Eesti keele tasemeeksamite korraldus              Maritsa Ort Projekti finantseerib Euroopa Kolmandate Riik...
Eesti keele oskuse tasemed        A         B             C    Algtasemel       Ises...
Eestis testitakse keeleoskust 4 tasemel•  A2 – esmane keeleoskus•  B1 – suhtluslävi•  B2 – edasijõudnute tase•  C1 – v...
A2 – taseme keeleoskus• A2-tasemel keelekasutaja mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle o...
B1-taseme keeleoskus• B1-tasemel keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg. ...
B2-taseme keeleoskus• B2-tasemel keelekasutaja mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning eriala...
C1-taseme keeleoskus• Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt ...
2011.a. eesti keele tasemeeksamid toimuvad: 05.02.11 – eesti keele A2-taseme eksam  10.09.11 –eesti keele A2-taseme eksa...
Eksamite korraldus• Registreeruda saab:  – elektrooniliselt – riigiportaalis www.eesti.ee  – paberkandjal• Erivajadusteg...
Eksamite korraldus• Enne eesti keele eksamit on võimalik saada tasuta konsultatsiooni• Konsultatsioon kestab kuni 6 akade...
Eksamite korraldusEksamil kontrollitakse 4 osaoskuse tundmist:• Kirjutamine• Kuulamine• Lugemine• Rääkiminewww.ekk.edu.ee
Eksamite korraldus• Eksam loetakse sooritatuks ning väljastatakse eesti keele tasemetunnistus, kui eksaminand on saanud ...
Eksamite korraldus – B1-tasemel• Eksami kirjalik osa – kirjutamine, kuulamine, lugemine• Eksami suuline osa – vestlus ett...
Tulemuste esitamine tunnistusel•  väga hea          (91-100%)  (23-25punkti)•  hea            (76-...
Eksamite korraldus• Isik, kes ei soorita eksamit või puudub eksamilt mõjuva põhjuseta, saab end registreerida eksamile, m...
Põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksam• Eksam on võrdsustatud eesti keele B1-taseme eksamiga• Eksam on kõigile e...
Keeleõppekulude hüvitamine Kolm võimalust keeleõppekulude hüvitamise taotlemiseks:• Kodakondsuse taotlejatel• Keeleinspe...
Riiklik hüvitis kodakondsuse taotlejatele• Hüvitist makstakse ainult füüsilistele isikutele, kes ei ole Eesti kodanikud• ...
Soovime edu eksamil!
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Eesti keele tasemeeksamite korraldus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Eesti keele tasemeeksamite korraldus

3,440 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,598
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Eesti keele tasemeeksamite korraldus

