Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengoperasian pbs 2012

1,968 views

Published on

 • Be the first to comment

Pengoperasian pbs 2012

 1. 1. PENATARAN PENGOPERASIAN PBS LEMBAGA PEPERIKSAAN HOTEL SRI PETALING 15 FEBRUARI 2012SEKTOR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN MENENGAH RENDAH DAN RENDAH (SPPMRR)
 2. 2. MEMAKLUMKAN TENTANG PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN (PENGOPERASIAN) PBS
 3. 3. PS PBS PP PAJSK PPSi
 4. 4. AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Seksyen 67 Seksyen 68PENILAIAN MURID PEPERIKSAAN Seksyen 69 LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
 5. 5. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997 (PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2) Untuk mengadakan Untuk peperiksaan, untuk mengendalikan mengendalikanMemberi semua pemantauannasihat, peperiksaan peperiksaan &memantau & mengikut menguatkuasakanmembuat peraturan- peraturan-analisis peraturan garis peraturan garistentang PBS panduan & panduan & arahan arahan tentang tentang peperiksaan peperiksaan
 6. 6. Pindaan Surat Pekeliling LembagaPeperiksaan Bil.1/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagiUjian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mulai Tahun 2011 (Bertarikh : 22 Februari 2011)
 7. 7. Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi PenilaianMenengah Rendah (PMR) mulai Tahun 2012 (Bertarikh : 14 Februari 2011)
 8. 8. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/ 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (Bertarikh : 19 Julai 2011)
 9. 9. Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.6 Tahun 2011: Penggunaan BukuPengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah (Bertarikh : 15 September 2011)
 10. 10. EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 11
 11. 11. Pengerusi : Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi : Timb Pengarah Pelajaran NegeriSetiausaha : Ketua Sektor SPP, JPNAhli Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor JPN : Pengarah IPGM : Ketua Nazir JNJK (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah, BTPN : Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : YDP Majlis Pengetua : YDP Majlis Guru Besar : YDP Majlis Guru Cemerlang
 12. 12. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERIMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERIMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERIUNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN
 13. 13. Pengerusi : Pegawai Pelajaran DaerahNaib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)Ahli Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru
 14. 14. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAHMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAHMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAHUNTUK DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI
 15. 15. Pengerusi : Guru BesarNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru CemerlangNota: Pelantikan JK PBS ini : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)tertakluk kepada keperluansekolah dan bergantung kepada : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)keperluan pihak lain : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
 16. 16. Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain
 17. 17. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem PelaksanaanSemua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/puncakuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBSdi sekolah
 18. 18. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHBIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN 1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP 2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPN Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari – Mac, JPN/PPD/ April – Jun, Sekolah Julai – Sept dan Okt – Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah
 19. 19. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH5. Tempoh pelaksanaan PS & PAJSK (BMI Sepanjang sesi Sekolah & SEGAK – 2 kali setahun) persekolahan Tempoh pelaksanaan PP Ditentukan LP Sekolah6. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS & PAJSK: Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JPN/ Pementoran, Pemantauan, LP/ Bahagian KPM Penyelarasan dan Pengesanan Aktiviti Penjaminan Kualiti PP: - Pementoran, Pemantauan dan •Sebelum, semasa dan •Sekolah/PPD/JPN/ Penyelarasan selepas tugasan LP/Bahagian KPM •Setelah tugasan •LP sahaja selesai - Pengesanan
