Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hadith-hadith di Rtm

329 views

Published on

Kandungan hadith-hadith dalam rancangan siaran RTM

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hadith-hadith di Rtm

 1. 1. HADITH-HADITH DI RADIO TELEVISYEN MALAYSIA (RTM) 1.0 Pengenalan mengenai penyiaran JAKIM Rancangan-rancangan agama di bawah penyiaran Radio Televisyen Malaysia (RTM) iaitu di televisyen dan radio adalah berada di bawah tanggungjawab JAKIM. Sejak dari tahun 1994 lagi, segala penyiaran ini diletakkan di bawah unit Dakwah Radio dan TV, RTM pada awalnya yang berada di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) sebelum ditukar kepada Bahagian Media JAKIM (nama baru BAHEIS). Apabila BAHEIS dinaikkan taraf kepada Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) pada tahun 1997, unit ini turut dinaikkan taraf kepada bahagian, iaitu bahagian Media Elektronik dan Penyiaran yang akhirnya pada tahun 2010 bahagian ini dikenali sebagai Bahagian Media JAKIM. Mulai tahun 2008, JAKIM memperluaskan rancangan –rancangan terbitannya untuk disiarkan menerusi saluran TV satelit (berbayar) ASTRO sebagai satu lagi saluran tambahan untuk mengembangkan mesej Islam.Pada tahun 2009, JAKIM membuat satu lagi pencapaian dengan mengendalikan sendiri saluran radio bercorak agama yang dikenali dengan Salam FM yang menggunakan frequensi 91.1 FM/102.5 FM/105.1 FM. 2.0 Program TV terbitan JAKIM Pada masa kini, Bahagian Media JAKIM menerbitkan program harian dan mingguan yang disiarkan menerusi TV1 dan TV2 selama 16 jam seminggu sama ada secara lansung atau berakam.1 Selain itu, bahagian Media JAKIM juga diberi tanggungjawab untuk menerbitkan program-program berkala secara lansung mengikut calendar Islam dan program Khas seperti Tilawah al Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa, Sambutan Ma’al Hijrah, Dokumentari Khas sempena hari-hari kebesaran Islam dan sebagainya. 1 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jabatan Perdana Menteri, Inovasi dan Transformasi Dakwah JAKIM melalui Media, Seminar Islam GRID Kedua, 5 Disember 2011
 2. 2. Jadual A: Program TV Terbitan Bahagian Media JAKIM, Untuk Siaran TV 12. MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD 06.00 AM SURAH PILIHAN SURAH PILIHAN SURAH PILIHAN SURAH PILIHAN TA’ALIM TA’ALIM TA’ALIM 6.30 AM TASBIH CINTA DATO’ DR. FATMA EL ZAHRAA TASBIH CINTA DATO’ DR. FATMA EL ZAHRAA TASBIH CINTA DATO’ DR. FATMA EL ZAHRAA SIRAH ANDA MUSYKIL ANDA MUSYKIL ANDA MUSYKIL 9.30 AM - 10.30 AM FIKRAH 3.05 PM – 4.00 PM TILAWAH INTERAKTIF 6.30 PM- 7.00 PM PERSADA JURNAL TURATH ULAMA’ TURATH ULAMA' QIRAATUL QURAN RAHMAT KASIH 9.00 PM – 10.00 PM FORUM PERDANA EHWAL ISLAM Jadual B: Rancangan-rancangan agama yang terdapat di TV 2. Rancangan Waktu Siaran Qudwah (India) Jumaat - 11.00 pagi Hikmah (Cina) Jumaat – 11.30 pagi 3.0 Kriteria- Kriteria Pemilihan Hadith di RTM. Bahagian Media Jakim mempunyai panel penyiaran yang terdiri dari panel akademik dan panel agama yang bertanggungjawab dalam menapis kandungan rancangan penyiaran di RTM. Kandungan ceramah oleh penyampai akan ditapis terlebih dahulu oleh para panel yang bertauliah. Menurut hasil temuramah penulis bersama ketua Unit Penyiaran Rancangan Agama di JAKIM, En. Khairul Naim3,dalam penggunaan hadith, mereka lebih mengutamakan 2 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dicapai pada 12 Mei 2014, http://www.islam.gov.my/en 3 Khairul Naim (Unit Bahagian Media JAKIM) dalam temubual dengan penulis pada 9 Mei 2014.
