Správa požadavků pomocí Siebel CRM

434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Začal bych obecněji ... Již nějakou dobu se mluví, dokonce nejen za hranicemi, ale občas i u nás, o CCG .... Zjednodušeně řečeno jde o podobný model, který se uplatňuje v komerční sféře, kdy centrem dění a snahy komerčních subjektů je zákazník. V modelu CCG je to obdobně občan, subjekty jsou organizace státní správy, od kterých občan využívá různé služby. A citizen-centric approach to service delivery is essential if governments are to reap the benefits of previous and future investment in e-government. Put simply, a citizencentric government is one that treats citizens and businesses like customers. Citizen-centricity is about turning the focus of government around—looking at the world though the other end of the telescope, so that the needs of the citizen and businesses come first, rather than operational or other imperatives inside the government machine. A citizen-centric approach will enable governments to: Improve citizen satisfaction with government services Increase take-up of online services Realise essential efficiency gains from online service delivery to fuel future investments Improve delivery of public policy outcome But if the concept is simple, the process is far from straightforward—due to the size of government, the prevailing silo-based organisational culture and accountability systems, the legacy of past programmes and investments, and the scale of the required reform programmes. viz dále PDF v podkladech
 • V komerční sféře je oblast péče o zákazníka podpořena informačními systémy typu CRM. Podobně ve státní správě si nelze představit uplatnění modelu Citizen Centric Government bez podpory IT/IS. Proto se v této oblasti také prosazují CRM systémy. Jsou specializované na státní sektor a jejich model uplatnění lze zobrazit následovně. Customer relationship management (CRM) technology has become increasingly relevant in the public sector as citizens have become accustomed to high levels of service and convenience. Government agencies share a common set of imperatives that are the driving force in this evolution. Performance-driven government represents a shift toward processes that address citizen needs efficiently and effectively, delivering the highest return on government and taxpayer investments. Government agencies process millions of cases annually, the majority of which are managed with cumbersome tools and inefficient, paper-based processes. The result is a costly, time-consuming, and often frustrating process for both citizens and agency employees. Worldwide, many governments face a looming resource challenge and the daunting prospect of delivering more services to an increasingly demanding public—but with fewer resources than in the past. Governments must strive for both cost reduction, by eliminating ineffective programs, and increased revenue generation, by increasing efficiency and creativity in collecting and generating fees and taxes. Anotace Řešení Oracle Siebel CRM obsahuje, kromě funkcionality pro komerční subjekty, také moduly pro široké uplatnění ve veřejné správě. Systémy CRM se v poslední době prosazují v této oblasti zejména proto, že občané očekávají od státní správy podobné podmínky a kvalitu služeb jako v komerční sféře. Jedná se především o městské úřady, úřady sociálních služeb, daňové správy, zdravotnická zařízení, imigrační úřady, městskou policii, apod. Tyto úřady musí uvažovat o efektivitě procesů, které umožní plnit požadavky občanů a zároveň kontrolovat jejich případné povinnosti.   