Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forebygging av storulykker

1,074 views

Published on

Stig Frøysland, Vice President HSE/HR i Noreco

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forebygging av storulykker

 1. 1. Forebygging av storulykker Stig Frøysland Direktør HMS & HR
 2. 2. Ungt selskap - moden organisasjon
 3. 3. En solid posisjon på norsk sokkel ■  Stiftet i Stavanger 2005 ■  Noreco er et rask voksende uavhengig olje og gasselskap med aktivitet i Nordvest Europa ■  Omfattende lete- og utbyggingsprogram lisenser under utvikling 4 produserende felt 7prosent av ansatte med Mastergrad58 funn de siste tre årene 12 ansatte fra 13 nasjoner 101 fat olje produseres hver dag+12,000
 4. 4. HMS policy Å forebygge storulykker er en synlig og integrert del av selskapet og ledelsens arbeid, forankret i Noreco’s strategi. “Noreco is recognized as a leading company within HSE and we strive towards: •  zero accidents, •  zero incidents and •  zero long term impact to the environment. We safeguard people, our facilities and the environment from harm through continued focus on health, safety and environment in all aspects of our business.”
 5. 5. Vårt viktigste fokusområde ■  Proaktiv tenking, og benytte analytiske verktøy til å: •  Bli et ledende selskap innenfor HMS og oppnå vår HMS visjon •  Skape en HMS kultur der alle tar ansvar for egen og kollegaers ve og vel •  Etablere Noreco som en attraktiv arbeidsgiver med høye etiske standarder ■  Kontinuerlig forbedring: •  Informasjon til styret •  Selskapets proaktive bruk av anaytiske verktøy for å oppnå selskapets mål
 6. 6. Ref.: 52640-v1Ref.: 47373-v2 Utfordringer som Operatør og Rettighetshaver 6
 7. 7. Storulykker West Atlas 2009 Deepwater Horizon 2010 Deepwater Horizon 2010 Ekofisk Bravo 1977Snorre A 2004
 8. 8. Forebygging av Storulykker ■  En ydmyk tilnærming •  Erkjenner risiko •  Forebygging og håndtering av storulykker opptar organisasjonen hver dag – i enhver aktivitet – i enhver beslutning ■  Riktig kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og gode samarbeidspartnere •  En bemanning som er i forkant •  En bemanning med bred kunnskap og lang erfaring ■  Utvikling av medarbeidere •  Trening og opplæring av ansatte / nyansatte •  Et element i Noreco’s Kulturbygging ■  Involvering fra ledelse og styre •  Korte beslutningslinjer ■  Tett samspill med andre aktører – innenland/utenlands
 9. 9. Visualization of Noreco’s Management System Managing Formalized HSE & QA Training for all Personnel Extended training for: • License rep. • Operating Personnel Seek Continous Improvement in deliveries Acts & Regulation: i.e. • Consent • Discharge • Permit Vision & Strategy Requirements Goals – KPI’s – Activity Programme Information – Internal Meetings Web – page NORECO AS Pre- quali- fication: • Suppliers • Rigowners • Others Analy- sis: Report- ing Audits Verifications Training Non- confor- mity Compliance with Vision, Strategy and Values - Courage - Respect - Professional - Innovate - Challenge Balance Structure & Culture Proactive reaction when detecting critical matters • At work • Off duty Ensure Risk aspects in all activities Develop Workplace Heath Promotion Ensure constructive Feedbacks Culture • Attitude • Behaviour
 10. 10. Håndtering av risiko Noreco Enterprise Risk Register Risk Register Svaneøgle Risk Register Developments Noreco Financial Risk Register Noreco Project X Risk Register Noreco Project Y Risk Register
 11. 11. KompetansebyggingGruppeA; Managers GruppeB; Seniorcareer Middlecareer GruppeC; Earlycareer September 2010 Mai 2011(Indikativ tidslinje) Skills training Buildingafeedbackculture Leadership development program: Eight days, four sessions, assignments Team development through leadership training Skills training Mentoring Coaching Self-leadership and Career Awareness Skills training Self-leadership