 3. 3. penggunaan hadith yang bertaraf sahih, dan mengelakkan penggunaan hadith-hadith yang bersifat abstrak, iaitu yang bersifat tidak jelas dan jika digunakan, mereka akan memberikan penjelasan agar para penonton lebih memahaminya. 4.0 Keterangan ringkas mengenai rancangan-rancangan yang menggunapakai hadith di TV 1. i)Forum Perdana Hal Ehwal Islam Forum Perdana Hal Ehwal Islam setakat ini kekal sebagai program paling popular TV1. Rating AC Nielson menunjukkan program ini sebagai 10 program teratas TV1. Rancangan ini dibawa kepada penonton secara rakaman luar dengan kerjasama penganjur. Rancangan ini memaparkan bual bicara yang membicarakan pelbagai isu-isu hal ehwal Islam masa kini yang disiarkan pada setiap malam Khamis pada jam 9.00 hingga 10.00 malam. Antara contoh penggunaan hadith; dalam Forum Hal Ehwal Islam bertajuk “ Allah sedang menguji kita”4 Saad bin Abi Waqash bertanya kepada Nabi saw, “Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling teruk kena uji?”…Lalu jawab Rasulullah saw, “Yang paling teruk kena uji ialah para nabi dan para rasul, kemudiannya golongan yang mengikut para nabi selepas zaman nabi (tabiin) dan kemudiannya golongan selepas tabiin yang mengikut para tabiin.”5 Lafaz hadith penuh, ‫عن‬ ‫عاصم‬ ‫عن‬ ‫يد‬‫ز‬ ‫بن‬ ‫محاد‬ ‫حدثنا‬ ‫قاال‬ ‫درست‬ ‫بن‬ ‫وحيىي‬ ‫املعين‬ ‫محاد‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫حدثنا‬ ‫بالء‬ ‫أشد‬ ‫الناس‬ ‫أي‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫قلت‬ ‫قال‬ ‫وقاص‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫أبيه‬ ‫عن‬ ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫مصعب‬ ‫قال‬‫اشتد‬ ‫صلبا‬ ‫دينه‬ ‫يف‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫دينه‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫العبد‬ ‫يبتلى‬ ‫فاألمثل‬ ‫األمثل‬ ‫مث‬ ‫األنبياء‬ ‫ميشي‬ ‫كه‬‫يرت‬ ‫حىت‬ ‫بالعبد‬ ‫البالء‬ ‫ح‬‫يرب‬ ‫فما‬ ‫دينه‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫ابتلي‬ ‫قة‬‫ر‬ ‫دينه‬ ‫يف‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫بالؤه‬ ‫خطيئة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫وما‬ ‫األرض‬ ‫على‬ 4 Forum ini bersiaran pada 20 Mac 2014 di TV1. Forum bertajuk “Allah Menguji Kita” dipengerusikan oleh Ustaz Mohamad Hariri Mohd Daud, bersama ahli panel Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz & Ustaz Badli Shah Alauddin. 5 Hadith Riwayat Ibnu Mājah, Kitab al Fitn, Bab Sabr ‘ala Bala’, no. hadith 4023, Menurut Al-Albānī hadith ini hasan shahīh. Lihat Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abd Allāh al- Qazwainī, “Sunan Ibn Mājah,” dalam al Hadīth al-Sharīf: al Kutub al Sittah, ed. Sālih bin ‘Abd al ‘Aziz ĀL al Shaykh (Riyadh : Dār al Salām, 2009), 2719.
