Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penggantian puasa orang yang telah mati

107 views

Published on

Penggantian puasa orang yang telah mati

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Penggantian puasa orang yang telah mati

 1. 1. Penggantian Puasa Orang Yang Telah Mati NURUL FARHANA YUSUF IEJ100031
 2. 2. •1952-ُ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ ،ٍ‫د‬ِ‫ل‬‫َا‬‫خ‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬َ‫ي‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ‫ى‬َ‫س‬‫و‬ُ‫م‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ ،َ‫ن‬ ِ َّ‫اّلل‬ ِ‫د‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ،ِ‫ث‬ ِ‫ار‬َ‫ح‬‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ‫و‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ،‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ ، ٍ‫ر‬َ‫ف‬ْ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ْن‬‫ب‬َ‫ْن‬‫ب‬ َ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َ‫ر‬ َ‫ة‬َ‫ش‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ،َ‫ة‬ َ‫و‬ ْ‫ر‬ُ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ ، ٍ‫ر‬َ‫ف‬ْ‫ع‬َ‫ج‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اّلل‬ َ‫ي‬ ِ‫ض‬ِ َّ‫اّلل‬ َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬:«َ‫و‬ َ‫ات‬َ‫م‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ام‬َ‫ص‬ ٌ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ص‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬»، ْ‫ح‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬‫ا‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ ،‫و‬ ٍ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ،ٍ‫ب‬ْ‫ه‬ َ‫و‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ب‬‫َا‬‫ت‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ،َ‫ُّوب‬‫ي‬َ‫أ‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ي‬‫ي‬ٍ‫ر‬َ‫ف‬ْ‫ع‬َ‫ج‬ • Diceritakan kepada kami dari (Muhammad bin Khalid),(Muhammad bin Musa bin A’yan,(Abi)dari Amr bin al Harits,dari Ubaidillah bin Ja’far menceritakan kepadanya dari Urwah,dari A’isyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa,maka walinya dapat menggantikan puasanya”. • Shahih Bukhari/Kitab as Saum/Bab Penggantian Puasa Bg Orang Yg Telah Mati/Jil 3/H 35/No Hadith 1952
 3. 3. •-(1147)ْ‫ح‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُّ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ي‬َ ْ‫اْل‬ ٍ‫د‬‫ي‬ِ‫ع‬َ‫س‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬‫ا‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬‫و‬َ‫ال‬َ‫ق‬ ،‫ى‬َ‫س‬‫ي‬ِ‫ع‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫د‬َ‫م‬:ْ‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬،ٍ‫ب‬ْ‫ه‬َ‫و‬ ُ‫ن‬ ِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِ‫هللا‬ ِ‫د‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ع‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ،ِ‫ث‬ ِ‫ار‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫َم‬‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫خ‬َ‫أ‬َ‫ف‬ْ‫ع‬َ‫ج‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ، ٍ‫ر‬َ‫ف‬ْ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ي‬، ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ُّ‫ز‬‫ال‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِ‫ر‬ ‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َ‫ي‬ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ،َ‫َة‬‫ش‬ِ‫ئ‬‫َا‬‫ع‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ،َ‫ة‬َ‫و‬ ْ‫ُر‬‫ع‬ ْ‫َن‬‫ع‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ‫هللا‬ َ‫ل‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:«ْ‫ن‬َ‫م‬ ُ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫م‬‫ا‬َ‫ص‬ ٌ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ص‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫ات‬َ‫م‬» -Diceritakan kpdku Harun bin Said Aili dan Ahmad bin Isa berkata:Diceritakan kepada kami Ibnu Wahbin,dikhabarkan kpd kami Amru bin Haris,dari Ubaidillah bin Ja’far,dari Muhammad bin Ja’far bin Zubair,dari Urwah,dari A’isyah RA,Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai puasa ganti, maka diwajibkan ke atas walinya supaya berpuasa sebagai gantinya. -Shahih Muslim/Kitab as Saum/Bab Penggantian Puasa bg Orang yg Telah Mati/Jil 2/H 803/No Hadith 1147
 4. 4. •-1953‫عن‬َ‫ع‬ ‫هللا‬ َ‫ي‬ْ‫ض‬َ‫ر‬ ‫اس‬ّ‫ب‬‫ع‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫جبير‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫عن‬ ‫البطيم‬ ‫مسلم‬ ‫عن‬ ‫اْلعماش‬‫قال‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬: َ‫ل‬‫فقا‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ِّ‫بي‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫إلى‬ ٌ‫ل‬ُ‫ج‬َ‫ر‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬:َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ،‫هللا‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ٍ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ ُ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ت‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫م‬ ‫أمي‬: ‫ا؟