Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dragen webcolleges bij aan beter studierendement?

406 views

Published on

Tijdens deze sessie krijgen deelnemers inzicht in het daadwerkelijke gebruik van webcolleges en de gevolgen van dit gebruik voor het studierendement. Er wordt antwoord geven op de vraag hoe studenten webcolleges gebruiken, of online gedrag een terugloop in collegebezoek compenseert, en of studierendement wordt beïnvloed door het aanbieden van webcolleges.

De Universiteit van Amsterdam (UVA) is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van webcolleges. Bij de UVA worden veel colleges opgenomen en integraal op internet gezet. Studenten willen het graag, maar docenten zijn soms bang voor een terugloop in studenten bij de hoorcolleges. In het onderzoek wordt van twee gelijktijdige, verplichte cursussen de aanwezigheid van alle individuele studenten uit dezelfde propedeuse bijgehouden. Van de ene cursus werden alle colleges integraal online gezet, van de andere niet. Uit het onderzoek moet uiteindelijk een advies komen of de UVA wel of juist geen webcolleges moet aanbie

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dragen webcolleges bij aan beter studierendement?

 1. 1. Nynke Bos, Faculteit de Geesteswetenschappen, UvA Caspar Groeneveld, Maatschappij en Gedrag, UvA WEBCOLLEGES inzicht in het integraal opnemen en aanbieden van hoorcolleges
 2. 2. 2 Opbouw • Achtergrond • waarom? • wat weten we al? • Onderzoek • Resultaten • bezoek/ gebruik • tentamen • Conclusies en Discussie
 3. 3. 3 Achtergrond: waarom? Zie http://www.shrtlnk.nl/S5O
 4. 4. 4 Achtergrond: wat weten we al? • Surveys onder studenten • Niet als vervanging voor • Uitwerken aantekeningen • Voorbereiding tentamen • Hogere studenttevredenheid • Onderzoek • Wisselend beeld • Beschikbaarheid an sich • Of? • Hoe?
 5. 5. 5 Survey: 70% van de studenten geeft aan dat ze 75%-100% van de webcolleges hebben bekeken Op grond van werkelijke data, welk percentage heeft dit daadwerkelijk gedaan? 100% A. 2,7% B. 13,4% C. 26,8% 0% 0% 64 ,3 % 0% 53 ,7 % 13 ,4 % 2, 7% E. 64,3% 0% 26 ,8 % D. 53,7%
 6. 6. 6 Onderzoek • Twee vakken simultaan • Opgenomen vs. Niet opgenomen • Scannen aanwezigheid • Loggen webcolleges • Twee toetsmomenten
 7. 7. 7 Privacy • Informed Consent • Wel scannen, niet in dataset • Privacy onder studenten • Discussie bij de deur • De “Facebook” test
 8. 8. 8 De “Facebook” test
 9. 9. 9 Resultaten: bezoek Figuur: bezoekersaantallen colleges Biologische en Klinische psychologie Correlatie collegebezoek tussen KP en BP .674. Bezoek BP 65% van KP.
 10. 10. 10 Correlatie Hoorcollege & Webcollege Webcollege uren Biologische psychologie totaal College-uren Biologische psychologie Totaal
 11. 11. 11 Vrouwen gaan vaker naar hoorcollege.. A. Ja, gezellig 64% B. Nee, geen tijd e, g Ne Ja , ge ee n t ij d ze lli g 36%
 12. 12. 12 Mannen kijken meer webcolleges… A. Ja, vet handig 71% B. Nee… Ja , ve e… Ne th an di g 29%
 13. 13. 13 Mannen komen van Mars…  Vrouwen gaan meer naar college 3:11 man - 3:48 vrouw - toets 1 2:26 man - 2:43 vrouw - toets 2  Vrouwen kijken meer naar webcolleges 2:05 man - 3:27 vrouw - toets 1 3:16 man - 4:40 vrouw - toets 2
 14. 14. Hoe sterk is de correlatie tussen bezoek hoorcollege en afstand tot de collegezaal? 43% Die is er er niet B. Zwakjes C. Medium D. Heel sterk A. 32% 16% Di e rk um ed i M ak je s Zw He el st e is er e rn ie t 8%
 15. 15. Er zijn 18 colleges zijn opgenomen. Hoeveel studenten kijken er nooit ? (n= 409) 41% 1,3% B. 5,3% C. 8,6 % D. 14,9% E. 21,5% F. 40,6% A. 31% 13% 13% 3% 40 ,6 % 21 ,5 % 14 ,9 % % 8, 6 5, 3% 1, 3% 0%
 16. 16. Hoeveel studenten gaan er nooit naar het hoorcollege (n=409)? 28% 28% 25% 1,3% B. 3,2% C. 7,5% D. 11,5% E. 24,7% A. 24 ,7 % 11 ,5 % 7, 5% 10% 3, 2% 1, 3% 10%
 17. 17. 17 Resultaten: slagingspercentages Biologische Psychologie is in 2011 en 2013 opgenomen. In 2012 niet. Klinische Psychologie is nooit opgenomen.
 18. 18. 18 Resultaten Verdeling van cijfers BP en KP 2011-2013 2011-2012 BP = opgenomen 2012-2013 BP = niet opgenomen 2013-2014 BP = opgenomen
 19. 19. 19 Verklaarde variantie • Welk gedeelte van de variatie in de ene variabele wordt “verklaard” Webcolleges Score op de toets Hoorcolleges Inleiding in de psychologie 6% 6% 40%
 20. 20. 20 Conclusies • Verzamelen data binnen de context essentieel • Weinig studenten problemen met privacy • Collegebezoek loopt terug • Kwaliteit student lijkt bepalend
 21. 21. 21 Dragen webcolleges bij aan beter studierendement? 53% A. Ja 40% B. Nee C. Weet niet… ee tn ie t… W Ne e Ja 7%
 22. 22. 22 Discussie
 23. 23. 23 Terugloop bij hoorcolleges: is dat erg?
 24. 24. 24 Zijn webcolleges een vorm van onderwijs?

×