Oracle Siebel CRM Public Sector Oracle Siebel CRM Public Sector je integrovaný systém aplikací založených na webovém rozhraní pro podporu poskytování služeb veřejného sektoru občanům. Systém pokrývá zejména agendy městských úřadů, sociálních služeb, daňové správy, zdravotnických zařízení, imigračních úřadů, městské policie, apod. Tyto různé úřady státní správy a samosprávy vyřizují miliony požadavků občanů ročně, které lze velmi účinně zpracovávat pomocí tzv. správy případů (Case Management) obsažené v Oracle Siebel CRM Public Sector. Tím umožní dosáhnout zlepšení v následujících oblastech:   Zvýšení produktivity Pokud je možné zaznamenat a třídit požadavky občanů v databázi systému Oracle Siebel CRM Public Sector, zvyšuje to efektivitu jejich zpracování a snižuje náklady na vyřízení. To má pozitivní vliv na produktivitu práce ve státní správě při současném snížení potřeby zdrojů. Kromě zlepšení kvality a rychlosti vyřízení požadavků občanů podporuje systém také různé způsoby kontaktu s úřadem - prostřednictvím webu, telefonického hovoru (call centrum), e-mailem, faxem, poštou nebo osobně. Pracovníci, kteří požadavky vyřizují, mohou být pomocí systému jednak vybaveni odpovídajícími informacemi pro okamžitou odpověď a jednak jim systém umožňuje elektronicky směrovat požadavky na příslušné úřady a oddělení. Systém poskytuje možnosti automaticky načítat data z elektronických formulářů nebo generovat žádosti v příslušném formátu na další úřady.   Zlepšení výběrů daní a poplatků Oracle Siebel CRM podporuje zavedení efektivních metod pro výběr daní a poplatků, a tím pomáhá zmírnit problémy s rozpočtovými výpadky a rovnováhou. Integruje různé systémy placení daní do jednoho přehledu o současném stavu a historii plateb a zůstatku každého plátce.   Zvýšení bezpečnosti občanů Prohledávání a sdílení evidence existujících případů a souvisejících informací pomáhá urychlit řešení nových případů, zvláště za pomoci zabudované funkcionality Business Intelligence . Výsledkem je snížení počtů deliktů a zvýšení bezpečnosti občanů.   obrázek je z PDF od SAPu
 • Kde všude je vhodné uvažovat s nasazením CRM systémů. Všude tam, kde se řeší požadavky nebo služby občanů - v termínu CRM "případy". ... Poskytování IT služeb Zde jde o trochu jiný model, příjemcem není občan, ale zaměstnanec. Ale protože takové řešení bylo v ČR s úspěchem implementováno na úrovni statutárního města, rád bych ho představil podrobněji. Model použití je stejný jako u služeb občanům a podobně představuje významný způsob zvýšení efektivity výkonu státní správy. Městská policie Dispečer policejního oddělení přijme hovor od občana, který chce nahlásit shromažďování podezřelých osob u obchodního střediska. Dispečer zaznamená incident do systému Oracle Siebel CRM Public Sector a přidělí jej vyšetřovateli. Dispečer přijímá další anonymní hovor, který hlásí střelbu v blízkosti obchodního střediska. Zaznamená tedy další incident, a spojí oba incidenty pomocí skupiny a záznamu podezření o souvislostech. Vzhledem k tomu, že došlo k vážnému zranění, vysílá vyšetřovatele přímo na místo. Vyšetřovatel zajistí odvoz zraněného, zjistí podrobnosti, najde svědky. Eskaluje incidenty na případ, připojí fotografie a doplní sdílené a tajné poznámky. Prohledá další podobné případy oddělení a doplní záznamy o podezření na možné souvislosti. Detektiv, který vyšetřuje lokální gang ve spojitosti s několika zabitími, díky tomu objeví vazbu na svoje případy a zjistí, že svědkové popsali podezřelého, který se nápadně podobá jednomu hledanému členu bandy, podezřelého z účasti na zabití, dosud však bez důkazů. Navíc ze záznamů vyplyne, že podezřelý se mohl v té době pohybovat v inkriminovaném místě a mohl mít motiv střílet na oběť. Doplní tedy příslušné informace a vytiskne žádost na jeho zadržení z důvodu podezření na střelbu u obchodního střediska na základě svědectví.   