Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie UB/ ICTO ochtend

342 views

Published on

Presentatie gehouden tijdens UB/ ICTO ochtend om de samenwerking tussen beide organisatieonderdelen te versterken

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie UB/ ICTO ochtend

  1. 1. Online Publiceren/ Samenwerkend Leren Nynke Bos Faculteit der Geestestwetenschappen
  2. 2. Samenwerkend leren • Discussie over de leerstof • Elkaar uitleg geven • Aanvullende informatie geven • Samenwerking/ interactie
  3. 3. Bachelor • Schrijven van papers • Alleen beschikbaar voor docent • Uitgewerkt voorbeeld • Online omgeving • Rating door docenten (studenten) • Alleen toegang voor dept. Engelse T&L
  4. 4. Master • Bijvoorbeeld publieksgeschiedenis • Zoeken & beoordelen van informatie • Presenteren van informatie • Rol ICT&O: • opzet website, • advies over onderwijsontwerp & beoordeling, • helpdesk voor studenten http://www.occupytheuniversity.uva.nl/the-maagdenhuis-occupation/ http://www.antondekom.humanities.uva.nl/
  5. 5. Wij sommeren u… Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van de “website Anton de Kom” door de UvA georganiseerde werkgroep onder de domeinnaam van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Dat de Universiteit van Amsterdam eo ipso de Faculteit der Geesteswetenschappen het volgende product op een oneigenlijke wijze in de openbaarheid heeft gebracht. “Website Anton De Kom, www. Antondekom.humanities.uva.nl, © 2013 Anton de Kom, ” Het product ‘Anton de Kom’ heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen als een educatieve en culturele activiteit aan de Universiteit van Amsterdam verbonden. Naast het ten toon spreiden van een activiteit met ideologische lading, waarbij ik verwijs naar het persbericht van de iniatiefnemers, staat het product ‘Anton de Kom’ van de Universiteit van Amsterdam het onderscheidende vermogen van het Anton de Kom Instituut in de weg. Dit is een oneigenlijk gebruik van de naam Anton de Kom. En, gaat veel verder dan “het bestuderen van en het publiceren over de nalatenschap van Anton de Kom” Op grond van inschrijvingsnummer 0847212, met nadruk op de richtlijnen van de BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM tot het exclusief gebruik van het merk, gedeponeerd onder nr. 1162286 maken wij op grond van de naam ‘Anton de Kom’ aanspraak op onder meer de volgende warenklassen: • K141 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten. • K145 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. Wij verzoeken u, en voor zover nodig sommeren wij u, het onrechtmatig handelen tegen ons c.q. elke gebruik van het betreffende merk met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en ons dit schriftelijk te bevestigen. Voorts verzoeken wij u binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief 1. Aan te geven dat het Anton de Kom Instituut de leverancier is van deze producten 2. Alle producten die nog in uw bezit zijn, aan ons ter beschikking te stellen Indien u niet aan onze verzoeken voldoet voelen wij ons genoodzaakt rechtsmaatregelen te nemen, waarbij aanspraak gemaakt zal worden op alle door ons te maken (buiten) rechterlijke kosten. Het recht op schadevergoeding behouden wij ons voor. Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven (tijdig) ontvangt, stuur ik u eveneens een exemplaar per gewone post.
  6. 6. Dus..

×