Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OEM International Årstämma 2010

712 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

OEM International Årstämma 2010

 1. 1. OEM International Listed on the Stockholm Stock Exchange since 1983 Årsstämma 26 april 2010
 2. 2. 2009
 3. 4. Orderingång (MSEK) Nettoomsättning (MSEK)
 4. 5. Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (MSEK)
 5. 6. Åtgärder 2009 <ul><ul><li>Antalet anställda minskade från 622 till 519 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostnaderna sänktes från 450 MSEK/år till 370 MSEK/år </li></ul></ul><ul><ul><li>Strukturgrepp - Telfa, Danmark, Cyncrona </li></ul></ul><ul><ul><li>Satsningar - Logistik, webb & E-handel </li></ul></ul>
 6. 7. Lager, tätningar och apparatkomponenter Maskiner, kringutrustning, insatsmaterial och support till elektronisk produktion Koncernstruktur
 7. 8. DIVISION AUTOMATION DIVISION COMPONENTS DIVISION PRODUCTION TECHNOLOGY Sverige Finland Baltikum Danmark Norge UK Polen Tjeckien Slovakien Geografisk spridning Danmark, Norge, UK, CEE 23% Finland/Baltikum 15% Sverige 62% Production Technology 7% Components 20% Automation 73%
 8. 9. Division Automation Del av omsättning: 73% Anställda: 374 (405) OMSÄTTNING RESULTAT
 9. 10.     Helår Helår MSEK 2009 2008 Orderingång 965 1 071 -10 % Nettoomsättning 976 1 058 - 8 % Rörelseresultat 69 123 - 44% Rörelsemarg (%) 7 12 Jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 16 %. Den svaga svenska kronan har påverkat omsättningen positivt med ca 6 %. Störst minskning av efterfrågan i Finland, Danmark och Tjeckien. Division Automation
 10. 11. Del av omsättning: 20% Anställda: 124 (154) OMSÄTTNING RESULTAT Division Components Lager, tätningar och apparatkomponenter
 11. 12.     Helår Helår MSEK 2009 2008 Orderingång 234 379 - 38 % Nettoomsättning 262 378 - 31 % Rörelseresultat 15 22 - 32 % Rörelsemarg (%) 6 6 Rensat från avvecklingen av produktområde Semiconductor minskade nettoomsättningen med 22 % Den svaga svenska kronan har påverkat nettoomsättningen positivt med ca 6 %. Efterfrågan i Sverige och Finland har minskat medan efterfrågan i Polen ligger på föregående års nivå. Division Components
 12. 13. Del av omsättning: 7% Anställda: 47 (47) RESULTAT Division Production Technology Maskiner, kringutrustning och support till elektronikproduktion OMSÄTTNING
 13. 14.     Helår Helår MSEK 2009 2008 Orderingång 84 190 - 56% Nettoomsättning 92 222 - 59 % Rörelseresultat -11 10 Rörelsemarg (%) -12 5 Efterfrågan på produktions-utrustning är fortsatt låg och inga större maskinleveranser har genomförts under året. Inga tydliga tecken på ökad efterfrågan gör att ytterligare anpassningar kommer att genomföras.   Division Production Technology
 14. 15. IVT och OEM Automatic i tätt samarbete <ul><ul><li>IVT är en av OEM Automatics största kunder </li></ul></ul><ul><ul><li>IVT använder bland annat temperaturgivare, </li></ul></ul><ul><ul><li>tryckvakter och magnetventiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Tätt samarbete med produktspecialister på OEM </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatic </li></ul></ul>
 15. 16. OEM Electronics och Amica i samverkan <ul><ul><li>Amica i Polen är en av Europas ledande vitvarutillverkare </li></ul></ul><ul><ul><li>OEM Electronics levererar bland annat termostater och kablage </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkterna har anpassats till olika marknader </li></ul></ul>