 4. 4. ii) Turath Ulama’ Rancangan ini adalah kerjasama JAKIM dengan Khazanah Fathaniah. Rancangan ini bersiaran pada jam 6.30 petang hingga jam 7.00 petang setiap hari Rabu dan Khamis. Rujukan: Rancangan ini membahaskan isi yang terkandung dalam Kitab Munyatul Mushalli (Kitab Tauhid) dan Kitab Faridatul Fara'id (Kitab Solat). Pengajarnya ialah Ustaz Azhar Hasyim bagi kitab Faridatul Fara'id dan Ustaz Abdul Halim Saad bagi kitab Munyatul Mushalli. Antara contoh penggunaan hadith,6 Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila Imam mengucapkan: Aamiin, maka hendaklah kamu mengucapnya bersama kerana sesiapa yang ucapan Aaminnya serentak dengan ucapan Aamin Malaikat, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu."7 Lafaz hadith penuh, ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫س‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ :ُ‫اه‬َ‫ن‬َ‫َّث‬‫د‬َ‫ح‬ ،ُّ‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫ه‬ُّ‫الز‬ : َ‫ال‬َ‫ق‬ ،ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ف‬ُ‫س‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫َّث‬‫د‬َ‫ح‬ ،َِّ‫اَّلل‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬ ُّ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫َّث‬‫د‬َ‫ح‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ، ِ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫س‬ ُ ‫امل‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِ‫د‬ : َ‫ال‬َ‫ق‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِِ‫َّب‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ،َ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫ر‬ُ‫ه‬ ِ‫َيب‬‫أ‬«،ُ‫ن‬ِ‫م‬َ‫ؤ‬ُ‫ت‬ َ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ال‬ َ ‫امل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬ِ‫َم‬‫أ‬َ‫ف‬ ُ‫ئ‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ق‬‫ال‬ َ‫ن‬َّ‫َم‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ْ‫ن‬َ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫َّم‬‫د‬َ‫ق‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ر‬ِ‫ف‬ُ‫غ‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ال‬ َ ‫امل‬ َ‫ني‬ِ‫م‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ ُ‫ه‬ُ‫ين‬ِ‫م‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ َ‫ق‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫و‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ف‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ iii) Sirah Rancangan ini bersiaran pada setiap hari Khamis pada jam 6.30 pagi. Antara kandungannya membahaskan tentang sirah-sirah Nabi dan zamannya. Rancangan ini disampaikan oleh Ustaz Mohd Izhar Ariff (UKM). Antara contoh penggunaan hadith8, “… Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal yang pembohong…” Lafaz hadith penuh, 6 Penyampai menggunakan hadith ini pada rancangannya bertajuk “ Kisah Qarun” yang bersiaran pada 18 April 2012. 7 Hadith riwayat al-Bukhārī, Kitab Da’wat, Bab Ta’mīn, no. hadith 6402. .Lihat Abū ‘Abd Allāh Muhammad bin Ismā’il al Bukhāri, “Ṡahīh al-Bukhāri,” dalam al Hadīth al-Sharīf: al Kutub al Sittah, ed. Sālih bin ‘Abd al ‘Aziz ĀL al Shaykh (Riyadh : Dār al Salām, 2009), 538. 8 Penyampai menggunakan hadith ini pada rancangannya yang bersiaran pada 17 Mac 2014.