 20. 20. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH7. Pengumpulan prestasi murid dalam Sepanjang tahun Sekolah SPPBS (PS dan PAJSK) Setelah selesai setiap Pengumpulan penskoran SPPBS (PP) Sekolah/LP tugasan8. Pelaporan prestasi murid (PS & Mengikut keperluan Sekolah PAJSK) (ditentukan oleh JK (Auto generated dalam SPPBS) PBS sekolah) Setelah tugasan Pelaporan prestasi murid (PP) Sekolah/LP Selesai9. Penyimpanan Evidens Ditentukan oleh JK Sekolah PBS sekolah (selamat dan bersistematik)
 21. 21. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASANPEMENTORAN
 22. 22. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN• KETUA PANITIA Pegawai yang dilantik• JUP oleh LP/JPN/PPD• GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 23. 23. KEKERAPANBila-bila masa ikutkeperluan
 24. 24. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORAN Mengadakan sesi • Melaksanakan Melaksanakan perbincangan khidmat bantu, tindakan susulan dengan Mentee khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee
 25. 25. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASANPEMENTORAN
 26. 26. PENYELARAS DALAMAN PENYELARAS LUARAN• KETUA PANITIA Pegawai yang dilantik• JUP oleh LP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 27. 27. KEKERAPANDitentukan oleh JK PBSsekolah
 28. 28. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN• Kefahaman Merawak sampel Melaksanakan tugasan mengikut tindakan• Kesesuaian pencapaian penambahanbaikan sampel pengajaran dan• Kefahaman pembelajaran penskoran
 29. 29. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN1 PENYELARASANPEMENTORAN
 30. 30. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN• PENTADBIR SEKOLAH • Pegawai yang dilantik• KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD• JUP • Pegawai Bahagian KPM• GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 31. 31. KEKERAPANSepanjang tempohPengajaran danPembelajaran
 32. 32. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN SELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan • Perancangan • Penyediaan mengikut garis panduan aktiviti pelaporan dan jadual yang pemantauan pemantauan ditetapkan • Penyediaan • Cadangan instrumen penambahbaikan Contoh pemantauan • Minit mesyuarat JK • Pemakluman PBS sekolah kepada guru mata • Evidens pelajaran • Pelaporan pencapaian
 33. 33. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN1 PENYELARASANPEMENTORAN
 34. 34. PEGAWAIPS & PAJSK:Pegawai yang dilantikoleh LPPP:LP sahaja
 35. 35. KEKERAPANDitentukan oleh LP
 36. 36. AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBS X X X XKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUANPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 37
 37. 37. www.themegallery.com AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBS X X X XKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANTUGASAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANRUBRIK DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANPENSKORANPELAPORAN PP SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITIPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASANPENYELARASAN SETELAH SELESAI TUGASANPENGESANAN AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN Company Logo
 38. 38. AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBS X X X XKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANSEGAK & BMI DUA KALI SETAHUNSUKAN,KOKURIKULUM & SEPANJANG TAHUNEKSTRAKURIKULUMPELAPORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 39
 39. 39. EVIDENS CONTOH PENYIMPANAN Evidens murid simpan di tempat selamat secaraBahan/sebarang • Tulisan bersistematik .bentuk bukti • Bahan 1. Fail Perkembangan Murid (FPM)yang dapat cetakan • Setiap murid 1 FPM,ditunjukkan oleh • Persembahan menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap matamurid yang • Foto pelajaranmelaksanakan • Grafik • Evidens diserah kepada muridsesuatu tugasan • Artifak setelah direkodkan dalamdalam bentuk • Laporan SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualitiproduk/proses 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik 40
 40. 40. EVIDENS CONTOH PENYIMPANAN Evidens murid simpan diBahan/sebarang • Tulisan tempat selamat secarabentuk bukti • Bahan bersistematik dalam sesiyang dapat cetakan persekolahan tahunditunjukkan • Persembahan berkenaan sehingga tamatoleh murid yang • Foto proses Penjaminan Kualitimelaksanakan • Grafik berdasarkan Jadualsesuatu • Artifak Pelaksanaan Pentaksirantugasan dalam • Laporan Pusat (jika ada perubahanbentuk dari segi penyimpananproduk/proses akan dimaklumkan)
 41. 41. Guru merekod penyertaan, penglibatan danpencapaian murid dalam SEGAK, BMI, sukan,kokurikulum dan ekstra kurikulummenggunakan borang dan aplikasi SPPBS
 42. 42. Evidens adalah terhad dan disimpan oleh gurudi tempat yang selamat secara bersistematik
 43. 43. 44

×