قال‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬‫ي‬ ِ‫قض‬َ‫أ‬‫أف‬:‫نعم‬:‫قال‬" :‫َى‬‫ض‬ْ‫ق‬ُ‫ي‬ ْ‫أن‬ ُّ‫ق‬َ‫ح‬‫أ‬ ‫هللا‬ ُ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫د‬َ‫ف‬."‫ق‬‫وسلمة‬ ‫الحكم‬ ‫فقال‬ ‫سليمان‬ ‫ال‬ :‫قال‬ ‫الحديث‬ ‫بهذا‬ ‫مسلم‬ ‫ّث‬‫د‬‫ح‬ ‫حين‬ ‫جلوس‬ ‫جميعا‬ ‫ونحن‬:‫ابن‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫يذكر‬ ‫مجاهدا‬ ‫سمعنا‬ ‫اس‬ّ‫ب‬‫ع‬.‫عن‬ ‫كهيل‬ ‫بن‬ ‫وسلمة‬ ‫البطين‬ ‫ومسلم‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫اْلعمش‬ ‫ّثنا‬‫د‬‫ح‬ ‫خالد‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫ويذكر‬‫سعيد‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫للنبي‬ ‫امرأة‬ ‫قالت‬ ‫اس‬ّ‫ب‬‫ع‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫ومجاهد‬ ‫وعطاء‬ ‫جبير‬ ‫بن‬:‫أختي‬ ‫إن‬‫ماتت‬. • Dari al A’masy dari Muslim al Bathin,dari Sa’id bin Jubair,dari Ibnu Abbas RA,dia berkata ,”Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata ,”Wahai Rasulullah!Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa sebulan,apakah aku boleh menggantikan puasanya?”Beliau bersabda ,”Ya,hutang Allah berhak ditunaikan (dilunasi).”Sulaiman berkata “al Hakam dan Salamah berkata – dan kami semua sedang duduk ketika Muslim menceritakan hadith ini.-“Kami mendengar Mujahid menyebut seperti ini dari Ibnu Abbas. • Shahih Bukhari/Kitab as Saum/Bab Penggantian Puasa Bagi Orang yang telah Mati/Jil 3/H 35/ No Hadith 1953
 5. 5. 1)Adakah wajib mengantikan puasa si mati yg belum sempat menggantikannya?? a) Jika sebelum kematiannya ia tidak berkesempatan langsung atau tidak berkemampuan sepanjang hayatnya untuk menggantikan puasa yang tertinggal kerana ditimpa sakit yang berterusan atau keuzuran lain, maka ia tidaklah berdosa dan gugurlah tuntutan ganti itu darinya kerana kegagalan mengganti itu bukanlah dari kelalaiannya. ..‫د‬ِ‫ع‬َ‫ف‬ ٍ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫ي‬ ِ‫ر‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ف‬َ‫َر‬‫ر‬ُ‫أ‬ ٍ ‫ا‬‫ي‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬‫ ٌة‬.. .. "Barangsiapa di antara kamu yang sakit atau dalam keadaan musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain .." (1) -Surah al Baqarah ayat 184
 6. 6. • b) Namun jika sebelum kematiannya ia mempunyai cukup masa dan kemampuan untuk mengganti puasa yang tertinggal, tetapi ia tidak menggantinya –kerana lalai atau menangguh-nangguh-, maka dalam hal ini disunatkan ahli keluarganya berpuasa bagi pihaknya. Sabda Nabi s.a.w. (bermaksud); “Sesiapa mati dan tertanggung atas dirinya qadha puasa, maka walinya (ahli keluarganya) hendaklah berpuasa untuknya” (Riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud dari Aisyah r.a.).
 7. 7. • -Apakah harus diganti dengan puasa atau cukup dengan memberi makan (fidyah)sahaja?? • Menurut mazhab Syafie, Maliki dan Hanafi; puasa orang yang telah meninggal dunia tidak boleh diganti oleh orang lain. Namun puasa mereka cukup diganti dengan membayar fidyah. Iaitu dengan memberikan makan fakir miskin seorang sehari puasa yang ditinggalkannya. Rasulullah SAW bersabda maksudnya: "Barangsiapa meninggal dan padanya ada puasa Ramadhan yang telah ditinggalkan maka hendaklah diberi makan atas namanya sehari seorang miskin (fidyah)" (Hr. Tarmizi daripada Ibnu Umar) • Seandainya warisnya mengetahui bahawa orang tuanya atau bapanya ada berniat puasa nazar maka warisnya hendaklah menggantikannya dengan berpuasa sesuai dengan yang dinazarkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: "Apabila sakit seorang lelaki dalam bulan Ramadhan kemudian ia meninggal dunia, padahal ia tidak berpuasa maka ia harus membayar fidyah (memberi makan orang miskin seorang sehari atas namanya). Tiada qadha atasnya. • Dan jika puasa nazar hendaklah diqadhakan oleh wali atau warisnya". (HR Abu Daud daripada Ibnu Abbas) #Berdasarkan hadith (Lihat; al-Majmu’, jil. 6, hlm. 394) • #Namun,kebanyakan ulama mengatakan bahwa walinya boleh memilih antara membayar dengan mengerjakan puasa atau memberi makan kpd fakir miskin ( fidyah)
 8. 8. • 2)Apakah yang menggantikan puasa adalah walinya atau boleh juga orang lain?? -Para ulama berbeza pendapat dlm menentukan orang yang berhak menggantikan puasa si mati melalui pemahaman lafaz ‫ّه‬‫ي‬‫ول‬ (walinya) sama ada i)semua kaum kerabatnya , ii)seluruh warisnya atau iii)mereka yang masuk dalam ashabah (ahli waris yg berhak mendapat sisa harta warisan) #Namun,pendapat pertama dan kedua lebih kuat berdasarkan hadith: “Dan jika puasa nazar hendaklah diqadhakan oleh wali atau warisnya". (HR Abu Daud daripada Ibnu Abbas) -Fathul Bari-Imam Ibnu Hajar al Asqalani
 9. 9. • Jika seorang itu meninggalkan puasa selama sebulan Ramadhan (yakni 30 hari) dan ia mati tanpa sempat mengqadha’nya, lalu walinya memberi keizinan kepada 30 orang untuk berpuasa bagi pihaknya dan mereka berpuasa serentak pada satu hari, adakah ia dikira?? • Menurut Imam al-Hasan al-Basri –sebagaimana yang disebut oleh Imam Bukhari dalam sohehnya-; • “Apabila 30 orang laki-laki berpuasa satu hari untuk menggantikannya,maka itu telah mencukupi” Pendapat ini dipersetujui oleh Imam Nawawi. (Lihat; al- Majmu’, jil. 6, hlm. 394)

×