 5. 5. ُ‫ول‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َُّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ ِ‫َّب‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ : ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ، ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ َُّ‫اَّلل‬ َ‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬ ، َ‫ة‬َ‫ش‬ِ‫ائ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬:ِ‫ّن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ِ‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫َع‬‫أ‬ِ‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬ ، ِ‫ال‬َّ‫َّج‬‫الد‬ ِ‫يح‬ِ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ِ‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬ ، ِْ‫رب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ، ِْ‫رب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬ ِ‫ق‬َ‫ن‬َ‫و‬ ، ِ‫د‬َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬َّ‫الث‬ ِ‫اء‬َِ‫ِب‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ ِ‫ين‬ْ‫ل‬ِ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ِ‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬ ، َ‫َن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ين‬ َّ‫ق‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫اي‬َ‫ط‬َْ‫ْل‬‫ا‬َِ‫مث‬ْ‫أ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬َ‫ر‬َْ‫ْل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ل‬َ‫س‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫َع‬‫أ‬ ِ‫ّن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ِ‫س‬َ‫ن‬َّ‫الد‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ض‬َ‫ي‬ْ‫َب‬‫أل‬‫ا‬ ُ‫ب‬ْ‫َّو‬‫الث‬ ‫ى‬ ِ‫م‬َ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬" iv) Ta’lim Rancangan ini bersiaran pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada 6.00 pagi selama 30 minit. Kandungannya mengenai tazkirah agama berkenaan isu semasa persekitaran hidup manusia menyentuh pelbagai topik. Tazkirah pendek ini disampaikan oleh pelbagai penceramah antaranya Hj Mohamad Syukri (Pegawai Agama Istana Terengganu) dan Hj Mohammad Embong (Pensyarah Institut Terengganu). Antara contoh penggunaan hadith 9, ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫ال‬َ‫ز‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ط‬ْ‫ع‬ُ‫ي‬ َُّ‫اَّلل‬َ‫و‬ ٌ‫م‬ِ‫اس‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬ََّ‫َّن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ،ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫الد‬ ِ‫يف‬ ُ‫ه‬ْ‫ه‬ِ‫ق‬َ‫ف‬ُ‫ي‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َُّ‫اَّلل‬ ِ‫د‬ِ‫ر‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ً‫ة‬َ‫م‬ِ‫ائ‬َ‫ق‬ ُ‫ة‬َّ‫ُم‬‫أل‬‫ا‬ َّ‫ىت‬َ‫ح‬ ،ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ف‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُّ‫ر‬ُ‫ض‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ،َِّ‫اَّلل‬ ِ‫ر‬ْ‫َم‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َِّ‫اَّلل‬ ُ‫ر‬ْ‫َم‬‫أ‬ َ ِ‫ِت‬ْ‫أ‬َ‫ي‬10 Terjemahan: “Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya faqih (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama” v) Fikrah Rancangan ini bersiaran pada setiap hari Jumaat pada jam 9.30 hingga 10.30 malam. Kandungan berkisar bual bicara agama islam mengenai isu semasa persekitaran hidup manusia menyentuh pelbagai topik. Bual bicara ini disampaikan oleh pelbagai penceramah antaranya i)Dr Fauzi Deraman (UM), ii) Dr.Zaharuddin Abd Rahman (UIA) dan iii) Prof. Dr. Muhd Najib Abdul Kadir. Antara contoh penggunaan hadith11, 9 Penyampai menggunakan hadith ini pada rancangannya bertajuk “Ilmu dan Amal” yang bersiaran pada 17 Mac 2014. 10 Hadith riwayat al-Bukhārī, Kitab ‘Ilm, Bab Man Yuridillah Bihi Khaira Yufaqqihu Fiddin, no. hadith 13, Ibid, 7. 11 Penyampai menggunakan hadith ini pada rancangannya bertajuk “Doa Mustajab” yang bersiaran pada 2 November 2012.
