oppfattes høyere vs. landbasert virksomhet.
 19. 19. 15 år+ 930 Hvor lenge tror du det vil være jobber tilgjengelig i olje- og gassindustrien ? (les opp) 4 25 47 15 2 7 2 24 48 16 3 7 3 21 50 19 3 4 3 21 49 18 3 6 2 22 51 17 3 5 5 31 47 9 4 5 3 27 48 12 3 6 3 28 46 11 5 7 10 år 20 år 50 år 100 år annet vet ikke 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 24 49 17 5 3 4 32 44 6 4 10 10 år 20 år 50 år 100 år annet vet ikke 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 50 eller 100 år = 57% (ned 3% fra 2008) 50 eller 100 år : 66% : menn 50% : kvinner
 20. 20. 15 år+ 929 Er du enig eller uenig i følgende påstander om olje- og gassindustrien ? 36 34 9 7 4 9 41 33 8 5 3 10 42 34 8 5 3 7 41 34 9 6 4 7 41 35 7 7 3 8 45 30 9 5 4 7 Helt enig Delvis enig Verken/eller Delvis uenig Helt uenig Kan ikke svare 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9 : "Olje- og gassindustrien er en innovativ og nyskapende industri" 52 28 9 5 4 3 38 32 10 6 4 10 Helt enig Delvis enig Verken/eller Delvis uenig Helt uenig Kan ikke svare 0 20 40 60 80 100 menn 2009 kvinner 2009 75% : enig 9% : uenig Stor enighet om at o&g industrien er innovativ/nyskapende. 15-24 år : lavest andel enighet (59% vs. 75% total)
 • njaalf

  Jan. 14, 2010

Syv av ti nordmenn ønsker en konsekvensutredning om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, viser en landsomfattende meningsmåling utført av Synovate. Les mer på www.olf.no

Views

Total views

904

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

46

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×