Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller de..[1]

379 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller de..[1]

 1. 1. Per alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat PROGRAMA ALFIN: INSTITUT UVICÀ
 2. 2. Sistemes de recerca: eines per navegar, cercar i trobar informació a la Xarxa <ul><li>Buscar informació a la Xarxa pot resultar complicat tant per la quantitat d'informació existent com per la forma de la seva indexat o per no estar indexada. La navegació a través de l‘ hipertext ha creat la necessitat d'utilitzar eines que ens ajudin en els processos de recerca. Hi ha dues maneres de cercar informació a Internet: la primera, amb navegadors i, la segona, utilitzant un cercador o una base de dades. L'ús de cercadors i bases de dades és imprescindible per poder buscar i trobar informació del nostre interès entre tota la informació que hi ha a Internet. Només podem prescindir dels cercadors si coneixem per endavant la URL del lloc específic a consultar. Els cercadors s'han convertit en eines bàsiques en la recerca d'informació en format electrònic. </li></ul>
 3. 3. Funcionament <ul><li>Un motor de cerca o cercador (search services) és un sistema informàtic que cerca la informació emmagatzemada en servidors web i BdD indexant (classificant) arxius (adreces, continguts, dades) en la seva pròpia base de dades. Els cercadors localitzen la informació comparant les coincidències entre la informació que cerca l'usuari i la que hi ha a la base de dades.Google com a motor de cerca actua amb altres components. </li></ul><ul><li>El primer d'aquests components és el Spider, un programa tipus robot que es dedica automàticament a recórrer la xarxa buscant noves pàgines i nous continguts per analitzar i mostrar en els resultats. El Spider no els indexa, simplement els recull i els envia al Crawler (rastrejador ) que els analitza, i després ho guarda a la base de dades. </li></ul>
 4. 5. Indexar: <ul><li>Indexar es refereix a l'acció de registrar ordenadament informació per elaborar el seu índex. En informàtica, té com a propòsit executar l'elaboració d'un índex que contingui de forma ordenada la informació, això amb la finalitat d'obtenir resultats de forma substancialment més ràpida i rellevant al moment de realitzar una cerca. És per això que la indexació és un element fonamental d'elements com els motors de recerca i les bases de dades. En el cas de l'estudi de google , especialitzat en trobar informació a la web, aquest realitza una exploració permanent de la xarxa, creant un índex de totes les pàgines explorades, així com del seu contingut. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Google és amb diferència el cercador més utilitzat en tot el món. Actualment té indexades més d'un bilió de pàgines en les seves bases de dades sobre les quals realitza les seves recerques. Les cerques de Google es poden realitzar, bé, a través del quadre de diàleg, bé, a través del directori del cercador. La rellevància de Google és una operació d'enginyeria complexa (i secreta) que es basa en la tecnologia RagePank combinada amb altres tècniques i que determinen el lloc en què els resultats seran mostrats. </li></ul><ul><li>Segons Google, els resultats es presenten per ordre de rellevància segons el RagePank i no estan condicionats per qüestions comercials. </li></ul>
 6. 8. PageRank : és una marca registrada i patentada per Google format per una família d'algorismes utilitzats per assignar de forma numèrica la rellevància dels documents (o pàgines web) indexats per un motor de cerca
 7. 9. Funcionament de Google
 8. 10. Presentació de la Informació en Google
 9. 11. <ul><li>Títol. El títol es presenta de forma destacada i en forma d'enllaç cap a la pàgina en qüestió. </li></ul><ul><li>URL. Cercador Uniforme de Recursos (Uniform Resources Locator) Adreça electrònica de la pàgina web. </li></ul><ul><li>Descripció. Breu descripció amb algun fragment de la pàgina ressaltant la paraula clau utilitzada en la recerca. </li></ul><ul><li>Pàgines similars. Se sol presentar una còpia guardada en memòria cau del cercador i enllaços a pàgines similars. </li></ul>
 10. 12. Cerca simple: <ul><li>Per títol, nom , autor... </li></ul>
 11. 13. Cerca Avançada: <ul><li>S’utilitzen operadors booleans. </li></ul><ul><li>Els operadors booleans (AND, NOT, OR, XOR) localitzen registres que contenen els termes coincidents en un dels camps especificats o en tots els camps especificats. Utilitzar operadors booleans per connectar paraules o frases entre més d'un camp de text, o utilitzar operadors booleans per connectar paraules o frases dins d'un camp de text. Utilitzar l'operador AND per localitzar registres que continguin tots els termes de cerca especificats. Per exemple, si es busca per &quot;gossos AND gats&quot;, la biblioteca-i localitza registres que continguin tots els termes especificats. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Utilitzar l'operador OR para localitzar registres que continguin qualsevol o tots els termes especificats. Per exemple, si es busca per &quot;gossos OR gats&quot;, localitza registres que continguin el primer terme o el segon. </li></ul><ul><li>Utilitzar l'operador XOR (o exclusiu) per localitzar registres que continguin qualsevol dels termes especificats però no tots els termes especificats. Per exemple, si es busca per &quot;gossos XOR gats&quot;, localitza registres que contenen qualsevol dels termes especificats però no tots els termes especificats </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Operadors de posició </li></ul><ul><li>Els operadors de posició (SAME, WITH, NEAR, ADJ) localitzen registres en els que els termes estan en proximitat dins mateix registre bibliogràfic. Els operadors posicionals es poden utilitzar per connectar paraules o frases dins d'un camp de cerca però no entre camps de cerca. </li></ul>Altres Operadors:
 14. 17. ACTIVITATS FORMATIVES <ul><li>NOM DE L’ACTIVITAT: Activitat I </li></ul><ul><li>DESTINATARIS: Alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS: Conèixer els motors de cerca i com cercar informació </li></ul><ul><li>Familiaritzar-se amb la cerca de Google. Aprendre a resumir i condensar la informació trobada </li></ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul><ul><li>Una sessió d’una hora. </li></ul><ul><li>Fer una cerca sobre la violència escolar amb google i tres cercadors més, a triar. </li></ul><ul><li>Recollir els 10 primers resultats de cada cercador i comparar el número de coincidències, validesa de la informació, rapidesa i actualització dels llocs. </li></ul>
 15. 18. <ul><li>NOM DE L’ACTIVITAT: Activitat II </li></ul><ul><li>DESTINATARIS: Alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat </li></ul><ul><li>OBJECTIUS: Conèixer els motors de cerca i com cercar informació </li></ul><ul><li>Familiaritzar-se amb la cerca de Google. Aprendre a resumir i condensar la informació trobada </li></ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul><ul><li>Una sessió d’una hora. </li></ul><ul><li>Fer una cerca a google sobre la pel·lícula “ El nombre de la Rosa” </li></ul><ul><li>Triar el 10 resultats més destacables. </li></ul><ul><li>Afegir les característiques tècniques de la pel·lícula. </li></ul><ul><li>Ressaltar quants d’aquets resultats fan referència a la pel·lícula o al llibre del mateix nom d’Umberto Eco </li></ul>

×