 6. 6. Sabda Rasulullah, “Akan dimakbulkan doa kamu selagi mana kamu tidak tergesa-gesa dan bagaimana tergesa-gesa itu wahai Rasulullah, Rasulullah berkata sesungguhnya diantara kamu yang berkata aku sudah berdoa tapi tidak dimakbulkan. ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫أن‬‫يعجل‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫ألحدكم‬ ‫يستجاب‬‫يا‬ ‫يعجل‬ ‫كيف‬‫و‬ ‫قيل‬ ‫يل‬ ‫هللا‬ ‫يستجب‬ ‫فلم‬ ‫هللا‬ ‫دعوت‬ ‫قد‬ ‫يقول‬ ‫قال‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬12 vi) Anda Musykil Rancangan ini bersiaran pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 6.30- 7.00 pagi. Rancangan yang menjawab kemusykilan keagamaan meliputi pelbagai tajuk. Antara tajuk yang disampaikan ialah anti hadith, qada’ dan qadar dan syirik. Panel yang pernah bersiaran antaranya ialah Ustaz Mohd. Aizam Mas'ud (JAKIM), Prof Madya Dr. Rahimi Saad (UM) dan Dr. Mohd Sukki Othman (UPM). Antara contoh penggunaan hadith 13, ِ‫ات‬َ‫ق‬ِ‫ب‬‫و‬ ُ ‫امل‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َّ‫الس‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ب‬ِ‫ن‬َ‫ت‬ْ‫اج‬»: َ‫ال‬َ‫ق‬ ‫؟‬َّ‫ن‬ُ‫ه‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ َِّ‫اَّلل‬ َ‫ول‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ :‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫ك‬ْ‫ر‬ ِ‫الش‬َِّ‫اَّلل‬ِ‫ب‬14 … 5.0 Program Radio Terbitan Jakim Bahagian Jakim membekalkan program-program agama kepada enam saluran radio, iaitu; i) Klasik Nasional (Bahasa Melayu) ii) Minnal fm (Bahasa Tamil) iii) Asyik fm (Bahasa Orang Asli) iv) Salam fm (Bahasa Melayu) v) Traxx fm (Bahasa Inggeris) vi) Ai Fm (Bahasa Cina) 12 Hadith Riwayat Ibnu Mājah, Kitab Dua’, Bab Yustajab Li Ahadukum Mā Lam Yu’jal, no. hadith 3853, Menurut Al-Albānī hadith ini shahīh. Lihat Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abd Allāh al- Qazwainī, “Sunan Ibn Mājah,” dalam al Hadīth al-Sharīf: al Kutub al Sittah, ed. Sālih bin ‘Abd al ‘Aziz ĀL al Shaykh (Riyadh : Dār al Salām, 2009), 2706. 13 Penyampai menggunakan hadith ini pada rancangannya bertajuk “Rumah Kosong” yang bersiaran pada 13 Mac 2014. 14 Hadith riwayat al-Bukhārī, Kitab Wasāyā, Bab Qawl Allah Ta’ala: Innaladhi Ya’kulu Amwal Yatāma, no. hadith 2766. Ibid, 222.
 7. 7. Penerbitan rancangan radio menggunakan format rancangan seperti siaran lansung, dokumentari, majalah, temu bual dan ceramah pendek. Selain itu, Bahagian Media Jakim juga membuat liputan radio secara lansung mengikut takwim negara yang bersifat keagamaan seperti sambutan Ma’al Hijrah, Maulidur Rasul, Tilawah al Quran peringkat dalam dan luar negara. 