Sociální dávky Občan vyplní na samoobslužném webu systému Oracle Siebel CRM Public Sector elektronickou žádost o sociální dávku. Referent, který žádost zpracovává, ji zkontroluje a systém mu umožní na jejím základě založit případ, který se následně spojí se všemi informacemi, které jsou již v systému obsaženy a jsou pro vyplacení dávky relevantní, tj. domácnost, adresa, na které se nachází, osoby, které v domácnosti společné žijí, majetek, který žadatel vlastní, jeho příjmy, apod. Pokud je potřeba, referent požádá občana o doplnění informací, které připojí k žádosti, včetně kopií potřebných potvrzení a dokumentů. Případ se automaticky přidělí na základě předdefinovaných kritérií pracovníkovi odpovědnému za posouzení. Ten přidá hodnotící kritéria a přidělí úkoly svému týmu - vše na základě šablon typu dávky a žadatele. Kritéria se vyhodnotí na základě Oracle Business Rule Processor, který umí převádět slovní popisy zákonů do podoby podmínek a workflow. V případě, že žadatel vyhoví, překlopí se stav žádosti a předá ke schválení podle hierarchie. Po schválení se předá případ k vyplacení dávky sociálním pracovníkem v příslušném místě žadatele.   Zdravotní dohled Epidemiolog z Hlavní hygienické stanice obdrží zprávu o výskytu neštovic z několika lékařských zařízení na jihu země. Vytvoří v systému Oracle Siebel CRM Public Sector případ a dohledá dokumentaci. Pomocí šablon pro podobný případ rozjede okamžitě organizaci dalšího výzkumu, izolace nakažených osob, hygienických opatření v místě, výdeje a dodávky vakcín ze skladu, apod. - vše je možné zaznamenat pomocí systému pro pozdější kontrolu postupů. S kolegy připraví strukturu webové znalostní báze o výskytu, průběhu, léčení, dostupnosti vakcín, opatření, apod., která bude sloužit jako informace všem veřejným zařízením pro informaci a jako pravidla chování, pokud by se epidemie šířila.   Výběr daní Plátce daně odmítne zaplatit penále za nedoplatek, protože nesouhlasí s jeho výší. Volá na call centrum finančního úřadu pro vysvětlení a uplatnění reklamace. Pracovník prohlédne jeho případ související s nedoplatkem a penále, sdělí detaily a společně vyplní reklamační žádost, která je předána příslušnému analytikovi finančního úřadu k posouzení. Analytik prostuduje veškeré informace k případu, které jsou integrovány z ostatních daňových systémů do jednotného uživatelského rozhraní Oracle Siebel CRM Public Sector, prohlédne připojené dokumenty a připojí vyjádření. Předá k rozhodnutí příslušnému vedoucímu, který rozhodne o oprávněnosti výše penále. Asistentka vedoucího pak tiskne ze systému oficiální dopis plátci se stanoviskem.   Imigrační agenda Cizinec přilétá na pražské letiště a prochází pasovou kontrolou. Úředník kontroluje jeho dokumenty a porovnává jej se záznamy v systému Oracle Siebel CRM Public Sector včetně biometrických údajů. Zjišťuje, že cizinec má platné cestovní doklady a víza a zaznamená povolení k pobytu a několik informací z krátkého interview. V okamžiku, kdy cizinec opouští Českou republiku, je opět zaveden příslušný záznam. Systém automaticky upozorní na osoby, které neopustili zemi před vypršením platnosti povolení, a na základě dostupných informací může napomoci v pátrání.   Poskytování IT služeb Činnost každé organizace veřejné správy je v současné době podporovaná výpočetní technikou. Aby tato technika sloužila svému účelu, je nutné ji poskytovat servis. Jeho úroveň se přímo odráží v možnostech využití techniky. Pro řízení IT služeb, tj. pro veškeré evidence, agendy, informace a postupy spojené s podporou IT techniky, dostupností aplikací, apod., je možné s výhodou využít Oracle Siebel CRM. Případem se zde stává požadavek na službu a podává ho uživatel - zaměstnanec organizace veřejné správy. Řešiteli jsou pracovníci interního oddělení nebo, v případě outsourcingu, externí organizace. Forma outsourcingu je zvlášť efektivní a umožňuje kromě dosahování úspor nákladů na IT služby zvýšit také jejich kvalitu (vyjádřenou zejména smluvními podmínkami úrovní SLA) a dostupnost (vyjádřenou celkovou efektivitou a organizací poskytování z hlediska uživatele).  
