Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie erasmus universiteit rotterdam

3,262 views

Published on

Presentatie Erasmus Universiteit Rotterdam
Giuliano Mingardo
ODINN Themabijeenkomst
'Wat kost Mobiliteit'?
26 januari 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie erasmus universiteit rotterdam

 1. 1. Wat kost mobiliteit? 26 Januari 2011 Rabobank Nederland - Eindhoven Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl1
 2. 2. Doel van deze presentatie1.  Korte introductie mobiliteitsmanagement;2.  Kosten van mobiliteit binnen een bedrijf;3.  Baten van mobiliteitsmanagement;
 3. 3. Deel I: Mobiliteitsmanagement3
 4. 4. Mobiliteitsmanagement•  Verschillende definities: –  Het organiseren van slim reizen; –  Soft maatregelen die de effectiviteit van harde maatregelen in transportbeleid kunnen verbeteren; –  Strategieën en beleid die streven naar een meer efficiënt gebruik van bestaande transportinfrastructuur;•  Verschillende namen: –  Transportation Demand Management (TDM); –  Mobility Management; –  Smart Travel;4
 5. 5. Waarom Mobiliteitsmanagement?•  MM kan zorgen voor de zogenoemde ‘Quick wins’: –  Lage kosten; –  Snelle resultaten (korte termijn); –  Hoge bijdrage aan het verminderen van autogebruik;•  Bedrijven kunnen MM implementeren om drie redenen: –  Financiële redenen; –  Imago/CSR; –  Aantrekkelijke werkgever;
 6. 6. Deel II: De kosten van mobiliteit binnen een bedrijf6
 7. 7. Kosten van mobiliteit (I)Welke kostenposten staan er in een winst- of verliesrekening?•  Financiële lasten;•  Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening; Waar vallen de kosten•  Buitengewone lasten: van mobiliteit onder?•  Belasting buitengewoon resultaat:•  Kostprijs van de omzet: inkoopwaarde van de omzet en kostprijs van de omzet.•  Verkoop- en beheerkosten:•  Afschrijvingen: afschrijvingen van materiële en immateriële activa.•  Salarissen en sociale lasten:•  Overige lasten: lasten die binnen de bedrijfsvoering vallen die niet onder een andere post vallen.•  Overige belastingen.•  Overige bedrijfslasten: het deel van de verkoop- en beheerskosten dat niet uit afschrijvingen en/of salarissen en sociale lasten bestaat.
 8. 8. Kosten van mobiliteit (II)•  Wat zijn de echte kosten van mobiliteit binnen een bedrijf?•  Veel bedrijven hebben geen goed overzicht van alle aan mobiliteit gerelateerde kosten;•  Vaak zijn deze kosten zeer hoog!•  Hoe kun je kostenbesparing invoeren als je geen inzicht in de kosten zelf hebt?
 9. 9. Travel costs and emissions walk hand in hand- Short-term cost cut potential: 200 000-500 000 Euro/1000 employees andyear
 10. 10. Mapping Costs of Mobility
 11. 11. Benchmarking
 12. 12. Deel III: Baten van mobiliteitsmanagement12
 13. 13. Baten van Mobiliteitsmanagement•  De baten van mobiliteitsmanagement zijn onder te verdelen in drie categorieën: 1.  Financiële baten: kostenbesparing; 2.  Imago en MVO; 3.  Aantrekkelijke werkgever
 14. 14. WSP GROUP14
 15. 15. Each person in the UK is responsible for around 3 tons of direct CO2 emissions each year, 5 tons in Sweden
 16. 16. WSP  A VOLUNTARY personal carbon trading scheme for staff.  Designed and delivered on a highly professional basis  We set a 5 TONNE ANNUAL carbon allowance  Staff who are under their allowance receive a bonus payment of 5p per kilo up to £100. Staff who have used more than their allotted share of carbon pay into the scheme.  The scheme is based on TRUST - we do not audit the results
 17. 17. Staff track their DIRECT emissions on a quarterly basis on www.wsppact.com
 18. 18. Area 1: Energieverbruik thuis
 19. 19. Area 2 – cars andvehicle use
 20. 20. Area 3 –Commute to work – if it’s on public transport
 21. 21. Area 4 – flights, boats, trains, buses
 22. 22. This gives a quarterlysnapshot of carbonperformance
 23. 23. Results/Effects  712 staff taking part in the scheme in 2010 in six countries  Staff like it!!  Average 10% reduction in participants’ footprint  £1.4 million in advertising value equivalent media coverage in 2009  PACT has made a huge difference to our CR profile in the industry
 24. 24. Erasmus Universiteit Rotterdam Woudestein campus24
 25. 25. Masterplan 2013 - 202825
 26. 26. Parkeren in de Masterplan 2013 - 202826
 27. 27. Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028•  Nieuwe parkeergarage: –  Capaciteit: ca. 1000 plekken –  (Aanleg) Kosten: ca. €40M•  Waar gaat de EUR het geld vinden? –  Betaald parkeren voor de bezoekers is niet genoeg; –  Betaald parkeren voor de medewerkers zal geïntroduceerd worden;•  Zal dit genoeg zijn om de kosten te dekken? –  Waarschijnlijk niet, dus auto’s worden gesubsidieerd!27
