Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HRKonference Fórum personalistů             Ivo Rosol   ...
Vybrané faktory pro úspěch HR systémuKlíčové faktory pro úspěch HR systému jsou: efektivní pořízení dat podpora firemníc...
Pořízení datŽádný HR systém bez aktuálních dat neplní svoji úlohu. Klasické pořízení a aktualizace personálních dat zamě...
Příklad – import e-mail adres z AD     Spojujeme software, technologie a služby  4
Automaticky získaná dataDocházková data: docházkové terminály (ID karty, biometrické snímače – kamera, otisk prstu, syst...
Příklad – smartphone jako mobilní terminál     Spojujeme software, technologie a služby  6
Zadání dat zaměstnancemDůležitým zdrojem dat jsou zaměstnanci a vedoucí na všechstupních řízení. Docházková data Plány v...
Příklad – plánování směn     Spojujeme software, technologie a služby  8
Procesní řízení – schvalovací řízeníPři správné implementaci HR systém podporuje procesyorganizace a umožňuje je zefektivn...
Příklad – schvalování pracovní cesty     Spojujeme software, technologie a služby  10
Procesní řízení - koordinacePodstatným přínosem HR systému je koordinace činností přikomplexním úkolu. Využívá se mechanis...
Příklad – výběrové řízení     Spojujeme software, technologie a služby  12
Procesní řízení - kontrolaKontrolní proces – široké spektrum možností, např. Kontrola docházky – upozornění zaměstnance, ...
Mechanismy řízení přístupuV tradiční IT bezpečnosti rozeznáváme různé mechanismy pro řízenípřístupu: ACL – přístup řízený...
Mechanismy řízení přístupuV komplexním modulárním systému nelze řídit přístup pouzek objektům, je nutno oddělit přístup k ...
Model práv RBAC    Spojujeme software, technologie a služby  16
Příklad – RBAC – přiřazení funkčních práv rolím     Spojujeme software, technologie a služby  17
Řízení přístupu pomocí organizační strukturyK řízení přístupu lze použít model organizační struktury,který definuje členěn...
Nadřízenost, kompetenceNadřízenost není absolutní. Správný model definuje nadřízenostpomocí seznamu oprávnění (dále jen ko...
Příklad – definice kompetencí     Spojujeme software, technologie a služby  20
Příklad – mapování kompetencí     Spojujeme software, technologie a služby  21
Dokumenty v HR systémuV HR systémech je nutné vedle strukturovaných datudržovat i data nestrukturovaná (textové dokumenty,...
Výjimka pomocí ACL dokumentu    Spojujeme software, technologie a služby  23
OKsystem s.r.o.Na Pankráci 125140 21 Praha 4tel: +420 236 072 111info@oksystem.czwww.oksystem.cz             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR

561 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR

 1. 1. Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HRKonference Fórum personalistů Ivo Rosol ředitel vývojové divize OKsystem s.r.o. Spojujeme software, technologie a služby 1
 2. 2. Vybrané faktory pro úspěch HR systémuKlíčové faktory pro úspěch HR systému jsou: efektivní pořízení dat podpora firemních procesů efektivní řízení přístupu k datům Spojujeme software, technologie a služby 2
 3. 3. Pořízení datŽádný HR systém bez aktuálních dat neplní svoji úlohu. Klasické pořízení a aktualizace personálních dat zaměstnanců (ruční zadání personalistou) je základní, ale namáhavá a zdlouhavá práce, náchylná k chybám. Konfigurovatelné importy a synchronizace – nezbytné pro systém složený z programů různých dodavatelů: Importy a exporty spouštěné ručně nebo dle plánu Proprietální SW můstky – DB view, API, Web Services, Enterprise Service Bus (ESB) – centralizovaný systém pro orchestraci heterogenních systémů. Spojujeme software, technologie a služby 3
 4. 4. Příklad – import e-mail adres z AD Spojujeme software, technologie a služby 4
 5. 5. Automaticky získaná dataDocházková data: docházkové terminály (ID karty, biometrické snímače – kamera, otisk prstu, systémový čas, fixní místo) virtuální terminály – web, systémový čas, libovolné místo mobilní terminály – smartphone (systémový nebo zadaný čas, libovolné místo s možností geolokace) web aplikace – evidence docházky web aplikace – generování docházky. Spojujeme software, technologie a služby 5
 6. 6. Příklad – smartphone jako mobilní terminál Spojujeme software, technologie a služby 6
 7. 7. Zadání dat zaměstnancemDůležitým zdrojem dat jsou zaměstnanci a vedoucí na všechstupních řízení. Docházková data Plány vlastní docházky (zaměstnanec) Plány směn (vedoucí) Hodnocení požadavky a návrhy – pracovní cesty, vzdělávání… Spojujeme software, technologie a služby 7
 8. 8. Příklad – plánování směn Spojujeme software, technologie a služby 8
 9. 9. Procesní řízení – schvalovací řízeníPři správné implementaci HR systém podporuje procesyorganizace a umožňuje je zefektivnit a racionalizovat. Schvalovací řízení – konfigurovatelné workflow: více úrovní schvalování více schvalovatelů v jedné úrovni oprávnění ke schvalování (kompetence na OU a PM) zasílání upozornění úkoly na nástěnce. Spojujeme software, technologie a služby 9
 10. 10. Příklad – schvalování pracovní cesty Spojujeme software, technologie a služby 10
 11. 11. Procesní řízení - koordinacePodstatným přínosem HR systému je koordinace činností přikomplexním úkolu. Využívá se mechanismus řízení stavuprocesu, nalezení kompetentního zaměstnance pro danýstav, zasílání upozornění a přiřazení úkolu. Výběrová řízení (pohovory, víceúrovňové řízení) Proces přijetí zaměstnance Ukončení PPV (odebrání přístupu, odevzdání pomůcek, zablokování karty, odvolání certifikátů….). Spojujeme software, technologie a služby 11
 12. 12. Příklad – výběrové řízení Spojujeme software, technologie a služby 12
 13. 13. Procesní řízení - kontrolaKontrolní proces – široké spektrum možností, např. Kontrola docházky – upozornění zaměstnance, upozornění personalisty, uzavření vedoucím, schválení vyšším nadřízeným Kontrola plnění požadavků Kontrola plnění plánu a rozpočtu vzdělávání Kontrola certifikátů – upozornění držitele na konec platnosti v sekvenci, upozornění kompetentní osoby na nutnost odvolání certifikátů při ukončení PPV. Spojujeme software, technologie a služby 13
 14. 14. Mechanismy řízení přístupuV tradiční IT bezpečnosti rozeznáváme různé mechanismy pro řízenípřístupu: ACL – přístup řízený na základě seznamu oprávnění, připojeného k objektu. Každá položka v seznamu určuje subjekt a operaci. RBAC – přístup řízený na základě rolí, kterým je v systému přiřazeno oprávnění k určitým funkcím (akcím, činnostem), které mají význam v organizaci. RBAC při vhodné granularitě umožňuje účinnou separaci povinností v organizaci.Řízení přístupu uživatelů k údajům vedeným v HR systému jekomplikované. Teoretickým maximem možného by bylo řízení přístupuke každému atributu všech entit (zaměstnanců, organizačníchjednotek, pracovních míst. vzdělávání…). Takto maximalisticky pojatýsystém oprávnění by byl obtížně implementovatelný, udržovatelný avelmi nepřehledný. Spojujeme software, technologie a služby 14
 15. 15. Mechanismy řízení přístupuV komplexním modulárním systému nelze řídit přístup pouzek objektům, je nutno oddělit přístup k určitým množinámatributů (mzdové údaje, osobní údaje…). Podle typu klientského přístupu RCP x Web x mobil Funkční práva rolí Objektová práva na různé třídy objektů (zaměstnanci, parneři, zdravotní prohlídky, …) Kompetence – pro workflow ACL v DMS, zejména pro řízení výjimek Spojujeme software, technologie a služby 15
 16. 16. Model práv RBAC Spojujeme software, technologie a služby 16
 17. 17. Příklad – RBAC – přiřazení funkčních práv rolím Spojujeme software, technologie a služby 17
 18. 18. Řízení přístupu pomocí organizační strukturyK řízení přístupu lze použít model organizační struktury,který definuje členění zaměstnanců do přirozených skupinprostřednictvím hierarchicky uspořádaných organizačníchjednotek. S výhodou lze využít „dědění“ práv na podřízenéjednotky.Umístění zaměstnance na vyšší úrovni hierarchieorganizačních jednotek může (ale nemusí) implikovat jehonadřízenost vůči zaměstnancům na nižší úrovni. Spojujeme software, technologie a služby 18
 19. 19. Nadřízenost, kompetenceNadřízenost není absolutní. Správný model definuje nadřízenostpomocí seznamu oprávnění (dále jen kompetencí), které mánadřízený subjekt vůči podřízeným objektům.Vzhledem k zcela různým potřebám a procesům v různýchorganizacích je nezbytné umožnit zcela volně definovat číselníkkompetencí a jejich sémantiky v organizaci.Kompetence je vhodné přiřazovat v organizační struktuřespolečnosti pracovním místům na OU a jiná pracovní místa –vede to na přehlednou a efektivní administraci.V konkrétním případě implementace přístupu prostřednictvímkompetencí se mapují kompetence z číselníku na konkrétnípřístupové podmínky. Spojujeme software, technologie a služby 19
 20. 20. Příklad – definice kompetencí Spojujeme software, technologie a služby 20
 21. 21. Příklad – mapování kompetencí Spojujeme software, technologie a služby 21
 22. 22. Dokumenty v HR systémuV HR systémech je nutné vedle strukturovaných datudržovat i data nestrukturovaná (textové dokumenty,fotografie, naskenované originály, tiskové sestavy…).K řízení přístupu k nestrukturovaným datům je vhodnépoužít kombinaci mechanismu RBAC + výjimek (na „citlivé“dokumenty) definovaných prostřednictvím ACL.Toto pokročilé řízení práv je většinou realizováno v rámcimodulu DMS. Spojujeme software, technologie a služby 22
 23. 23. Výjimka pomocí ACL dokumentu Spojujeme software, technologie a služby 23
 24. 24. OKsystem s.r.o.Na Pankráci 125140 21 Praha 4tel: +420 236 072 111info@oksystem.czwww.oksystem.cz Otázky? Děkujeme za pozornost Spojujeme software, technologie a služby 24

×