 • Použití CRM pro podporu IT služeb je postaveno na následujícím principu .... Výhody řešení viz sborník
 • Systém umožňuje uživatelům hlásit požadavky na IT služby buď prostřednictvím telefonické komunikace s operátorem v pracovní době, nebo pomocí webové aplikace kdykoliv.   Při telefonické komunikaci operátor přijme hlášení a zaznamená požadavek do systému. Práci mu usnadňuje integrace s telefonní ústřednou - má ihned k dispozici informace o volajícím uživateli, o jeho předchozích požadavcích a o předmětu, kterého se požadavek týká. U jednodušších požadavků může operátor přepojit přímo z aplikace hovor na technika, nebo pokud je obsazen, požádá systém o zpětné zavolání (tzv. callback), které realizuje spojení mezi uživatelem a technikem, jakmile se uvolní. Tímto způsobem se okamžitě vyřídí značná část požadavků.   Na samoobslužné webové aplikaci mohou uživatelé prohlížet bázi znalostí, kde najdou řešení obvyklých problémů. Kromě zadání nového požadavku zde mohou dále prohlížet stav řešení svých předchozích požadavků, reklamovat řešení a dozvědět se také aktuální stav provozu systémů.   Požadavky, které vyžadují následný zásah specialisty, jsou přidělovány dispečerem podle typu, priority a kapacit řešitelů. Na každém požadavku je vidět okamžitý stav plnění SLA, měsíčně se hodnotí smluvní podmínky SLA pomocí manažerských sestav. Z evidence je možné vyhodnotit využití a výkonnost řešitelů. Na požadavku může spolupracovat několik řešitelů, kteří si předávají dílčí řešení pomocí plnění aktivit připojených k požadavku. Požadavky jsou v případě potřeby předávány mezi úrovněmi řešitelů - od uživatelské podpory, přes správu systémů až po vyžádání řešení od dodavatele.   Řešení je integrováno s účetním systémem, ze kterého se přebírá pořízený majetek (HW a SW). Ten se s podporou systému přiděluje uživatelům - pro vyhledávání se používají čárové kódy, ze systému se tisknou předávací protokoly a evidenční listy. Podobně jsou spravovány i veškeré licence a práva uživatelů k aplikacím provozovaným na Magistrátu a Městských úřadech.   Řešení je integrováno také s personálním systémem, ze kterého se přebírají informace o uživatelích.
 • Správa požadavků pomocí Siebel CRM

  1. 1. Správa požadavků pomocí Siebel CRMMichal Dufek Spojujeme software, technologie a služby 1
  2. 2. Obsah Citizen-Centric Government Občan jako střed výkonu veřejné správy Uplatnění CRM ve veřejné správě Využití CRM pro podporu IT služeb Reálný příklad nasazení CRM Evidence IT služeb poskytovaných zaměstnancům prostřednictvím externí organizace 2
  3. 3. Občan jako střed výkonu veřejné správy(Citizen-Centric Government) 3
  4. 4. CRM ve veřejné správě CRM systémTelefon Web Portál Proces Kontakt Základní dataE-mail (registry) Databáze případů InformačníOsobně Znalostní báze systémy úřadu Business Intelligence 4
  5. 5. Oblasti uplatnění CRM ve veřejné správě Bezpečnost (Policie) Zdravotní záznamy Daňová správa Městské a krajské úřady Služby občanům (nejen) IT služby zaměstnancům 5
  6. 6. CRM pro podporu IT služeb (Dodavatel) (Zákazník, Kontakt) Požadavek Interní IT oddělení Zaměstnanec Externí firma IT služba formou outsourcingu 6
  7. 7. Nasazení CRM - popis řešení Personální Účetní Telefonní ústředna systém systém Siebel CRM Uživatel Majetek Call Technik PožadavekUživatelé Center Operátor Dispečer Řešitel Požadavek Portál 7
  8. 8. Webový portál – pohled uživatele (zaměstnance) 8
  9. 9. Detail uživatele – pohled operátora 9
  10. 10. Přehled zadaných požadavků – pohled dispečera a řešitele 10
  11. 11. Přehled zadaných požadavků – pohled dispečera a řešitele 11
  12. 12. OKsystem s.r.o.Na Pankráci 125140 21 Praha 4tel: +420 244 021 111info@oksystem.czwww.oksystem.cz Otázky? Děkuji za pozornost 12
  13. 13. Oracle Siebel CRMLibovolně upravitelné Unikátní možnosti nastavení Vývojový framework (Tools)Široká variabilita použití Komerční sektor X veřejný sektor Jedna pracovní skupina X mezinárodní společnost X velký úřad veřejné správy 13
  14. 14. Oracle Siebel CRMŠpičkové řešení Komplexní funkcionalita ("best practices") Třívrstvá architektura  DB server, aplikační server, web klient Servisně Orientovaná Architektura (SOA) Standardní protokoly Popsané integrační rozhraní Java 14

  ×