5.1 Klasik Nasional Fm BIL. RANCANGAN SIARAN JANGKA MASA 1 Hikmah Pagi Setiap hari : 0630-0635 5 minit 2 Iktibar al-Quran Isnin : 1815-1830 15 minit 3 Inspirasi Selasa : 1815-1845 30 minit 4 Minda Intelek Rabu : 1815-1845 30 minit 5 Kursus Membaca al-Quran Khamis : 1815-1900 45 minit 6 Interaksi Jumaat : 1815-1845 45 minit 7 Mawaddah Sabtu : 1815-1845 30 minit 8 Forum Perdana Ahad : 1815-1900 45 minit 9 Belajar Bahasa al-Quran Isnin : 1830-1900 30 minit 10 Epilog Murni Selasa : 1845-1900 15 minit 11 Nada Ilham Rabu : 1845-1900 15 minit 12 Salam Ukhwah Sabtu : 1845-1900 15 minit 13 Bacaan al-Quran Setiap hari : 1915-1925 10 minit 14 Azan Maghrib Mengikut waktu 5 minit 15 Fikrah Setiap hari: 1925-1930 5 minit 16 Hidayah Isnin & Jumaat : 1930-2000 30 minit 17 Tinta Ilmu Selasa : 1930-2000 30 minit 18 Fiqhul Sirah Rabu : 1930-2000 30 minit 19 Al-Falah Khamis : 1930-2000 30 minit 20 Permata Hati Sabtu : 1930-2000 30 minit 21 Talaqi Ahad : 1930-2000 30 minit 22 Khutbah Jumaat Mengikut waktu 20 minit 23 Glosari Islam Setiap hari selepas azan 5 minit 24 Info Islam Sebelum dan selepas azan 10 minit 25 Quran Tartil Setiap hari : 2350-2400 10 minit 26 Panduan waktu sembahyang 7.20 pagi & sebelum azan 6 minit 27 Tazkirah (7 siri ) Setiap hari (masa siaran disesuaikan oleh DJ bertugas) 1 minit Antara contoh penggunaan hadith,15 15 Rancangan ini bertajuk “Fiqhul Sirah” yang disiarkan pada hari Rabu jam 7.30 malam bertarikh 27 Mei 2014..
 8. 8. ِ‫ه‬ِ‫د‬َ‫ل‬َ‫و‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ِ‫ال‬َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َّ‫ب‬َ‫َح‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫أ‬ َّ‫ىت‬َ‫ح‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫د‬َ‫َح‬‫أ‬ ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬ َ‫ال‬16 Terjemahan: "Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri” 16 Hadith riwayat al-Bukhārī, Kitab Īmān, Bab Hub Rasulullah Sallallahu alaĪhi wasalam, no. hadith 14, Ibid, 3.
 9. 9. 5.2 Minnal Fm BIL. RANCANGAN SIARAN JANGKA MASA 1 Ceramah Islam Jumaat : 0315-0330 15 minit 2 Irama Hikmah Setiap hari : 0605-0630 25 minit 3 Tafsir al-Quran Jumaat : 0605-0620 15 minit 4 Mari Belajar Sabtu : 1115-1130 15 minit 5 Menuju Kejayaan Selasa : 1515-1530 15 minit 6 Sahabat Rasul Rabu : 1515-1530 15 minit 7 Jambatan Persahabatan Khamis : 1515-1530 25 minit 8 Al-Quran dan Sains Jumaat : 1820-1830 10 minit 9 Al-Hikmah Isnin : 2115-2130 15 minit 10 Kisah dan Teladan Selasa : 2115-2130 15 minit 11 Forum Ehwal Semasa Selasa : 2115-2130 15 minit 12 Sabda Junjungan Rabu : 2115-2130 15 minit 13 Belajar al-Quran Khamis : 2115-2130 15 minit 14 Kuiz Agama Jumaat : 2115-2130 15 minit 15 Keluarga Bahagia Sabtu : 2115-2130 15 minit 16 Masyarakat Penyayang Ahad : 2115-2130 5 minit 17 Kapsul Agama dan Doa Setiap hari : 2355-2400 5 minit Jumlah Masa Siaran (jam) Setiap Hari 1 jam 20 minit 5.3 Traxx Fm 5.4 Ai Fm BIL . RANCANGAN SIARAN JANGKA MASA 1. Reflection Setiap hari 1945-1950 10 minit Jumlah Masa Siaran (minit) Setiap Hari 10 minit BIL. RANCANGAN SIARAN JANGKA MASA 1 Kapsul Agama Setiap hari 0303-0308 0603-0608 1405-1408 5 minit 5 minit 5 minit 2 Santapan Rohani Setiap hari 5 minit