 28. 28. Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028•  Heeft de EUR überhaupt zo’n groot parkeergarage nodig?•  Wat kan de EUR doen met €40M?•  Even denken… €40M ….2,000 medewerkers… 30/40 jaren afschrijftijd…?•  Wat als de EUR subsidieert mensen i.p.v. auto’s…?28
 29. 29. EUR Mobiliteitsbeleid 2011-15:Doelstelling:•  Een vermindering van het aantal medewerkers en studenten dat gebruik maakt van de auto, waardoor het gebruik van vervoersmiddelen als OV, fiets en de voet toeneemt.•  Per 2015 •  maximaal 25% van de medewerkers reist met de auto •  maximaal 5% van de studenten reist met de auto •  na 2015 bekijken of dit percentage nog verder kan dalen.•  Diverse maatregelen zijn onderzocht om deze doelstelling te realiseren:
 30. 30. Omvang doelgroep &keuzemogelijkheden reisgedrag•  Medewerkers –  2.200 medewerkers (excl. studentassistenten) –  1.800 fte met toegang tot secundaire arbeidsvoorwaarden –  36% reist doorgaans per auto naar de universiteit –  750 auto’s die gebruik maken van de parkeerfaciliteiten op de campus –  Voor c.a. 1.600 medewerkers is OV, fiets, te voet een reële optie (uit NS-scan). –  Voor 450 medewerkers is de auto de meest logische keuze (uit NS-scan).•  Studenten –  22.000 studenten –  11% reist doorgaans per auto naar de universiteit –  2.400 auto’s die gebruik maken van de parkeerfaciliteiten op de campus (en in de omgeving) –  Reguliere studenten (die veelal overdag reizen) komen in aanmerking van een studenten OV-jaarkaart
 31. 31. Verkenning individueel budget (I)•  Het individueel (mobiliteits)budget is een veel genoemde stimuleringsmaatregel: de medewerker bepaalt zelf hoe (voor het gebruik van welk vervoersmiddel) het budget wordt ingezet.•  Randvoorwaarde –  Duurzame arbeidsvoorwaarden mogen niet leiden tot hogere kosten•  Huidige middelen –  Huidige reiskostenregeling: € 1,5miljoen: jaarlijks individueel budget 1 FTE: € 800 –  Huidige reiskostenregeling + Diës: € 2,5 miljoen: jaarlijks individueel budget 1 FTE: €1.350
 32. 32. Verkenning individueel budget (II)•  De volgende medewerkers zien hun koopkracht dalen: –  woonafstand > 15 kilometer = achteruitgang tussen de € 120 en € 146 per jaar –  dienstverband < 0,6 FTE (20% van het personeelsbestand).•  Medewerkers met enkele reisafstand van < 15 km en een voltijdsaanstelling gaan er op vooruit.•  Voorlopige conclusie: een individueel mobiliteitsbudget draagt niet per definitie bij aan het realiseren van de projectdoelstelling, terwijl er sprake is van uiteenlopende en verstorende inkomenseffecten voor de medewerkers
 33. 33. Invoering betaald parkeren•  Een prikkel voor een duurzame mobiliteitskeuze is het beprijzen van het parkeren op campus Woudestein•  Medewerkers –  Basis parkeerkaart waarmee 12 keer per jaar gratis geparkeerd kan worden. –  Dagtarief (bijvoorbeeld tussen €1,50 en €3,00): gebruik parkeerfaciliteiten wordt d.m.v. koppeling met SAP/HR maandelijks met salaris verrekend.•  Studenten Keuze uit: –  Betaald parkeren tegen regulier tarief (€1,50 per uur) –  Afwaardeerkaarten dagtarief (bijvoorbeeld: €5,00) –  Afwaardeerkaarten uurtarief (bijvoorbeeld: €1,00)
 34. 34. Vergoeden van OV•  Het vergoeden van het OV voor medewerkers stimuleert het gebruik van duurzame mobiliteit: –  Voorbeeld: schatting van de kosten bij vergoeden OV (o.b.v. huidige situatie): –  Jaarlijkse kosten: € 3 miljoen (t.o.v. €1,5 miljoen nu) –  Mogelijke meeropbrengsten invoering betaald parkeren: € 650.000 –  Overig op te brengen: € 800.000  mogelijke inzetten Diës gratificaties
 35. 35. Vergoeden van OV•  Uit de NS-scan blijkt dat voor ± 20% (450 medewekers) OV geen logische keuze is. Dit zijn medewerkers: –  die op > 7 km wonen waarbij de vervoersfactor ≥ 1,5 is (OV ten opzichte van auto)•  Voor deze medewerkers geldt: gereduceerd dagtarief parkeren van €1,50•  Medewerkers die op < 7 km wonen en een vervoersfactor van <1,5 hebben, betalen indien zij met de auto komen een hoger tarief van €3,00 per dag.
 36. 36. Vodafone Hoofdkwartier Amsterdam (2011)36
 37. 37. Vodafone Hoofdkwartier – Amsterdam Oosterdokseiland37
 38. 38. Vodafone•  Locatie op loopafstand van Amsterdam CS;•  Ongeveer 300 medewerkers;•  Nul (0) parkeerplaatsen;•  Aantaal bedrijfsauto’s: -85%•  Flexibele werkplekken;•  Alle medewerkers hebben een laptop, een blackberry en mobiel internet;•  NS-Business Card en bedrijfsfietsen;38
 39. 39. VRAGEN ???
 40. 40. BEDANKT!

×