Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cataloge schneider compact ns

174 views

Published on

Cataloge schneider compact ns

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cataloge schneider compact ns

  1. 1. Không phải mọi thứ đều luôn luôn giống nhau MCCB - Cầu dao tự động hạ thế 16A đến 3200A Compact NS
  2. 2. Icu tại 415V Icu tại 415V Icu tại 415V Compact NS1600b ñeán 3200 Compact NS tiếp tục việc thiết lập tiêu chuẩn mới Compact NS, đơn giản chỉ là một bước vượt lên... ... là giải pháp cho các cấu hình mạng điện Compact NS100 đến NS630 Compact NS630b đến NS1600 Compact NS1600b đến NS3200
  3. 3. Compact NS dùng để bảo vệ động cơ kết hợp với cơ cấu tác động cắt MA
  4. 4. CB Compact NS đến 630A Nhiều khả năng đấu nối Loại lắp trên đế và loại kéo ra được
  5. 5. CB Compact NS từ 630 đến 3200A Hệ thống khóa liên động
  6. 6. Các tiếp điểm hiển thị Cắt cầu dao từ xa:
  7. 7. Compact NS an toàn, liên tục & dòng ngắn mạch giới hạn Tính năng hoàn toàn chọn lọc là tiêu chuẩn nổi bật Kỹ thuật ghép tầng (cascading)
  8. 8. (04) 3831 4037 (04) 3831 4039 (0511) 3 872 491 (0511) 3 872 491 (08) 3810 3103 (08) 3812 0477 MKTEDCOM0909VN Compact NS giải pháp cơ cấu tác động cắt (trip unit) hoàn chỉnh Cơ cấu tác động cắt (trip unit) TM & STR sử dụng cho Compact NS100 đến NS250 Cơ cấu tác động cắt (trip unit) TM & STR sử dụng cho Compact NS400 đến NS630 Bộ điều khiển Micrologic dùng cho NS630b đến NS3200

×