Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os cántaros de maría

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os cántaros de maría

 1. 1. Conta unha lenda que un peregrino achegouse á casa daVirxe María, e preguntoulle cómo podía ter a casa tan limpae tan ordenada. María contestoulle:Cando un está en paz con Deus, a consecuencia máisinmediata é que a súa vida está perfectamente organizada.O peregrino observou que, na cociña, había uns xigantescoscántaros. Que hai no seu interior? Preguntou o camiñante.E, María, contestoulle: é o queDeus me dá para enriquecer a miña propia vida, e tamén adaqueles que se achegan ata El para pedirlle diversasgrazas.O peregrino, un a un, co permiso da Virxe, foi levantando atapa dos recipientes mentres, María, íalle explicando
 2. 2. A FE.Para que non vos sintades sós. Eutamén, en Nazaré, tiven vertixe,temor. Pero a FE que Deus meconcedeu foi máis grande que asincertezas que saíron á miñamente. Se te dás conta, e mirasnas paredes deste cántaro, haimiles de pegadas agradecidasporque, a fe, foi a súa forza eseguridade no camiñar. Noinvisible deste cántaro está o quemove montañas e almas: a fe.
 3. 3. A ESPERANZA. Eu crin e vexo que omundo, cre e non cre, espera enon espera, confía pero non sefía totalmente no seu futuro.A esperanza é algo quenecesitades os homes para nonquedarvos tristes ninconformes coa situación quevos rodea. Quen se asoma aeste cántaro, Deus ofrécelleun horizonte cheo deposibilidades.
 4. 4. A CARIDADE.Sempre é mellor dar querecibir. Eu, por Deus,ofrecino todo. Atadeixei a Xosé nunsegundo plano para queDeus, me collese todapara El. Se observas ofondo deste cántaro, ofacer o ben, é pasaportepara a vida eterna.
 5. 5. A ALEGRÍA.As caras tristes son unhatónica dominante na terra.Por que se tendes tantosufrides polo que no tedes?Deus, con este cántaro,axudaravos a ser felices comáis insignificante. Un,cando recolle do contidodeste cántaro, vai polomundo cun rostro riseiro.
 6. 6. A CRUZ.Estes anacos de madeira son asprobas que chaman en forma deenfermidade á porta da saúdede moitos dos meus fillos. Perodígovos que Deus non dá senónaquilo que sabe que podemossoportar. Aínda lembro o granmadeiro do meu fillo Xesús! Estecántaro está cheo de moitosanacos achegados polossufrimentos e decepcións doshomes.
 7. 7. O AMOR.Xa ves. Este cántaro é o máis cheo.Non hai forma de conter a súaesencia. “Deus é amor”, di aquel queme acolleu ao pé da cruz. E éverdade. Se te asomas a estavasilla, poderás comprobar que, oamor, é máis grande canto máis nosachegamos a Deus. dígocho porexperiencia. Hai moitos homes quese empeñan en baleirar esta vasilla,pero canto máis o intentan, máis emáis se enche. É o milagre de Deus:o amor que nace e nunca se cansa denacer.
 8. 8. A ORACIÓN É o gran agasallo que Deus puxodesde o principio na miña historia e namiña vida. Sen ela, aínda sendo Nai deXesús, non tivese comprendido nin metivese lanzado en todo o que Deuspensara realizar comigo.Esta vasilla contén o vigor e aintimidade con Deus. Asomarse a estecántaro da oración, posibilita aconfianza, a paz, a seguridade e aresposta certeira por parte do Señor.Garantízovos, coa oración seredesfortes e chegaredes ata o final.
 9. 9. En no atopar as palabras para falar de Ti, estátoda a miña oración, toda a miña loanza e toda amiña veneración.Tan elevada estás, María, sobre toda criaturacreada na terra e no ceo, que non hai frases tansublimes que poidan proclamar as grandezas doteu nome.
 10. 10. Es Bendita entre todas as mulleres, Santísimaentre todas as santas e Virxe entre todas asvirxes.Es a Nai entre todas as nais, e así como tes agloria de ser a Nai de Deus, tes a sinxeleza de ser aNai de todos os homes.Tes todos os encargos; os que chegan de Deusaos homes, e os que levas do home a Deus.
 11. 11. Es a avogada de todos e o mellor camiño parachegar a Cristo, e de Cristo a Deus.Es a amiga leal, a fiel compañeira, a gran Señoraque me abre as portas do ceo.Es preciosa e bela como non hai fermosura igual.Tes as estrelas nos ollos e esvara pola túa fronte aluz da Lúa.
 12. 12. Todas as primaveras florecen no teu cabelo e das túasmans agroman fervenzas de grazas.Tes o corazón acendido; as túas palabras abrásanmee as túas ternuras sácianme.Es boa!Sacerdote P. Javier .Leoz 2006

×