 10. 10. 5.5 Asyik Fm Asyik fm adalah saluran khas yang menyiarkan rancangan dalam suku kaum bumiputra seperti suku kaum Temuan, Temiar dan Semai serta beberapa dialek yang lain. Rancangan agama disiarkan selama dua jam sehari atau empat belas jam seminggu. 5.6 Salam Fm BIL. RANCANGAN SIARAN JANGKA MASA 1 Bingkisan Rohani (4X7minit = 28 minit sehari) Mengikut waktu azan Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak (1 siaran =7minit) 28 minit 2 Silap Tu Sabtu : 1530-1540 5 minit 3 Nasyid Pilihan Jumaat : 1430-1500 30 minit 4 Carta Nasyid Jumaat : 1000 - 1100 60 minit Jumlah Masa Siaran (minit) Setiap Hari 58 minit AHADSABTUJUMAATKHAMISRABUSELASAISNINHARI MASA NCRSALAM TILAWAH SALAM SENI SALAM PENGGUN A SALAM SKOT SALAM KAMPUS SALAM SYIFA 11.30 MALA M LUGHATU L JANNAH HADIS NABAWI FOKUSSALAM INSANI ENSIKLOPIDI A ISLAM BACA KITAB MUSAFIR12.15 TGH MALA M D’ SAYANG TINTA ILMU SOAL JAWAB AGAMA MINDA INTELEK SALAM INSANI FIQHUL SIRAH TALAQQI1.30 TGH MALA M TADARUS AL-QURAN ( 30 JUZUK )3.30 PAGI TELADANKHUTBA H JUMAAT BERSAM A MUFTI KOLEKSI FATWA TAFSIRHIDAYAHTASAWWU R ISLAM 4.30 PAGI ANDA MUSYKIL (SIARAN LANGSUNG DARI TV1) KULIAH SUBUH6.30 PAGI KELUARG A BAHAGIA FORUM PERDAN A INTEGRIT I ZAKATHAB HALALMU’AMALA H LUGHATUL JANNAH 7.25 PAGI
 11. 11. Salam Fm adalah sebuah saluran radio yang baru hasil kerjasama RTM dan JAKIM. Mula beroperasi pada tahun 2009, pada asalnya berkongsi konti dengan dengan Asyik Fm (14 jam) dan Suara Islam ( 3 jam) ke udara mulai jam 1.00 pagi hingga 8.00 pagi (7 jam). Pada 1 oktober 2009, Salam Fm menambah masa siaran selama satu jam awal bermula dari jam 12 malam. 6.0 Kesimpulan Penggunaan hadith di dalam siaran televisyen di RTM banyak digunakan dalam siaran berdasarkan penelitian penulis, adapun di radio, penggunaan hadith begitu sedikit digunakan ini kerana segmen agama yang disiarkan begitu singkat (di antara 5 hingga 30 minit sahaja). Mengenai kriteria pemilihan hadith dapat dinilai bahawa terbukti kebanyakan hadith yang digunakan di RTM bertaraf shahih, manakala terdapat juga pandangan-pandangan ulama muktabar yang dijadikan sebagai mutiara kata seperti al-ghazali, sheikh al Fathani dan sebagainya, Mengenai pengajian hadith secara khusus belum lagi dijalankan dan ianya dalam rangka cadangan untuk penambahan dalam slot rancangan agama mengenai hadith nabawi.
 12. 12. Bibliografi al Hadīth al-Sharīf: al Kutub al Sittah, ed. Sālih bin ‘Abd al ‘Aziz ĀL al Shaykh (Riyadh : Dār al Salām, 2009. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jabatan Perdana Menteri, Inovasi dan Transformasi Dakwah JAKIM melalui Media, Seminar Islam GRID Kedua, 5 Disember 2011. Laman Web Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dicapai pada 12 Mei 2014, http://www.islam.gov.my/en Temu Bual Khairul Naim (Unit Bahagian Media JAKIM) dalam temubual dengan penulis pada 9 Mei 2014.

×