 12. 12. Utfordringer som Operatør ■  Til enhver tid ivareta det totale Operatør-ansvaret 1.  Norecos relasjon til riggeier 2.  Norecos relasjon til Lisensdeltakere 3.  Tilstrekkelig kapasitet 4.  Læring - Trending av hendelser og tilløp - Involvering av ansattrepresentanter
 13. 13. Erfaringer som Operatør ■  Relasjon til og bidrag i West Alpha-konsortiet •  Ansvar •  Engasjement •  Fellesaktiviteter •  Involvering av ansatte/foreninger •  Erfaringsoverføring •  Læring ■  Håndtering av Risiko •  Brønnkontroll •  Struktur •  Etterslep på vedlikehold •  M.m Noreco Brønn Team ■  Valg av borerigg ■  West Alpha Konsortiet ■  Rigg inntaks prosess ■  Valg av tjenestetilbydere •  WAC delte prosesser •  Teknisk, HMS og Kommersiell evaluering •  Møter mellom HMS og Tekniske representanter ■  Valg av boreoperatør •  Ledelsen støttet og godkjente anbefalingen om å engasjere SENERGY •  Solid •  Stor kapasitet 13
 14. 14. Påseansvaret
 15. 15. Beredskap: Øvelser og trening Noreco intern 2. linje ■  4 team (økt fra 3 i 2009) ■  8 funksjoner: •  Beredskapsleder, Logistikk, Boring, Lege, HR, HMS og Adm.support Trening og øvelser TRENING ■  Generell beredskapsopplæring ■  Opplæring i proaktiv beredskapsledelse ■  Gjennomgang av boreprogram ■  Trening per funksjon og per team i dataverktøy ■  Media opplæring for liaison og 3. linje ■  NOFO kurs for HMS/Myndighetskontakt ■  Involvere sentralbord i øvelsene ■  Nordsjøprestenes kurs for HR funksjon og NoK support team. ØVELSER ■  Flere table-top øvelser per team ■  To øvelser (repetert for alle 4 team, MRT og NoK support team ) ■  Riggeier, liaison, 3. linje og NOFOs deltakelse på en øvelse ■  Mønstringsøvelse (telefontest) ■  Tilleggsøvelse og table-top, for alle på grunn av forsinket borestart ■  Interne krav til nye medlemmer i 2. linje; ■  Deltakelse på minimum en trening og en øvelse før borestart
 16. 16. Utfordringer som Rettighetshaver ■  Evne å være både en bidragsyter og korreksjonsfaktor ■  Noreco har gode erfaringer som rettighetshaver i Norge •  Kan være krevende å påvirke de store operatørene •  Viktig med trening og oppfølging av Lisensrepresentanter •  God bistand fra regelverket og myndighetenes oppfølging ■  Noreco opplever store utfordringer utenfor Norge •  Utfordring å være et lite selskap •  Regelverket er på vår side •  Praksis er i mot oss - krevende •  Utenlandske myndigheter mye å lære fra sine norske kollegaer
 17. 17. Ref.: 52640-v1Ref.: 47373-v2 Relasjoner til myndighetene 17
 18. 18. Relasjon og forventninger til Myndighetene Relasjon: ■  Meget god relasjon i Norge •  Bygget på gjensidig tillit og respekt •  Gode, lærerike tilsynsaktiviteter •  Setter fokus på viktige områder og løfter næringen ■  Utfordrene relasjon med utenlandske myndigheter •  Ikke samme praksis og fokus på HMS •  Myndighetene trekker ikke i samme retning Forventninger: ■  Fortsette med utfordrende og framtidsrettede tilsynstema ■  Tett dialog med “kontaktperson” ■  Årlige statusmøter ■  Deltagelse i Lisensmøter? •  MC •  Teknisk komité
 19. 19. Ref.: 52640-v1Ref.: 47373-v2 Oppsummering/ Utfordringer 19
 20. 20. Oppsummering / Utfordringer ■  Ikke ett enkelt tiltak – summen av kontinuerlig systematisk tilnærming ■  Viktig med aktive tilsynsorganer ■  Å få en samlet organisasjon i utvikling til kontinuerlig å tenke proaktivt ift HMS - Storulykkepotensialet ■  Få innflytelse hos de store operatørene – strategisk tilnærming ■  Opprettholde samarbeidsrelasjoner i Borekonsortier ■  Ha kapasitet og kompetanse tilgjengelig til enhver tid

×