Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Que importa a idade

232 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Que importa a idade

  1. 1. Que cantos anos teño? Que importa iso!Teño a idade que quero esinto!A idade en que podo:Gritar sen medo o quepenso...Facer o que desexo, senmedo ao fracaso, ou aodescoñecido...Pois teño a experienciados anos vividos e a forzada convicción dos meusdesexos.
  2. 2. Que importa cantos anosteño!Non quero pensar niso!Pois uns din que xa sonvello(a), e outros “queestou no apoxeo".Pero non é a idade queteño, nin o que a xentedi, senón o que o meucorazón sente e o meucerebro dite.
  3. 3. Teño os anos necesariospara gritar o que penso,para facer o que quero,para recoñecer errosvellos, rectificar camiños eatesourar éxitos. Agora non teñen por quedicir:¡Estás moi mozo, non olograrás!Estás moi vello(a), xa nonpoderás!
  4. 4. Teño a idade en que as cousasse miran con máis calma, peroco interese de seguir crecendo. Teño os anos en que os soñosse empezan a agarimar cosdedos, as ilusións se convertenen esperanza. Teño os anos en que o amor,ás veces, é unha tola labarada,ansiosa de consumirse no lumedunha paixón desexada..e outras... é un remanso depaz, como o solpor na praia.
  5. 5. Que cantos anos teño?Non necesito marcalos cunnúmero, pois as miñas arelasalcanzadas, os meus triunfosobtidos, as bágoas que polocamiño derramei ao ver as miñasilusións truncadas... Valen moito máis ca iso! Que importa se cumprocincuenta,sesenta ou máis,Pois o que importa: É a idade que sinto!
  6. 6. Teño os anos que necesitopara vivir libre e senmedos.Para seguir sen temor polocarreiro, pois levo comigo aexperiencia adquirida e aforza dos meus anhelos. Que cantos anos teño?Iso a quen lle importa!Teño os anos necesariospara perder o medo e facero que quero e sinto!
  7. 7. Que importa cantos anos,cantos teño, ou cantos espero… ?Se cos anos que teño..Aprendín a querer o necesarioe a tomar só o bo! 25 de mayo de 2012 Que teñas un fermoso día!! 09:42:19 AM

×