Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomi - Pertanian

1,338 views

Published on

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam 2

Published in: Economy & Finance
 • Terimakasih informasinya, sangat membantu saya dalam mempelajari mengenai ekonomi pertanian kunjungi balik di http://ps-agrie.gunadarma.ac.id
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ekonomi - Pertanian

 1. 1. 5.1 Pertanian Sektor pertanian Malaysia mengalami pembangunan agak pesat sepanjang tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB; 1971- 1990). Perkembangan ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. 1
 2. 2.  Pertama, pembangunan sektor ini sebahagian besarnya dihasilkan melalui pembukaan tanah-tanah baru oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), agensi-agensi di peringkat negeri dan syarikat-syarikat swasta. 2
 3. 3.  Keduanya, melalui pembangunan in-situ seperti Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP), Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA), Lembaga Kemajuan Perusahaan Pekebun-pekebun Keeil Getah (RISDA) dan Lembaga Pembangunan Wilayah (LPW). 3
 4. 4.  Kesemua agensi yang terlibat telah meningkatkan daya pengeluaran melalui penggunaan teknologi baru dan tanaman bermutu tinggi. Tidak ketinggalan juga pertumbuhan dalam subsektor perikanan dan penternakan melalui penggunaan teknik penangkapan ikan yang lebih baik dan pengurusan ternakan yang serba moden. 4
 5. 5.  Pada tahap awal pembangunan sehingga akhir 1970an pencapaian sektor pertanian sangat menggalakkan. Kerajaan telah membuat banyak pelaburan untuk membangunkan sektor berkenaan. 5
 6. 6.  Program yang memberi sumbangan kepada ekonomi negara dalam tempoh tersebut termasuk pembukaan tanah baru untuk aktiviti pertanian, program penanaman semula getah, pelbagaian tanaman serta pembinaan dan pembaikan sistem pengairan dan saliran. 6
 7. 7.  Walau bagaimanapun, sejak tahun 1980, sektor pertanian mula memperlihatkan aliran menurun dan kemerosotan ini menimbulkan keresahan kepada kerajaan dan golongan yang terlibat dalam pembangunan pertanian. 7
 8. 8.  Kelembapan prestasi sektor ini disebabkan beberapa faktor seperti kejatuhan dalam harga eksport komoditi utama dan kenaikan harga import keperluan ladang.  Sebagai contoh, harga komoditi pertanian mula menurun pada tahun 1982 dan akibatnya akaun dagangan Malaysia mencatatkan defisit sebanyak RM1.926 billion iaitu nilai defisit tertinggi yang pernah dialami negara ini (Malaysia, 1988). 8
 9. 9.  Akan tetapi, dalam tempoh 1983-1994, akaun dagangan mencatatkan prestasi bertambah baik dengan pertambahan lebihan kerana harga eksport dan harga pasaran kelapa sawit yang tinggi.  Lebihan akaun dagangan tertinggi yang pernah dicapai dalam tempoh tersebut ialah pada tahun 1987 dengan lebihan sebanyak RM14,703 bilion. 9
 10. 10.  Walaupun lebihan akaun dagangan menjunam pada tahun 1995 ke paras RM233 bilion sahaja, ia meningkat semula pada tahun-tahun berikutnya.  Pada tahun 1997, akaun dagangan telah mencatat lebihan sebanyak RM10 billion. 10
 11. 11. Pembangunan Sektor Pertanian  Sebagai satu gabungan kepada program pelbagaian ekonomi, Malaysia menekankan kepada usaha meningkatkan taraf sosioekonomi sektor luar bandar.  Umumnya, pembangunan sektor luar bandar samalah dengan pembangunan sektor pertanian. 11
 12. 12.  Di antara ciri-ciri utama sektor ini ialah kewujudan kadar kemiskinan tinggi, penggunaan saiz ladang tidak ekonomik, daya pengeluaran rendah serta lebihan tenaga buruh yang tidak berkemahiran. 12
 13. 13.  Dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar, program yang khusus telah dirancang.  Sebagai contoh,  Aktiviti perikanan yang serba moden serta bercirikan nilai-nilai komersial diperkenalkan untuk meningkatkan pendapatan para petani;  Teknik baru penternakan haiwan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup para penternak; 13
 14. 14.  Manakala subsektor perhutanan dapat berkembang melalui pengurusan sumber- sumber hutan secara moden, komersial dan saintifik.  Bagi sektor tanaman pula, tiga program pembangunan tanah yang kesemuanya bertujuan meningkatkan hasil keluaran dan daya pengeluaran telah diiketengahkan melalui penggunaan teknologi Revolusi Hijau. Usaha ini meliputi projek pembukaan tanah-tanah baru, pembangunan tanah innsitu dan pembangunan wilayah. 14
 15. 15. Prestasi Sektor Pertanian  Pencapaian ekonomi negara sebelum ini telah membawa banyak perubahan terhadap sektor pertanian.  Di antara beberapa penunjuk penting tentang prestasi sektor pertanian ialah sumbangannya terhadap Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) , guna tenaga dan nilai ditambah. 15
 16. 16. Sumbangan Sektor Pertanian kepada KDNK  Nyata sekali pembangunan ekonomi melalui dasar pelbagaian dan perindustrian yang bermula pada tahun 1950an telah membawa perubahan pesat terhadap struktur ekonomi negara.. 16
 17. 17.  Paling jelas sekali ialah perubahan dalam sumbangan pelbagai sektor terhadap KDNK.  Perubahan ini bukanlah menjadi satu masalah, malah fenomena ini turut dialami negara-negara lain yang berusaha membangunkan ekonomi mereka 17
 18. 18.  Sehubungan itu, sumbangan sektor pertanian (sektor yang menjadi tumpuan kepada sebahagian besar masyarakat Melayu) telah menurun dengan hebatnya.  Dalam tempoh 30 tahun sahaja, sumbangan sektor pertanian jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pencapaian sektor perkilangan dan perkhidmatan. 18
 19. 19.  Sebagai contoh, daripada sejumlah 35.1 peratus sumbangan sektor pertanian kepada KDNK pada tahun 1965, menurun kepada 13.1 peratus sahaja pada tahun 1995.  Sumbangannya dijangka terus menurun kepada 10.5 peratus dalam tahun 2000. Bagi tempoh yang sama, sumbangan sektor perkilangan mampu melonjak ke atas daripada 10.4 peratus sahaja kepada 32.2 peratus. 19
 20. 20.  Sumbangannya bagi tahun 2000 dijangka meningkat lagi kepada 37.5 peratus.  Manakala sumbangan sektor perkhidmatan pula meneatatkan penurunan yang keeil sahaja daripada 45.0 peratus pada tahun 1965 kepada 43.0 peratus pada tahun 1995. Sumbangannya dijangka menurun lagi kepada 41.5 peratus pada tahun 2000. 20
 21. 21.  Tanda-tanda ini jelas menunjukkan pola dan fenomena tersebut akan berterusan pada masa akan datang.  Akibat daripada perubahan ini, sektor pertanian dianggap sebagai sebuah "industri senja" (sunset industry) yang sedang menanti malam gelap gelita (Abdul Aziz, :994). 21
 22. 22.  Perubahan yang berlaku ini mungkin menjadi lebih hebat lagi dengan perlaksanaan dasar kerajaan yang ingin membawa negara kita ke taraf negara perindustrian menjelang tahun 2020. Perubahan sumbangan perbagai-bagai sektor terhadap KDNK dari tahun 1965 hingga tahun 1995 dapat dijelaskan dalam Jadual 6.5. 22
 23. 23. 23

×