Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuotekehitys - workshop

890 views

Published on

Suunnittelutoimistoni kehityshankkeen demo. / Small demo on what I'm currently working on.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuotekehitys - workshop

 1. 1. Tuote- & palvelusuunnittelu Workshop 25.1.2011
 2. 2. KEHITYSHANKKEET & TAVOITTEET1. Strategisella tasolla muuttaa työmenetelmät tutkiviin ja osallistuviin menetelmiin. Kokonaisvaltaisempi ja holistisempi ote ongelman lähestymiseen.2. Luoda 2 eri tuotetta, joissa sovelletaan em. uusia suunnittelumenetelmiä.• Workplace-suunnittelu• Myymälä- ja palvelusuunnittelu3. Parantaa suunnittelun tuloksia ja mitattavuutta asiak- kaan ja omasta näkökulmasta lisäten näin oman työn merkityksellisyyttä.4. Parempi taloudellinen tulos laadukkaamman tuotteen ansiosta. OBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi
 3. 3. 1. STRATEGINEN TASODESIGN MATURITY CONTINUUM OBJKT SERVICESFRAMINGDesign redefines the challenges FUTUREfacing the organization. DEVELOPMENTPROBLEM SOLVING ?Design finds new opportunities by PRODUCT- & SERVICEsolving existing problems. DESIGN STUDIESFUNCTION & FORMDesign makes things CURRENT STATUSwork better. +STYLEDesign is the gateway tobe hip and cool.NO CONSCIOUS DESIGN Design value isnt recognized. ?© 2005, Jess McMullin. Adaptation by OBJKT. OBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi
 4. 4. 2. TUOTTEETWorkplace-suunnitteluTyöympäristösuunnittelua, jossa käyttäjänäkökulma ja-kokemus sekä työskentelyprosessi ohjaavat tilojensuunnittelua. Alhaalta ylös ohjautuva prosessi, jossatyöntekijät osallistamalla etsitään ongelmat ja ratkaisut.Menetelmän avulla pystytään puuttumaan todellisiinongelmakohtiin ja näin parantaa tuottavuutta ja työviih-tyvyyttä.Myymälä- & palvelusuunnitteluAsiakaskokemuskartoitusta hyödyntävä suunnittelutyö-kalu myynnin parantamiseksi. Havainnoimalla, osallis-tumalla ja haastattelemalla asiakkaita löydetään palve-luprosessin puutteet ja käyttämätön potentiaali. Näihinasioihin paneutumalla pyritään parempaan palveluun,myyntiin ja brandiin. OBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi
 5. 5. SUUNNITTELUPERIAATE WORK PROCESS 1. WORKING SPACES 7. 2. 1. BENCHMARKING 2. ANALYSIS 3. DEFINING PROBLEMS 6. 3. 4. PREMINARY SOLUTIONS 5. TESTING 6. FINALIZING SOLUTIONS 5. 4. 7. IMPLEMENTING SOLUTIONS OBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi
 6. 6. TOIMENPITEET• aktiivista ajettelutavan ja ongelmanratkaisun lähestymisen muuttamista.• uusien menetelmien opiskelua• kahden tuotteen prosessien ja työmenetelmien kehittäminen• Yrityksen osittaista uudelleen profilointia• verkostoituminen• Asiakastutkimus ja hankinta OBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi
 7. 7. BENCHMARKING 1 Searching and developping measuring methods. Creating documantation along with measuring - and report templates. ANALYSIS 2OBJKT Studying co-creation & participatory design methods. Creating workflow to effectively run workshops etc.| Documenting the process steps and methods. Creating report template. DEFINING PROBLEMS 3 Learning about problem regicnition and defining by using co-creation and participatory methods. Documenting process steps and methods.+35841 4659703 Creating report template. TUOTEKEHITYS - TOIMENPITEET| PREMINARY SOLUTIONS 4 Learning about problem solving by using co-creation methods. Documenting process steps and methods. Creating report template.info@objkt.fi WORK PLACE DESIGN TESTING 5 Learning about service prototyping tools and STORE- & SERVICE DES IGN simulalation methods.| Documenting process steps and methods. Creating report template. FINALIZING SOLUTION 6 Learning about problem solving by using co-creationwww.objkt.fi methods. Documenting process steps and methods. Creating report template. IMPLEMENTING SOLUTIONS 7 Creating guideline process how to implement achieved process to rest of the work community. Instructions to key personnel how to maintain documentation between active periods of process- & product development.
 8. 8. HANKKEEN ONNISTUMINEN• tuotteista, prosesseista ja työkaluista on selkeä kirjallinen dokumentaatio• selkeämpi profiloituminen• pystyn osoittamaan benchmarkkauksen ja parantuneiden tulosten kautta asiakkaille tuotteeni faktisen hyödyn• kestäviä asiakassuhteita ja jatkokehitysprojekteja• enemmän myyntiä, parempi tulos OBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi
 9. 9. WWW.OBJKT.FI OBJKT.BLOGSPOT.COM OBJKT-PHOTO.BLOGSPOT OBJKT TWITTER LINKEDINOBJKT | +35841 4659703 | info@objkt.fi | www.objkt.fi

×