 16. 17. Delårsrapport för OEM International januari – mars 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 <ul><li>Orderingången uppgick till 380 MSEK (351) </li></ul><ul><li>Omsättningen uppgick till 352 MSEK (370) </li></ul><ul><li>Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (25) </li></ul><ul><li>Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (18) </li></ul><ul><li>Resultat per aktie uppgick till 0,84 kr (0,78) </li></ul>
 17. 18. Orderingång (MSEK ) Nettoomsättning (MSEK) <ul><li>Orderingången ökade med 8 % till 380 MSEK (351) </li></ul><ul><li>Omsättningen uppgick till 352 MSEK (370) </li></ul>Q1 2010
 18. 19. Rörelseresultat (MSEK ) Rörelsemarginal (MSEK) <ul><li>Resultat före skatt ökade med 4 % till 26 MSEK (25) </li></ul><ul><li>Rörelsemarginalen ökade till 7.3 % (6.9) </li></ul>Q1 2010
 19. 20. Orderingången + 7 % Omsättningen - 3 % Rörelseresultatet + 10 % Valutan påverkar: - omsättningen med - 7 % - bruttomarginalen med –2 % Nytt logistikcenter i drift Lansering av tre stora leverantörer Q1 2010 Division Automation     Q1 Q1 MSEK 2010 2009 Orderingång 277 258 Nettoomsättning 261 268 Rörelseresultat 24 22 Rörelsemarg (%) 9 8
 20. 21.     Q1 Q1 MSEK 2010 2009 Orderingång 68 60 Nettoomsättning 71 76 Rörelseresultat 8 7 Rörelsemarg (%) 11 9 Orderingången + 13 % Omsättningen - 7 % Rörelseresultatet + 14 % Valutan påverkar: - omsättningen med - 7 % - bruttomarginalen med - 1 %   Q1 2010 Division Components
 21. 22.     Q1 Q1 MSEK 2010 2009 Orderingång 35 29 Nettoomsättning 20 26 Rörelseresultat -3 0 Rörelsemarg (%) -17 1 Orderingången + 21 % Omsättningen - 23 % Materialförsäljningen (ca 25 MSEK på årsbasis) flyttats till andra enheter inom koncernen. Renodling och anpassning av divisionen för att skapa stabilitet och lönsamhet.     Q1 2010 Division Production Technology
 22. 23. Delårsrapport för perioden januari – juni 2010 publiceras den 19 juli. Q2
 23. 26. Elektro Elco ska vara ledande inom modern belysning. Marknaden är norra Europa. <ul><li>Kunder </li></ul><ul><li>Elgrossister </li></ul><ul><li>OEM-kunder </li></ul><ul><li>Butiker & ”Gör det själv”-varuhus </li></ul>
 24. 27. Allmänbelysning Ljuskällor Utomhusbelysning Effektbelysning Tillbehör Ljus i meter
 25. 28. Vad är fördelen med LED-belysning? <ul><li>Energiförbrukning </li></ul><ul><li>Livslängd </li></ul><ul><li>Låg värmeutveckling </li></ul>Exempel: En villa på 150 kvm klarar sig med en belysning på totalt 750W (5000W traditionell belysning).
 26. 30. Mål och strategier <ul><li>Målsättningen är att öka omsättning och resultat med >20% årligen. </li></ul><ul><li>Breddat sortiment </li></ul><ul><li>OEM-kundsförsäljning </li></ul><ul><li>Butiksförsäljning </li></ul><ul><li>Export </li></ul>
 27. 31. Logistik
 28. 32. Leverantörer Kunder Sortiments-utveckling Marknads- föring Sälj Logistik
 29. 33. Nytt logistikcenter <ul><li>Fortsatt expansion av produktsortiment och tillväxt </li></ul><ul><li>Utveckling av kvalitet och service </li></ul><ul><li>Samordning av logistik inom koncernen </li></ul>
 30. 34. Fakta Tomt: 31 000 m2 Byggnad: 7 344 m2 Yttre mått: 84 x 72 m Invändig höjd: 7,2 meter 10 lagerautomater 4000 hyllmeter Pallställ för 3000 pallar
 31. 35. Energieffektiva och moderna lösningar <ul><li>Automatisering och flexibilitet </li></ul><ul><li>Komponenter från kunder och leverantörer </li></ul><ul><li>Modern LED-belysning från Hide-a-lite </li></ul>Lokala leverantörer: Egna leverantörer:
 32. 36. Nuläget
 33. 37. Effektivitetsmål & nyckeltal <ul><li>Nuläge Mål </li></ul><ul><li>LoH 4,5 6 </li></ul><ul><li>Felplock 0,4 % 0,1 % </li></ul><ul><li>Leveranssäkerhet 96 % 98 % </li></ul><ul><li>Produktivitet 15 rader/h 20 rader/h </li></ul>
 34. 40. OEM International Listed on the Stockholm Stock Exchange since 1983 Årsstämma 26 april 2010

×