 1. 1. Eesti keele tasemeeksamite korraldus Maritsa Ort Projekti finantseerib Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise FondПроект финансируется Европейским Фондом Интеграции Граждан Третьих Стран
 2. 2. Eesti keele oskuse tasemed A B C Algtasemel Iseseisev Vilunud keelekasutaja keelekasutaja keelekasutaja A1 A2 B1 B2 C1 C2 läbimurre esmane suhtluslävi edasi- vaba haritud keeleoskus jõudnute suhtlus- emakeele- tase pädevus kõneleja tase
 3. 3. Eestis testitakse keeleoskust 4 tasemel• A2 – esmane keeleoskus• B1 – suhtluslävi• B2 – edasijõudnute tase• C1 – vaba keelekasutaja
 4. 4. A2 – taseme keeleoskus• A2-tasemel keelekasutaja mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostuse tegemine, kodukoht, töö). Ta tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel, oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
 5. 5. B1-taseme keeleoskus• B1-tasemel keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane.
 6. 6. B2-taseme keeleoskus• B2-tasemel keelekasutaja mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
 7. 7. C1-taseme keeleoskus• Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.
 8. 8. 2011.a. eesti keele tasemeeksamid toimuvad: 05.02.11 – eesti keele A2-taseme eksam 10.09.11 –eesti keele A2-taseme eksam 06.02.11 – eesti keele B1-taseme eksam 11.09.11 –eesti keele B1-taseme eksam 19.02.11 – eesti keele C1-taseme eksam 24.09.11 –eesti keele C1-taseme eksam 20.02.11 – eesti keele B2-taseme eksam 25.09.11 –eesti keele B2-taseme eksam 14.05.11 –eesti keele A2-taseme eksam 12.11.11 –eesti keele A2-taseme eksam 15.05.11 –eesti keele B1-taseme eksam 13.11.11 –eesti keele B1-taseme eksam 28.05.11 –eesti keele C1-taseme eksam 26.11.11 –eesti keele C1-taseme eksam 29.05.11 –eesti keele B2-taseme eksam 27.11.11 –eesti keele B2-taseme eksam
 9. 9. Eksamite korraldus• Registreeruda saab: – elektrooniliselt – riigiportaalis www.eesti.ee – paberkandjal• Erivajadustega isikutel võimalik taotleda eritingimusi• Registreerimine eesti keele eksamitele lõpeb eksamile eelneva kuu 1. päeval• Registreeruda saab korraga vaid ühele tasemele• Eesti keele tasemeeksamite sooritamine on kõigile tasuta
 10. 10. Eksamite korraldus• Enne eesti keele eksamit on võimalik saada tasuta konsultatsiooni• Konsultatsioon kestab kuni 6 akadeemilist tundi• Konsultatsiooni käigus tutvustatakse eksami vormi ning korraldust ning lahendatakse läbi näidistest
 11. 11. Eksamite korraldusEksamil kontrollitakse 4 osaoskuse tundmist:• Kirjutamine• Kuulamine• Lugemine• Rääkiminewww.ekk.edu.ee
 12. 12. Eksamite korraldus• Eksam loetakse sooritatuks ning väljastatakse eesti keele tasemetunnistus, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast• Ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti• Eksamitulemuse saab kirjalikult teada 30 päeva jooksul• Eksamitulemust saab vaadata ka riigiportaalis www.eesti.ee• Eksamitulemust saab vaidlustada 30 päeva jooksul pärast tulemuse teadasaamist
 13. 13. Eksamite korraldus – B1-tasemel• Eksami kirjalik osa – kirjutamine, kuulamine, lugemine• Eksami suuline osa – vestlus etteantud teemal
 14. 14. Tulemuste esitamine tunnistusel• väga hea (91-100%) (23-25punkti)• hea (76-90%) (19-22 punkti)• rahuldav (60-75%) (15-18 punkti)• nõrk (50-59%) (13-15 punkti)• ei vasta taseme nõuetele (1-49%) (1-12punkti)
 15. 15. Eksamite korraldus• Isik, kes ei soorita eksamit või puudub eksamilt mõjuva põhjuseta, saab end registreerida eksamile, mis toimub mitte varem kui 3 kuu pärast.
 16. 16. Põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksam• Eksam on võrdsustatud eesti keele B1-taseme eksamiga• Eksam on kõigile eesti keelt teise keelena õppivatele lastele kohustuslik 9. klassi (põhikooli) lõpetamisel• Eksamil vähemalt 60% maksimumtulemusest saanud õpilased saavad eesti keele B1-taseme tunnistuse.
 17. 17. Keeleõppekulude hüvitamine Kolm võimalust keeleõppekulude hüvitamise taotlemiseks:• Kodakondsuse taotlejatel• Keeleinspektsiooni poolt eksamile suunatud ja eksami sooritanud isikutel• ESF-i raames kõik ülejäänud eksamisooritajatel kuni detsembrini 2010
 18. 18. Riiklik hüvitis kodakondsuse taotlejatele• Hüvitist makstakse ainult füüsilistele isikutele, kes ei ole Eesti kodanikud• Hüvitist makstakse, kui isik on positiivselt sooritanud mõlemad eksamid: nii eesti keele tasemeeksami kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami• Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud ja õpet läbi viinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba• Taotlus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast mõlema eksami sooritamist• Hüvitist makstakse üks kord summas kuni 6000 krooni
 19. 19. Soovime edu eksamil!

×